Information Rights Management u sistemu Microsoft Office 2007

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Belešku: Office 2007 stigne do kraja njegovog životnog ciklusa podrške 2017.

Ovaj članak objašnjava kako možete da ograničite dozvolu za sadržaj u dokumenata, radnih svezaka i prezentacija pomoću Information Rights Management (IRM), koja je dostupna u Microsoft Office 2007. Informacija o tome kako da ograničite dozvolu za sadržaj u e-poruka, u članku Ograničavanje dozvole pristupa poverljivim informacijama u e-porukama.

Informacije o tome kako da postavite lozinku za otvaranje ili izmenu datoteke potražite u članku Postavljanje lozinke za otvaranje ili izmenu dokumenta, radne sveske ili prezentacije. Postoje i drugi članci koji opisuju korišćenje lozinki za zaštitu oblikovanja u dokumentima i Zaštita elemenata radnog lista ili radne sveske.

U ovom članku

Svrha IRM i ograničenja

Tipovi datoteka koje možete prava upravljanje putem usluge IRM

Podešavanje računara za upotrebu usluge IRM

Preuzimanje dozvola

Ograničite dozvolu za sadržaj u datotekama

Korišćenje drugog Windows korisničkog naloga za upravljanje pravima datoteka

Prikaz sadržaja sa ograničenom dozvolom

Svrha usluge IRM i njena ograničenja

Information Rights Management (IRM) pojedincima i administratorima omogućava da odrede dozvole pristupa dokumentima, radnim sveskama i prezentacijama. To pomaže u sprečavanju štampanja, prosleđivanja ili kopiranja poverljivih informacija od strane neovlašćenih osoba. Kada je dozvola za datoteku ograničena pomoću usluge IRM, ograničenja pristupa i upotrebe se primenjuju bez obzira na lokaciju informacije budući da je dozvola za datoteku uskladištena u samoj datoteci dokumenta.

IRM pojedincima pomaže u sprovođenju ličnog izbora zaštite prilikom prenosa ličnih ili privatnih informacija. IRM takođe pomaže organizacijama da sprovedu smernice preduzeća koje upravljaju kontrolom i širenjem poverljivih ili vlasničkih informacija.

IRM pomaže u izvršavanju sledećih radnji:

 • Sprečavanje neovlašćenog primaoca ograničenog sadržaja da prosledi, menja, odštampa, pošalje faksom ili nalepi sadržaj za neovlašćenu upotrebu.

 • Sprečavanje kopiranja ograničenog sadržaja pomoću funkcije Print Screen u operativnom sistemu Microsoft Windows.

 • Ograničavanje sadržaja bez obzira gde se šalje

 • Istek roka važenja datoteke podrške tako da sadržaj u dokumentima više ne može da se prikaže nakon određenog vremenskog perioda

 • Sprovođenje smernica preduzeća koje upravljaju korišćenjem i širenjem sadržaja u okviru preduzeća

IRM ne može da spreči sledeće:

 • Brisanje, krađu ili hvatanje sadržaja, kao ni njegov prenos od strane zlonamernih programa kao što su Trojanci, programi koji pamte otkucaje na tastaturi i određeni tipovi špijunskog softvera

 • Gubitak ili oštećenje sadržaja usled delovanja računarskih virusa

 • Ručno kopiranje ili ponovno kucanje ograničenog sadržaja sa prikaza na monitoru primaoca

 • Primaoca da snimi digitalnu fotografiju ograničenog sadržaja prikazanog na monitoru

 • Kopiranje ograničenog sadržaja korišćenjem programa nezavisnih proizvođača za snimanje sadržaja na ekranu

Vrh stranice

Tipovi datoteka čijim pravima možete da upravljate pomoću usluge IRM

Koristeći IRM u sistemu Office 2007 izdanje, možete da upravljate pravima XML Paper Specification (.xps) datoteka, kao i sledećim tipovima datoteka:

Word datoteke

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Dokument

.doc

Dokument

.docx

Dokument sa omogućenim makroima

.docm

Template

.dot

Template

.dotx

Predložak sa omogućenim makroima

.dotm

Excel datoteke

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Radna sveska

.xls

Radna sveska

.xlsx

Radna sveska sa omogućenim makroima

.xlsm

Template

.xlt

Template

.xltx

Predložak sa omogućenim makroima

.xltm

Binarna radna sveska koja nije XML

.xlsb

Programski dodatak sa omogućenim makroima

.xla

Programski dodatak sa omogućenim makroima

.xlam

PowerPoint datoteke

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Prezentacija

.ppt

Prezentacija

.pptx

Prezentacija sa omogućenim makroima

.pptm

Template

.pot

Template

.potx

Predložak sa omogućenim makroima

.potm

Prikaži

.pps

Prikaži

.ppsx

Projekcija sa omogućenim makroima

.ppsm

Office tema

.thmx

Napomene : 

 • Kada se ovi tipovi podataka u programu Office Outlook 2007 prilože e-porukama čijim pravima se upravlja, i njihovim pravima će se automatski upravljati.

 • Kada priložite datoteku poruke (.msg) e-poruci čijim pravima se upravlja, neće se upravljati pravima priložene poruke. IRM ne upravlja pravima tipovima .msg datoteka.

Vrh stranice

Konfigurisanje računara za korišćenje usluge IRM

Da biste koristili IRM u sistemu Office 2007 izdanje, minimalni softverski zahtev podrazumeva Windows Rights Management Services (RMS) klijent, servisni paket 1 (SP1). Ako na računaru koristite operativni sistem Windows Vista, Windows Rights Management Services (RMS) klijent je već instaliran. Ukoliko na računaru koristite operativni sistem Windows XP, vi ili vaš RMS administrator morate da instalirate Windows Rights Management Services (RMS) klijent, servisni paket 1 (SP1) na vaš računar. RMS administrator može da konfiguriše IRM smernice koje su karakteristične za preduzeće i koje definišu ko može da pristupi informacijama, kao i koji nivo uređivanja je dozvoljen za e-poruku. Na primer, administrator preduzeća može da definiše predložak prava sa nazivom „Preduzeće-poverljivo“ koji određuje da e-poruku koja koristi tu smernicu mogu da otvore samo korisnici unutar domena preduzeća.

Instaliranje Windows Rights Management Services (RMS) klijenta

 1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe. U levom oknu kliknite na ikonu Dodaj nove programe. Sa liste programa izaberite stavku Windows Rights Management Services klijent, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim u levom oknu kliknite na ikonu Dodaj nove programe. Sa liste programa izaberite stavku Windows Rights Management Services klijent, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Druga mogućnost je da, kada prvi put pokušate da otvorite datoteke koje su pravima se upravlja pomoću usluge IRM, Office 2007 izdanje će vas upitati da preuzmete Windows Rights Management Services Client ako koristite računar bez taj softver.

Vrh stranice

Preuzimanje dozvola

Kada prvi put pokušate da otvorite dokumenta, radne sveske ili prezentacije sa ograničenom dozvolom, morate da se povežete sa serverom za licenciranje da biste proverili svoje akreditive i da biste preuzeli korisničke licence. Korisnička licenca definiše nivo pristupa koji imate u datoteku. Ovaj proces je neophodan za svaku datoteku sa ograničenom dozvolom. Drugim rečima, sadržaj sa ograničenom dozvolom nije moguće otvoriti bez korisničke licence. Preuzimanje dozvola zahteva da sistem Microsoft Office pošalje vaše akreditive (što obuhvata e-adrese) i informacije o pravima dozvole na serveru za licenciranje. Informacije koje se nalaze u dokumentu se ne šalju serveru za licenciranje. Za više informacija, Pročitajte Izjavu o privatnosti za sistem Microsoft Office 2007.

Vrh stranice

Ograničavanje dozvola za sadržaj u datotekama

Autori da ograničite dozvolu za dokumenata, radnih svezaka i prezentacija na po korisniku, po dokumentu ili po grupi osnova (grupa zasnovana dozvole zahtevaju Microsoft aktivnog direktorijuma za proširenje grupe). Autori koriste dijalog dozvola da date korisnicima pristup za promenu i bi podesili važenja sadržaja. Na primer, autor, Rajko može dati jeleni dozvolu da čita dokument, ali ne unosite promene u njega. Ranjit zatim možete dati dozvolu da izvršite promene u dokument i dozvoliti da sačuvate dokument. Ranjit takođe može da odluči da biste ograničili Heleninoj i Bobanu pristup ovaj dokument 5 dana pre nego što dozvola za dokument istekne. Informacije o podešavanju rok važenja dokumenta, pogledajte članak postavite datum prestanka važenja za datoteku.

Dozvola

 1. Sačuvajte dokument, radnu svesku ili prezentaciju.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta pokazivač na stavku priprema, postavite pokazivač da biste Ograničili dozvolei zatim kliknite na dugme Ne distribuiraj.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Ograniči dozvolu za ovaj dokument, a zatim dodelite željene nivoe pristupa za svakog korisnika.

  Opcije mogu biti ograničene ukoliko je administrator postavio prilagođene smernice za dozvole koje pojedinci ne mogu da promene.

  Nivoi dozvole

  • Čitanje     Korisnici sa dozvolom „Čitanje“ mogu da čitaju dokument, radnu svesku ili prezentaciju, ali nemaju dozvolu za uređivanje, štampanje ili kopiranje.

  • Promena     Korisnici sa dozvolom „Promena“ mogu da čitaju i uređuju dokument, radnu svesku ili prezentaciju, kao i da sačuvaju promene u njima, ali nemaju dozvolu za štampanje.

  • Puna kontrola     Korisnici sa dozvolom „Puna kontrola“ imaju pune dozvole za kreiranje i u dokumentu, radnoj svesci ili prezentaciji mogu da urade sve što može i autor, kao što je podešavanje datuma isteka važenja sadržaja, sprečavanje štampanja i dodeljivanje dozvola korisnicima. Kada dozvola za dokument istekne za ovlašćene korisnike, dokument mogu da otvore samo autor dokumenta ili korisnici koji imaju dozvolu „Puna kontrola“. Autori uvek imaju dozvolu „Puna kontrola“.

 4. Da biste nekom dodelili dozvolu „Puna kontrola“, kliknite na dugme Više opcija, a zatim u koloni Nivo pristupa kliknite na strelicu i sa liste Promena izaberite stavku Puna kontrola.

  Dijalog Dozvola

 5. Nakon što dodelite nivoe dozvole, kliknite na dugme U redu.

  Pojaviće se traka sa porukama koja ukazuje na to da se upravlja pravima dokumenta. Ukoliko je potrebno da napravite promene u vezi sa dozvolama pristupa dokumentu, kliknite na dugme Promeni dozvolu.

  Traka sa porukama

  Ako je dokument sa ograničenom dozvolom prosleđen neovlašćenoj osobi, pojaviće se poruka sa e-adresom ili adresom Web lokacije autora da bi ta osoba mogla da zahteva dozvolu za dokument.

  Slika dijaloga

  Ako autor odabere da ne uključi e-adresu, neovlašćenim korisnicima će biti prikazana poruka o grešci.

Podešavanje datuma isteka važenja datoteke

 1. Otvorite datoteku.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta pokazivač na stavku priprema, postavite pokazivač da biste Ograničili dozvolei zatim kliknite na dugme Ne distribuiraj.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Ograniči dozvolu za ovaj dokument, a zatim kliknite na dugme Više opcija.

 4. U odeljku Dodatne dozvole za korisnike potvrdite izbor u polju za potvrdu Ovaj dokument ističe, a zatim unesite datum.

 5. Dvaput kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Korišćenje drugog Windows korisničkog naloga za datoteke čijim se pravima upravlja

 1. Otvorite dokument, radni list ili prezentaciju.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta pokazivač na stavku priprema, postavite pokazivač da biste Ograničili dozvolei zatim kliknite na dugme Upravljaj akreditivima.

 3. Uradite sledeće:

  • U dijalogu Izbor korisnika izaberite e-adresu naloga koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • U dijalogu Izbor korisnika kliknite na dugme Dodaj, otkucajte akreditive za novi nalog, a zatim dva puta kliknite na dugme U redu.

   Dijalog „Izbor korisnika“

Vrh stranice

Prikaz sadržaja sa ograničenom dozvolom

Da biste prikazali sadržaj čijim se pravima upravlja i za koji imate dozvole koristeći Office 2007 izdanje, dovoljno je da otvorite dokument, radnu svesku ili prezentaciju.

Ako želite da prikažete dozvole koje imate, na traci sa porukama kliknite na dugme Prikaži dozvolu ili kliknite na dugme na statusnoj traci u dnu ekrana.

Slika dugmeta

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×