Greške pri sinhronizaciji podataka škola i rešavanje problema

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Greške i oporavak

Sledeća tabela sadrži uobičajenih grešaka koje možete naići kada omogućite sinhronizaciju za sinhronizaciju profil u školi podataka sinhronizacije. Kolona „Korake sa remediate” sadrži preporučeni koraci za ispravljanje grešaka na listi, često upućivanja detaljnije atribut validaciju korake navedene u odeljku Rešavanje atribut mapiranja i vrednosti u ovom članku.

Error

Entitet

Radnja

Koraci za remediate

AzureActiveDirectoryInvalidPropertyValue

Odeljak

Dodavanje

U odeljku ima nevažeći mailNickname vrednost, a nije moguće kreirati odgovarajuće ciljnog objekta u Azure. Proverite vrednosti za odeljak da biste se uverili sadrže samo Alfa numeričkih znakova i bez razmaka, dok se koristi ovu vrednost da biste kreirali smtp adresu O365 grupe u Azure.

UnsynchronizableChange

Učenik

Dodavanje

Proverite ako izvornog atributa se podudara sa ciljni atribut za ovaj nastavnika. Koraci za proveru izvora i cilja navedene u ovom članku. Takođe, proverite da li postavku Sufiks domena u sinhronizacije profila ispravna, a zatim postavite upit za dodavanje izvornog atributa ako koji je potreban za podudaranje da bude uspešno dovršen.

UnsynchronizableChange

Nastavnika

Dodavanje

Proverite ako izvornog atributa se podudara sa ciljni atribut za ovaj nastavnika. Koraci za proveru izvora i cilja navedene u ovom članku. Takođe, proverite da li postavku Sufiks domena u sinhronizacije profila ispravna, a zatim postavite upit za dodavanje izvornog atributa ako koji je potreban za podudaranje da bude uspešno dovršen.

DuplicateTargetEntries

Učenik

Dodavanje

Postoje dva korisnika sa istim SIS ID u direktorijumu izvora

InvalidLookupReference

SchoolStudents

Ažuriranje

Student nije mogao da se doda u školi. Ako Student nije uspela da sinhronizujete ili / dodali u početku ovog studenta naknadno neće uspeti da biste dodali škola. Ako dođe do ove greške, potvrdite izbor ako student ima sinhronizovali u organizaciji, na kartici SDS portala. Ako niste, remediate greške sinhronizacije/dodate studente. Takođe, potvrdite da je škola SIS ID ispravne za ovaj studenata, a ako škola u opseg za sinhronizaciju.

InvalidLookupReference

Uиiteljice

Ažuriranje

Nastavnika nije mogao da se doda u školi. Ako nastavnika nije uspelo sinhronizaciju/dodavanje u početku, ovaj nastavnika naknadno neće uspeti da biste dodali u školi. Ako dođe do ove greške, potvrdite izbor ako ima nastavnika sinhronizovali u organizaciji, na kartici SDS portala. Ako niste, remediate sinhronizaciju/Dodavanje grešku za nastavnika. Takođe, potvrdite da je škola SIS ID ispravne za ovaj nastavnika i ako škola u opseg za sinhronizaciju.

InvalidLookupReference

TeacherRoster

Ažuriranje

Nastavnika nije mogao da se dodaju odeljku. Ako nastavnika nije uspelo sinhronizaciju/dodavanje u početku, ovaj nastavnika naknadno neće uspeti da biste dodali odeljku. Ako dođe do ove greške, potvrdite izbor ako ima nastavnika sinhronizovali u organizaciji, na kartici SDS portala. Ako niste, remediate sinhronizaciju/Dodavanje grešku za nastavnika. Takođe, potvrdite je odeljak SIS ID ispravne za ovaj nastavnika i ako na odeljak u opseg za sinhronizaciju.

InvalidLookupReference

StudentEnrollment

Ažuriranje

Student nije mogao da se dodaju odeljku. Ako student nije uspelo sinhronizaciju/dodavanje u početku, ovaj nastavnika naknadno neće uspeti da biste dodali odeljku. Ako dođe do ove greške, potvrdite izbor ako student ima sinhronizovali u organizaciji, na kartici SDS portala. Ako niste, remediate greške sinhronizacije/dodate studente. Takođe, potvrdite je odeljak SIS ID ispravne za ovaj student, i ako na odeljak u opseg za sinhronizaciju.

Nijedno

Odeljak

Dodavanje

Duplirani zapis postoji ili nevažeći znak postoji u ime.

Nijedno

Učenik

Dodavanje

Ime za prikaz za student sadrži nevažeće znakove.

Nije naveden

Učenik

Ažuriranje

SIS ID student nije važeći ili je povezana sa student/korisnik koji nije uspešno sinhronizovao.

AzureActiveDirectory
ObjectMissingDependantLicense
(Sve jednu nisku, ali raskinute ovde da biste napravili ovu tabelu čitljiv.)

Studentski
Nastavnika

Dodavanje
Ažuriranje

Do ove greške može doći ako SDS pokušava da dodelite licencu korisniku, ali zavisne licence nije trenutno dodeljen korisniku. Na primer, licenca Učionicom zahteva da korisnik već mora imati licence za Exchange Online i SharePoint Online. Da rešite ovo, dodelite zavisne dozvole i ponovo pokrenuti sinhronizaciju.

AzureActiveDirectoryNoAvailableLicenses

Studentski
Nastavnika

Dodavanje
Ažuriranje

Do ove greške može doći ako SDS pokušava da dodelite licencu koja je istekla ili iscrpljeni (sve dostupne licence ovog tipa su dodeljene). Da biste remediate, dodajte još licenci ovog tipa, da biste omogućili za dodatne dodeljene kroz SDS.

AzureActiveDirectoryInvalidLicense

Studentski
Nastavnika

Dodavanje
Ažuriranje

Ova greška se pojavljuje ako SDS pokušava da dodelite licencu koja nije prisutno u okviru zakupca. Na primer, ako zakupca ne sadrži Učionicom pretplatu i licenci, ali SDS pokuša da dodelite licence Učionicom nastavnici ili studente, će generiše ova greška.

AzureActiveDirectoryReplicaUnavailable

Škola
Odeljak
Studentski
Nastavnika

Dodavanje
Ažuriranje

Ova greška se pojavljuje se na AAD Graph replike Server je nedostupan. Ove greške su prelazne, a ne morate ništa od korisnika. Ove greške same rešiti tokom vremena.

AzureActiveDirectory
LastOwnerOfGroupCannotBeRemoved
(Sve jednu nisku, ali raskinute ovde da biste napravili ovu tabelu čitljiv.)

Nije moguće ukloniti nastavnik iz klase ili grupe jer klase ili grupe moraju imati makar jedan nastavnik.

AzureActiveDirectory
RequestThrottledTemporarily
(Sve jednu nisku, ali raskinute ovde da biste napravili ovu tabelu čitljiv.)

Ovo je prelazne greška koja se može desiti zbog ograničavanja prilikom obrade veliku količinu podataka. Ne treba da se uradi korisniku i greške trebalo bi da popravlja naredna sinhronizacija ciklus.

Izvoz grešaka i prioritet oporavka

Kada naiđete na greške u školi sinhronizovanje podataka, neke greške povezane sa sinhronizacijom će biti prikazan na sinhronizaciju rezimea stranici profila, nakon što ćete kliknuti na sinhronizacije profila. Na gornjoj greške prikazaće se prvi put, a će biti. Preporučujemo vam preduzmete ove greške prvi. Takođe možete prikazati i izvoz sve greške pri sinhronizaciji povezan sa datim sinhronizacije profila, za redigovanje i oporavak svrhe.

Dolenavedene korake detalje kako da izvezete grešaka za dati sinhronizacije profila.

 1. Prijavite se na portal SDS (sds.microsoft.com).

 2. Izaberite stavku na koju želite da pregledate greške za sinhronizaciju profil.

 3. Kliknite na dugme Prikaži greške pri da biste prikazali i izvoz najviši nivo greške datog tipa. Ove greške su korisnih i treba da se rešavaju pre nego što pokušate da remediate dodatne greške koja se nalazi u svim listama grešaka. Da biste prikazali i izvoz sve greške pri sinhronizaciji povezan sa sinhronizacijom profil, kliknite na dugme za Prikaz svih grešaka .

  Snimak ekrana greške pri sinhronizaciji.
 4. Kada imate prikaz jedan od najviši nivo greške listama ili lista svih grešaka, kliknite na dugme Preuzmi ove greške izvoz grešaka u CSV datoteku.

  Dugme "Preuzmi ove greške"
 5. Kliknite na dugme Osveži u pregledaču da biste videli da li se preuzimanje dovrši.

 6. Ako se preuzimanje dovrši, videćete opciju Spreman za preuzimanje datoteka kada se stranica Osveži ispod dugmeta "Preuzmi".

  Datoteka spreman za preuzimanje opciju u okviru dugmeta "Preuzmi"
 7. Kliknite na dostupni plavo vezu da biste otvorili i/ili sačuvate izveštaj o grešci.

Prioritet grešaka za oporavak

Prilikom rešavanja problema sa greškama u školi sinhronizovanje podataka, uvek se preporučuje da markirate prvih grešaka ili ispred rešavanje problema sa drugih tipova greške u sve greške prikaz. To je zato što sve instance greške u gornjem može dovesti do brojnih naredne grešaka za svaku instancu, u okviru iste sinhronizacije profila. Često remediating prvih grešaka naknadno remediate broja grešaka u vezi sa spiska koji takođe prikazuju na listi sve greške, u okviru profil. Ovo je preporučeni metod za remediating greške u masovne, u moguće najefikasniji način.

Rešavanje problema sa atribut mapiranja i vrednosti

Kada Omogućavanje sinhronizacije, studente i nastavnike zahtevaju podudarni atribut između izvora i cilja direktorijuma, kako biste odnose korisnika objekata između obe direktorijuma. Uputstva u nastavku sadrži uputstva "korak po korak" za proveru izvora i cilja atribute za studente i nastavnike, detaljno tako što ćete metod sinhronizacije.

Potvrdite izbor u izvorni direktorijum - CSV datoteke

Kada konfigurišete SDS sinhronizacije sa CSV datoteke kao izvora kataloga, tri atributa navedene ispod neće biti dostupne u CSVs za podudaranje atribut u objektu korisnika u Azure AD.

 • Korisničko ime Korisničko ime je polje zaglavlja u csv datoteku studenta i nastavnika i možete da oblikujete da se podudara sa nekom od dostupnih ciljne opcije direktorijuma (UserPrincipalName, mailNickname ili pošta). Da biste proverili vrednost taj atribut, proverite student ili nastavnik csv koja sadrži korisnika.

 • Studentski broj/nastavnika broj Studentski broj je polje zaglavlja u csv datoteku Student i nastavnika broj je polje zaglavlja u nastavnika csv datoteke. Odgovarajući oblikovanje za ovaj atribut predstavlja jednostavan nisku znakova Alfa numeričke bez razmaka i može da pruži direktno odgovaraju atribut mailNickname korisnika u Azure AD. Ovaj izvor atribut sa Sufiks domena, možete da dodate i da bi se podudara sa atribut UserPrincipalName ili pošta u Azure AD. Da biste proverili vrednost taj atribut, proverite student ili nastavnik csv koja sadrži korisnika.

 • Sekundarni e-pošte Sekundarni e-pošte je polje zaglavlja u csv datoteku Student ili nastavnik i samo može da bude oblikovan tako da se podudara sa atribut UserPrincipalName ili pošta u Azure AD. Zahteva Sufiks domena biti uključeni u vrednosti koje se nalaze u okviru CSV datoteke. Da biste proverili vrednost taj atribut, proverite student ili nastavnik csv koja sadrži korisnika.

Potvrdite izbor u izvorni direktorijum – pametni

Kada konfigurišete SDS sinhronizacije sa pametni kao izvora kataloga, 3 atribute navedene ispod su dostupne u pametni za podudaranje atribut u objektu korisnika u Azure AD.

Korisničko ime Taj atribut u pametni se zove pametno korisničko ime. Da biste proverili vrednost ovaj atributa za studenta ili nastavnika pametni, pratite sledeće korake:

 1. Prijavite se na pametni kao administrator distrikt.

 2. Pametan portalu, pomerite se do podataka > potražite u oknu sa leve strane.

 3. Izaberite karticu studente ili nastavnikai pretrage za korisnika.

 4. Kliknite na student ili nastavnik Prikaz detalja korisnika.

 5. Pametno korisničko ime je prvi atribut naveden.

Studentski broj/nastavnika broj Taj atribut u pametni se zove student_number za studente i teacher_number za nastavnike. Da biste proverili vrednost ovaj atributa za studenta ili nastavnika pametni, pratite sledeće korake:

 1. Prijavite se na pametni kao administrator distrikt.

 2. Pametan portalu, pomerite se do podataka > potražite u oknu sa leve strane.

 3. Izaberite karticu studente ili nastavnika i pretrage za korisnika.

 4. Kliknite na student ili nastavnik Prikaz detalja korisnika.

 5. Jedna od poslednjeg atributa naveden je student_username ili teacher_username.

Sekundarni e-pošte Taj atribut u pametni se zove e-pošte za studente i nastavnike. Da biste proverili vrednost ovaj atributa za studenta ili nastavnika pametni, pratite sledeće korake:

 1. Prijavite se na pametni kao administrator distrikt.

 2. Pametan portalu, pomerite se do podataka > potražite u oknu sa leve strane.

 3. Izaberite karticu studente ili nastavnika i pretrage za korisnika.

 4. Kliknite na student ili nastavnik Prikaz detalja korisnika.

 5. E-pošte je jedan od prvog atributa naveden za profesore i studente.

Potvrdite izbor u izvorni direktorijum – PowerSchool

Kada konfigurišete SDS sinhronizacije sa PowerSchool kao izvora kataloga, 3 atribute navedene ispod su dostupne u PowerSchool za podudaranje atribut u objektu korisnika u Azure AD.

Korisničko ime Taj atribut u PowerSchool naziva Korisničko ime Student ili Nastavnik korisničko ime. Da biste proverili vrednost ovaj atributa za studenta ili nastavnika PowerSchool, pratite sledeće korake:

 1. Prijavite se u PowerSchool kao administrator.

 2. Na portalu PowerSchool, izaberite karticu studenata za studente ili karticu osoblja za nastavnike.

 3. Pretraga za korisnika. Kada je pronašao, kliknite na korisnika.

  • Ako Student, u oknu sa leve strane u odeljku informacije o izaberite Naloge za pristup. Korisničko ime za studente u PowerSchool se zove Student korisničko ime.

  • Ako nastavnika, izaberite stavku Bezbednosne postavkeu oknu sa leve strane u odeljku funkcije . Korisničko ime za nastavnike u PowerSchool se zove Nastavnika korisničko ime.

Studentski broj/nastavnika broj Taj atribut u PowerSchool se zove Student broj za studente i ID za nastavnike. Da biste proverili vrednost ovaj atributa za studenta ili nastavnika PowerSchool, pratite sledeće korake:

 1. Prijavite se u PowerSchool kao administrator.

 2. Na portalu PowerSchool, izaberite karticu studenata za studente ili karticu osoblja za nastavnike.

 3. Pretraga za korisnika. Kada je pronašao, kliknite na korisnika.

  • Ako Student, Student broj se prikazuje na stranici glavni pretrage pre nego što kliknete na korisnika. Broj učenika u PowerSchool se zove Student broj.

  • Ako nastavnika, izaberite stavku informacijeu oknu sa leve strane u odeljku funkcije . Broj nastavnika u PowerSchool se zove ID-a.

Sekundarni e-pošte Taj atribut u pametni se zove e-pošte za studente i nastavnike. Da biste proverili vrednost ovaj atributa za studenta ili nastavnika pametni, pratite sledeće korake:

 1. Prijavite se u PowerSchool kao administrator.

 2. Na portalu PowerSchool, izaberite karticu studenata za studente ili karticu osoblja za nastavnike.

 3. Pretraga za korisnika. Kada je pronašao, kliknite na korisnika.

  • Ako Student, u oknu sa leve strane u odeljku informacije o izaberite Student e-pošte. Sekundarni e-pošte za studente u PowerSchool se zove E-adresu.

  • Ako nastavnika, izaberite stavku informacijeu oknu sa leve strane u odeljku funkcije . Sekundarni e-pošte za nastavnike u PowerSchool se zove E-adresu.

Proverite ciljni direktorijum – Azure AD

Kada konfigurišete SDS sinhronizacije, ciljni direktorijum je uvek Azure Active Directory. Tri atributa navedene ispod dostupni su za koje se podudaraju sa atribut u objektu korisnika u direktorijumu izvor.

UserPrincipalName

Proverite UserPrincipalName kroz Office 365 centru administracije

 1. Pokretanje programa Internet Explorer u pregledaču privatno.

 2. Pomerite se do //portal.Office.com.

 3. Prijavite se u Office 365 centra administracije sa nalogom globalnog administratora.

 4. Idite na pločicu " Administracija " > karticu Korisnici > Aktivni korisnici.

 5. Traženje korisnika kojeg želite da proverite.

 6. Kliknite na korisnika.

Obratite pažnju na UserPrincipalName navedene u polje naslov.

Proverite UserPrincipalName koristeći PowerShell

 1. Pokrenite PowerShell kao Administrator uz modul Azure AD za PowerShell uvezeni.

  Import-Module msonline
 2. Pokrenite komandu ispod da biste se povezali sa Azure AD. Unesite akreditive globalnog administratora kada se to zatraži.

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. Kada uspostavi, pokrenite komandu ispod da biste proverili UserPrincipalName programa pojedinačnog korisnika. Primer je prikazan gde je korisničko ime je Boyd Cowley.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL UserPrincipalName
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL UserPrincipalName

  Napomena : Niska za pretraživanje parametra će tražiti za korisnika koji tražite i samo korisnici sa e-adresu ili prikazivanje imena počinju ovu nisku će biti vraćena. Više informacija o cmdlet Get-MsolUser potražite u članku https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

Pošta (primarysmtpaddress)

Provera pošte (primarysmtpaddress) kroz Office 365 centru administracije

 1. Pokretanje programa Internet Explorer u pregledaču privatno.

 2. Pomerite se do //portal.Office.com.

 3. Prijavite se u Office 365 centra administracije sa nalogom globalnog administratora.

 4. Idite na pločicu " Administracija " > karticu Korisnici > Aktivni korisnici.

 5. Traženje korisnika kojeg želite da proverite.

 6. Kliknite na korisnika.

 7. Izaberite stavku Uredi svojstva Exchange u odeljku Još postavki .

 8. Izaberite e-adresu.

Atribut "pošta" će napomenuti sa velikim SMTP za tip, a takođe navede u podebljano.

Provera pošte (primarysmtpaddress) koristeći PowerShell

 1. Pokrenite PowerShell kao Administrator uz modul Azure AD za PowerShell uvezeni.

  Import-Module msonline
 2. Pokrenite komandu ispod da biste se povezali sa Azure AD. Unesite akreditive globalnog administratora kada se to zatraži.

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. Kada uspostavi, pokrenite komandu ispod da biste proverili atribut pošte programa pojedinačnog korisnika. Primer je prikazan gde je korisničko ime je Boyd Cowley.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL proxyaddresses
 4. Proxyaddresses je više vrednosti atribut i može da sadrži više stavki. Adresa sa velikim SMTP je primarysmtpaddress za korisnika, a atribut pošta u Azure AD.

  Napomena : Niska za pretraživanje parametra će tražiti za korisnika koji tražite i samo korisnici sa e-adresu ili prikazivanje imena počinju ovu nisku će biti vraćena. Više informacija o cmdlet Get-MsolUser potražite u članku https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

mailNickname (pseudonim)

Provera mailNickname (pseudonim) kroz Office 365 centru administracije

 1. Pokretanje programa Internet Explorer u pregledaču privatno.

 2. Pomerite se do //portal.Office.com.

 3. Prijavite se u Office 365 centra administracije sa nalogom globalnog administratora.

 4. Idite na pločicu " Administracija " > karticu Korisnici > Aktivni korisnici.

 5. Traženje korisnika kojeg želite da proverite.

 6. Kliknite na korisnika.

 7. Izaberite stavku Uredi svojstva Exchange u odeljku Još postavki .

 8. Izaberite stavku Opšte.

Na mailnickname (* pseudonim) atribut koji će se prikazivati ispod ime za prikaz.

Provera mailNickname (pseudonim) koristeći PowerShell

 1. Pokrenite PowerShell kao Administrator uz modul Azure AD za PowerShell uvezeni.

  Import-Module msonline
 2. Pokrenite komandu ispod da biste se povezali sa Azure AD i Exchange Online. Unesite akreditive globalnog administratora kada se to zatraži.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. Kada uspostavi, pokrenite komandu ispod da biste proverili atribut pošte programa pojedinačnog korisnika.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
 4. Proxyaddresses je više vrednosti atribut i može da sadrži više stavki. Adresa sa velikim SMTP je primarysmtpaddress za korisnika, a atribut pošta u Azure AD.

 5. Pokrenite liniju ispod da izvučete vrednost pseudonim korisnika

  Get-Recipient <primarysmtpaddress> | FL Alias

  Napomena : Niska za pretraživanje parametra će tražiti za korisnika koji tražite i samo korisnici sa e-adresu ili prikazivanje imena počinju ovu nisku će biti vraćena. Više informacija o cmdlet Get-MsolUser potražite u članku https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×