Grupisanje, kopiranje, premeštanje ili poravnavanje kontrola u radnom listu

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Pošto dodate obrasca i ActiveX kontrola u obrazac radnog lista, možda ćete želeti da grupu, kopiranje, premeštanje ili poravnavanje kontrola da biste kreirali dobro dizajnirana prepoznatljivo obrazac korisnika.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Grupisanje, Razgrupisavanje i pregrupisavanje kontrole

Kopiranje jednog ili više kontrola

Premeštanje jednu ili više kontrola

Premeštanje kontrole unapred ili unazad u redosled slaganja objekta

Poravnavanje i distribuiranje kontrole

Grupisanje, razgrupisavanje i pregrupisavanje kontrola

Prilikom grupisanja kontrola, kombinujete ih kako biste sa njima mogli da radite kao da je u pitanju jedna kontrola. Na primer, možete promeniti veličinu svih kontrola ili ih premestiti u grupa kao jednu jedinicu.

Napomena : U istom izboru grupe ne možete da kombinujete kontrole obrasca ili ActiveX kontrole sa objektima alatki za crtanje ili SmartArt alatki (kao što su oblici i SmartArt grafike).

Izvršite jednu od sledećih radnji:

Grupisanje kontrola

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite kontrole koje želite da grupišete. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, postavite pokazivač na stavku Grupisanje i izaberite stavku Grupiši.

Razgrupisavanje kontrola

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite grupu koju želite da razgrupišete. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, postavite pokazivač na stavku Grupisanje i izaberite stavku Grupiši.

  1. Da biste nastavili sa razgrupisavanjem, kliknite na dugme Da kada se pojavi okvir sa porukom.

  2. Da biste promenili pojedinačnu kontrolu, nastavite sa biranjem i razgrupisavanjem kontrola dok željena kontrola ne postane dostupna.

Pregrupisavanje kontrola

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice "Projektovanje"

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite neki od kontrola koje su prethodno bili grupisani. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, postavite pokazivač na stavku Grupisanje i izaberite stavku Grupiši.

Vrh stranice

Kopiranje jedne ili više kontrola

Jednu ili više kontrola možete kopirati na nekoliko načina.

Napomena : U istom izboru grupe ne možete da kombinujete kontrole obrasca ili ActiveX kontrole sa objektima alatki za crtanje ili SmartArt alatki (kao što su oblici i SmartArt grafike).

Pomoću komandi „Kopiraj“ i „Nalepi“

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite kontrolu ili kontrole. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Da biste napravili jedan duplikat kontrolu, na kartici Početak , u grupi Ostava , kliknite na dugme Kopiraj, Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Nalepi Slika dugmeta .

  Da biste napravili više duplikata, ponavljajte lepljenje dok ne budete imali željeni broj kopija.

Pomoću tastature i miša

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite kontrolu ili kontrole. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Pritisnite taster CTRL i prevucite kontrolu.

  Da biste napravili više duplikata, ponavljajte prevlačenje dok ne budete imali željeni broj kopija.

Vrh stranice

Premeštanje jedne ili više kontrola

Jednu ili više kontrola možete premestiti na nekoliko načina.

Napomena : U istom izboru grupe ne možete da kombinujete kontrole obrasca ili ActiveX kontrole sa objektima alatki za crtanje ili SmartArt alatki (kao što su oblici i SmartArt grafike).

Pomoću miša

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite kontrolu ili kontrole. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Postavite pokazivač na kontrolu, a kada se on pretvori u pokazivač u obliku krstića, prevucite izabranu kontrolu ili kontrole na drugu lokaciju.

Pomoću tastature

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite kontrolu ili kontrole. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Pritisnite tastere sa strelicama da biste kontrolu premestili u pomacima od jednog piksel.

Vrh stranice

Premeštanje kontrole unapred ili unazad u redosledu slaganja objekata

Kontrole i drugi objekti na podloga za crtanje automatski se slažu u pojedinačnim slojevima kako ih dodajete. Redosled slaganja možete videti kada se kontrole preklapaju – kontrola na vrhu delimično pokriva kontrole ispod nje.

Napomena : Kontrole obrasca i ActiveX kontrole imaju redosled slaganja objekata koji je odvojen i različit od objekata alatki za crtanje i SmartArt alatki, kao što su oblici i SmartArt grafike.

 1. Ako su neke kontrole ActiveX kontrole, izvršite sledeću radnju:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite kontrolu. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, postavite pokazivač na stavku Redosled i uradite sledeće:

  1. Da biste kontrolu premestili jedan sloj nagore u redosledu slaganja, izaberite stavku Postavi ispred.

  2. Da biste kontrolu premestili u najviši sloj u redosledu slaganja, izaberite stavku Postavi napred.

  3. Da biste kontrolu premestili jedan sloj nadole u redosledu slaganja, izaberite stavku Pošalji unazad.

  4. Da biste kontrolu premestili u najniži sloj u redosledu slaganja, izaberite stavku Pošalji nazad.

Vrh stranice

Poravnavanje i raspoređivanje kontrola

Važno : Da biste izvršili sledeće procedure, meni dugmeta Poravnaj na kartici Alatke za crtanje morate da dodate na traku sa alatkama za brzi pristup.

Dodavanje Poravnaj dugme menija sa kartice " Alatke za crtanje " na priručnoj traci

 1. Kliknite na strelicu pored trake sa alatkama za brzi pristup i izaberite stavku Više komandi.

 2. Sa padajuće liste Odaberi komande iz izaberite stavku Sve komande.

 3. Na listi, izaberite stavku Poravnaj Slika dugmeta .

 4. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena : U istom izboru grupe ne možete da kombinujete kontrole obrasca i ActiveX kontrole sa objektima SmartArt alatki (kao što su oblici i SmartArt).

Poravnavanje svih kontrola sa koordinatnom mrežom ili oblicima

Izvršite jednu od sledećih radnji:

 • Da biste poravnali sve objekte sa u gornjem levom uglu ćelije, na Priručnoj tracikliknite na strelicu pored dugmeta Poravnaj Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Prikači za koordinatnu mrežu Slika dugmeta .

  Funkcija „Prikači za“ radi bilo da su koordinatne linije uključene ili isključene. Kontrole možete da poravnate i sa koordinatnim linijama ćelija tako što ćete držati taster ALT dok premeštate kontrolu ili objekat.

 • Da biste automatski poravnali kontrole sa vertikalne i horizontalne ivice drugih oblika prilikom premeštanja ili crtanje, na Priručnoj traci, kliknite na strelicu pored dugmeta Poravnaj Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Prikači za oblik Slika dugmeta .

Poravnavanje kontrola prema njihovim ivicama

Važno : Poravnavanje kontrola može da dovede do toga da one budu naslagane jedna na drugu. Pre nego što pokrenete komandu za poravnavanje kontrola, uverite se da je položaj jedne kontrole u odnosu na drugu onakav kakav želite.

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite kontrole. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Da biste poravnali kontrole, na Priručnoj tracikliknite na strelicu pored dugmeta Poravnaj Slika dugmeta , a zatim uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste poravnali kontrole tako što ćete na vrhu krajnje kontrolu, kliknite na dugme Poravnaj gore Slika dugmeta .

  2. Da biste poravnali kontrole tako što ćete na dnu krajnje kontrolu, kliknite na dugme Poravnaj dole Slika dugmeta .

  3. Da biste poravnali kontrole tako što ćete na krajnjoj levoj kontrolu, kliknite na dugme Poravnaj levo Slika dugmeta .

  4. Da biste poravnali kontrole pomoću krajnje desne kontrole, Poravnaj desno Slika dugmeta .

Poravnavanje kontrola horizontalno ili vertikalno

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite kontrole. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Da biste poravnali kontrole, na Priručnoj tracikliknite na strelicu pored dugmeta Poravnaj Slika dugmeta , a zatim uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste poravnali kontrole horizontalno po sredini kontrola, kliknite na dugme Poravnaj po sredini Slika dugmeta .

  2. Da biste poravnali vertikalno po centru kontrola kontrole, kliknite na dugme Poravnaj centar Slika dugmeta .

Horizontalno ili vertikalno raspoređivanje kontrola

 1. Ako neke kontrole predstavljaju ActiveX kontrole, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je kartica Projektovanje dostupna.

   Prikazivanje kartice " Projektovanje "

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

  2. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 2. Izaberite najmanje tri kontrole. Više informacija potražite u članku Potvrdite ili opozovite izbor u polju kontrole na radnom listu.

 3. Da biste rasporedili kontrole, na Priručnoj tracikliknite na strelicu pored dugmeta Poravnaj Slika dugmeta , a zatim uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste ravnomerno prostora kontrole horizontalno, kliknite na dugme Rasporedi horizontalno Slika dugmeta .

  2. Da biste ravnomerno prostora kontrole vertikalno, kliknite na dugme Rasporedi vertikalno Slika dugmeta .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×