Funkcije podržane u formatu OpenDocument prezentacije (.odp)

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Dolenavedena tabela pokazuje PowerPoint funkcije koje su potpuno ili delimično podržane ili nisu podržane u formatu OpenDocument prezentacije (.odp).

 • Podržano     I PowerPoint i OpenDocument Presentation format podržavaju ovu funkciju. Sadržaj, oblikovanje i upotrebljivost se neće izgubiti.

 • Delimično podržano     PowerPoint format i format OpenDocument prezentacije podržavaju ovu funkciju, ali oblikovanje i upotrebljivost će možda biti ugroženi. Tekst ili podaci se ne gube, ali oblikovanje i način na koji radite sa tekstom ili grafikom će se možda razlikovati.

 • Nije Podržano    Ova funkcija nije podržana u OpenDocument formatu. Ako planirate da sačuvate prezentaciju u OpenDocument formatu, nemojte da koristite ove funkcije.

Oblast

Podoblast

Nivo podrške

PowerPoint 2007

PowerPoint 2007

PowerPoint 2013

PowerPoint 2016

Animacije

Ulazne/izlazne

animacije

Delimično podržano

Animacije koje ODF ne podržava menjaju se u animaciju pojavljivanja ili nestajanja.

Delimično podržano

Animacije koje ODF ne podržava menjaju se u animaciju pojavljivanja ili nestajanja.

Animacije

Animacije boja

Nije podržano

Nije podržano

Animacije

Podešavanje razmere animacija

Nije podržano

Nije podržano

Animacije strujanja, sijalice, rasta i smanjivanja i vertikalnog rasta nisu podržane.

Animacije

Odlaganja animacija

Podržano

Podržano

Animacije

Podešavanje vremena animacije

Podržano

Podržano

Animacije

Animacije teksta

Podržano

Podržano

Animacije

Aktivirane animacije

Podržano

Podržano

Animacije

Animacija

zvukova

Nije podržano

Nije podržano

Animacije

Animacije medija

Podržano

Podržano

Animacije

SmartArt

Nije podržano

Nije podržano

Animacije

Delovi grafikona

Delimično podržano

Animacije na delovima grafikona konvertuju se u animaciju na celom grafikonu.

Delimično podržano

Animacije na delovima grafikona konvertuju se u animaciju na celom grafikonu.

Animacije

Animacije

OLE radnji

Nije podržano

Nije podržano

Animacije

Animacije mastera/rasporeda

Nije podržano

Nije podržano

Prelazi

Prelazi

Delimično podržano

Sledeći prelazi nisu podržani: „Roletne“, „Isecanje“, „Pruge“, „Češalj“ i „Najvažnije vesti“.

Delimično podržano

Sledeći prelazi nisu podržani: „Roletne“, „Isecanje“, „Pruge“, „Češalj“ i „Najvažnije vesti“.

Prelazi

Zvukovi prelaza

Nije podržano

Nije podržano

Mediji sadržaja (filmovi/zvukovi)

Skraćivanje i obeležavanje

Delimično podržano

Delimično podržano

Sadržaj

Ugrađivanje WAV datoteka

Podržano

Podržano

Sadržaj

OLE

Podržano

Podržano

Sadržaj

ActiveX kontrole

Nije podržano

Nije podržano

Sadržaj

Tabele

Delimično podržano

Kada prezentaciju sa tabelama sačuvate u .odp formatu, tabele postaju slike i ne mogu da se dodatno uređuju.

Delimično podržano

Kada prezentaciju sa tabelama sačuvate u .odp formatu, tabele postaju slike i ne mogu da se dodatno uređuju.

Sadržaj

Zaglavlja/podnožja

Delimično podržano

Kada datoteku sa poljima zaglavlja i podnožja stranice, uključujući polja za datum/vreme i broj stranice, sačuvate u .odp formatu, zaglavlja i podnožja pretvaraju se u okvire za tekst.

Delimično podržano

Kada datoteku sa zaglavljima ili podnožjima stranice sačuvate u .odp formatu, zaglavlja i podnožja pretvaraju se u okvire za tekst.

Sadržaj

Polja za datum

Delimično podržano

Uključeni su svi tipovi datuma, ali ih druge ODF aplikacije mogu konvertovati u podrazumevani tip.

Delimično podržano

Uključeni su svi tipovi datuma, ali ih druge ODF aplikacije mogu konvertovati u podrazumevani tip.

Sadržaj

Skrivanje oblika

Podržano

Podržano

Sadržaj

Skrivanje slajda

Podržano

Podržano

Makroi, programiranje

Makroi, OM, programiranje

Nije podržano

Nije podržano

Postavke prezentacije

Veličina stranice

Delimično podržano

Iako se veličina stranice čuva sa prezentacijom, postavke veličine stranice u dijalogu „Podešavanje stranica“ su netačne. Dijalog pokušava da se vrati na podrazumevanu veličinu stranice.

Delimično podržano

Iako se veličina stranice čuva sa prezentacijom, postavke veličine stranice u dijalogu „Podešavanje stranica“ su netačne. Dijalog pokušava da se vrati na podrazumevanu veličinu stranice.

Postavke prezentacije

Prilagođene projekcije

Podržano

Podržano

Postavke prezentacije

Prateće priče, podešavanje vremena

Podržano

Podržano

Postavke prezentacije

Postavke projekcije

Delimično podržano

Delimično podržano

Postavke prezentacije

Postavke štampanja

Nije podržano

Nije podržano

Postavke prezentacije

Postavke prikaza       

Nije podržano

Nije podržano

Saradnja

Komentari

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Grafikoni

Delimično podržano

Delimično podržano

Dizajn prezentacije

Masteri

Delimično podržano

Informacije teme se gube i postavljaju na mastere/rasporede. Fontovi, boje i efekti na novim oblicima više se ne nasleđuju.

Kada se prezentacija otvori nakon što je sačuvana u .odp formatu, koristi se podrazumevana tema, ali to ne bi trebalo da dovede do promena u prezentaciji. Međutim, sva buduća uređivanja će biti izvršena kao da je primenjena ta podrazumevana tema.

Delimično podržano

Informacije teme se gube i postavljaju na mastere/rasporede. Fontovi, boje i efekti na novim oblicima više se ne nasleđuju.

Kada se prezentacija otvori nakon njenog čuvanja u .odp formatu, koristi se podrazumevana tema, ali to ne bi trebalo da dovede do promena u prezentaciji. Međutim, sva buduća uređivanja će biti izvršena kao da je primenjena ta podrazumevana tema.

Dizajn prezentacije

Rasporedi

Delimično podržano

Rasporedima se upravlja slično kao masterima kada se otvore u drugim ODF aplikacijama. U okviru programa PowerPoint 2007 SP2, rasporedi nasleđuju svojstva pozadine i čuvara mesta od mastera slajda. Informacije teme se gube i buduća uređivanja rasporeda izvršavaju se kao da je primenjena podrazumevana tema.

Delimično podržano

Rasporedima se upravlja slično kao masterima kada se otvore u drugim ODF aplikacijama.

Dizajn prezentacije

Čuvari mesta

Delimično podržano

Informacije teme se gube iz čuvara mesta.

Delimično podržano

Informacije teme se gube iz čuvara mesta.

Dizajn prezentacije

Beleške

Podržano

Podržano

Dizajn prezentacije

Masteri napomena

Podržano

Podržano

Dizajn prezentacije

Masteri propratnog sadržaja

Podržano

Podržano

Šifrovanje

Šifrovanje

Nije podržano

Nije podržano

Zaštita

Zaštita

Nije podržano

Nije podržano

Tekst

Međunarodno oblikovanje teksta

Delimično podržano

Nepodržane funkcije obuhvataju sledeće:

 • Kinsoku

 • Vertikalno rotiranje teksta (270, naslagano)

 • Istočnoazijsko prelamanje reda

 • Kumimoji

 • Neki međunarodni sistemi brojeva mapirani su na znakove za nabrajanje ili zapadne brojeve

 • Distribuirano poravnavanje

Delimično podržano

Nepodržane funkcije obuhvataju sledeće:

 • Kinsoku

 • Vertikalno rotiranje teksta (270, naslagano)

 • Istočnoazijsko prelamanje reda

 • Kumimoji

 • Neki međunarodni sistemi brojeva mapirani su na znakove za nabrajanje ili zapadne brojeve

 • Distribuirano poravnavanje

Tekst

Poravnavanje

Delimično podržano

Distribuirano poravnanje nije podržano.

Može doći do nekih vizuelnih razlika u poravnavanju, usidravanju ili prelomu teksta u drugim ODF aplikacijama.

Delimično podržano

Distribuirano poravnanje nije podržano.

Može doći do nekih vizuelnih razlika u poravnavanju, usidravanju ili prelomu teksta u drugim ODF aplikacijama.

Tekst

Kolone

Nije podržano

Nije podržano

Tekst

Rotacija teksta

Delimično podržano

Rotacija za 270 stepeni i naslagani tekst nisu podržani.

Delimično podržano

Rotacija za 270 stepeni i naslagani tekst nisu podržani.

Tekst

Hiperveze

Delimično podržano

Standardne hiperveze su podržane, ali hiperveze koje se prikazuju zadržavanjem pokazivača nisu podržane.

Delimično podržano

Standardne hiperveze su podržane, ali hiperveze koje se prikazuju zadržavanjem pokazivača nisu podržane.

Tekst

Liste

Podržano

Druge ODF aplikacije mogu promeniti numerisanje/nabrajanje ili ga uopšte neće podržavati.

Podržano

Druge ODF aplikacije mogu promeniti numerisanje/nabrajanje ili ga uopšte neće podržavati.

Tekst

Osnovno oblikovanje

Podržano

U ODF aplikacijama su podržani kurziv, podebljano, podvučeni i precrtani tekst.

Različiti fontovi ili veličine su podržani.

Podržano

U ODF aplikacijama su podržani kurziv, podebljano, podvučeni i precrtani tekst.

Različiti fontovi ili veličine su podržani.

Tekst

Napredno oblikovanje/grafički efekti

Delimično podržano

Nepodržane funkcije obuhvataju sledeće:

 • Tekst popunjen slikom, prelivom boja, šarom ili praznim poljem.

 • Neke spoljašnje efekte senčenja na tekstu.

 • Tekst sa slikom, prelivom boja, šarom ili praznim obrisima.

 • Tekst ne može da ima obrise koji se razlikuju od boje popune.

Delimično podržano

Nepodržane funkcije obuhvataju sledeće:

 • Tekst popunjen slikom, prelivom boja, šarom ili praznim poljem.

 • Neke spoljašnje efekte senčenja na tekstu.

 • Tekst sa slikom, prelivom boja, šarom ili praznim obrisima.

 • Tekst ne može da ima obrise koji se razlikuju od boje popune.

Tekst

Automatsko uklapanje

Nije podržano

Nije podržano

Tekst

Višak

Podržano

Višak može biti drugačije prikazan u različitim ODF aplikacijama.

Podržano

Višak može biti drugačije prikazan u različitim ODF aplikacijama.

Grafički elementi

Dolenavedena tabela pokazuje PowerPoint grafičke funkcije koje su potpuno ili delimično podržane ili pak nisu podržane u OpenDocument formatima (.odt, .ods, .odp).

Osnovni oblici

Nivo podrške

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010, PowerPoint 2013,

PowerPoint 2016

Oblici

Podržano

Podržano

Okviri za tekst

Podržano

Objekti iz okvira za tekst izostavljaju se kada otvorite OpenDocument datoteku.

Podržano

Objekti iz okvira za tekst izostavljaju se kada otvorite OpenDocument datoteku.

WordArt objekti

Delimično podržano

ODF ne podržava WordArt opcije. Boja teksta i osnovnog teksta se čuva, ali se gube WordArt efekti i oblikovanje.

Delimično podržano

ODF ne podržava WordArt opcije. Boja teksta i osnovnog teksta se čuva, ali se gube WordArt efekti i oblikovanje.

Opcije 3D oblika

Nije podržano

Nije podržano

Slike

Podržano

Podržano, osim za opcije umetanja i veze koje ODF ne podržava.

Podržano

Podržano, osim za opcije umetanja i veze koje ODF ne podržava.

SmartArt dijagrami

Podržano

Konvertovano u grupu oblika.

Podržano

Konvertovano u grupu oblika.

ActiveX kontrole

Nije podržano

Nije podržano

Objekti u grafikonima

Podržano

Konvertuju se u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Podržano

Konvertuju se u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Beleška napisana perom

Podržano

Beleška napisana perom se konvertuje u slobodan oblik.

Podržano

Beleška napisana perom se konvertuje u Enhanced Metafile (EMF) sliku.

Grupa objekata

Podržano

Podržano

Vidljivost objekata

Podržano

Podržano

Ivice objekata

Podržano

Nisu podržani svi stilovi ivica. Stilovi koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevani stil ivice (crna, puna linija).

Podržano

Nisu podržani svi stilovi ivica. Stilovi ivica koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevani stil ivice (crna, puna linija).

Popune objekata

Podržano

Podržano, osim za popunjavanje pozadine slajda.

Popune sa prelivima boja sa više od dve tačke prelivanja gube sve tačke nakon prve dve.

Podržano

Podržano, osim za popunjavanje pozadine slajda.

Popune sa prelivima boja sa više od dve tačke prelivanja gube sve tačke nakon prve dve.

Oblikovanje linija

Podržano

Nisu sve linije i stilovi završetaka linija podržani u ODF dokumentima. Stilovi koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevana crna, puna linija i tip otvorene strelice.

Podržano

Nisu sve linije i stilovi završetaka linija podržani u ODF dokumentima. Stilovi koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevana crna, puna linija i tip otvorene strelice.

Izrezivanje slika

Podržano

Izrezivanje slike pomoću oblika nije podržano.

Podržano

Izrezivanje slike pomoću oblika nije podržano.

Promena boja slike

Delimično podržano

Neke opcije promene boja slike imaju ekvivalentne opcije u ODF formatu, na primer crna i bela boja. Druge promene boje na slici nemaju ekvivalent i izjednačuju se. Slika izgleda isto, ali promena boje više ne može da se izmeni.

Delimično podržano

Neke opcije promene boja slike imaju ekvivalentne opcije u ODF formatu, na primer crna i bela boja. Druge promene boje nemaju ekvivalent i izjednačuju se. Slika izgleda isto, ali promena boje više ne može da se izmeni.

Opcije 3D slika

Nije podržano

Nije podržano

Stilovi slika

Delimično podržano

Ivice su delimično podržane, ali možda neće izgledati isto.

Delimično podržano

Ivice su delimično podržane, ali možda neće izgledati isto.

Teme

Nije podržano

Nije podržano

Hiperveza na obliku

Nije podržano

Nije podržano

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×