Funkcije jezika koji se pišu zdesna nalevo

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Microsoft Office podržava zdesna nalevo i funkcije za jezike koje će funkcionisati u zdesna nalevo ili kombinovane zdesna nalevo, sleva nadesno okruženje za unošenje, uređivanje i prikazivanje teksta. U ovom kontekstu „jezike zdesna nalevo” se odnosi na svaki sistem pisanja koji je napisan zdesna nalevo i uključuje jezike koje zahtevaju kontekstualnog oblikovanja, kao što je arapski i jezike koje ne. Možete da promenite ekrana da biste pročitali zdesna nalevo ili promenili pojedinačne datoteke tako da njihov sadržaj čitaju zdesna nalevo.

Ako vaš računar nema zdesna nalevo jezička verzija sistema Office instalirana, moraćete da biste instalirali odgovarajući jezički paket. Takođe morate da koristite Microsoft Windows operativni sistem koji ima nalevo podržavaju i omogućite jezik tastature za zdesna nalevo jezik koji želite da koristite.

Pre nego što možete da koristite neku od funkcija zdesna nalevo u Microsoft Officeili čak ispravno prikazivanje pisma zdesna nalevo, morate da dodate jezik unosa u operativnom sistemu Windows i omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik zdesna nalevo.

Ako koristite Windows XP, prvo morate idite na matičnoj stranici Kontrolna tabla u Windows XP da biste instalirali potreban Microsoft Windows složene skripte. Kada instalirate softver za složene skripte, dodate jezik tastature. Više informacija potražite u članku Podešavanje operativnog sistema Windows XP za više jezika.

U zavisnosti od toga kako biste radije da prilagodite računar, možete da koristite jedan jezik za prikaz (menije, dijaloge i čarobnjaci) i otkucajte na drugom jeziku, po potrebi. Ako želite da otkucate na jeziku zdesna nalevo i meniji i pomoć na mreži u da jezik, možete da podesite Office prikaz na tom željena opcija jezika. Više informacija potražite u članku Dodavanje jezik ili Podešavanje željenih opcija jezika u sistemu Office.

Nekoliko funkcija zdesna nalevo u programima Office koristite jezik prikaza za određivanje ekrana raspored smer i poravnavanje teksta u dijalozima. Kada odredite jezika prikaza korisnika zdesna nalevo u dijalogu Podešavanje željenih opcija jezika u sistemu Office , raspored menije, dijaloge i čarobnjaci su zdesna nalevo, ali postavke za Windows Microsoft ostaju sleva nadesno.

Na primer, kada je arapski izabran kao jezik prikaza u Office (ali ne i u Windows), videćete sledeći prikaz:

Jezik korisničkog interfejsa je arapski

Iako su meniji prikazani zdesna nalevo, naslovna traka ostaje na engleskom i na Zatvori, Umanji, Uvećaj dugmad i ostaju u gornjem desnom uglu kao što to rade u u interfejsu sleva nadesno. Ako Windows prikaz podešen za jezik zdesna nalevo, jezik na naslovnoj traci da bi se prevede i Zatvori, Umanji, Uvećaj dugmad i treba da bude u gornjem levom uglu.

Ako radite prvenstveno jezikom zdesna nalevo, ali ponekad treba da biste umetnuli tekst jezikom zdesna nalevo, možete izabrati engleskog (sad) za jezik prikaza i otkucajte jezikom zdesna nalevo u većini Office programa kada želite da. Da biste to uradili, Postavljanje teksta zdesna nalevo, znakove za nabrajanje, i numerisanja za uređivanje oblast i omogućite raspored tastera na tastaturi.

Možete da promenite smer teksta iz programa Microsoft Office tako što ćete kliknuti na dugme pasusa zdesna nalevo u grupi " Pasus " na kartici " Početak " (to se pojavljuje samo ako imate omogućen zdesna nalevo jezik). Čak i nakon promene na ekranu da se pojavi na jeziku zdesna nalevo, morate da imate odgovarajuće tasterske jezik omogućen za unos teksta na tom jeziku.

Ako je vaš jezik prikaza koji obično koristite engleski, ali želite da ga promenite u arapski dijalektu, uradite sledeće:

 1. Otvaranje datoteke programa Office , kao što su Word dokumenta.

 2. Na kartici datoteka odaberite stavku Opcije > jezik.

 3. Podešavanje željenih opcija jezika dijalog, na listi Jezika za uređivanje , odaberite stavku arapski dijalektu želite, a zatim odaberite stavku Dodaj.

 4. U tabeli Izbor jezika za uređivanje , uverite se da mu dodali arapskog dijalektu je istaknuta, a zatim odaberite stavku Postavi kao podrazumevano.

  Važno : Kada podesite novi dodeljene jezik za uređivanje kao podrazumevani, on postaje podrazumevana postavka za sveMicrosoft Office programe.

Da biste otkucali pomoću matičnu tastaturu za određeni jezik, morate da instalirate odgovarajući jezički paket za taj jezik. Takođe morate da dodate na odgovarajući raspored na tastaturi. Nakon dodavanja rasporeda tastera na tastaturi za neki drugi jezik i izabrati traku jezika da bude usidrena na traci zadataka, indikator jezika se pojavljuje na traci zadataka Slika trake jezika i prikazuje trenutni jezik tastature. Na primer, je indikator jezika za arapski Indikator arapske tastature .

Napomena : Traka jezika pojavljuje se automatski kada dodate tastaturu za najmanje jedan jezik pored engleskog u dijalogu Usluge teksta i jezici unosa u Microsoft Windows.

 • Da biste prikazali traku jezika kada je indikator jezika na traci zadataka vidljiv, odaberite indikator jezika, a zatim odaberite stavku Prikaži traku jezika.

 • Da biste prikazali indikator jezika na traci zadataka kada je vidljiv na traci jezika , odaberite stavku Umanji.

 • Da biste izabrali tastaturu za neki drugi jezik, odaberite ime na trenutnom jeziku (na traci jezika) ili na indikator jezika, a zatim odaberite ime na drugom jeziku.

Uputstva o omogućavanju tastature specifične za jezik potražite u članku Omogućavanje ili promena jezika rasporeda tastera na tastaturi.

U zavisnosti od koje jezike koje je potrebno, možete uneti tekst pomoću mape znakova ili ASCII kodovi znakova. Da biste saznali kako da biste automatski umetnuli ASCII kodovi znakova pomoću galerija simbol, pogledajte članak Umetanje simbola.

Ako samo želite da unesete malo tekst na drugom jeziku i ne želite da se prebacite na vašoj tastaturi, možete koristiti mapu znakova, jednu od pribor u Microsoft Windows. Možete da izaberite znak sa jedne od zdesna nalevo ili sleva nadesno jezik fonta stranice, kopiranje u ostavu i zatim umetnuti u dokument. Više informacija o tome kako da koristite mape znakova za unos teksta potražite u članku Korišćenje specijalnih znakova (mapa znakova).

Smer teksta se odnosi na redosled čitanja, poravnanje i ukupni raspored elemenata ekrana. Kada-nadesno i zdesna nalevo tekstova koriste zajedno u istom rečenice, pasus ili kontrola, kombinovani tekst se naziva „mešana”.

Kada je Office program podešavanje i omogućena za prikazivanje teksta zdesna nalevo okruženje, izgled kursor razlikuje se za označavanje zdesna nalevo izvršavanje Kursor smera sleva nadesno ili Kursor koji označava kretanje sleva nadesno ili sa desne strane zdesna nalevo pokretanje Kursor smera zdesna nalevo . Kursor možete da premestite prema smer jezik prepoznala (logičko kretanje) ili premestite u sledećem vidljivom znaku (vizuelno kretanje).

Kada su omogućene jezika sleva nadesno i zdesna nalevo, dugmad sleva nadesno i zdesna nalevo pasusa su omogućene na traci u većini Office programa. Kada kliknete na ovu dugmad, možete da promenite smer teksta prilikom unošenja i obostranog poravnavanja teksta.

Napomena : U Microsoft OneNote, dugmad sleva nadesno i zdesna nalevo dostupna su tako što ćete kliknuti na strelicu Poravnavanje pasusa .

Tekst u ćelija ili polje može biti poravnat levo, centralno ili desno poravnat. U nekim programima, kao što su Pristup i Excel, tekst može da ima i smer teksta konteksta.

Kada tekst ima kontekstni smer, tekst i brojevi se poravnavaju u skladu sa jezikom prvog unetog znaka – na primer, tekst u ćeliji ili polju je poravnat sa desne strane ako je prvi znak na jeziku u kojem se piše zdesna nalevo, a sa leve strane ako je prvi znak na jeziku u kojem se piše sleva nadesno. Kontekstni smer teksta možete da zamenite i prebacite se na levi, centralni ili desni smer teksta za pojedinačne objekte.

Mnogi programi za smer zdesna nalevo ili kombinovani smer zdesna nalevo i sleva nadesno primenjuju pravila konteksta koja kontrolišu smer teksta i redosled čitanja teksta. Polja, liste i drugi elementi kontrolišu pravila konteksta za tekst koji sadrže.

Pravila konteksta za redosled čitanja i smer teksta su sledeća:

 • Ako je prvi strogo definisani znak zdesna nalevo, redosled čitanja je takođe zdesna nalevo, a tekst je levo poravnat.

 • Ako je prvi strogo definisan znak iz jezika u kome se piše zdesna nalevo, redosled čitanja je takođe zdesna nalevo, a tekst je desno poravnat.

 • Ako su uneti samo neutralni znakovi, redosled čitanja i smer slede smer pasusa (koji može biti sleva nadesno ili zdesna nalevo) dok se ne otkuca prvi strogo definisani znak.

Svaki put kada promenite prvi strogo definisani znak iz jezika u kojem se piše sleva nadesno u jezik u kojem se piše zdesna nalevo (ili obrnuto), redosled čitanja i smer teksta menjaju se u skladu sa tim.

U Word i drugim programima za obradu teksta, možete da potvrdite, pronalaženje i zamena pojedinačne dijakritici i pojedinačne arapske znake bez obzira na to da li su napisani spojeno. Svakom ligaturom i dijakritika upravlja kao izdvojena jedinica reči jezike zdesna nalevo.

Sledeći primer prikazuje izbor arapske reči koja ima ligaturu od tri znaka (pri izboru svakog znaka).

Reč sa izabranom jednom ligaturom

Reč sa izabrane dve ligature

Reč sa izabrane tri ligature

Možete da sačuvate datoteke u formatu HTML za objavljivanje na Vebu u smeru zdesna nalevo ili sleva nadesno. Označene su kao Veb stranice koje imaju smer zdesna nalevo pomoću standardnih HTML DIR atributom u HTML datoteka. Ako Veb pregledača koji koristite prepoznaje atribut DIR, na stranici će se prikazati u smeru zdesna nalevo. Ako Veb pregledač ne prepoznaje atribut DIR, stranica prikazana u smeru zdesna nalevo.

Savet : Da biste prikazali Veb stranice zdesna nalevo, koristite pregledač koji prepoznaje atribut DIR, kao što su najmanje Microsoft Internet Explorer 3.02 Bliskom istoku, Microsoft Internet Explorer 4.01 za složena pisma, ili najmanje Microsoft Internet Explorer 5.

Redosled sortiranja zdesna nalevo se primenjuje kad god je moguće i to na liste podataka u prikazu tabele, prikazu kartice i prikazu ikone i na grupisane liste, liste kontakata, liste fascikli i liste adresa.

Napomena : Neki prikazi na serveru možda neće sortirati podatke u skladu sa redosledom sortiranja zdesna nalevo, zato što prate podržane serverske redoslede sortiranja.

Indijski jezici, na primer bengalski, gudžarati, hindi, kanada, malajalam, marati, pendžapski, tamilski i telugu, možda neće biti kompatibilni sa svim opcijama pretrage u sistemu Microsoft Office. Na primer, opcije Podudaranje malih i velikih slova i Pronađi samo čitave reči ne funkcionišu za skripte na ovim jezicima. Međutim, ove opcije se i dalje mogu koristiti za pronalaženje podudarnih latiničnih znakova u istom dokumentu.

Jezike zdesna nalevo

Pronalaženje i zamena funkcije Pretraži tekst u redosledu kojim tekst je uneta u polje za pretragu , umesto redosled kojim se prikazuje. Stoga, možete da pretražujete niske teksta zdesna nalevo, bez obzira na to smer pasusa. Takođe možete da pronađete podudaranja znakova sa ili bez kašida (samo arapski), alef hamza (samo arapski) ili dijakritici, kao što su hebrejski niqqud. Listu ASCII i Unikod kodova znakova potražite u članku Umetanje ASCII ili zasnovanih na latinici Unikod simbola i znakova.

Indijski jezici

Indijski jezici, na primer bengalski, gudžarati, hindi, kanada, malajalam, marati, pendžapski, tamilski i telugu, možda neće biti kompatibilni sa svim opcijama pretrage u sistemu Microsoft Office. Na primer, opcije Podudaranje malih i velikih slova i Pronađi samo čitave reči ne funkcionišu za skripte na ovim jezicima. Međutim, ove opcije se i dalje mogu koristiti za pronalaženje podudarnih latiničnih znakova u istom dokumentu.

Jugoistočni azijski jezici

Jugoistočni azijski jezici, na primer tajski i vijetnamski, možda neće biti kompatibilni sa svim opcijama pretrage u sistemu Microsoft Office. Na primer, opcije Podudaranje malih i velikih slova i Pronađi samo čitave reči ne funkcionišu za znakove jugoistočnih azijskih jezika. Međutim, ove opcije se i dalje mogu koristiti za pronalaženje podudarnih latiničnih znakova u istom dokumentu.

Microsoft Office programi podržavaju sledeće kodne stranice koje su dostupne za arapskog, hebrejskog i mešovitog teksta:

arapski

Svaka kodna stranica identifikuje se pomoću jedinstvenog broja kodne stranice. Kodna stranica (CP) za arapski je CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Jezici dari, pašto, persijski, ujgurski i urdu koriste iste kodne stranice kao i arapski.

hebrejski

Svaka kodna stranica identifikuje se pomoću jedinstvenog broja kodne stranice. Kodna stranica (CP) za hebrejski je CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš koristi iste kodne stranice kao hebrejski.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×