Filtriranje podataka u sistemu Excel Services

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Filtriranje podataka služi za lako i brzo pronalaženje podskupa podataka u opsegu ćelija ili koloni tabele, a pored toga olakšava rad sa ovim podacima. Filtrirani podaci isključivo omogućavaju prikaz redova koji zadovoljavaju kriterijum koje ste naveli i sakrivaju redove koje ne želite da prikažete. Takođe možete da istovremeno filtrirate više od jedne kolone. Filteri se nadovezuju jedan na drugi, što znači da se svaki filter dodati zasniva na onom koji je trenutno postavljen, čime dodatno redukuje podskup podataka. Možete da kreirate dve vrste filtera – prema listi vrednosti ili prema kriterijumima.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Filtriranje teksta

Filtriranje brojeva

Filtriranje datuma ili vremena

Filter za prvih ili poslednjih brojeva

Brisanje filtera za kolonu

Saznajte više o problemima sa filtriranjem podataka

Filtriranje teksta

Da bi mogao da filtrira podatke, autor radne sveske mora najpre da sačuva Microsoft Office Excel radnu svesku sa primenjenim filterom. Više informacija potražite u pomoći za program Microsoft Office Excel.

 1. Pronađite kolonu koja sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera u zaglavlju kolone.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Izaberite stavku sa liste tekstualnih vrednosti   

  1. Izaberite meni Filter.

  2. Na listi tekstualnih vrednosti potvrdite ili opozovite izbor jedne ili više tekstualnih vrednosti po kojima ćete izvršiti filtriranje.

   Lista tekstualnih vrednosti može da sadrži do 1 000 stavki. Ukoliko je lista duga, opozovite izbor u polju za potvrdu (Izaberi sve) koje se nalazi na vrhu, a zatim izaberite pojedinačne tekstualne vrednosti po kojima ćete filtriranje.

   Da biste proširili ili produžili meni „Filter”, kliknite i prevucite donji ugao.

   Kreiranje kriterijuma   

  3. Postavite pokazivač na stavku Filteri za tekst, a zatim izaberite jednu od komandi sa operator poređenja ili izaberite stavku Prilagođeno filtriranje.

   Na primer, da biste izvršili filtriranje po tekstu koji počinje posebnim znakom, izaberite stavku Počinje sa. Da biste izvršili filtriranje po tekstu koji ima posebne znakove, izaberite stavku Sadrži.

  4. U dijalog Prilagođeni filter unesite tekst u polje na desnoj strani.

   Na primer, da biste izvršili filtriranje po tekstu koji počinje slovom „J“, upišite slovo J, odnosno da biste izvršili filtriranje po tekstu koji u sebi sadrži reč „zvono“, upišite zvonce.

   Ako je potrebno da nađete tekst koji deli samo neke znakove, koristite džoker znak.

   Kako da koristite džoker znakova

   Kao kriterijumi poređenja u filterima za tekst mogu da se koriste sledeći džoker znaci:

   Upotrebite

   Da biste pronašli

   ? (znak pitanja)

   Bilo koji znak
   Na primer, ko?ka pronalazi „koska“ i „kocka“

   * (zvezdica)

   Više znakova
   Na primer, *istok pronalazi „Severoistok“ i „Jugoistok“

   ~ (znak tilda) iz koga stoji ?, * ili ~

   Znak pitanja, zvezdica ili znak tilda
   Na primer, fy06~? pronalazi "fy06?"

Vrh stranice

Filtriranje brojeva

Da bi filtrirao podatke, autor radne sveske mora najpre da sačuva Excel radnu svesku sa primenjenim automatskim filtriranjem. Više informacija potražite u pomoći za program Microsoft Office Excel 2007.

 1. Pronađite kolonu koja sadrži brojčane podatke.

 2. Kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera u zaglavlju kolone.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Izaberite stavku sa liste brojeva   

  1. Izaberite meni Filter.

  2. Na listi brojeva potvrdite ili opozovite izbor jednog ili više brojeva po kojima će se izvršiti filtriranje.

   Lista brojeva može da sadrži do 1 000 stavki. Ukoliko je lista duga, opozovite izbor u polju za potvrdu (Izaberi sve) koje se nalazi na vrhu, a zatim izaberite pojedinačne tekstualne vrednosti po kojima ćete izvršiti filtriranje.

   Da biste proširili ili produžili meni „Filter”, kliknite i prevucite donji ugao.

   Kreiranje kriterijuma   

  3. Postavite pokazivač na stavku Filteri za brojeve, a zatim izaberite jednu od komandi sa operator poređenja ili izaberite stavku Prilagođeni filter.

   Na primer, da biste izvršili filtriranje po donjoj i gornjoj granici brojčane vrednosti, izaberite stavku Između.

  4. U dijalogu Prilagođeni automatski filter unesite broj u polje na desnoj strani, odnosno više brojeva u odgovarajuća polja.

   Na primer, da biste izvršili filtriranje po donjoj i gornjoj granici brojčane vrednosti između „25“ i „50“ upišite 25 i 50.

Vrh stranice

Filtriranje podataka po datumu i vremenu

Da bi filtrirao podatke, autor radne sveske mora najpre da sačuva Excel radnu svesku sa primenjenim automatskim filtriranjem. Više informacija potražite u pomoći za program Microsoft Office Excel 2007.

 1. Pronađite kolonu koja sadrži podatke o datumu ili vremenu.

 2. Kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera u zaglavlju kolone.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Izaberite stavku sa liste datuma ili vremena   

  1. Izaberite meni Filter.

  2. Na listi datuma ili vremena potvrdite ili opozovite izbor jednog ili više datuma, odnosno vremena po kojima ćete izvršiti filtriranje.

   Prema podrazumevanoj vrednosti, svi datumi u opsegu ćelija ili koloni tabele se grupišu po hijerarhiji godina, meseci i dana. Potvrda ili opoziv izbora višeg ranga u hijerarhiji potvrđuje, odnosno opoziva sve ugneždene datume koji su ispod njega. Na primer, ukoliko izaberete „2006“, meseci će biti izlistani ispod broja godine 2006, a dani ispod svakog meseca.

   Lista vrednosti može da sadrži do 1 000 stavki. Ukoliko je lista duga, opozovite izbor u polju za potvrdu (Izaberi sve) koje se nalazi na vrhu, a zatim izaberite vrednosti po kojima ćete izvršiti filtriranje.

   Da biste proširili ili produžili meni „Filter”, kliknite i prevucite donji ugao.

   Kreiranje kriterijuma   

  3. Postavite pokazivač na stavku Filteri za datum, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

   Uobičajeni filter   

   Uobičajeni filter se zasniva na operator poređenja.

   1. Izaberite jednu od komandi operatora poređenja (Jednako, Pre, Posle ili Između) ili stavku Prilagođeni filter.

   2. U dijalogu Prilagođeni filter unesite datum ili vreme u polje na desnoj strani.

    Na primer, da biste izvršili filtriranje sa postavljanjem donje i gornje granice vrednosti datuma ili vremena, izaberite opciju Između.

   3. U dijalogu Prilagođeni filter unesite datum ili vreme u polje, odnosno polja na desnoj strani.

    Na primer, da biste izvršili filtriranje po datumu pre 01.03.2006. i posle 01.06.2006., upišite 01.03.2006 i 01.06.2006. Odnosno, da biste filtrirali po vremenu pre 8:00 AM i posle 12:00 PM, upišite 8:00 AM i 12:00 PM.

    Dinamički filter   

    Dinamički filter je onaj u kojem se kriterijumi mogu promeniti kada se filter ponovo primeni.

   4. Kliknite na jednu od unapred određenih komandi za datum.

    Na primer, u meniju Svi datumi u periodu izaberite opciju Danas da biste izvršili filtriranje svih datuma po sadašnjem datumu, odnosno stavku Sledeći mesec da biste izvršili filtriranje svih datuma po sledećem mesecu.

    • Komande iz menija Svi datumi u periodu, kao što su Januar ili Kvartal 2 obavljaju filtriranje po periodu bez obzira na godinu. Ovo, na primer, može da bude korisno u slučaju da treba da napravite poređenje prodaje u određenom periodu za nekoliko godina.

    • Komande Ova godina i Od početka godine do danas se razlikuju po načinu tretiranja budućih datuma. KomandomOva godina prikazuju se budući datumi za trenutnu godinu, a komandom Od početka godine do danas isključivo datumi do trenutnog datuma, uključujući i njega.

    • Svi filteri za datum se zasnivaju na gregorijanskom kalendaru.

    • Fiskalne godine i fiskalni kvartali uvek započinju u januaru kalendarske godine.

Vrh stranice

Filtriranje brojeva prema redosledu najvećih ili najmanjih

Da bi filtrirao podatke, autor radne sveske mora najpre da sačuva Excel radnu svesku sa primenjenim automatskim filtriranjem. Više informacija potražite u pomoći za program Microsoft Office Excel 2007.

 1. Pronađite kolonu koja sadrži brojčane podatke.

 2. Kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera u zaglavlju kolone.

 3. Postavite pokazivač na stavku Filteri za brojeve, a zatim izaberite stavku Prvih 10.

 4. U dijalogu Filter prvih 10 postupite na sledeći način:

  1. U polju na levoj strani izaberite opciju Prvih ili Poslednjih.

  2. U polju u sredini, u polje Stavke unesite broj od 1 do 255, odnosno od 0,00 do 100,00 u polje Procenat.

  3. U polju na desnoj strani postupite na sledeći način:

   • Izaberite opciju Stavke da biste filtrirali po brojevima.

   • Izaberite opciju Procenat da biste filtrirali po procentima.

Najveće i najmanje vrednosti zasnivaju se na originalnom opsegu ćelija ili koloni tabele, a ne na filtriranom podskupu podataka.

Vrh stranice

Brisanje filtera za kolonu

 • Da biste obrisali filter za kolonu, kliknite na dugme Filter Ikona primenjenog filtera na naslov kolone, a zatim izaberite stavku Obriši Filter iz < ime >.

Vrh stranice

Saznajte više u vezi sa filtriranjem podataka

Upozoravamo vas na probleme koji mogu da dovedu do ograničavanja ili sprečavanja filtriranja.

Formati za skladištenje ne treba da se mešaju    Da bi postigao najbolje rezultate, autor radne sveske ne bi trebalo da meša formate za skladištenje u istoj koloni (na primer, tekst i broj ili broj i datum) zato što je za svaku od njih dostupna samo jedna vrsta komade za filtriranje. Ukoliko dođe do mešanja formata za skladištenje, prikazana komanda se odnosi na format koji se najčešće pojavljuje. Na primer, ukoliko kolona sadrži tri vrednosti uskladištene kao broj i četiri vrednosti uskladištene kao tekst, prikazaće se komanda za filtriranje Filteri za tekst. Više informacija potražite u pomoći za program Microsoft Office Excel 2007.

Možda postoji filtriranih redova ograničenje od maksimalan broj redova koji se prikazuju    Ako je broj redova koji se podudaraju sa filterom premašuje maksimalan broj redova koji se prikazuju u Microsoft Office Excel Web Access, Microsoft Office Excel Web Access prikazuje prvi skup filtriranih redova sve do trenutnog maksimalnog broja. Da biste videli sve filtrirane redove, možda ćete morati da stranice za sledeće oblasti pomeranja. Možda ćete moći da vidite sve redove koji su vratio taj filter u jednoj oblasti pomeranja tako što ćete povećati broj redova za prikaz u programu Excel Web Access. Više informacija potražite u članku Prilagođena svojstva Web segmenta modula Excel Web Access.

Znaci koji ne mogu da budu odštampani mogu da spreče filtriranje    Modul Excel Web Access ne može da filtrira podatke u koloni koja sadrži znake čija je ANSI vrednost od 0 do 32, što znači da su to znaci koji ne mogu da budu odštampani. U Excel radnoj svesci ovi znaci su prikazani kao četvorougaono polje koje predstavlja znak čuvara mesta. Da bi filtrirao podatke, autor radne sveske mora da ukloni ove znake koji ne mogu da budu odštampani ili da ih zameni znacima koji mogu da budu odštampani. Više informacija potražite u pomoći za program Microsoft Office Excel 2007.

Izračunati članovi u izveštajima izvedene tabele    Ne možete da primenite filter koji kombinuje izračunati član (označeno plavom bojom) sa bilo kojom drugom stavkom, uključujući druge izračunate članove. Promenite filter tako da samo jedan izračunati član je izabran, ili ako birate dve ili više stavki, uklonite izračunate članove.

Metapodaci izvedene tabele mogu biti prikazani     Ukoliko ste autor radne sveske i objavljujete radnu svesku koja sadrži OLAP izveštaj izvedene tabele sa primenjenim filtriranjem, korisnik može da vidi metapodatke sakrivenog polja. Ukoliko želite da sačuvate tajnost ovih podataka, onemogućite filtriranje.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×