Greška „Nelicencirani proizvod“ i greška aktivacije u sistemu Office

Ako Office aktivacija ne uspe, videćete Nelicencirani proizvod ili Nekomercijalna upotreba/nelicencirani proizvod na naslovnoj traci Office aplikacija i većina funkcija sistema Office su onemogućene. Da biste vratili sve funkcije sistema Office, moraćete da rešite problem koji izaziva neuspeh.

Koristite program za rešavanje problema sa aktivacijom za Office 365 i Office 2016

Ova alatka za rešavanje problema pokreće se na Windows računarima i može da reši greške aktivacije za Office 365, Office 2016 i pojedinačne Office 2016 aplikacije, kao što su Visio, Project, Word i Outlook. Ako koristite Office 2013, moraćete da sami rešite greške nelicenciranog proizvoda.

 1. Kliknite na dolenavedeno dugme Preuzmi.

  Kliknite na ovo dugme da biste preuzeli alatku za rešavanje problema sa aktivacijom
 2. Izaberite svoj pregledač sa padajuće liste da biste videli kako da sačuvate, a zatim pokrenete alatku za rešavanje problema.

  1. Na dnu prozora pregledača izaberite stavku Sačuvaj.

  2. U sledećem polju koje označava da je završeno preuzimanje za officeact.diagcab, kliknite na dugme Otvori.

  3. Pokreće se alatka za rešavanje problema sa aktivacijom. Kliknite na dugme Dalje i pratite odzive.

  1. Na dnu prozora pregledača izaberite stavku Otvori da biste otvorili datoteku officeact.diagcab.

   Ako se datoteka ne otvori automatski, odaberite stavke Sačuvaj > Otvori fasciklu, a zatim kliknite dvaput na datoteku (njeno ime bi trebalo da počinje sa „officeact.diagcab“) da biste pokrenuli alatku za brzu popravku.

  2. Pokreće se alatka za rešavanje problema sa aktivacijom. Kliknite na dugme Dalje i pratite odzive.

  1. U donjem levom uglu izaberite datoteku officeact.diagcab i sa padajuće liste izaberite stavku Prikaži u fascikli.

   Kliknite dvaput na preuzetu datoteku officeact.diagcab da biste pokrenuli alatku za brzu popravku.

  2. Pokreće se alatka za rešavanje problema sa aktivacijom. Kliknite na dugme Dalje i pratite odzive.

  1. Izaberite stavku Sačuvaj datoteku, a zatim kliknite na dugme U redu.

   U gornjem desnom uglu prozora pregledača izaberite stavku Prikaži sva preuzimanja. U biblioteci izaberite stavke Preuzimanja > officeact.diagcab, a zatim kliknite na ikonu fascikle. Kliknite dvaput na officeact.diagcab.

  2. Pokreće se alatka za rešavanje problema sa aktivacijom. Kliknite na dugme Dalje i pratite odzive.

Samostalno otklanjanje grešaka „Nelicencirani proizvod“

Ako koristite Office 2013 ili ako program za rešavanje problema sa aktivacijom sistema Office ne reši program, isprobajte ova rešenja.

Provera datuma, vremena i vremenske zone računara

Ako ove postavke nisu ispravne, aktivacija sistema Office možda neće uspeti. Pratite dolenavedene korake za svoj operativni sistem.

Windows 10

 1. Zatvorite sve Office aplikacije.

 2. U donjem desnom uglu ekrana izaberite datum ili vreme.

 3. Izaberite Postavke datuma i vremena.

 4. Izaberite Automatski podesi vreme i, ako se prikazuje, Automatski podesi vremensku zonu. Ako nemate opciju da automatski podesite vremensku zonu, uverite se da je vaša lokalna vremenska zona prikazana u polju Vremenska zona.

 5. Ponovo pokrenite bilo koju Office aplikaciju.

Windows 8 ili Windows 8.1

 1. Zatvorite sve Office aplikacije.

 2. U donjem desnom uglu ekrana izaberite datum ili vreme.

 3. Izaberite stavku Promena postavki datuma i vremena.

 4. Ako su datum ili vreme pogrešni, izaberite stavku Promeni datum i vreme i ispravite postavke datuma i vremena.

 5. Ako je vremenska zona pogrešna, izaberite stavku Promeni vremensku zonu i izaberite svoju lokalnu vremensku zonu.

 6. Ponovo pokrenite bilo koju Office aplikaciju.

Windows 7

 1. Zatvorite sve Office aplikacije.

 2. U donjem desnom uglu ekrana izaberite datum ili vreme.

 3. Izaberite stavku Promena postavki datuma i vremena.

 4. Ako su datum ili vreme pogrešni, izaberite stavku Promeni datum i vreme i ispravite postavke datuma i vremena.

 5. Ako je vremenska zona pogrešna, izaberite stavku Promeni vremensku zonu i izaberite svoju lokalnu vremensku zonu.

 6. Ponovo pokrenite bilo koju Office aplikaciju.

Savet : U operativnom sistemu Windows 7 možete da sinhronizujete sat računara sa vremenskim serverom na internetu da biste ažurirali sat računara. Da biste to uradili, izaberite datum ili vreme u donjem desnom uglu ekrana, a zatim izaberite stavku Promena postavki datuma i vremena. Izaberite karticu Internet vreme, izaberite stavku Promeni postavke, izaberite Sinhronizuj sa vremenskim serverom na internetu, a zatim izaberite stavku Odmah ažuriraj.

Pokrenite Office kao administrator

Kada pokrenete Office kao administrator, možete da rešite probleme sa dozvolama koji možda dovode do neuspeha aktivacije sistema Office. Pratite dolenavedene korake za svoj operativni sistem.

Windows 10

 1. Zatvorite sve Office aplikacije.

 2. Kliknite na dugme Start u donjem levom uglu ekrana.

 3. Otkucajte ime aplikacije, npr. Word. U rezultatima pretrage će se pojaviti ikona programa Word.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa Word i izaberite stavku Pokreni kao administrator.

 5. Izaberite Da da biste mogli da pokrenete Office kao administrator.

Windows 8.1

 1. Zatvorite sve Office aplikacije.

 2. U operativnom sistemu Windows 8.1 kliknite desnim tasterom miša na dugme Start u donjem levom uglu ekrana, a zatim izaberite stavku Pretraga.

 3. Unesite ime aplikacije, na primer Word. U rezultatima pretrage će se pojaviti ikona programa Word.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa Word i izaberite stavku Pokreni kao administrator.

 5. Izaberite Da da biste mogli da pokrenete Office kao administrator.

Windows 8

 1. Zatvorite sve Office aplikacije.

 2. U operativnom sistemu Windows 8 pomerite miš u gornji desni ugao ekrana da biste otvorili traku sa dugmadima, a zatim kliknite na ikonu Pretraga.

 3. Unesite ime aplikacije, na primer Word. U rezultatima pretrage će se pojaviti ikona programa Word.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa Word i izaberite stavku Pokreni kao administrator.

 5. Izaberite Da da biste mogli da pokrenete Office kao administrator.

Windows 7

 1. Zatvorite sve Office aplikacije.

 2. Kliknite na dugme Start u donjem levom uglu ekrana.

 3. U okvir Pretraga programa i datoteka unesite ime aplikacije, na primer Word. U rezultatima pretrage će se pojaviti ikona programa Word.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa Excel i izaberite stavku Pokreni kao administrator.

 5. Ukoliko vam bude traženo, izaberite Da da biste mogli da pokrenete Office kao administrator.

Ažuriranje sistema Office

Najnovije Office ispravke mogu da sadrže rešenja za probleme prilikom aktivacije. Da biste saznali kako da ažurirate Office, pročitajte članak Instaliranje ispravki za Office.

Popravka Office licenciranja (važi samo za Office 2013)

Ako ste isprobali sva druga rešenja, ali se od vas i dalje traži da aktivirate Office 2013, deinstalirajte šifru proizvoda i prijavite se kako biste aktivirali Office.

 1. Izaberite brzu popravku da biste deinstalirali šifru proizvoda u sistemu Office 2013.

  Dugme za preuizimanje brzog rešenja koje označava da je automatizovana ispravka dostupna

 2. Na dnu pregledača izaberite stavku Otvori.

  Izaberite stavku Otvori.

 3. Kada alatka za brzu popravku dovrši rad, otvorite bilo koju Office aplikaciju, na primer Word ili Excel.

 4. Kada se to od vas zatraži, prijavite se pomoću e-adrese i lozinke koji su povezani sa sistemom Office.

Provera zaštitnog zida

Ako koristite zaštitni zid drugog proizvođača, posetite veb sajt proizvođača da biste pronašli informacije o tome kako da privremeno onemogućite zaštitni zid. Za Windows zaštitni zid pogledajte opcije u nastavku.

Windows 10

Windows 8.1 i 7

Provera antivirusnog softvera

Za informacije o tome kako da isključite antivirusni softver posetite veb lokaciju proizvođača antivirusnog softvera. Deinstaliranje antivirusnog softvera takođe može pomoći. Ne zaboravite da ga ponovo instalirate kada se završi instalacija sistema Office i ako ste ga isključili, ponovo ga uključite.

Ako niste sigurni koji antivirusni softver imate,pratite sledeća uputstva da biste otišli na kontrolnu i pronašli ime antivirusnog softvera.

Savet : Windows 10 dolazi uz podrazumevani antivirusni softver, Windows zaštitnik. Ako utvrdite da ga koristite, kliknite na Start dugme > Postavke > Ažuriranje i bezbednost, a zatim izaberite stavku „Windows zaštitnik“ sa leve strane. Prevucite dugme na Isključi. Ne zaboravite da ga ponovo postavite na Uključeno.

 1. Idite na kontrolnu tablu tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na dugme Start Windows dugme „Start“ u operativnom sistemu Windows 8 i Windows 10 (donji levi ugao) i odabrati stavku Kontrolna tabla.

  Lista opcija i komandi koja se prikazuje kad pritisnete taster sa Windows logotipom i taster X

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U prikazu Kategorija izaberite stavke Sistem i bezbednost > Bezbednost i održavanje, a zatim kliknite na strelicu nadole pored stavke Bezbednost.

  • U prikazu Velike ikone ili Male ikone izaberite stavku Bezbednost i održavanje, a zatim kliknite na strelicu nadole pored stavke Bezbednost.

Ako Windows može da otkrije antivirusni softver, on će biti naveden u okviru Zaštita od virusa.

 1. Idite na kontrolnu tablu tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na dugme Start Windows dugme „Start“ u operativnom sistemu Windows 8 i Windows 10 (donji levi ugao) i odabrati stavku Kontrolna tabla.

  Lista opcija i komandi koja se prikazuje kad pritisnete taster sa Windows logotipom i taster X

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U prikazu Kategorija izaberite stavke Sistem i bezbednost > Centar aktivnosti, a zatim kliknite na strelicu nadole pored stavke Bezbednost.

  • U prikazu Velike ikone ili Male ikone izaberite stavku Centar aktivnosti, a zatim kliknite na strelicu nadole pored stavke Bezbednost.

Ako Windows može da otkrije antivirusni softver, on će biti naveden u okviru Zaštita od virusa.

 1. Idite na kontrolnu tablu tako što ćete kliknuti na dugme Start Windows 7 „Start“ dugme (u donjem levom uglu) i odabrati stavku Kontrolna tabla.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U prikazu Kategorija izaberite stavke Sistem i bezbednost > Centar aktivnosti, a zatim kliknite na strelicu nadole pored stavke Bezbednost.

  • U prikazu Velike ikone ili Male ikone izaberite stavku Centar aktivnosti, a zatim kliknite na strelicu nadole pored stavke Bezbednost.

Ako Windows može da otkrije antivirusni softver, on će se navesti u okviru Zaštita od virusa.

Provera postavki proxy servera

Ako uređaj koristite i kod kuće i na poslu, pokušajte da isključite postavke proxy servera u programima Microsoft Edge ili Internet Explorer pre instalacije sistema Office. Ako koristite neki drugi pregledač, pogledajte pomoć za njega da biste saznali kako da isključite postavke proxy servera.

Microsoft Edge

 1. Kliknite na dugme Start Windows dugme „Start“ u operativnom sistemu Windows 8 i Windows 10 (u donjem levom uglu) i odaberite stavku Postavke.

 2. Izaberite stavku Mreža i internet, idite na dno opcija sa leve strane i izaberite stavku Proxy.

 3. U okviru Automatska konfiguracija proxy servera automatski otkrijte postavke ili upotrebite skriptu za konfiguraciju tako što ćete opciju prevući na vrednost Uključeno ili Isključeno.

 4. U okviru Ručna konfiguracija proxy servera možete odabrati da koristite proxy server. Opcija je generalno isključena i ako je prevučete na vrednost Uključeno, obavezno izaberite stavku Sačuvaj. Ako je opcija podrazumevano bila isključena pre nego što ste je uključili, obavezno je ponovo prevucite na stavku Isključeno kad prestanete da je koristite.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 ili 11

 1. U programu Internet Explorer izaberite stavke Alatke (u gornjem desnom uglu) > Internet opcije.

 2. Izaberite karticu Veze, a zatim kliknite na dugme LAN postavke.

 3. U okviru proxy servera, opozovite izbor opcije „Koristi proxy server za LAN (ove postavke se neće odnositi na pozivne veze ili VPN veze)“.

 4. Kliknite na dugmad Primeni i U redu da biste sačuvali izmene. Ponovo pokrenite računar.

Napomena : Možda postoje dodatne postavke proxy servera koje morate da zaobiđete. Ako to ne uspe, a instalirate Office na poslu ili u školi, obratite se IT sektoru za više informacija. IT administratori mogu da pogledaju članak URL adrese i opsezi IP adresa u usluzi Office 365.

Povezivanje sa internetom

Uverite se da je pretplata aktivna

Uverite se da ste instalirali Office koji je deo plana

Deaktiviranje instalacije

Povezivanje sa internetom

Iako ne morate da budete na mreži sve vreme dok koristite Office, morate povremeno da se povežete sa internetom kako bi Office mogao da potvrdi da je vaša Office 365 pretplata i dalje aktivna. Ako Office duži period vremena ne može da proveri status pretplate (obično oko 30 dana), videćete poruku Pretplata ne može biti proverena i Office na kraju prelazi u režim smanjene funkcionalnosti. Da biste to popravili, ponovo se povežite sa internetom, a zatim odaberite stavku Pokušaj ponovo.

Uverite se da Office 365 for Home, Personal ili University pretplata aktivna

 1. Zatvorite sve Office aplikacije.

 2. Idite na stranicu Usluge i pretplate.

 3. Ako se to bude tražilo, odaberite stavku Prijavi se i unesite e-adresu i lozinku Microsoft naloga povezanog sa pretplatom na Office 365.

 4. Pregledajte detalje ispod naslova Pretplate.

  Snimak ekrana koji prikazuje stranicu „Usluge i pretplate“
 5. Ako vam je pretplata istekla, možete da je obnovite tako što ćete pratiti korake u članku Obnavljanje usluge Office 365 za kuću.

 6. Pošto obnovite pretplatu, možete po potrebi ponovo da pokrenete Office aplikacije.

Uverite se da ste instalirali Office koji je deo plana

Uverite se da ste instalirali Office koji je povezan sa pretplatom na Office 365 Home, Personal ili University.

 1. Prijavite se na stranicu naloga.

 2. Na stranici Moj nalog izaberite stavke Instaliraj >.

 3. Proverite da li je računar naveden u okviru Informacije o instalaciji.

  Odeljak „Informacije o instalaciji“ navodi računare na kojima ste instalirali Office sa ovog naloga. Ako niste instalirali Office sa ovog naloga, videćete „Niste koristili instalacije“.

 4. Ako računar nije naveden, kliknite na dugme Instaliraj da biste instalirali Office i dobili trenutnu licencu za ovaj nalog.

Deaktivacija Office 365 Home, Personal ili University instalacije

Ako ste premašili broj instalacija koje podržava vaša Office 365 pretplata, možete da deaktivirate instalaciju sistema Office koju više ne koristite da biste mogli da instalirate Office na drugom uređaju.

 1. Idite na https://office.com/myaccount i prijavite se koristeći Microsoft nalog, ako vam bude zatraženo.

 2. Izaberite stavku Instaliraj >.

 3. U okviru Informacije o instalaciji izaberite stavku Deaktiviraj instalaciju da biste deaktivirali Office instalacije koje više ne koristite.

  Stranica „Instaliranje“ koja prikazuje ime računara i osobe koja je instalirala Office.

Kada deaktivirate Office instalaciju, i dalje ćete moći da prikazujete i štampate dokumente sa tog uređaja, ali nećete moći da ih uređujete niti da pravite nove. Office vas obaveštava da je instalacija deaktivirana tako što će prikazati greške „Nelicencirani proizvod“. Ako želite da koristite Office na uređaju, moraćete ponovo da aktivirate Office tako što ćete se prijaviti na Office 365 nalog kada vam bude zatraženo.

Povezivanje sa internetom

Pokretanje pomoćnika za podršku i oporavak

Deaktiviranje instalacije

Povezivanje sa internetom

Iako ne morate da budete na mreži sve vreme dok koristite Office, morate povremeno da se povežete sa internetom kako bi Office mogao da potvrdi da je vaša Office 365 pretplata i dalje aktivna. Ako Office duži period vremena ne može da proveri status pretplate (obično oko 30 dana), videćete poruku Pretplata ne može biti proverena i Office na kraju prelazi u režim smanjene funkcionalnosti. Da biste to popravili, ponovo se povežite sa internetom, a zatim odaberite stavku Pokušaj ponovo.

Pokretanje alatke Pomoćnik za podršku i oporavak (Office 365 za preduzeća)

Kao korisnik usluge Office 365 za preduzeća, možete da preuzmete Pomoćnik za podršku i oporavak za Office 365 da biste rešili probleme sa aktivacijom. Ako ova alatka ne reši problem, nastavite sa uputstvima u ovom članku.

Deaktiviranje instalacije usluge Office 365 za preduzeće

Ako ste premašili broj instalacija koje podržava vaša Office 365 pretplata, možete da deaktivirate instalaciju sistema Office koju više ne koristite da biste mogli da instalirate Office na drugom uređaju.

 1. Idite na https://portal.office.com/Account/#home i prijavite se koristeći poslovni ili školski nalog, ako vam bude zatraženo.

 2. Sa pločice Status instalacije izaberite stavku Upravljanje instalacijama.

 3. U okviru Status instalacije izaberite stavku Deaktiviraj da biste deaktivirali Office instalacije koje više ne koristite.

  Prikazuje komandu „Deaktiviraj“ za instalaciju usluge Office 365 za preduzeća

Kada deaktivirate Office instalaciju, i dalje ćete moći da prikazujete i štampate dokumente sa tog uređaja, ali nećete moći da ih uređujete niti da pravite nove. Office vas obaveštava da je instalacija deaktivirana tako što će prikazati greške „Nelicencirani proizvod“. Ako želite da koristite Office na uređaju, moraćete ponovo da aktivirate Office tako što ćete se prijaviti na Office 365 nalog kada vam bude zatraženo.

Popravka sistema Office

Da biste saznali kako da to uradite, pročitajte članak Popravka Office aplikacije

Deinstalacija i ponovna instalacija sistema Office

Da biste saznali kako, pogledajte sledeće teme:

 1. Deinstaliranje sistema Office

 2. Preuzimanje i instalacija sistema Office

I dalje vam je potrebna pomoć? Obratite se podršci

Ako ste isprobali sve što je navedeno u članku, a pomoć vam je i dalje potrebna, možete da se obratite podršci za Office.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×