Hiperveze u radnim listovima u programu Excel 2016 za Windows

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Da biste brzo pristupili srodnim informacijama u drugoj datoteci ili na veb stranici, u ćeliju Microsoft Excel radnog lista možete umetnuti hiperveza. Hiperveze možete umetnuti i u određene elemente grafikona ili slike.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Pravljenje hiperveze ka postojećoj datoteci ili veb stranici

Kreiranje hiperveze ka novoj datoteci

Kreiranje hiperveze ka određenoj lokaciji u radnoj svesci

Pravljenje ili uklanjanje hiperveze ka e-adresi

Izbor hiperveze bez otvaranja veze

Promena ili oblikovanje hiperveze

Kopiranje ili premeštanje hiperveze

Brisanje hiperveze

Brisanje više hiperveza

Isključite automatsko oblikovanje hiperveza

Kreiranje prilagođene hiperveze pomoću funkcije HYPERLINK

Kreiranje veze spoljne reference ka podacima u radnom listu na vebu

Postavljanje osnovne adrese za hiperveze u radnoj svesci

Više informacija o hipervezama

Pravljenje hiperveze ka postojećoj datoteci ili veb stranici

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu u kojoj želite da kreirate hipervezu.

    Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

   Hiperveza

  • Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku i izaberite stavku Hiperveza ili možete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+K.

 3. U okviru Poveži sa izaberite stavku Postojeća datoteka ili veb stranica.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uneli ime i lokaciju poznate datoteke ili veb stranice ka kojoj želite da napravite vezu, u polju Adresa otkucajte te informacije.

  • Da biste pronašli veb stranicu, kliknite na dugme Pregledaj veb Slika dugmeta , otvorite veb stranicu ka kojoj želite da napravite vezu, a zatim se vratite u Excel bez zatvaranja pregledača.

  • Da biste izabrali datoteku, izaberite stavku Trenutna fascikla, a zatim kliknite na datoteku ka kojoj želite da napravite vezu.

   Trenutnu fasciklu možete promeniti tako što ćete sa liste Pogledaj u izabrati drugu fasciklu.

 5. Ako želite da napravite hipervezu ka određenoj lokaciji u datoteci ili na veb stranici, kliknite na dugme Obeleživač, a zatim kliknite dvaput na obeleživač koji želite da koristite.

   Datoteka ili veb stranica ka kojoj kreirate vezu mora da sadrži obeleživač.

 6. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da upotrebite za predstavljanje hiperveze.

 7. Da biste prikazali korisne informacije kada zadržite pokazivač na hipervezi, kliknite na dugme Ekranska napomena, željeni tekst otkucajte u polju Tekst ekranske napomene, a zatim kliknite na dugme U redu.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje hiperveze ka novoj datoteci

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu u kojoj želite da kreirate hipervezu.

    Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

   Hiperveza

  • Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku i izaberite stavku Hiperveza ili možete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+K.

 3. U oknu Poveži sa kliknite na dugme Kreiraj novi dokument.

 4. U polju Ime novog dokumenta otkucajte ime nove datoteke.

  Savet : Da biste naveli lokaciju koja se razlikuje od lokacije u okviru Puna putanja, u polju Ime novog dokumenta možete otkucati novu lokaciju ispred imena. Možete i kliknuti na dugme Promeni da biste izabrali željenu lokaciju, a zatim kliknuti na dugme U redu.

 5. U odeljku Vreme uređivanja izaberite opciju Uredi novi dokument kasnije ili opciju Uredi novi dokument sada da biste naveli kada želite da otvorite novi dokument da biste ga uredili.

 6. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da upotrebite za predstavljanje hiperveze.

 7. Da biste prikazali korisne informacije kada zadržite pokazivač na hipervezi, kliknite na dugme Ekranska napomena, željeni tekst otkucajte u polju Tekst ekranske napomene, a zatim kliknite na dugme U redu.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje hiperveze ka određenoj lokaciji u radnoj svesci

Da biste napravili vezu ka lokaciji u trenutnoj ili nekoj drugoj radnoj svesci, možete da definišete ime za odredište ćelije ili da upotrebite referencu ćelije. Da biste koristili ime, neophodno je da imenujete odredišne ćelije u odredišnoj radnoj svesci.

Imenovanje ćelije ili opsega ćelija

 1. Izaberite ćeliju, opseg ćelija ili nesusedne ćelije kojima želite da date ime.

 2. U polju Ime, levo od trake formula, otkucajte ime za ćelije, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Polje „Ime“

  Napomena :  Imena ne mogu da sadrže razmake i moraju počinjati slovom.

 3. Na radnom listu izvorne radne sveske kliknite na ćeliju u kojoj želite da kreirate hipervezu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

    Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

  • Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

   Hiperveza

  • Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku i izaberite stavku Hiperveza ili možete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+K.

 4. U okviru Poveži sa uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Mesto u ovom dokumentu kako biste se povezali sa lokacijom u trenutnoj radnoj svesci.

  • Da biste se povezali sa lokacijom u nekoj drugoj radnoj svesci, kliknite na dugme Postojeća datoteka ili veb stranica, zatim pronađite i izaberite radnu svesku sa kojom želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme Obeleživač. Uradite nešto od sledećeg:

   • U oknu Ili izaberite mesto u ovom dokumentu, sa liste Referenca na ćeliju izaberite radni list ka kojem želite da kreirate vezu, u polju Otkucajte referencu ćelije otkucajte referencu ćelije, a zatim kliknite na dugme U redu.

   • Sa liste koja se nalazi ispod naslova Definisana imena izaberite ime koje predstavlja ćelije ka kojima želite da kreirate vezu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da upotrebite za predstavljanje hiperveze.

 6. Da biste prikazali korisne informacije kada zadržite pokazivač na hipervezi, kliknite na dugme Ekranska napomena, željeni tekst otkucajte u polju Tekst ekranske napomene, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Pravljenje ili uklanjanje hiperveze ka e-adresi

Kada kliknete na hipervezu ka e-adresi, program za e-poštu se automatski pokreće i kreira e-poruku koja u polju Za sadrži tačnu adresu, ukoliko je program za e-poštu instaliran.

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu u kojoj želite da kreirate hipervezu.

    Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

   Hiperveza

  • Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku i izaberite stavku Hiperveza ili možete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+K.

 3. U okviru Poveži sa izaberite stavku E-adresa.

 4. U okviru E-adresa otkucajte e-adresu koju želite da koristite.

 5. U polju Tema otkucajte temu e-poruke.

  Savet : Pojedini veb pregledači i programi za e-poštu možda neće prepoznati red za temu.

 6. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da upotrebite za predstavljanje hiperveze.

 7. Da biste prikazali korisne informacije kada zadržite pokazivač na hipervezi, kliknite na dugme Ekranska napomena, željeni tekst otkucajte u polju Tekst ekranske napomene, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Hipervezu ka e-adresi možete da napravite i u ćeliji tako što ćete adresu otkucati direktno u ćeliju. Na primer, kada otkucate e-adresu, kao što je someone@example.com, hiperveza se automatski kreira.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Uklanjanje hiperveze iz e-adrese

Ako se e-adrese kontakata postanu hiperveze na koje je moguće kliknuti, možete ih deaktivirati kao što biste to uradili za bilo koju drugu hipervezu.

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu u kojoj želite da uklonite hipervezu.

    Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju i izaberite stavku Ukloni hipervezu.

Vrh stranice

Izbor hiperveze bez otvaranja veze

Da biste izabrali hiperveza bez otvaranja veze ka njenom odredište, uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite na ćeliju koja sadrži hipervezu, zadržite taster miša dok pokazivač ne dobije oblik krstića Excel kursor za biranje , a zatim otpustite taster miša.

 • Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu.

 • Ako je hiperveza predstavljena pomoću grafike, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na grafiku.

Vrh stranice

Promena ili oblikovanje hiperveze

Postojeću hipervezu u radnoj svesci možete promeniti tako što ćete promeniti njeno odredište, izgled odnosno tekst ili grafiku koji je predstavljaju.

Promena odredišta hiperveze

 1. Izaberite ćeliju ili grafiku koja sadrži hipervezu koju želite da promenite.

  Savet :  Da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu, a da pritom ne posetite odredište te hiperveze, kliknite na ćeliju i držite pritisnut taster miša sve dok se pokazivač ne pretvori u krstić Excel kursor za biranje , a zatim otpustite taster miša. Za izbor ćelije možete koristiti i tastere sa strelicama. Da biste izabrali grafiku, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na grafiku.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

   Hiperveza

   Napomena : Ako je hiperveza kreirana pomoću funkcije HYPERLINK, morate urediti formulu da biste promenili odredište. Izaberite ćeliju koja sadrži hipervezu, a zatim kliknite na polje za formulu da biste uredili formulu.

  • Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku i izaberite stavku Hiperveza ili možete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+K.

Promena izgleda teksta hiperveze

Izgled teksta svih hiperveza u trenutnoj radnoj svesci možete promeniti tako što ćete promeniti stil ćelije za hiperveze.

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelija.

  Hiperveza u galeriji stilova ćelija

 2. U okviru Podaci i model uradite sledeće:

  • Da biste promenili izgled hiperveza na koje se nije kliknulo, kliknite desnim tasterom miša na stavku Hiperveza i izaberite stavku Izmeni.

  • Da biste promenili izgled hiperveza na koje se jeste kliknulo, kliknite desnim tasterom miša na stavku Praćena hiperveza i izaberite stavku Izmeni.

   Napomena :  Stil ćelije Hiperveza dostupan je samo kada radna sveska sadrži najmanje jednu hipervezu. Stil ćelije Praćena hiperveza dostupan je samo kada radna sveska sadrži hipervezu na koju je kliknuto.

 3. U dijalogu Stil kliknite na dugme Oblikuj.

 4. Na karticama Font i Popunjavanje izaberite željene opcije oblikovanja i kliknite na dugme U redu.

  Napomene : 

  • Opcije koje izaberete u dijalogu Oblikovanje ćelija pojavljuju se kao izabrane u okviru Stil uključuje u dijalogu Stil. Možete opozvati izbor u poljima za potvrdu svih opcija koje ne želite da primenite.

  • Promene koje izvršite u stilovima ćelija Hiperveza i Praćena hiperveza primenjuju se na sve hiperveze u trenutnoj radnoj svesci. Nije moguće promeniti izgled pojedinačnih hiperveza.

Promena teksta ili grafike za hipervezu

 1. Izaberite ćeliju ili grafiku koja sadrži hipervezu koju želite da promenite.

  Savet :  Da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu, a da pritom ne posetite odredište te hiperveze, kliknite na ćeliju i držite pritisnut taster miša sve dok se pokazivač ne pretvori u krstić Excel kursor za biranje , a zatim otpustite taster miša. Za izbor ćelije možete koristiti i tastere sa strelicama. Da biste izabrali grafiku, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na grafiku.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste promenili tekst hiperveze, kliknite na polje za formulu, a zatim uredite tekst.

  • Da biste promenili format grafike, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite opcije formata koje želite da promenite.

  • Da biste promenili tekst u grafici, kliknite dvaput na izabranu grafiku i unesite željene izmene.

 3. Da biste promenili grafiku koja predstavlja hipervezu, umetnite novu grafiku, napravite od nje hipervezu sa istim odredištem, a zatim izbrišite staru grafiku i hipervezu

Vrh stranice

Kopiranje ili premeštanje hiperveze

 1. Kliknite desnim tasterom miša na hiperveza koju želite da kopirate ili premestite i izaberite stavku Kopiraj ili Iseci.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u koju želite da kopirate ili premestite hipervezu i izaberite stavku Nalepi.

Vrh stranice

Brisanje hiperveze

Da biste izbrisali hipervezu, uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste deaktivirali jednu hipervezu, kliknite desnim tasterom miša na hipervezu, a zatim izaberite stavku Ukloni hipervezu.

  Veb adresa ostaje u ćeliji, ali više nije aktivna ni oblikovana kao hiperveza.

 • Da biste izbrisali hipervezu i tekst koji je predstavlja, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju koja sadrži hipervezu i izaberite stavku Obriši sadržaj.

Da biste izbrisali hipervezu i grafiku koja je predstavlja, držite pritisnut taster Ctrl, kliknite na grafiku, a zatim pritisnite taster Delete.

Vrh stranice

Brisanje više hiperveza

Da biste istovremeno izbrisali (deaktivirali) nekoliko hiperveza, uradite sledeće:

 1. Izaberite opseg ćelija u kojem želite da uklonite hiperveze.

  Opseg ćelija može da bude isprekidan.

  Napomena : Da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu, a da pritom ne posetite odredište te hiperveze, kliknite na ćeliju i držite pritisnut taster miša sve dok se pokazivač ne pretvori u krstić Excel kursor za biranje , a zatim otpustite taster miša.

 2. Postavite pokazivač iznad bilo koje ćelije u izabranom opsegu, kliknite desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Ukloni hiperveze.

Vrh stranice

Isključite automatsko oblikovanje hiperveza

Ako ne želite da Excel automatski oblikovati Internet i mrežne putanje kao hiperveze dok kucate, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu datoteka , a zatim izaberite Opcije.

 2. U dijalogu Excel opcije , izaberite stavku Provera , a zatim izaberite Opcije automatskog ispravljanja.

 3. U dijalogu " Automatsko ispravljanje " izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja .

 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu za Internet i mrežne putanje sa hipervezama.

 5. Izaberite dugme u redu da biste zatvorili dijalog " Automatsko ispravljanje ".

 6. Izaberite dugme u redu da biste zatvorili dijalog " Opcije programa Excel ".

Vrh stranice

Kreiranje prilagođene hiperveze pomoću funkcije HYPERLINK

Funkciju HYPERLINK možete koristiti za kreiranje hiperveze koja otvara dokument uskladišten na serveru, na intranet ili internetu. Kada kliknete na ćeliju koja sadrži funkciju HYPERLINK, Excel otvara datoteku uskladištenu na lokaciji na koju ta veza upućuje.

Sintaksa

HYPERLINK(lokacija_veze,prepoznatljivo_ime)

Lokacija_veze    Putanja i ime datoteke dokumenta koji treba otvoriti kao tekst. Parametar link_location može da upućuje na mesto u dokumentu – na primer, na određenu ćeliju ili imenovani opseg u Excel radnom listu ili radnoj svesci ili na obeleživač u Microsoft Word dokumentu. Putanja može da vodi ka datoteci uskladištenoj na čvrstom disku. Putanja može da bude i Universal Naming Convention (UNC) putanja na serveru u programu Excel ili Uniform Resource Locator (URL) putanja na internetu ili intranetu.

 • Parametar link_location može da bude tekstualna niska pod znakovima navoda ili ćelija koja sadrži vezu kao tekstualnu nisku.

Ako prelazak naveden u parametru link_location ne postoji ili ga nije moguće potražiti, kada kliknete na ćeliju dolazi do greške.

Prepoznatljivo_ime    Tekstualna ili numerička vrednost veze prikazana u ćeliji. Parametar friendly_name postaje plav i podvučen. Ako je parametar friendly_name izostavljen, ćelija kao tekst veze prikazuje parametar link_location.

 • Friendly_name može da bude vrednost, tekstualna niska, ime ili ćelija koja sadrži tekst ili vrednost veze.

 • Ako argument friendly_name daje vrednost greške (na primer, #VALUE!), u ćeliji se umesto teksta veze prikazuje ta greška.

Primeri

Sledeći primer otvara radni list pod imenom „Izveštaj o budžetu.xlsx“ koji je uskladišten na internetu na lokaciji example.microsoft.com/report i prikazuje tekst „Kliknite za izveštaj“:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

Sledeći primer kreira hipervezu ka ćeliji F10 na radnom listu pod imenom „Godišnje“ u radnoj svesci „Izveštaj o budžetu.xlsx“ koja je uskladištena na internetu na lokaciji example.microsoft.com/report. Ćelija u radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje sadržaj ćelije D1 kao tekst veze:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Sledeći primer kreira hipervezu ka opsegu pod imenom „Zbir odeljenja“ na radnom listu pod imenom „Prvi kvartal“ u radnoj svesci pod imenom „Izveštaj o budžetu.xlsx“ koja je uskladištena na internetu na lokaciji pod imenom example.microsoft.com/report. Ćelija na radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje tekst „Kliknite da biste videli zbir odeljenja u prvom kvartalu“:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Da biste kreirali hipervezu ka određenoj lokaciji u Word dokumentu, morate da koristite obeleživač da biste definisali lokaciju na koju želite da pređete u dokumentu. Sledeći primer kreira hipervezu ka obeleživaču pod imenom „Kvartalni profit“ u dokumentu pod imenom „Godišnji izveštaj.docx“ koji se nalazi na adresi example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

U programu Excel, sledeći primer prikazuje sadržaj ćelije D5 kao tekst veze u ćeliji i otvara datoteku pod imenom „1stqtr.xlsx“ koja je uskladištena u deljenom resursu „Instrukcije“ na serveru „FINANSIJE“. Ovaj primer koristi UNC putanju:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Sledeći primer u programu Excel otvara datoteku „1stqtr.xlsx“ koja je uskladištena u direktorijumu pod imenom „Finansije“ na disk jedinici D i prikazuje numeričku vrednost uskladištenu u ćeliji H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

U programu Excel, sledeći primer kreira vezu ka oblasti pod imenom „Ukupne vrednosti“ u drugoj (spoljnoj) radnoj svesci „Moja sveska.xlsx“:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

U programu Microsoft Excel za Macintosh, sledeći primer prikazuje tekst „Kliknite ovde“ u ćeliji i otvara datoteku pod imenom „Prvi kvartal“ koja je uskladištena u fascikli „Izveštaji o budžetu“ na čvrstom disku pod imenom „Macintosh HD“:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Za prelazak iz jedne ćelije u drugu možete kreirati hiperveze unutar radnog lista. Na primer, ako se aktivni radni list pod imenom „Jun“ nalazi u radnoj svesci „Budžet“, sledeća formula kreira hipervezu ka ćeliji E56. Sam tekst veze predstavlja vrednost iz ćelije E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Za prelazak na drugi radni list u okviru iste radne sveske promenite ime lista u vezi. U prethodnom primeru, za kreiranje veze ka ćeliji E56 na listu „Septembar“ promenite reč „Jun“ u „Septembar“.

Vrh stranice

Kreiranje veze spoljne reference ka podacima u radnom listu na vebu

Neke spoljne reference (zovu se i veze) iz radne sveske možete umetnuti u drugu radnu svesku koja se nalazi na intranet ili internetu. Radna sveska ne sme da se sačuva kao HTML datoteka.

 1. Otvorite izvornu radnu svesku, a zatim izaberite ćeliju ili opseg ćelija koje želite da kopirate.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

  Kopiranje

 3. Prebacite se na radni list u koji želite da postavite informacije, a zatim kliknite na ćeliju u kojoj želite da se informacije pojave.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Specijalno nalepi.

 5. Kliknite na dugme Nalepi vezu.

  Excel pravi vezu spoljne reference za ćeliju ili za svaku ćeliju u opsegu ćelija.

  Napomena :  Možda će vam biti jednostavnije da vezu spoljne reference kreirate bez otvaranja radne sveske na vebu. Za svaku ćeliju u odredišnoj radnoj svesci u koju želite da umetnete vezu spoljne reference, kliknite na ćeliju, a zatim otkucajte znak jednakosti (=), URL adresu i lokaciju u radnoj svesci. Na primer:

='http://www.necija.maticnastranica/[datoteka.xlsx]List1'!A1

='ftp.server.negde/ datoteka.xlsx'!MojaImenovanaCelija

Vrh stranice

Postavljanje osnovne adrese za hiperveze u radnoj svesci

Neodređene putanje ka odredišnim datotekama hiperveza podrazumevano su u relaciji sa lokacijom aktivne radne sveske. Koristite ovu proceduru kada želite da postavite drugu podrazumevanu putanju. Pri svakom kreiranju hiperveze ka datoteci na toj lokaciji, u dijalogu Umetanje hiperveze moraćete da navedete samo ime datoteke, a ne i putanju.

 1. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Informacije.

 2. Kliknite na strelicu Svojstva, a zatim izaberite stavku Napredna svojstava.

 3. Izaberite karticu Rezime.

 4. U polju Baza hiperveze otkucajte putanju koju želite da koristite.

  Napomena :  Osnovnu adresu hiperveze možete zameniti upotrebom pune adrese za hipervezu u dijalogu Umetanje hiperveze.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Više informacija o hipervezama

Hiperveza je veza u dokumentu kojom se, kada kliknete na nju, otvara druga stranica ili datoteka. Odredište je često druga veb stranica, ali to može biti i slika, e-adresa ili program. Sama hiperveza može biti tekst ili slika.

Kad kliknete na hipervezu, odredište se prikazuje u veb pregledaču, otvara se ili pokreće u zavisnosti od tipa odredišta. Na primer, hiperveza ka stranici prikazuje stranicu u veb pregledaču dok hiperveza ka AVI datoteci otvara tu datoteku u programu za reprodukovanje medija.

Korišćenje hiperveza

Hiperveze možete da koristite za izvršavanje sledećih radnji:

 • Kretanje do datoteke ili veb stranice na mreži, intranet ili internetu

 • Kretanje do datoteke ili veb stranice koje u budućnosti planirate da kreirate

 • Slanje e-poruke

 • Pokretanje prenosa datoteke, kao što je preuzimanje ili FTP proces

Kada pokazivač postavite na tekst ili sliku koja sadrži hipervezu, pokazivač se pretvara u šaku Pokazivač u obliku ruke ukazujući na to da je na taj tekst ili sliku moguće kliknuti.

Šta je URL adresa i kako funkcioniše

Kada kreirate hipervezu, njeno odredište se kodira kao URL, na primer:

 • http://example.microsoft.com/novosti.htm

 • file://ImeRačunara/DeljenaFascikla/ImeDatoteke.htm

URL adresa sadrži protokol (kao što je HTTP, FTP ili FILE), veb server ili mrežnu lokaciju, putanju i ime datoteke. Sledeća ilustracija definiše delove URL adrese:

Četiri dela URL adrese

1. Protokol koji se koristi (http, ftp, file)

2. Veb server ili mrežna lokacija

3. Putanja

4. Ime datoteke

Pune i relativne hiperveze

Puna URL adresa sadrži kompletnu adresu, kao što je protokol, veb server, putanja i ime datoteke.

U relativnoj URL adresi nedostaju neki delovi. Informacije koje nedostaju preuzimaju se sa stranice koja sadrži URL. Na primer, ako nedostaju protokol i veb server, veb pregledač koristi protokol i domen (kao što je .com, .org ili .edu) trenutne stranice.

Uobičajeno je da stranice na vebu koriste relativne URL adrese koje sadrže samo delimičnu putanju i ime datoteke. Ako se datoteke premeste na drugi server, hiperveze će i dalje funkcionisati sve dok se ne promeni relativni položaj stranica. Na primer, hiperveza na veb stranici „Proizvodi.htm“ upućuje na stranicu sa imenom „Jabuka.htm“ u fascikli koja se zove „Hrana“. Ako se obe stranice premeste u fasciklu „Hrana“ na drugom serveru, URL u hipervezi će i dalje biti ispravan.

Neodređene putanje ka odredišnim datotekama hiperveza podrazumevano su u relaciji sa lokacijom aktivne radne sveske. Podrazumevano možete da postavite drugu osnovnu adresu koja će se koristiti kako biste, svaki put kad napravite hipervezu do datoteke na toj lokaciji u dijalogu Umetanje hiperveze, naveli samo ime datoteke a ne i putanju.

Vrh stranice

Da li imate pitanje za određenu funkciju?

Objavi pitanje na forumu zajednice Excel.

Pomozite nam da poboljšamo Excel

Imate li predloge za to kako možemo da poboljšamo sledeću verziju programa Excel? Ako imate, pogledajte teme na lokaciji Excel User Voice.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Korišćenje provere grešaka za otkrivanje grešaka u formulama

Funkcije za pretraživanje i Reference

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×