Formati datoteka koje podržava program Excel

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Excel datoteke možete da sačuvate u drugom formatu datoteke tako što ćete izabrati stavke datoteka > Sačuvaj kao. Formati datoteka koje su dostupne u dijalogu Sačuvaj kao razlikuju se u zavisnosti od toga koji tip lista aktivan (radni list, list grafikona ili drugi tip lista).

Napomena : Svaki put kada datoteku sačuvate u drugom formatu datoteke, neka oblikovanja, podaci i funkcije možda se neće preneti.

Da biste otvorili datoteku koja je kreirana u drugom formatu datoteke, bilo u starijoj verziji programa Excel ili u drugom programu, izaberite stavke datoteka > Otvori. Ako otvorite radnu svesku programa Excel 97-2003, ona se automatski otvara u režimu kompatibilnosti. Da biste iskoristili prednosti nove funkcije programa Excel 2010, možete da sačuvate radnu svesku u format datoteke Excel 2010 . Međutim, imate opciju da biste nastavili da radite u režimu kompatibilnosti, što zadržava originalni format datoteke za kompatibilnost sa prethodnim verzijama.

Formati Excel datoteka

Format

Oznaka tipa datoteke

Opis

Excel radna sveska

.xlsx

Podrazumevani format datoteke zasnovan na XML-u za Excel 2010 i Excel 2007. Nije moguće uskladištiti Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kôd makroa ili Microsoft Office Excel 4.0 listove makroa (.xlm).

Excel radna sveska sa makroima (kôd)

.xlsm

Format datoteke zasnovan na XML- a sa makroima za Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010i Excel 2007. Skladišti kôd VBA makroa ili Excel 4.0 listove (.xlm).

Excel binarna radna sveska

.xlsb

Format binarne datoteke (BIFF12) za Excel 2010 i Excel 2007.

Predložak

.xltx

Podrazumevani format datoteke za Excel predložak za Excel 2010 i Excel 2007. Nije moguće uskladištiti VBA kôd makroa ili Excel 4.0 listove makroa (.xlm).

Predložak (kôd)

.xltm

Format datoteke sa omogućenim makroom za Excel predložak za Excel 2010 i Excel 2007. Skladišti VBA kôd makroa ili Excel 4.0 listove makroa (.xlm).

Excel 97 – Excel 2003 radna sveska

.xls

Excel 97 – Excel 2003 binarni format datoteke (BIFF8).

Excel 97- Excel 2003 predložak

.xlt

Excel 97 – Excel 2003 binarni format datoteke (BIFF8) za Excel predložak.

Microsoft Excel 5.0/95 radna sveska

.xls

Excel 5.0/95 binarni format datoteke (BIFF5).

XML 2003 unakrsna tabela

.xml

Format datoteke unakrsne tabele XML 2003 (XMLSS).

XML podaci

.xml

XML format podataka

Excel programski dodatak

.xlam

Format programskog dodatka zasnovan na XML-u i sa omogućenim makroom za Excel 2010 i Excel 2007. Programski dodatak je dodatni program koji je dizajniran za pokretanje dodatnog koda. Podržava upotrebu VBA projekata i Excel 4.0 listova makroa (.xlm).

Excel 97-2003 programski dodatak

.xla

Excel 97-2003 programski dodatak, dopunski program koji je dizajniran za pokretanje dodatnog koda. Podržava korišćenje VBA projekata.

Excel 4.0 radna sveska

.xlw

Excel 4.0 format datoteke u kojem se čuvaju samo radni listovi, listovi sa grafikonima i listovi sa makroima. Radnu svesku možete otvoriti u ovom formatu datoteke u programu Excel 2010, ali Excel datoteku ne možete da sačuvate u ovom formatu datoteke.

Funkcioniše 6.0 9.0 unakrsne tabele

.XLR

Unakrsna tabela sačuvane u programu Microsoft Works 6.0 9.0.

Napomena : Ovaj format je podržan u Excel Starter samo.

Formati tekstualnih datoteka

Format

Oznaka tipa datoteke

Opis

Uobličen tekst (razgraničen razmakom)

.prn

Lotus format razgraničen razmakom. Čuva samo aktivni list.

Tekst (razgraničen tabulatorskim znakom)

.txt

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen tabulatorskim znakom sa ciljem da je koristite u drugom operativnom sistemu Microsoft Windows i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

Tekst (Macintosh)

.txt

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen tabulatorskim znakom sa ciljem da je koristite u operativnom sistemu Macintosh i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

Tekst (MS-DOS)

.txt

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen tabulatorskim znakom sa ciljem da je koristite u operativnom sistemu MS-DOS i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

Unikod tekst

.txt

Čuva datoteku kao Unikod tekst, standard za kodiranje znakova kog je razvila organizacija „Unicode Consortium”.

CSV (razgraničen zarezom)

.csv

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen zarezom sa ciljem da je koristite u drugom operativnom sistemu Windows i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

CSV (Macintosh)

.csv

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen zarezom sa ciljem da je koristite u operativnom sistemu Macintosh i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

CSV (MS-DOS)

.csv

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen zarezom sa ciljem da je koristite u operativnom sistemu MS-DOS i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

DIF

.dif

Format za razmenu podataka. Čuva samo aktivni list.

SYLK

.slk

Format za simboličke veze. Čuva samo aktivni list.

Napomena : Ako radnu svesku sačuvate u bilo kom tekstualnom formatu, svako oblikovanje će biti izgubljeno.

Drugi formati datoteka

Format

Oznaka tipa datoteke

Opis

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III i IV. Ove formate datoteka možete otvoriti u programu Excel, ali Excel datoteku ne možete sačuvati u dBase formatu.

OpenDocument unakrsna tabela

.ods

OpenDocument unakrsna tabela. Excel 2010 datoteke možete da sačuvate tako da mogu da se otvaraju u aplikacijama za unakrsne tabele koje koriste format OpenDocument unakrsne tabele, kao što su Google Docs i OpenOffice.org Calc. Unakrsne tabele možete da otvarate i u .ods formatu u programu Excel 2010. Prilikom čuvanja i otvaranja .ods datoteke oblikovanje će se možda izgubiti.

PDF

.pdf

Portable Document Format (PDF) format. Ovaj format datoteke čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteke. Kada se datoteka u PDF formatu prikazuje na mreži ili štampa, zadržaće odgovarajući oblik. Nije moguće lako promeniti podatke u datoteci. Takođe, PDF format je pogodan za dokumente koji će biti umnoženi putem komercijalnih metoda štampanja.

Napomena : Ovaj format nije podržana u Excel 2007.

XPS dokument

.xps

XML Paper Specification (XPS) format. Ovaj format datoteke čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteke. Kada se XPS datoteka prikazuje na mreži ili se štampa, zadržaće odgovarajući oblik i podaci u datoteci se ne mogu lako menjati.

Napomena : Ovaj format nije podržana u Excel 2007.

Formati datoteka koji koriste ostavu

Podatke iz Microsoft Office ostave možete da nalepite u Excel pomoću komandi Nalepi ili Specijalno nalepi (karticaPočetak, grupa Ostava, dugme Nalepi) pod uslovom da su podaci u Office ostavi u nekom od sledećih formata.

Format

Oznaka tipa datoteke

Identifikator tipa ostave

Slika

.wmf ili .emf

Slike u Windows metafile formatu (WMF) ili Windows Enhanced Metafile formatu (EMF).

Napomena    Kada Windows metafile sliku kopirate iz jednog programa u drugi, program Excel će je nalepiti kao poboljšanu metafile sliku.

Rasterska slika

.bmp

Slike uskladištene u formatu rasterske slike (BMP).

Microsoft Excel formati datoteka

.xls

Binarni formati datoteka za Excel verzije 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) i Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Format za simboličku vezu.

DIF

.dif

Format za razmenu podataka.

Tekstualni (razgraničen tabulatorskim znakom)

.txt

Tekstualni format razgraničen tabulatorskim znakom.

CSV (razgraničen zarezom)

.csv

Format u kome su vrednosti razdvojene zarezima.

Uobličeni tekst (razgraničen razmakom)

.rtf

Obogaćeni tekst (RTF). Samo iz programa Excel.

Ugrađeni objekat

.rtf

Obogaćeni tekst (RTF). Samo iz programa Excel.

Ugrađeni objekat

.gif, .jpg, .doc, .xls ili .bmp

Microsoft Excel objekti, objekti iz ispravno registrovanih programa koji podržavaju OLE 2.0 (OwnerLink), format slike i drugi formate za prezentacije.

Povezani objekti

.emf

Format Office crteža i slike (Windows enhanced metafile format, EMF).

Tekst

.txt

Prikazani tekst, OEM tekst.

Veb stranica u jednoj datoteci

.mht, .mhtml

Veb stranica u jednoj datoteci (MHT or MHTML). Ovaj format datoteke integriše unutrašnju grafiku, aplete, povezane dokumente i druge stavke za podršku za koje postoje reference u dokumentu.

Napomena : Ovaj format nije podržana u Excel 2007.

Veb stranica

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML).

Napomena : Kada kopirate tekst iz drugog programa, Excel ga nalepljuje u HTML formatu, bez obzira na format originalnog teksta.

Formati datoteka koji nisu podržani u programu Excel

Sledeći formati datoteka više nisu podržane u Excel 2016Excel 2013, Excel 2010, Excel Starteri Excel 2007. Nije moguće otvoriti ili sačuvati datoteke u ovim formatima datoteke.

Format

Oznaka tipa datoteke

Identifikatori tipa ostave

Excel grafikon

.xlc

Excel 2.0, 3.0 i 2.x formati datoteke

Excel grafikon

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Lotus 1-2-3 formati datoteke (sve verzije)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works format datoteke (sve verzije)

DBF 2

.dbf

DBASE II formaz datoteke

WQ1

.wq1

Quattro Pro za MS-DOS format datoteke

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 i 7.0 za Windows.

Formati datoteka koji nisu podržani u Excel Starter

Pored toga, sledeći formati datoteka više nisu podržane u Excel Starter. Ne možete da otvorite ili sačuvate datoteke u ovim formatima datoteka.

Format

Oznaka tipa datoteke

Excel 97-2003 programski dodatak

.xla

Excel programski dodatak

.xlam

Ime izvora podataka

.dsn

Access MDE baza podataka

.mde

Office Data Connection

.odc

Datoteka veze sa podacima

.udl

Otvaranje ili prikazivanje nepodržanih formata datoteka

Ako Excel ne podržava format datoteke koju želite da koristite, možete pokušati da uradite sledeće:

  • Pretražite Internet za preduzeće koje proizvodi konvertore formata datoteka za formate datoteka koji nisu podržani u programu Excel.

  • Sačuvajte u formatu datoteke koji drugi program podržava, a zatim izvezite iz tog programa u format datoteke koji Excel podržava.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Excel oblikovanje i funkcije koji se ne prenose u drugim formatima datoteka

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×