Funkcija SUMIF

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije SUMIFfunkcijau programu Microsoft Office Excel.

Opis

Funkcija SUMIF se koristi za sabiranje onih vrednosti u opseg koje zadovoljavaju kriterijum koji ste zadali. Na primer, pretpostavimo da u koloni koja sadrži brojeve želite da saberete samo one vrednosti koje su veće od 5. Možete upotrebiti sledeću formulu:

=SUMIF(B2:B25,">5")

U ovom primeru kriterijum je primenjen na iste vrednosti koje se sabiraju. Ako želite, kriterijum možete primeniti na jedan opseg i sabrati odgovarajuće vrednosti u drugom opsegu. Na primer, formula =SUMIF(B2:B5, "Jovan", C2:C5) sabira samo vrednosti u opsegu C2:C5 pri čemu su odgovarajuće ćelije u opsegu B2:B5 jednake vrednosti „Jovan“.

Napomena   Da biste ćelije sabrali na osnovu više kriterijume, pogledajte članak Funkcija SUMIFS.

Sintaksa

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Sintaksa funkcije SUMIF ima sledeće argument:

 • range    Obavezno. Opseg ćelija koje želite da proverite koristeći kriterijume. Ćelije u svakom opsegu moraju biti brojevi, imena, nizovi ili reference koje sadrže brojeve. Prazne i tekstualne vrednosti se zanemaruju.

 • criteria    Obavezno. Kriterijumi u obliku broja, izraza, reference ćelije ili teksta odnosno funkcije koji određuju koje će se ćelije sabirati. Na primer, kriterijumi se mogu izraziti kao 32, ">32", B5, 32, "32", "jabuke" ili TODAY().

  Važno   Tekstualni kriterijumi ili kriterijumi koji uključuju logičke ili matematičke simbole moraju biti pod dvostrukim znacima navoda ("). Ako je kriterijum numerički, dvostruki znaci navoda nisu potrebni.

 • sum_range    Opcionalno. Ćelije koje je potrebno sabrati u slučaju da želite da saberete ćelije koje nisu navedene u argumentu „range“. Ako argument sum_range nije naveden, Excel će sabrati ćelije koje su određene argumentom range (iste ćelije na koje je primenjen kriterijum).

Napomena   

 • Argument sum_range ne mora da bude iste veličine i istog oblika kao argument range. Ćelije čije se vrednosti sabiraju određuju se pomoću ćelije u gornjem levom uglu u argumentu sum_range koja predstavlja početnu ćeliju, a zatim se uključuju ćelije koje, po veličini i obliku, odgovaraju argumentu range. Na primer:

Opseg

Sum_range:

Ćelije za koje se izvršava izračunavanje

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

 • Kao argument criteria možete da koristite džoker znakove  – upitnik (?) i zvezdicu (*). Znak pitanja se podudara sa bilo kojim pojedinačnim znakom, a zvezdica sa bilo kojim nizom znakova. Ako želite da pronađete pravi znak pitanja ili zvezdicu, upišite znak tilda (~) ispred znaka.

Primer 1

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate u prazan radni list.

Kopiranje primera

 1. Izaberite primer u ovom članku. Ako kopirate primer u Excel Online, kopirajte i nalepljujte ćeliju po ćeliju.
  Important: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 3. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1 i pritisnite tastersku prečicu Ctrl+V. Ako radite u programu Excel Online, ponovite kopiranje i lepljenje za svaku ćeliju u primeru.
  Important: Da bi primer ispravno funkcionisao, morate ga nalepiti u ćeliju A1 radnog lista.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

Kada kopirate primer na prazan radni list, možete ga prilagoditi svojim potrebama.

1

2

3

4

5

6


7


8910

A

B

C

Vrednost proizvoda

Provizija

Podaci

100.000

7.000

250.000

200.000

14.000

300.000

21.000

400.000

28.000

Formula

Opis

Rezultat

=SUMIF(A2:A5;">160.000";B2:B5)

Zbir provizija za vrednosti imovine većih 160.000.

63.000

=SUMIF(A2:A5;">160.000")

Zbir vrednosti imovine većih od 160.000.

900.000

=SUMIF(A2:A5,300.000,B2:B3)

Zbir provizija za vrednosti imovine koje su jednake vrednosti 300.000.

21.000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B3)

Zbir provizija za vrednosti imovine većih od vrednosti u ćeliji C2.

49.000

Primer 2

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate u prazan radni list.

Kopiranje primera

 1. Izaberite primer u ovom članku. Ako kopirate primer u Excel Online, kopirajte i nalepljujte ćeliju po ćeliju.
  Important: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 3. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1 i pritisnite tastersku prečicu Ctrl+V. Ako radite u programu Excel Online, ponovite kopiranje i lepljenje za svaku ćeliju u primeru.
  Important: Da bi primer ispravno funkcionisao, morate ga nalepiti u ćeliju A1 radnog lista.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

Kada kopirate primer na prazan radni list, možete ga prilagoditi svojim potrebama.

1

2

3

4

5

6

7

8


9


101112

A

B

C

Kategorija

Hrana

Prodaja

Povrće

Paprike

2.300

Povrće

Celer

5.500

Voće

Kruške

800

Maslac

400

Povrće

Šargarepa

4.200

Voće

Jabuke

1.200

Formula

Opis

Rezultat

=SUMIF(A2:A7,"Voće",C2:C7)

Zbir prodaje hrane koja pripada kategoriji „Voće“.

2.000

=SUMIF(A2:A7,"Povrće",C2:C7)

Zbir prodaje hrane koja pripada kategoriji „Povrće“.

12.000

=SUMIF(B2:B7,"*ke",C2:C7)

Zbir prodaje hrane čiji se naziv završava na „ke“ (paprike, kruške i jabuke).

4.300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Zbir prodaje hrane za koju nije navedena kategorija.

400

Primenjuje se na: Excel 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik