Funkcija „Ideje“ u programu Excel

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Funkcija „Ideje“ u programu Excel podstiče vas da razumete podatke putem vizuelnih rezimea, trendova i obrazaca visokog nivoa. Jednostavno kliknite na ćeliju u opsegu podataka, a zatim na kartici Početak kliknite na dugme Ideje. Funkcija „Ideje“ u programu Excel analizira podatke i daje ih u vidu interesantnih vizuelnih prikaza u oknu zadatka.

Animirana slika funkcije „Ideje“ u programu Excel na delu

Napomena: Ova funkcija se pravi kupcima po postepenom osnovu. Prvi će biti dostupan pretplatnicima na Office 365 na mesečnom kanalu na engleskom, francuskom, španskom, nemačkom, pojednostavljenom kineskom i japanskom. Ako ste pretplatnik na Office 365, proverite da li imate najnoviju verziju sistema Office. Da biste saznali više o razlicitim kanalima za Office, pogledajte članak: Pregled kanala ažuriranja za office 365 ProPlus.

Sa kakvim podacima radi funkcija „Ideje“?

Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše kada su podaci oblikovani kao Excel tabela sa jednim redom zaglavlja na vrhu.    

Evo primera:

Probna Excel tabela

Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa jasnim, tabelarnim podacima.

Evo nekih saveta o tome kako da na najbolji način iskoristite funkciju „Ideje“:

 1. Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa podacima koji su oblikovani kao Excel tabela. Da biste napravili Excel tabelu, kliknite bilo gde u podacima, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+T.

 2. Proverite da li kolone imaju dobra zaglavlja. Zaglavlja bi trebalo da budu jedan red jedinstvenih oznaka za svaku kolonu koje nisu prazne. Izbegavajte duple redove zaglavlja, objedinjene ćelije itd.

 3. Ako imate složene ili ugnežđene podatke, možete da koristite Power Query da biste konvertovali tabele sa unakrsnim karticama ili više redova zaglavlja.

Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa jasnim, tabelarnim podacima.

Evo nekih saveta o tome kako da na najbolji način iskoristite funkciju „Ideje“:

 1. Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa podacima koji su oblikovani kao Excel tabela. Da biste napravili Excel tabelu, kliknite bilo gde u podacima, a zatim pritisnite kombinaciju tastera KOMANDA +T.

 2. Proverite da li kolone imaju dobra zaglavlja. Zaglavlja bi trebalo da budu jedan red jedinstvenih oznaka za svaku kolonu koje nisu prazne. Izbegavajte duple redove zaglavlja, objedinjene ćelije itd.

Funkcija „Ideje“ ne funkcioniše? Problem je verovatno na našoj strani, a ne vašoj.

Evo nekih razloga zbog kojih funkcija „Ideje“ možda ne funkcioniše sa vašim podacima:

 • Funkcija „Ideje“ trenutno ne podržava analizu skupova podataka većih od 16 MB (približno 250 hiljada ćelija). Trenutno ne postoji način za privremeno rešavanje ovog problema. U međuvremenu, možete da filtrirate podatke, a zatim da ih kopirate na drugo mesto da biste pokrenuli funkciju „Ideje“ na njima.

 • Datumi niske kao što je „1.1.2017.“ analiziraju se kao tekstualne niske. Da biste privremeno rešili taj problem, napravite novu kolonu koja koristi funkcije DATE ili DATEVALUE i oblikujte je kao datum.

 • Ideje ne mogu da analiziraju podatke kada se Excel nalazi u režimu kompatibilnosti (tj. kada je datoteka u. xls formatu). U međuvremenu, sačuvajte datoteku kao. xlsx,. xlsm ili xslb datoteku.

 • Objedinjene ćelije takođe mogu da joj predstavljaju problem. Ako pokušavate da centrirate podatke, kao zaglavlje izveštaja, onda privremeno rešite taj problem tako što ćete ukloniti sve objedinjene ćelije, a zatim oblikovati ćelije pomoću opcije Centriraj preko selekcije. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1, a zatim izaberite stavke Poravnavanje > Horizontalno > Centriraj preko selekcije.

Neprestano poboljšavamo funkciju „Ideje“

Čak i ako nema nijednog od gorenavedenih uslova, možda nećemo pronaći preporuku. To je zbog toga što tražimo određeni skup klasa uvida, a dešava se da usluga ne pronađe ništa. Neprestano radimo na tome da razvijemo tipove analize koje usluga podržava.

Evo liste stvari koje su trenutno dostupne:

 • Rang: Rangira i ističe stavku koja je značajno veća od ostalih stavki.

Linijski grafikon koji prikazuje platni spisak sa primetno većim troškovima

 • Trend: Ističe kada postoji stabilan obrazac u grupi vremena podataka.

Linijski grafikon koji prikazuje kako se troškovi povećavaju tokom vremena

 • Odstupanje: Ističe odstupanja u grupi vremena.

XY grafikon koji prikazuje odstupanja

 • Većina: Pronalazi slučajeve u kojima većina ukupne vrednosti može da se pripiše jednom faktoru.

Prstenasti grafikon koji prikazuje osobe koje prave najveći deo troškova

Ako ne dobijete nekakve rezultate, pošaljite nam povratne informacije tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Povratne informacije.

Možda ste zabrinuti za bezbednost podataka zbog toga što funkcija „Ideje“ analizira podatke pomoću usluga veštačke inteligencije. Da biste pronašli više detalja, možete da pročitate Microsoft izjavu u privatnosti.

Funkcija „Ideje“ koristi materijal nezavisnih proizvođača. Ako želite da pročitate detalje, kliknite na vezu ispod.

Ova datoteka je zasnovana na materijalu od dolenavedenih projekata (IP nezavisnih proizvođača). Originalna obaveštenja o autorskim pravima i licenca u okviru koje je Microsoft dobio tako treće lice IP-a, nalazi se ispod. Takve licence i obaveštenja se pružaju samo u informacionim potrebama. Microsoft licencira treće lice IP u okviru uslova licenciranja za Microsoft proizvod. Microsoft zadržava sva druga prava koja nisu izričito odobrena u okviru ovog ugovora, bez obzira na to da li će se ili na neki drugi način.

--------

@microsoft/Load-themed-stilovi v 1.7.13 mita (https://github.com/Microsoft/web-build-tools#readme)

Copyright (c) Microsoft Corporation. Sva prava zadržana.

MIT licenca

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

@uifabric/ikone v 5.3.0 MIT licenca (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Materijal za Office UI

reaguje Copyright (c) Microsoft Corporation

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Dozvola ovim putem se odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("" softver "), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

@uifabric/Merge-stilovi v 5.8.0 mita (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Materijal za Office UI

reaguje Copyright (c) Microsoft Corporation

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Dozvola ovim putem se odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("" softver "), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

@uifabric/styling v 5.14.0 MIT licenca (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Materijal za Office UI

reaguje Copyright (c) Microsoft Corporation

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Dozvola ovim putem se odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("" softver "), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

@uifabric/uslužni usluge v 5.5.0 MIT licenca (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme

) Materijal za Office UI

reaguje Copyright (c) Microsoft Corporation

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Dozvola ovim putem se odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("" softver "), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

Dodavanje-px-to-style v 1.0.0 MIT licenci (https://github.com/mikkoh/add-px-to-style)

MIT licenca (MIT)
Copyright (c) 2015 Mikko Haapoja

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

hitno v 2.0.6 MIT v 2.0.6 mita (https://github.com/kriskowal/asap#readme)

Copyright (c) 2009 – 2014 saradnici. Sva prava zadržana.

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Vavilonska (https://babeljs.io/)

MIT licenca

Copyright (c) 2014-2017 Sebastian Mekenzi <sebmck@gmail.com>

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Core-js v 2.5.1 mita licenca (https://github.com/zloirock/core-js#readme)

Copyright (c) 2014-2017 Denis Puškarev

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Kreiranje i reagovanje u programu v 15.6.0 BSD-3-klauzula (https://facebook.github.io/react/

) BSD licenca

Za softver

za reagovanje na reagovanje Copyright (c) 2013-predstavljanje, Facebook, Inc.
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi

: * Predistribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće obaveštenje o odricanju odgovornosti.

* Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije.

* Niti ime Facebook ili imena njegovih saradnika mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. U SVAKOM SLUČAJU, NOSILAC AUTORSKOG PRAVA ILI SARADNICI TREBA DA BUDU ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, UZORNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Dodatna donacija usluge 2

. "Software" znači softver koji deli Facebook, Inc.

Facebook, Inc. ("Facebook") ovim se odobrava svakom primaocu softvera ("vi") stalni, širom sveta, širom sveta bez plemstva, bez ekskluzivnog neopozivog (podleže ispravci odredbi dolenavedenih) licence u okviru bilo kakvih neophodnih tvrdnji, za pravljenje, korišćenje, prodaju , ponudite da prodate, uvezete i u suprotnom prenesete softver. Za izbegavanje sumnje, nije odobrena licenca u okviru Rights Facebook u bilo kom zahtevu koji su kršenje (i) izmene softvera koje ste vi napravili ili bilo koje treće lice ili (II) softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugim tehnologijama.

Licenca koja je ovde odobrena će se prekinuti, automatski i bez najave, ako ste (ili bilo koja od vaših podružnica, korporativne filijale ili agenti) inicirane direktno ili indirektno ili da preuzmu direktan finansijski interes u bilo koju tvrdnju za patent: (i) Facebook ili bilo koje od njegovih podružnica ili podružnica, (II) protiv bilo koje stranke ako se takva tvrdnja za patent pojavi u celini ili u delu iz bilo kog softvera, tehnologije, proizvoda ili usluge Fejsbuka ili bilo koje podružnice ili podružnice ili (iii) bilo koja stranka vezana za softver. Bez obzira na proramaranje, ako je Facebook ili bilo koja od njegovih podružnica ili korporativnih podružnica, tužba za prvu instancu koje vam daje tužbu protiv vas stranka koja nije povezana sa softverom, licenca odobrena ovde neće biti okončana u okviru odeljka (i) ovog pasusa zbog takvih protivprijava.

"Neophodna tvrdnja" je zahtev za patent u vlasništvu Facebook koji je neminovno kršenje putem samostalnog softvera.

"Tvrdnja sa Patentiranjem" je bilo koja tužba ili neka druga akcija koja navodi direktnu, indirektnu ili Doprinosti nametanje

--------

dom-CSS v 2.1.0 mita (https://github.com/mattdesl/dom-css)

MIT licenca (MIT)
Copyright (c) 2014 Matt DesLauriers

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

fbjs v 0.8.16 MIT licenca (https://github.com/facebook/fbjs#readme)

MIT licenca

Copyright (c) 2013-predstavljanje, Facebook, Inc.

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Datoteka sa kodom od smanjenja

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015-sadašnji dan Abramov

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Datoteka sa kodom "zasnovano na es5-sheim implementaciji"

MIT licenca (MIT)

Copyright (C) 2009-2016 Kristopher Mihael Kowal i saradnici

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Datoteka sa kodom "zasnovano na" bekstvu-HTML biblioteci

* Copyright (c) 2012-2013 TJ Holowaychuk
* Copyright (c) 2015 Andreas Lubbe
* Copyright (c) 2015 Tiancheng "Timoti" Gu
*
* Dozvoli se odobrava, besplatno, za bilo koju osobu pribavljanje
* kopija ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije (
* ' Softver '), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući
* bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavljuju,
* distribuirajte, sublimerse i/ili prodate kopije softvera i za
* Dopustite osobama na koje je softver opremljen da to uradi, na temu
* sledećim uslovima:
*
* Gorenavedene obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja
o dopuљtenjem se * uključeno u sve kopije ili znatne delove softvera.
*
* SOFTVER je obezbeđeni ' kao što je ', bez garancije bilo koje vrste
* EKSPRESNO ili IMPLICITNO, uključujući, ali ne ograničeno na
garancije * SPOSOBNOST PRODAJE, FITNES ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE.
* NI u jednom događaju autori ili vlasnici autorskih prava mogu biti odgovorni
za bilo koju * TVRDNJA, štetu ili drugu odgovornost, bilo u akciji ugovora,
* MUČENJE ili drugačije, koje PROIZILAZE iz, izvan ili u vezi sa
* SOFTVER ILI DRUGI POSLOVI U SOFTVERU.

--------

Datoteka sa kodom "zasnovan na Isrodskom () iz Lodash

" Copyright (c) IT fondacija i drugih saradnika <https://js.foundation/>

Na osnovu Podvlačka. js, Copyright Jeremy Ashkenas,
Dokumentartcloud i reporteri za novinare & <http://underscorejs.org/>

Ovaj softver se sastoji od dobrovoljno doprinosa od mnogih pojedinaca. Za tačan istorija doprinosa pogledajte istoriju revizije dostupnu na adresi https://github.com/lodash/lodash

Sledeća licenca važi za sve delove ovog softvera, osim kao što je zapisano ispod

: ====

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

====

Autorska prava i srodna prava za probni kôd se odriиu putem CC0. Probni kôd se definiše kao sve izvorne kodove prikazane u proze dokumentacije.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Datoteke koje se nalaze u direktorijumima node_modules i dobavljača su spoljno održavale biblioteke koje koristi ovaj softver koji ima sopstvene licence; Preporučujemo da ih pročitate, jer im se uslovi mogu razlikovati po gorenavedenim uslovima.

--------

Datoteka sa kodom "borrows iz" Modernizr

" Copyright (c) 2015 Modernizr autori

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Datoteke sa kodom "zasnovano na" IEEE754

Copyright (c) 2008, Fair Oaks Labs, Inc.
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi

: * Predistribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće obaveštenje o odricanju odgovornosti.

* Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije.

* Nijedno ime "Fair Oaks" Labs, Inc. niti imena njegovih saradnika mogu se koristiti za podršku ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE, ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

--------

Podignite-ne-reaguj statics v 2.3.1 BSD-3-licenca licence (https://github.com/mridgway/hoist-non-react-statics#readme)

Ugovor o licenciranju softvera (BSD licenca
) ========================================

Copyright (c) 2015, yahoo! Inc. Sva prava zadržana.
----------------------------------------------------

Ponovna distribucija i upotreba ovog softvera u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi:

* Predistribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće obaveštenje o odricanju odgovornosti.
* Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije.
* Ni ime yahoo! Inc. niti imena saradnika YUI-ja mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole yahoo! Inc.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE, ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

--------

Funkcija invariant v 2.2.2 BSD-3-licenca (https://github.com/zertosh/invariant#readme)

Invariant v 2.2.2

Copyright (c) 2016, Andres Suarez
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi

: * Predistribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće obaveštenje o odricanju odgovornosti.

* Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije.

* Ni ime nevarijante niti imena saradnika mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. U SVAKOM SLUČAJU, NOSILAC AUTORSKOG PRAVA ILI SARADNICI TREBA DA BUDU ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, UZORNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Softver

za reagovanje BSD licenca

Copyright (c) 2013-15, Facebook, Inc.
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi

: * Predistribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće obaveštenje o odricanju odgovornosti.

* Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije.

* Niti ime Facebook ili imena njegovih saradnika mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. U SVAKOM SLUČAJU, NOSILAC AUTORSKOG PRAVA ILI SARADNICI TREBA DA BUDU ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, UZORNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Dodatna donacija usluge 2

. "Software" znači softver za fbjs koji distribuira Facebook, Inc

. Facebook, Inc. ("Facebook") ovim se odobrava svakom primaocu softvera ("vi") stalni, širom sveta, širom sveta bez plemstva, bez ekskluzivnog neopozivog (podleže ispravci odredbi dolenavedenih) licence u okviru bilo kakvih neophodnih tvrdnji, za pravljenje, korišćenje, prodaju , ponudite da prodate, uvezete i u suprotnom prenesete softver. Za izbegavanje sumnje, nije odobrena licenca u okviru Rights Facebook u bilo kom zahtevu koji su kršenje (i) izmene softvera koje ste vi napravili ili bilo koje treće lice ili (II) softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugim tehnologijama.

Licenca koja je ovde odobrena će se prekinuti, automatski i bez najave, ako ste (ili bilo koja od vaših podružnica, korporativne filijale ili agenti) inicirane direktno ili indirektno ili da preuzmu direktan finansijski interes u bilo koju tvrdnju za patent: (i) Facebook ili bilo koje od njegovih podružnica ili podružnica, (II) protiv bilo koje stranke ako se takva tvrdnja za patent pojavi u celini ili u delu iz bilo kog softvera, tehnologije, proizvoda ili usluge Fejsbuka ili bilo koje podružnice ili podružnice ili (iii) bilo koja stranka vezana za softver. Bez obzira na proramaranje, ako je Facebook ili bilo koja od njegovih podružnica ili korporativnih podružnica, tužba za prvu instancu koje vam daje tužbu protiv vas stranka koja nije povezana sa softverom, licenca odobrena ovde neće biti okončana u okviru odeljka (i) ovog pasusa zbog takvih protivprijava.

"Neophodna tvrdnja" je zahtev za patent u vlasništvu Facebook koji je neminovno kršenje putem samostalnog softvera.

"Tvrdnja sa Patentiranjem" je bilo koja tužba ili neka druga akcija koja navodi direktnu, indirektnu ili Doprinosti nametanje

Dodatna donacija usluge 2

. "Software" znači softver koji deli Facebook, Inc.

Facebook, Inc. ("Facebook") ovim se odobrava svakom primaocu softvera ("vi") stalni, širom sveta, širom sveta bez plemstva, bez ekskluzivnog neopozivog (podleže ispravci odredbi dolenavedenih) licence u okviru bilo kakvih neophodnih tvrdnji, za pravljenje, korišćenje, prodaju , ponudite da prodate, uvezete i u suprotnom prenesete softver. Za izbegavanje sumnje, nije odobrena licenca u okviru Rights Facebook u bilo kom zahtevu koji su kršenje (i) izmene softvera koje ste vi napravili ili bilo koje treće lice ili (II) softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugim tehnologijama.

Licenca koja je ovde odobrena će se prekinuti, automatski i bez najave, ako ste (ili bilo koja od vaših podružnica, korporativne filijale ili agenti) inicirane direktno ili indirektno ili da preuzmu direktan finansijski interes u bilo koju tvrdnju za patent: (i) Facebook ili bilo koje od njegovih podružnica ili podružnica, (II) protiv bilo koje stranke ako se takva tvrdnja za patent pojavi u celini ili u delu iz bilo kog softvera, tehnologije, proizvoda ili usluge Fejsbuka ili bilo koje podružnice ili podružnice ili (iii) bilo koja stranka vezana za softver. Bez obzira na proramaranje, ako je Facebook ili bilo koja od njegovih podružnica ili korporativnih podružnica, tužba za prvu instancu koje vam daje tužbu protiv vas stranka koja nije povezana sa softverom, licenca odobrena ovde neće biti okončana u okviru odeljka (i) ovog pasusa zbog takvih protivprijava.

"Neophodna tvrdnja" je zahtev za patent u vlasništvu Facebook koji je neminovno kršenje putem samostalnog softvera.

"Tvrdnja sa Patentiranjem" je bilo koja tužba ili neka druga akcija koja navodi direktnu, indirektnu ili Doprinosti nametanje

--------

Lo}-es-es v 4.17.4 mita (https://lodash.com/custom-builds

) Fondacija za autorska prava i druge saradnike <https://js.foundation/

> Na osnovu Podvlačka. js, Copyright Jeremy Ashkenas,
Dokumentartcloud i reporteri za novinare & <http://underscorejs.org/>

Ovaj softver se sastoji od dobrovoljno doprinosa od mnogih pojedinaca. Za tačan istorija doprinosa pogledajte istoriju revizije dostupnu na adresi https://github.com/lodash/lodash

Sledeća licenca važi za sve delove ovog softvera, osim kao što je zapisano ispod

: ====

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

====

Autorska prava i srodna prava za probni kôd se odriиu putem CC0. Probni kôd se definiše kao sve izvorne kodove prikazane u proze dokumentacije.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Datoteke koje se nalaze u direktorijumima node_modules i dobavljača su spoljno održavale biblioteke koje koristi ovaj softver koji ima sopstvene licence; Preporučujemo da ih pročitate, jer im se uslovi mogu razlikovati po gorenavedenim uslovima.

--------

objekat – dodeljivanje v 4.1.1 MIT licenci (https://github.com/sindresorhus/object-assign)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com)

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Office-UI-tkanin-reagiranje v 5.8.2 mita (

https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-REACT#readme) Materijal za Office UI

reaguje Copyright (c) Microsoft Corporation

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Dozvola ovim putem se odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("" softver "), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER JE OBEZBEĐENA * KAO ŠTO JE *, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

Napomena: upotreba fontova i ikona na koje se upućuje u okviru Office korisničkog interfejsa podleže uslovima navedenim na adresi http://aka.ms/fabric-assets-license

Ugovor o

licenciranju za Microsoft fabričke resurse Hvala vam na vašem interesovanju za razvoj za Office i druge Office 365 krajnje tačke. Ovaj ugovor je između vas (' Developer ') i Microsoft Corporation (' Microsoft ') i upravlja vašim korišćenjem osnovnih sredstava (definisano ispod) ("ugovor"). Preuzimanjem osnovnih sredstava iz CDN-a, predstavljate i garantujete korporaciji Microsoft da imate ovlašćanje da prihvatite ovaj ugovor u ime sebe, preduzeća i/ili drugog entiteta, kao što je to primenljivo.

120. Licence i uputstva
za materijal Neko. Stipendija za licencu.
Microsoft odobrava Developer, neekskluzivnu, ograničenom, svetsku, nesastavnu, svetsku, nedodelljivu, neprenosivu, besplatnu licencu za bez prenosive vrednosti da bi koristio materijalnu imovinu samo u cilju razvoja za Office i drugih Office 365 krajnjih tačaka, uključujući, ali nije ograničeno na, Programski dodaci za Office, SharePoint Veb segmente, SharePoint aplikacije i prilagođene Office 365 aplikacije. Za izbegavanje sumnje, imovina se ne koristi za marketinške svrhe. "Osnovna sredstva" znači (1) Segoe font porodica koja se nalazi na adresi https://dev.office.com/fabric#/styles/typography; (2) Office ikone koje se nalaze na https://dev.office.com/fabric#/styles/icons; i (3) Microsoft žigovi, simboli, znakovi itd. locirani na http://dev.office.com/fabric#/styles/brand-icons (' žigovi '). Microsoft rezerviše sva prava koja se ne dodeljuju ovde. Developer ne može da koristi žigove u ime bilo kog proizvoda, usluge ili na bilo koji način koji bi izazvao zbunjenost u pogledu toga da li je proizvod ili usluga projektant Microsoft proizvod, a Microsoft može da povuče ovu licencu u bilo kom trenutku.

-. Smernice za brend.
Licenca za licencu u okviru odeljka 1 (a) je uslovljena sastavkom programera sa uputstvima za brend koji se nalazi na http://dev.office.com/Modules/DevOffice.Fabric/dist/files/OfficeBrandGuide_16Sep2016.pdf.

trojku. Vlasništvo sadržaja partnera.
Projektant priznaje da je Microsoft vlasništvo nad fabrikom imovine i sve povezane dobre volje i da Microsoft zadržava dobro, zvanje i interesovanje za i za osnovna sredstva. Developer neće koristiti imovinu na bilo koji način koji će se smanjiti ili na drugi način oštetiti dobre volje korporacije Microsoft u materijalima. Developer se slaže da biste ispravile sve navedene pogrešno Korišćenje osnovnih sredstava na osnovu dobijanja pismenog obaveštenja od korporacije Microsoft.

2. Izjave i garancije. Microsoft predstavlja i garantuje da ima ovlašćenja i prava da ovlašćene dozvole.

trojke.
Razna Neko. Nadležnost/izbor zakona.
Sporazumom će se upravljati zakonima države Vašington, a strane će pristati na isključenu nadležnost i mesta u saveznim sudovima na drћavnom sudu, u Vašingtonu. Ako ne postoji jurisdikcija federalne materije, stranke se slažu sa isključivom jurisdikcijom i sudom u Vrhovnom sudu kralja okruga Vašington.

-. Naknade za advokate.
Ako Microsoft ili partner zapošljava advokate koji će sprovoditi sva prava iz ovog sporazuma ili u vezi sa ovim ugovorom, stranka koja preovladava imaće pravo da povrati naknade za razumne advokate, troškove i druge troškove, uključujući troškove i naknade koje su nastale žalba ili u stečaju ili slična radnja.

trojku. Ceo ugovor.
Ovaj ugovor je celokupan ugovor između stranaka u vezi sa temom. On zamenjuje sve prethodne sporazume, komunikacije i izjave između stranaka u vezi sa temom.

--------

performans-Now = 2.1.0 MIT licenca (https://github.com/meryn/performance-now

) Copyright (c) 2013 Braveg1rl

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

= 2.0.1 style style licenca (https://github.com/mattdesl/prefix-style)

MIT licenca (MIT)
Copyright (c) 2014 Matt DesLauriers

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

obrada v 0.11.10 MIT licenci (https://github.com/shtylman/node-process#readme)

(MIT licenca)

Copyright (c) 2013 roman Ševlman <shtylman@gmail.com>

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("Software"), kako bi se koristio softver bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER JE OBEZBEĐENA ' KAO ŠTO JE ', BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

obećajte v 7.3.1 MIT licencu (https://github.com/then/promise#readme

) Copyright (c) 2014 Forbes Lindesay

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Prop-tipovi v 15.6.0 MIT licenci (https://facebook.github.io/react/)

MIT licenca

Copyright (c) 2013-predstavljanje, Facebook, Inc.

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Raf v 3.4.0 MIT licenca (https://github.com/chrisdickinson/raf#readme)

Copyright (c) 2017 Chris Dickinson <chris@neversaw.us>

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

reagujete na v 15.6.2 MIT licenci (

https://Facebook.github.io/REACT/) MIT licenca

Copyright (c) 2013-predstavljanje, Facebook, Inc.

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

reaguj-prilagođeni-trake za pomeranje v 4.2.1 MIT licenci (https://github.com/malte-wessel/react-custom-scrollbars)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015 reaguj – prilagođene linije

za pomeranje Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

reagovanje-dom v 15.6.1 BSD-3-licenca licence (https://facebook.github.io/react/)

Copyright (c) 2013-predstavljanje, Facebook, Inc.
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i upotreba u izvornim i binarnim obrascima, sa izmenama ili bez njih, dozvoljeni su ako su ispunjeni sledeći uslovi

: * Predistribucija izvornog koda mora zadržati gorenavedenu obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće obaveštenje o odricanju odgovornosti.

* Preusmeravanje u binarnom obrascu mora da sadrži gorenavedenu stavku obaveštenja o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju pomoću distribucije.

* Niti ime Facebook ili imena njegovih saradnika mogu da se koriste za podsticanje ili promovisanje proizvoda izvedene iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI "KAO ŠTO JE" I BILO KAKVIH IZRAZENIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENE, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU SE ODRIИU. U SVAKOM SLUČAJU, NOSILAC AUTORSKOG PRAVA ILI SARADNICI TREBA DA BUDU ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, UZORNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVKU ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNO OMETANJE) KAKO JE UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGAČIJE) KOJI SE PROIZILAZE IZ TOG SOFTVERA, ČAK I AKO SE SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Dodatna donacija usluge 2

. "Software" znači softver koji deli Facebook, Inc.

Facebook, Inc. ("Facebook") ovim se odobrava svakom primaocu softvera ("vi") stalni, širom sveta, širom sveta bez plemstva, bez ekskluzivnog neopozivog (podleže ispravci odredbi dolenavedenih) licence u okviru bilo kakvih neophodnih tvrdnji, za pravljenje, korišćenje, prodaju , ponudite da prodate, uvezete i u suprotnom prenesete softver. Za izbegavanje sumnje, nije odobrena licenca u okviru Rights Facebook u bilo kom zahtevu koji su kršenje (i) izmene softvera koje ste vi napravili ili bilo koje treće lice ili (II) softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugim tehnologijama.

Licenca koja je ovde odobrena će se prekinuti, automatski i bez najave, ako ste (ili bilo koja od vaših podružnica, korporativne filijale ili agenti) inicirane direktno ili indirektno ili da preuzmu direktan finansijski interes u bilo koju tvrdnju za patent: (i) Facebook ili bilo koje od njegovih podružnica ili podružnica, (II) protiv bilo koje stranke ako se takva tvrdnja za patent pojavi u celini ili u delu iz bilo kog softvera, tehnologije, proizvoda ili usluge Fejsbuka ili bilo koje podružnice ili podružnice ili (iii) bilo koja stranka vezana za softver. Bez obzira na proramaranje, ako je Facebook ili bilo koja od njegovih podružnica ili korporativnih podružnica, tužba za prvu instancu koje vam daje tužbu protiv vas stranka koja nije povezana sa softverom, licenca odobrena ovde neće biti okončana u okviru odeljka (i) ovog pasusa zbog takvih protivprijava.

"Neophodna tvrdnja" je zahtev za patent u vlasništvu Facebook koji je neminovno kršenje putem samostalnog softvera.

"Tvrdnja sa Patentiranjem" je bilo koja tužba ili neka druga akcija koja navodi direktnu, indirektnu ili Doprinosti nametanje

--------

reaguj-redux v 5.0.6 MIT licenca (https://github.com/gaearon/react-redux

) MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015-sadašnji dan Abramov

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

redux v 3.7.2 MIT licenca (http://redux.js.org/)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015-sadašnji dan Abramov

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

redux-th, v 2.2.0 MIT licenca (https://github.com/gaearon/redux-thunk)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015 dan Abramov

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

regenerator-izvršavanje v 0.10.3 MIT licence

MIT licenca

Copyright (c) 2014-predstavljanje, Facebook, Inc.

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Promena veličine – posmatračka-mnogfill v 1.4.2 mita (https://github.com/que-etc/resize-observer-polyfill

) MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2016 Denis Rul

Dozvola ovim putem se odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("" softver "), da se bavi softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "" KAO ", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOSTI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

simbol – observable v 1.0.4 MIT licenca (https://github.com/blesh/symbol-observable#readme)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com)
Copyright (c) <ben@benlesh.com>

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

na-case za slučaj v 1.0.0 MIT licenci (https://github.com/ianstormtaylor/to-camel-case)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Tejlor

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

za-ne-u slučaju v 1.0.2 MIT licenci (https://github.com/ianstormtaylor/to-no-case#readme

) MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Tejlor

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

u-Space-case v 1.0.0 MIT licenci (https://github.com/ianstormtaylor/to-space-case)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Tejlor

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

tslib v 1.8.0 Apache-2,0 licenca (http://typescriptlang.org/)

Copyright (c) Microsoft Corporation. Sva prava zadržana.

Licencirana u okviru licence Apache, verzija 2,0 ("licenca"); Ne smete da koristite ovu datoteku osim u skladu sa licencom. Možete da dobijete kopiju licence na

lokaciji http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Osim ako nije potreban primenljiv zakon ili se slaže sa pisanjem, softver koji se deli ispod licence se distribuira na osnovu "kao što je", bez garancija ili uslova za bilo koju vrstu, ili ekspresno ili implicitno. U okviru licence pogledajte licencu za određene dozvole za upravljanje jezicima i ograničenja.

--------

Ua-Parser-js v 0.7.17 MIT licenca (http://github.com/faisalman/ua-parser-js)

Copyright (c) 2012-2016 Faisal Salman <<fyzlman@gmail.com>>

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

UUID v 3.3.2 MIT licenca (https://github.com/kelektiv/node-uuid#readme)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2010-2016 Robert Kieffer i drugih saradnika

Dozvola se ovime odobrava, besplatno, da bi bilo koja osoba nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih dokumentacija datoteka ("softver"), za korišćenje softvera bez ograničenja, uključujući bez ograničenja, prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER SE PRUŽA "KAKAV JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O PRISTUPAČNOŠĆU PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

webpack v 3.8.1 mita (https://github.com/webpack/webpack)

Fondacija za autorska prava i druge

saradnike Dozvola se ovime odobrava, besplatno, bilo kojoj osobi koja nabavljanja kopije ovog softvera i srodnih datoteka dokumentacije ("Software"), kako bi se koristio softver bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava da se koriste, kopiraju, menjaju, objedinjuju, objavite, distribuirate, podličavate i/ili prodajete kopije softvera i da biste dozvolili osobama na koje je softver opremljen da to uradi, podležu sledećim uslovima:

Gorenavedenog obaveštenja o autorskim pravima i ova obaveštenja o dozvolama će biti uključena u sve kopije ili znatne delove softvera.

SOFTVER JE OBEZBEĐENA ' KAO ŠTO JE ', BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU NEĆE NI AUTORI NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU TVRDNJU, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADNJI UGOVORA, OBAVEZE ILI DRUGAČIJE, KOJE PROIZILAZE IZ, IZVAN ILI U VEZI SA SOFTVEROM ILI SA DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVERU.

--------

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×