Funkcije pristupačnosti

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Na lokaciji Microsoft Office SharePoint Server 2007 i Microsoft Office Forms Server 2007 možete izvršiti većinu zadataka koristeći opcije pristupačnosti kao što su tasterske prečice. Pored opcija pristupačnosti i uslužnih programa u programu Microsoft Windows, opcije koje su opisane u ovom članku olakšavaju pristup lokacijama osobama sa umanjenim sposobnostima.

Napomena: Informacije u ovoj temi se primenjuje samo na korisnike koji su licencirali Microsoft proizvode u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako ste nabavili ovaj proizvod van Sjedinjenih Država, vaš paket sadrži na podružnica karticu sa informacijama o Microsoft podrške telefoni i adrese. Možete da se obratite podružnicu da biste saznali da li tip proizvodi i usluge, što je opisano ovde su dostupni u vašoj oblasti. Dodatne informacije koje su dostupne na drugim jezicima, uključujući japanski i francuski, pogledajte članak http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

Ovaj članak sadrži:

Pristupačniji režim

Tasterske prečice

Za navigaciju

Naslovi

Slike, alternativni tekst i postavke prikaza

Korišćenje alatki za pristupačnost

Korišćenje pomoći

Funkcije koje obezbeđuje Veb pregledač

Više informacija o pristupačnosti

Pristupačniji režim

Na lokaciji Office SharePoint Server 2007Office Forms Server 2007 većina elemenata korisničkog interfejsa (UI), kao što su veze, kontrole obrazaca i dugmad, projektovani su tako da koriste Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA omogućava osobama sa umanjenim sposobnostima da koriste sadržaj koristeći alate za pristupačnosti kao što su čitači ekrana, a to su uređaji koji omogućavaju sintetizovani govor ili Brajev opis onoga što korisnik koji je slep ili slabovid ne može da vidi na ekranu računara ili na Web lokaciji. Možete uključiti režim pristupačnosti zato što neki prilagođeni UI elementi ne koriste MSAA svojstva. Ovaj režim prikazuje prilagođene kontrole kao standardne HTML kontrole. Ovakvo prikazivanje osigurava da će korisnici alata za pristupačnost moći da koriste prilagođene kontrole.

Napomena: Pristupačniji režim ne omogućava alternativne verzije za svaki UI element. Na primer, ako neko u vašoj organizaciji prilagodi lokaciju SharePoint dodavanjem prilagođene kontrole, uključivanje pristupačnijeg režima neće automatski kreirati alternativnu verziju te kontrole.

Pristupačniji režim uključujete ili isključujete pritiskom na taster TAB odmah nakon što postavite fokus na stranicu u pregledaču. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do veze Uključi pristupačniji režim ili Isključi pristupačniji režim Iako je veza za uključivanje pristupačnijeg režima prvi element u redosledu kartica – što znači da je to prva opcija koju koristite na stranici – možda ćete morati da pritisnete taster TAB nekoliko puta da biste aktivirali ovu opciju. Ovo se dešava zbog toga što možda meniji ili trake sa alatima pregledača imali aktivni fokus. Pristupačniji režim menja način na koji se stranica prikazuje vama a ne korisnicima lokacije. Pošto je ovo lokalno podešavanje, niko osim vas neće znati da ste omogućili ovo podešavanje. Pristupačniji režim ostaje uključen dok ga ne isključite ili dok ne zatvorite vaš pregledač. Pristupačniji režim omogućava da sledeće stavke budu prikazane na način koji ih optimizuje da rade bolje sa alatima za lakši pristup, kao što su čitači ekrana:

 • Meniji    Umesto da se prikazuje padajući meni opcija za datoteke u biblioteci dokumenata, otvara se novi prozor pregledača koji sadrži sve stavke menija kao hiperveze. Alati za pristupačnost lakše interpretiraju ovaj oblik.

 • Optimizovana polja    Alati za pristupačnost teško interpretiraju neka polja. Kada se uključi pristupačniji režim, ova polja se zamenjuju poljima koja su optimizovana za alate za pristupačnost. Na primer, neke SharePoint liste podržavaju poboljšana tekstualna polja koja omogućavaju korisnicima da dodaju oblikovani tekst, slike, tabele i hiperveze. Neki alati za pristupačnost ne mogu da čitaju ova polja zbog načina na koji su prikazana u pregledaču. Kada se uključi pristupačniji režim, ovakva polja se zamenjuju standardnim tekstualnim poljima koja odgovaraju alatima za pristupačnost.

  Pored poboljšanih tekstualnih polja, nekoliko drugih tipova polja se zamenjuju alternativnim poljima u pristupačnijem režimu.

  Lista polja i alternativnih polja u pristupačnijem režimu

  Polja u standardnom režimu

  Alternativno polje u pristupačnijem režimu

  Poboljšano tekstualno polje

  Tekstualno polje sa više redova

  Grafikoni za grafičko rezimiranje (za ankete)

  Tabela sa zaglavljima

  Gantov grafikon (na listi projekata)

  Tabela sa zaglavljima

  Tabela sa zaglavljima takođe se prikazuje ispod Gantovog grafikona u standardnom režimu.

  Izbor kontakata

  Tekstualno polje

Napomena: Pristupačniji režim ne ograničava funkcionalnost, već umesto toga omogućava alternativne metode za prikazivanje elemenata stranica tako da one budu kompatibilne sa alatima za pristupačnost.

Vrh stranice

Tasterske prečice

Mnoge funkcije i komande su dostupne direktno korišćenjem tastature. Možete da pritisnete taster TAB i SHIFT + TAB da biste premestili napred i nazad između elemenata na bilo kojoj stranici. Možete da pronađete tasterske prečice za mnoge komande. Više informacija potražite u članku Tasterske prečice.

Vrh stranice

Navigacija

Stranica i elementi navigacije na lokaciji prate logički i intuitivni redosled kartica. Redosled kartica je redosled po kome pomerate fokus sa jednog UI elementa na drugi pritiskom na taster TAB. Pored toga, dve važne opcije – veza Uključi pristupačniji režim i veza Pređi na glavni sadržaj – su prve dve opcije u redosledu kartica. Da biste uključili pristupačniji režim, pritiskajte taster TAB nakon što stranica u pregledaču dobije aktivni fokus. Pored toga, ako želite da preskočite veze za navigaciju koje se ponavljaju i odete direktno na područje glavnog sadržaja na stranici, pritisnite taster TAB dok ne dođete do veze Pređi na glavni sadržaj.

Pored toga, stranice na lokacijama Office SharePoint Server 2007 i Office Forms Server 2007 koriste navigaciju sa vezama po putanji koje označavaju gde se trenutna stranica ili lokacija nalaze u ukupnoj hijerarhiji lokacije ili kolekcije lokacija. Na primer, ako pregledate fasciklu Izveštaji u biblioteci „Deljeni dokumenti“ za lokaciju Contoso, veze za navigaciju mogu da prikažu Contoso > Deljeni dokumenti > Izveštaji.

Vrh stranice

Naslovi

Zaglavlja tabele    Kod tabela sa podacima, koriste se ćelije zaglavlja tabele (oznake TH). Na primer, na strani „Najave“, u podrazumevanom prikazu „Sve stavke“, zaglavlja kolone Naslov i Izmenjeno se nalaze u ćelijama zaglavlja tabele. Ćelije zaglavlja tabele pomažu korisnicima da razumeju strukturu tabele i da olakšaju čitanje osobama koje koriste alate za pristupačnost.

Oznake za zaglavlje    Oznake se koriste na lokacijama da biste olakšali prikazivanje strukture stranice korisnicima alata za pristupačnost. Oznake za zaglavlje (H1, H2, H3 i H4) prave logičku konturu sadržaja strane. Ako koristite alate za pristupačnost kao što je čitač ekrana, možete ih podesiti da čitaju samo oznake zaglavlja na stranici. Ova virtuelna kontura oznaka zaglavlja pomože u poboljšanju jasnoće sadržaja stranice. Na primer, matična stranica lokacije sadrži jednu oznaku H1 koja sadrži naslov lokacije, jednu oznaku H2 koja sadrži naslov stranice i jednu oznaku H3 oko veze Prikaži ceo sadržaj lokacije i oznake H3 oko naslova svakog Web segmenta. Korisnici određenih alata za pristupačnost mogu da dobiju konturu ovih oznaka da bi lakše razumeli raspored stranice, kako bi mogli da preskoče sadržaj do zaglavlja koje žele.

Vrh stranice

Slike, alternativni tekst i postavke ekrana

Alternativni tekst i naslovi za slike    Osobe sa oštećenim vidom ne mogu da vide slike (kao što su datoteke formata JPEG, GIF ili PNG), i oslanjaju se na korišćenje alternativnog teksta za slike na lokaciji. Alternativni tekst za slike je skup atributa ALT unutar oznake IMG. Bez dobro napisanog informativnog alternativnog teksta korisnici sa oštećenim vidom nemaju načina da razumeju značenje slika na stranici. Alternativni tekst se takođe pojavljuje i u vizuelnim pregledačima ako se slika ne učita ili ako je prikazivanje slika isključeno. SharePoint lokacije koriste opisni ALT tekst za slike koji korisnicima prenosi značenje i ili važne informacije. Slike koje se koriste za odvajanje sadržaja ili nemaju informativnu vrednost imaju atribut ALT="", koji govori alatu za pristupačnost da slike nemaju sadržaj ili informacije.

Pored toga, kada pošaljete datoteku sa slikom na lokaciju, možete dodati alternativni tekst uz sliku, a to je fundamentalno za kreiranje pristupačne lokacije. Na primer, Web segment „Slike na lokaciji“ sadrži polje u kome možete da upišete željeni ALT tekst kada dodajete sliku. Kada dodajete slike u biblioteku slika, možete definisati željeni ALT tekst za slike.

Kada kliknete na neki element, povremeno se otvara novi prozor pregledača. Alternativni tekst za slike koje otvaraju nove prozore, kao i atributi naslova za hiperveze koje to rade, sadrže dodatne informacije koje pomažu korisniku da razume da će se otvoriti novi prozor. Na primer, atribut naslova hiperveze koja otvara novi prozor sadrži tekst (novi prozor).

Podrška za šeme boja visokog kontrasta    Stranice na SharePoint lokaciji su dizajnirane da se ispravno prikazuju ako na računaru primenite šemu boja visokog kontrasta.

Vrh stranice

Korišćenje alata za pristupačnost

Neki alati za pristupačnost možda neće dobro raditi sa određenim elementima na stranicama na lokaciji. Ako budete imali probleme, pogledajte sledeće informacije i resurse da biste pronašli moguće rešenje.

Napomena: Preporučuje se da korisnici sa alatima za pristupačnost aktiviraju pristupačniji režim. Ovaj režim omogućava korisnicima da koriste elemente lokacija Office SharePoint Server 2007 i Office Forms Server 2007korišćenjem alata za pristupačnost kao što su čitači ekrana.

Rad sa Windows prepoznavanjem govora u operativnom sistemu Windows Vista

Windows prepoznavanje govora je alatka za pristupačnost zasnovana na govoru koja je dostupna u operativnom sistemu Windows Vista. Windows prepoznavanje govora korisnicima omogućava da izvrše radnje govorom umesto upotrebe tastature ili miša.

Su poznati problemi u vezi sa korišćenjem Windows prepoznavanje govora sa nekim menijima na Office SharePoint Server 2007 ili Office Forms Server 2007 stranice, uključujući i menije za novo, Otpremanje, Dobro došli korisnik i padajući meni opcija koje su dostupne za datoteke u biblioteci dokumenata.

Da biste tim menijima pristupili koristeći Windows prepoznavanje govora, aktivirajte pristupačniji režim na sledeći način:

 1. Otvorite matičnu stranicu lokacije u pregledaču i izgovarajte: „Pritiskaj taster TAB“, dok se ne pojavi veza Uključi pristupačniji režim.

 2. Izgovorite: „Pritisni taster ENTER“.

 3. Da biste koristili meni podeljenog dugmeta kao što je dugme Novo ili Otpremi na traci sa alatkama liste ili da biste koristili meni sa opcijama za dokument u biblioteci dokumenata, prvo postavite aktivni fokus na element tako što ćete izgovoriti: „Pritisni taster TAB“, a zatim izgovorite: „Pritisni kombinaciju tastera ALT i STRELICA NADOLE“.

  Otvara se novi prozor pregledača koji sadrži veze iz menija.

Napomena: Za menije koji imaju više komandi izgovorite: „Pritisni kombinaciju tastera ALT i STRELICA NADOLE“.

Vrh stranice

Korišćenje pomoći

Neke alatke za pristupačnost kao što su čitači ekrana možda neće raditi sa vezama u pomoći na mreži. Ako dođe do problema, pokušajte da instalirate Microsoft Internet Explorer 5 ili Internet Explorer 6. Za više informacija, posetite Internet Explorer Veb lokacije.

Napomena: Hiperveze u ovoj temi vode ka Vebu. Možete se vratiti u pomoć u bilo kom trenutku.

Vrh stranice

Funkcije koje nudi Veb pregledač

Veb pregledač ima funkcije koje poboljšavaju čitljivost stranica. Informacije o funkcijama pristupačnosti koje nudi Veb pregledač potražite u pomoći za pregledač o tome kako da prilagodite pregledač da prikazuje željene fontove i boje. Ako koristite Internet Explorer, u sadržaju pomoći potražite stavku Pristupačnost.

Vrh stranice

Dobijanje više informacija o pristupačnosti

Microsoft pristupačnost Veb lokacije na Microsoft pristupačnost pruža informacije o pomoćnoj tehnologiji za poboljšanje života osoba sa umanjenim sposobnostima. Informacije na ovoj lokaciji koriste osobe sa umanjenim sposobnostima i prijatelji i članovi porodice, osobe u humanitarne aktivnosti organizacijama, nastavnicima i starateljima.

Besplatni mesečni Elektronski bilten je dostupna vam pomaže da budete u toku sa temama o Microsoft proizvodima. Da biste se pretplatili, posetite Besplatna pretplata na bilten o ažuriranju pristupačnosti.

Da biste saznali više o kreiranju pristupačnog sadržaja za Veb stranice, pogledajte standarde pristupačnosti razvijene World Wide Web Consortium.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×