Funkcija „MsgBox“

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Access stonu bazu podataka, funkcija MsgBox u dijalogu prikazuje poruku, čeka da korisnik da kliknete na dugme i vraća na ceo broj koji ukazuje na koje dugme korisnik klikne na nju.

Sintaksa

MsgBox ( odziv [dugmad ] [naslov ] [, HelpContextID ] [kontekst ] )

Sintaksa funkcije MsgBox ima sledeće argumente:

Argument

Opis

odziv

Obavezno. Izraz niske koji je prikazan kao poruka u dijalogu. Maksimalna dužina odziv je približno 1024 znaka, u zavisnosti od širine znakovi koji se koriste. Ako odziv se sastoji od više od jednog reda, možete da razdvojite redova pomoću znakova za kraj povratnu znak (Chr() 13)), znak za prelaz u novi red (Chr() 10)) ili znakova za kraj vratili – prelaz u novi red kombinacije znakova (Chr() 13) & Chr() 10)) između svakog reda.

dugmad

Opcionalno. brojni izraz koji predstavlja zbir vrednosti koji određuje broj i tip dugmadi za prikaz, stil ikone da biste koristili, identitet podrazumevanog dugmeta i modalitet okvira poruke. Ako se izostavi, podrazumevana vrednost za dugmad je 0.

naslov

Opcionalno. Izraz niske koji je prikazan na naslovnoj traci dijaloga. Ako izostavite naslov, ime aplikacije se postavlja na naslovnoj traci.

HelpContextID

Opcionalno. Izraz niske koji identifikuje datoteku pomoći da koristite za pružanje pomoći prilagođene kontekstu za taj dijalog. Ako je obezbeđen HelpContextID , kontekst takođe mora biti naveden.

kontekst

Opcionalno. Numerički izraz koji predstavlja broj konteksta pomoći koja je dodeljena odgovarajuća tema pomoći autor pomoći. Ako je obezbeđen u kontekstu , HelpContextID takođe mora biti naveden.


Postavke

Dugmad argument postavke su:

Konstanta

Vrednost

Opis

vbOKOnly

0

Prikazivanje samo dugme u redu .

vbOKCancel

1

Prikazuje dugmad u redu i Otkaži .

vbAbortRetryIgnore

2

Prikazuje dugmad prekid, pokušajte ponovoi Zanemari .

vbYesNoCancel

3

Prikazuje dugmad da, nei otkazivanje .

vbYesNo

4

Prikazuje dugmad da i ne .

vbRetryCancel

5

Prikazuje dugmad ponovnim i otkazivanje .

vbCritical

16

Prikazuje ikonu Kritičnih poruka .

vbQuestion

32

Prikazivanje ikona Upozorenja upita    .

vbExclamation

48

Prikazuje ikonu Upozorenja poruka    .

vbInformation

64

Prikazuje ikonu Informacije poruka .

vbDefaultButton1

0

Prvo dugme je podrazumevano.

vbDefaultButton2

256

Drugo dugme je podrazumevano.

vbDefaultButton3

512

Treće dugme je podrazumevano.

vbDefaultButton4

768

Četvrti dugme je podrazumevano.

vbApplicationModal

0

Modalni za aplikaciju; korisnik mora da odgovori u okvir za poruku pre nego što nastavite rad u ovoj aplikaciji.

vbSystemModal

4096

Modalni za sistem; sve aplikacije su obustavljene dok korisnik ne odgovori u okvir za poruku.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Dodaje dugme "Pomoć" u okviru za poruku

VbMsgBoxSetForeground

65536

Navodi prozor okvira za poruku u prednjem planu

vbMsgBoxRight

524288

Tekst je poravnat

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Navodi tekst treba da se pojavi kao-nalevo za čitanje na hebrejski i arapski sistemima


Savet: U programu Access 2010 "Izrada izraza" ima IntelliSense, tako da možete da vidite koje argumente izraz zahteva.

Prvi skup vrednosti (0 – 5) opisuje broj i tip dugmadi prikazanih u dijalogu; Druga grupa (16, 32, 48, 64) opisuje stil ikone; Treća grupa (0, 256, 512) određuje koje dugme je podrazumevana vrednost; a četvrta grupa (0, 4096) određuje modalitet polja za poruku. Kada dodajete brojeve da biste kreirali poslednju vrednost za argument dugmad , koristite samo jedan broj iz svake grupe.

Napomena: Ove konstante određuje Visual Basic for Applications. Kao rezultat, imena možete koristiti bilo gde u kodu umesto stvarnih vrednosti.

Vraćanje vrednosti

Konstanta

Vrednost

Opis

vbOK

1

u redu

vbCancel

2

Otkazivanje

vbAbort

3

Prekid

vbRetry

4

Pokušajte ponovo

vbIgnore

5

Zanemari

vbYes

6

Da

vbNo

7

ne


Primedbe

Kada obezbeđeni su HelpContextID i kontekst , korisniku da pritisnete taster F1 (Windows) ili pomoć (Macintosh) da biste prikazali teme pomoći koja odgovara u kontekstu. Neke aplikacije za hosta, na primer, Microsoft Excel, automatski dodaju dugme pomoć u dijalog.

Ako dijalog prikazuje dugme Otkaži , pritisnuti taster ESC ima isti efekat kao da kliknete na dugme Otkaži. Ako dijalog sadrži dugme pomoć , pomoći prilagođene kontekstu je obezbeđen za dijalog. Međutim, bez vrednosti dobija se dok se jedan od ostalih dugmadi se klikne.

Napomena: Da biste naveli više od prvog imenovanog argumenta, morate da koristite MsgBox u na izraz. Da biste izostavili neke propozicioni argumente, morate da uključite odgovarajući zarez za razgraničavanje.

Primer

Napomena: Primeri koji slede ilustruju svrha ove funkcije u programu Visual Basic for Applications (VBA) modula.

Ovaj primer koristi funkciju MsgBox da biste prikazali poruku kritične greške u dijalogu sa da i dugmad. Dugme "ne" je naveden kao podrazumevani odgovor. Vrednost koju funkcija MsgBox zavisi od toga na dugme izabran, od strane korisnika. Ovaj primer pretpostavlja da taj DEMO.HLP datoteka pomoći koja sadrži temu sa broj konteksta pomoći jednak 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×