Formati grafičkih datoteka i filteri

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Kada umetnete sliku iz datoteke u publikaciji, možete da odaberete iz brojnih popularnih formata grafičkih datoteka, uključujući rasterske slike, skenirane slike i fotografije. Za neke od ovih formata grafičkih datoteka, morate da koristite poseban grafički filter kada umetnete sliku. Ako niste u mogućnosti da biste umetnuli određene grafičkom formatu datoteke, možete pokušati Instaliranjeili da testirate i ponovo instalirate grafički filter.

Formati datoteka za koje nije potreban grafički filter

Nije potrebno da imate instaliran poseban grafički filter da biste direktno u publikaciju umetnuli sledeće formate grafičkih datoteka:

Graphics Interchange Format (.gif, .gfa)

Graphics Interchange Format (GIF) filter (Gifimp32.flt) podržava verzije formata datoteke GIF87a (uključujući preplitanje) i GIF89a (uključujući preplitanje i prozirnost).

GIF filter će uvesti samo prvu sliku iz GIF datoteke sa više slika.

Napomena : 

 • Nije vam potreban GIF filter da biste uvozili i izvozili GIF datoteke, niti vam je potreban filter da biste sačuvali publikaciju koja sadrži GIF slike u vidu Web stranice (*.htm ili *.html).

 • Nije vam potreban GIF filter da biste umetnuli animirane GIF slike u publikaciju. Kada publikaciju koja sadrži animiranu GIF sliku sačuvate u vidu Web stranice, animacija će biti očuvana. Nećete biti u mogućnosti da izvršite određene operacije uređivanja – poput izrezivanja ili menjanja popune, ivice ili senke – na animiranoj GIF slici. Izvršite te promene u programu za uređivanje animirane GIF slike, a zatim ponovo umetnite datoteku.

JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Joint Photographic Experts Group (JPEG) grafički filter (Jpegim32.flt) podržava JPEG File Interchange Format (JFIF) verzije 6.0. Taj filter podržava cijan-magenta-žuto-crne (CMYK) JPEG datoteke.

Taj filter ne podržava JPEG Tagged Interchange Format (JTIF) datoteke.

Napomena : Neophodno je da imate instaliran JPEG filter da biste umetnuli JPEG datoteku u publikaciju iz aplikacije Clip Organizer.

Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Windows Bitmap grafički filter (Bmpimp32.flt) podržava Windows i OS/2 rasterske slike, Run Length Encoded (RLE) rasterske slike, kao i rasterske slike samostalnih uređaja (DIB).

Portable Network Graphics (.png)

Portable Network Graphics filter (Png32.flt) podržava Portable Network Graphics format.

Tagged Image File Format (.tiff)

Označen Format datoteke slike (.tif, .tiff) grafički filter (Tiffim32.flt) podržava sve tipove slika i kompresije koje odgovaraju TIFF specifikacija reviziju 5.0 i 6.0, deo1: Osnovni TIFF. Ovi tipovi uključuju jednobojni, skala sivih tonova, palete boja i RGB punu boju slike. Filter rukovodi jedan 8-bitnu Alfa kanala skladište u RGB punu boju slike. TIFF filtera takođe podržava TIFF lokala za CMYK slike.

Biće uvezena samo prva slika iz TIFF datoteke sa više slika (poddatotekama).

Windows Enhanced Metafile (.emf)

Enhanced Metafile grafički filter (Emfimp32.flt) će konvertovati poboljšane metadatoteke (.emf) u Windows metadatoteke (.wmf).

Windows Metafile (.wmf)

Windows Metafile grafički filter (Wmfimp32.flt) podržava Windows Metafile format.

Formati datoteka za koje je potreban grafički filter

Potrebno je da imate instaliran grafički filter za umetanje sledećih formata grafičkih datoteka direktno u publikaciju:

Computer Graphics Metafile (.cgm)

Computer Graphics Metafile grafički filter (Cgmimp32.flt) podržava CGM 1992 verzije 1. Filter podržava sva tri kodiranja, tumači i podržava sve elemente i pravilno rukuje svim važećim .cgm datotekama.

Computer Graphics Metafile filter potpuno podržava profile glavnih industrijskih organizacija ATA (Air Transport Association) i CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support). Filter je certifikovan da je u skladu sa regulativom organizacija ATA i CALS pomoću testova koje je izvršio Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST).

Ukoliko u toku instalacije programa instalirate filter, biće instalirane sledeće datoteke: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg i Cgmimp32.hlp.

Ovaj filter ima sledeća ograničenja: CGM 1992 verzije 2, 3 i 4 nisu podržane.

CorelDRAW (.cdr)

CorelDRAW grafički filter (Cdrimp32.flt) podržava .cdr, .cdt, .cmx i .pat datoteke CorelDRAW verzije 3.0 do verzije 9.0.

Ovaj filter ima sledeća ograničenja:

 • Objekti i PostScript teksture popune će biti zamenjene neprozirnom sivom popunom.

 • Popune prelivom boja su podeljene na jednobojne pruge.

 • Ne postoji podrška za:

  • Željene opcije za CorelDRAW, poput veličine i položaja stranice, jedinica, koordinatne mreže i uputstava

  • Sočiva i powerclipovi

  • Stranice, slojevi i grupe

  • OLE objekti

  • Rotirane rasterske slike

  • Vektorske popune

  • Tekst pasusa sa više oblasti

Encapsulated PostScript (.eps)

Encapsulated PostScript (EPS) grafički filter (Epsimp32.flt) podržava Adobe Systems Encapsulated PostScript Specification verzije 3.0 i ranije. Filter podržava .eps slike označen Format datoteke slike (.tif, .tiff) i Windows Metafile (.wmf) ugneždene preglede.

Ukoliko EPS grafička datoteka sadrži ugneždeni TIFF ili Windows Metafile pregled, prikaz slike će se pojaviti na ekranu. Kvalitet pregleda zavisiće od rezolucije TIFF ili Windows Metafile slike koja je ugnežđena u EPS datoteku kada je ona kreirana. Za kreiranje EPS datoteke su obično dostupne niska, srednja i visoka rezolucija. Što je veća rezolucija slike pregleda, to će veličina EPS datoteke biti veća. Rezolucija će često biti niska zbog toga što se takvi prikazi koriste prvenstveno za stavljanje slike u određeni položaj na stranici. Pregled sa visokom rezolucijom nije potreban zbog toga što će biti odbačen kada EPS datoteka bude odštampana na PostScript štampaču.

Ukoliko EPS grafika koju uvezete ne sadrži ugneždeni TIFF ili Windows Metafile pregled, grafika će prikazivati poruku umesto pregleda grafike u publikaciji. Međutim, grafika će biti ispravno odštampana na PostScript štampaču. Ukoliko EPS grafiku odštampate na štampaču različitom od PostScript štampača, slika pregleda će biti odštampana onako kako se pojavljuje na ekranu.

EPS grafike su dizajnirane za štampanje na PostScript štampaču.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Macintosh PICT grafički filter (Pictim32.flt) se koristi za uvoz Macintosh PICT grafika. Preimenujte Macintosh PICT datoteke sa .pct oznakom tipa datoteke kada ih kopirate na računar na kojem je pokrenut Microsoft Windows, tako da Microsoft Office za Windows može da prepozna te datoteke kao PICT grafike. Na primer, ukoliko na Macintosh računaru imate grafičku datoteku pod nazivom „Rođendan“, preimenujte tu datoteku u „Rođendan.pct“ pre nego što je umetnete u datoteku za Windows.

Compressed Macintosh PICT (.pcz)

Macintosh PCZ datoteke će biti prvo dekomprimovane, a zatim uvezene pomoću Macintosh PICT grafičkog filtera (Pictim32.flt).

WordPerfect Graphics (.wpg)

WordPerfect Graphics filter za uvoz grafika (Wpgimp32.flt) podržava WordPerfect Graphics verzija 1.0, 1.0e i 2.0, koje odgovaraju WordPerfect verziji 6.x i ranijim. Veličina okvira slike će biti veličine ekrana za .wpg slike kreirane u programu DrawPerfect.

Ovaj filter ima sledeća ograničenja:

 • PostScript informacije će biti izgubljene u Encapsulated PostScript slikama koje su ugneždene u WordPerfect Graphics datoteke.

 • WordPerfect Graphics datoteke sa velikim, ugneždenim rasterskim slikama se možda neće moći ispravno prikazati na računarima koji koriste upravljačke programe za video kartice iz serije Mach kompanije ATI. Ukoliko mislite da imate ovaj problem, pokušajte da pokrenete instalacioni program operativnog sistema Microsoft Windows i promenite upravljački program za video karticu na 8514/a upravljačke programe dostavljene sa operativnim sistemom Windows.

Instaliranje grafičkog filtera

Možete dodati grafički filter ukoliko pri instalaciji programa Microsoft TE000130395 na računar niste instalirali filter koji vam je potreban.

Ako ste prvobitno instalirali Publisher sa mrežnog servera datoteka ili iz deljene fascikle, neophodno je da instalirate komponente na tu lokaciju ili da ih uklonite sa nje. Ako ste instalirali Publisher sa CD-ROM-a i mapirali ste CD-ROM jedinicu na novu slovnu oznaku disk jedinice kada ste je instalirali, ponovo instalirajte Publisher sa CD-ROM-a. Ukoliko pokrećete Publisher sa CD-ROM-a, neophodno je da uklonite Publisher, a zatim ga ponovo instalirate sa CD-ROM-a.

 1. Zatvorite sve programe.

 2. Na kontrolnoj tabli u operativnom sistemu Windows dvaput kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe.

 3. Uradite sledeće:

  • Ako ste instalirali Office program kao deo sistema Microsoft Office, u okviru Trenutno instalirani programi izaberite stavku Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  • Ako ste zasebno instalirali Office program, u okviru Trenutno instalirani programi izaberite ime programa, a zatim kliknite na dugme Promeni.

 4. U dijalogu Opcije režima održavanja izaberite opciju Dodaj ili ukloni funkcije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. U dijalogu Prilagođena instalacija potvrdite izbor Odaberite više opcija za prilagođavanje aplikacija, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. U dijalogu Više opcija prilagođavanja kliknite na znak plus (+) pored stavke Deljene funkcije sistema Office, kliknite na znak plus (+) pored stavke Konvertori i filteri, a zatim na znak plus (+) pored stavke Grafički filteri.

 7. Kliknite na strelicu pored filtera koji želite da instalirate, a zatim izaberite stavku Pokreni sa mog računara.

 8. U dijalogu Više opcija prilagođavanja kliknite na dugme Ažuriraj.

Napomena : Publisher ne podržava otvaranje priprema Interface (OPI) za uvoz ili izvoz povezane slike.

Umetanje slike u publikaciju

 1. Otvorite ili kreirajte publikaciju u koju želite da dodate sliku.

 2. Na traci sa alatkama Objekti kliknite na dugme Okvir slike Button Image , a zatim izaberite stavku Slika iz datoteke.

 3. Dijagonalno prevlačite miša dok ne postignete željenu veličinu okvira slike.

 4. U dijalogu Umetanje slike pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da umetnete, a zatim kliknite na datoteku slike.

 5. Uradite sledeće:

  • Kliknite na dugme Umetni da biste ugradili sliku.

  • Kliknite na strelicu na dugmetu Umetni, a zatim izaberite stavku Veza sa datotekom.

Rešavanje problema u vezi sa umetanjem grafika

Ukoliko imate problema sa umetanjem grafike u neki format datoteke za koji je potreban filter, moguće je da odgovarajući grafički filter nije instaliran u odgovarajućoj fascikli ili je filter možda oštećen. Grafički filteri su uskladišteni u vidu datoteka u fascikli C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Sa grafičkim filterima su instalirani i neki uzorci grafičkih slika za testiranje filtera.

Testiranje grafičkog filtera

Da biste testirali grafički filter, postupite na sledeći način:

 1. Kreirajte praznu publikaciju koju nije potrebno da sačuvate.

 2. Na traci sa alatkama Objekti kliknite na dugme Okvir slike Button Image , a zatim izaberite stavku Slika iz datoteke.

 3. Dijagonalno prevlačite mišem dok ne postignete željenu veličinu okvira slike.

 4. U dijalogu Umetanje slike pronađite fasciklu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Dvaput kliknite na grafičku sliku za filter koji želite da testirate, poput slike Ms.tif.

Ukoliko je probna slika ispravno umetnuta, moguće je da postoji problem sa grafičkom slikom koju pokušavate da umetnete.

Ukoliko probna slika nije ispravno umetnuta, moguće je da postoji problem sa grafičkim filterom za taj format slike.

Ponovno instaliranje grafičkog filtera

Da biste ponovo instalirali grafički filter, postupite na sledeći način:

 1. Pronađite fasciklu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt i preimenujte odgovarajuću datoteku grafičkog filtera. Na primer, preimenujte datoteku grafičkog filtera CorelDRAW (Cdrimp32.flt) u Cdrimp32.old.

 2. U meniju Pomoć izaberite stavku Otkrij i popravi.

  Da biste oporavili prečice programa u meniju Start operativnog sistema Windows, proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Tokom popravke vrati moje prečice u prethodno stanje.

 3. Kliknite na dugme Početak.

Napomena : 

 • Ovom procedurom se otkrivaju i popravljaju problemi poput datoteka koje nedostaju i postavki registratora koje su povezane sa svim instaliranim programima sistema Microsoft Office. Lične datoteke, poput publikacija ili dokumenata, neće biti popravljene.

 • Ukoliko komanda Otkrij i popravi ne otkloni problem, možda će biti potrebno da ponovo instalirate Publisher.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×