Filtriranje korišćenjem naprednih kriterijuma

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ako podatke koje želite da filtrirate zahtevaju složene kriterijume (kao što je tip = "Proizvod" OR prodavac = "Davolić"), možete da koristite dijalog Napredni Filter .

Da biste otvorili dijalog Napredni Filter , izaberite stavke podaci > Više opcija.

Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

Napredni filter

Primer:

Pregled

Više kriterijuma, jedna kolona, bilo koji kriterijum tačan

Salesperson = "Dejan" OR Salesperson = "Bulatović"

Više kriterijuma, više kolona, svi kriterijumi tačni

Tip = "Proizvod" AND Prodaja > 1000

Više kriterijuma, više kolona, bilo koji kriterijum tačan

Type = "Produce" OR Salesperson = "Bulatović"

Više skupova kriterijuma, jedna kolona u svim skupovima

(Sales > 6000 AND Sales < 6500 ) OR (Sales < 500)

Više skupova kriterijuma, više kolona u svakom skupu

(Salesperson = "Dejan" AND Sales >3000) OR
(Salesperson = "Bulatović" AND Sales > 1500)

Kriterijumi džokera

Prodavac = ime kome je slovo „u“ drugo slovo

Pregled

Komanda Više opcija funkcioniše različito od komande Filtriraj u nekoliko važnih segmenata.

 • Ovom komandom otvara se dijalog Napredni filter, a ne meni „Automatski filter“.

 • Napredne kriterijume upisujete u zaseban opseg kriterijuma na radnom listu i iznad opsega ćelija ili tabele koji želite da filtrirate. Kao izvor za napredni kriterijum, Microsoft Office Excel koristi zaseban opseg kriterijuma u dijalogu Napredni filter.

Uzorak podataka

Sledeći uzorak podataka se koristi za sve procedure u ovom članku.

Podataka uključuje četiri Prazni redovi iznad opseg liste koja će se koristiti kao opseg kriterijuma (a1: C4) i opseg liste (a6: C10). Opseg kriterijuma ima oznake kolona i sadrži najmanje jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opseg liste.

Za rad sa ovim podacima izaberite ih u sledećoj tabeli, kopirajte ih i nalepite ih u ćeliju A1 novog Excel radnog lista.

Otkucajte

Prodavac

Prodaja

Otkucajte

Prodavac

Prodaja

Pića

Jovanović

5.122 din.

Meso

Stanković

450 din.

Polj. proizvodi

Petrović

6328 din.

Polj. proizvodi

Stanković

6.544 din.

Operatori poređenja

Pomoću sledećih operatora možete da uporedite dve vrednosti. Kada se pomoću ovih operatora dve vrednosti uporede, dobija se logička vrednost – TRUE ili FALSE.

Operator poređenja

Značenje

Primer:

= (znak jednakosti)

Jednako

A1=B1

> (znak veće od)

Veće

A1>B1

< (znak manje od)

Manje

A1<B1

>= (znak veće od ili jednako sa)

Veće ili je jednako

A1>=B1

<= (znak manje od ili jednako sa)

Manje ili je jednako

A1<=B1

<> (znak nije jednako sa)

Nejednako

A1<>B1

Korišćenje znaka jednakosti za kucanje teksta ili vrednosti

Znak jednakosti (=) se koristi za označavanje formule i zato će Excel procenjivati tekst ili vrednost pri upisivanju u ćeliju; međutim, to može da dovede do neočekivanih rezultata filtriranja. Da biste za tekst ili za neku vrednost označili operator poređenja na jednakost, u odgovarajuću ćeliju u opsegu kriterijuma unesite kriterijum u vidu niske izraza:

=''= unos ''

Unos predstavlja tekst ili vrednost koju želite da pronađete. Na primer:

Kriterijum

Rezultat procene i prikaz

="=Dejan"

=Dejan

="=3000"

=3000

Razmatranje razlikovanja velikih i malih slova

Kada filtriranje tekstualne podatke, Excel ne pravi razliku između velikih i malih slova. Međutim, možete da koristite formule da biste izvršili mala i velika slova pretragu. Na primer, potražite u odeljku kriterijumi džokera.

Korišćenje unapred definisanih imena

Opseg možete da nazovete Kriterijum a referenca za opseg će se automatski pojaviti u polju Opseg kriterijuma. Takođe možete da definišete ime Baza podataka za opseg liste koji treba filtrirati i ime Izdvajanje za oblast u koju želite da nalepite redove, pa će se ovi opsezi automatski pojaviti u okvirima Opseg liste i Kopiraj u.

Kreiranje kriterijuma korišćenjem formule

Kao kriterijum možete da koristite vrednost izračunatu na osnovu izračunavanja formule. Upamtite sledeće ključne tačke:

 • Formula mora imati vrednost TRUE ili FALSE.

 • Pošto koristite formulu, unesite je kako to inače radite, a izraz nemojte da otkucate na sledeći način:

  =''= unos ''

 • Kao oznaku kriterijuma ne koristite oznaku kolone; ili oznaku kriterijuma ostavite praznu ili koristite oznaku koja nije oznaka kolone (u primerima koji slede, „Izračunati prosek“ i „Potpuno podudaranje“).

  Ako se u formuli, umesto relativne reference na ćeliju ili na ime opsega koristi oznaka kolone, u ćeliji koja sadrži taj kriterijum biće prikazana greška tipa #NAME? ili #VALUE!. Ovu grešku možete zanemariti zato što ne utiče na način filtriranja opsega liste.

 • Formula koju koristite za kriterijume mora koristi relativna referenca se odnosi na odgovarajuću ćeliju u prvom redu podataka.

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Više kriterijuma, jedna kolona, svaki kriterijum je tačan

Bulova algebra:    (Salesperson = "Dejan" OR Salesperson = "Bulatović")

 1. Umetnite najmanje tri prazna reda iznad opsega liste koji može da se koristi kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora da ima oznake kolona. Uverite se da između vrednosti kriterijuma i opsega liste postoji najmanje jedan prazan red.

 2. Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više kriterijuma za jednu kolonu, kriterijume otkucajte direktno jedan ispod drugog u zasebne redove opsega kriterijuma. U primeru unesite:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Dejan"

  ="=Bulatović"

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. U primeru kliknite na bilo koju ćeliju u opsegu A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje filtera izaberite stavku Više opcija.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite sledeće:

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete sakriti redove koji ne zadovoljavaju kriterijume, izaberite opciju Filtriraj listu na tom mestu.

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete redove koji zadovoljavaju kriterijume kopirati u drugu oblast radnog lista, izaberite opciju Kopiraj na drugu lokaciju, kliknite u polje Kopiraj u, a zatim kliknite u gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet    Kada kopirate filtrirane redove na drugu lokaciju, možete da navedete koje kolone će biti uključene u operaciji kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake kolona za željene kolone u prvi red oblasti gde planirate da nalepite filtrirane redove. Kada filtrirate, unesite referencu do kopiranih oznaka kolona u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će onda uključivati samo kolone za koje ste kopirali oznake.

 6. U polje Opseg kriterijuma unesite referencu za opseg kriterijuma uključujući oznake kriterijuma. U primeru unesite $A$1:$C$3.

  Da biste privremeno sklonili dijalog Napredni filter tako da vam ne smeta dok birate opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. U primeru filtrirani rezultat za opseg liste bi bio:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  Meso

  Stanković

  450 din.

  Polj. proizvodi

  Petrović

  6.328 din.

  Polj. proizvodi

  Stanković

  6.544 din.

Više kriterijuma, više kolona, svaki kriterijum je tačan

Bulova algebra:    (Tip = "Proizvod" AND Prodaja > 1000)

 1. Umetnite najmanje tri prazna reda iznad opsega liste koji mogu da se koriste kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji najmanje jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 2. Da biste pronašli redove koji zadovoljavaju više kriterijuma u više kolona, sve kriterijume otkucajte u isti red opsega kriterijuma. U primeru unesite:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Proizvod"

  >1000

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. U primeru kliknite na bilo koju ćeliju u opsegu A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje filtera izaberite stavku Više opcija.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite sledeće:

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete sakriti redove koji ne zadovoljavaju kriterijume, izaberite opciju Filtriraj listu na tom mestu.

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete redove koji zadovoljavaju kriterijume kopirati u drugu oblast radnog lista, izaberite opciju Kopiraj na drugu lokaciju, kliknite u polje Kopiraj u, a zatim kliknite u gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet    Kada kopirate filtrirane redove na drugu lokaciju, možete da navedete koje kolone će biti uključene u operaciji kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake kolona za željene kolone u prvi red oblasti gde planirate da nalepite filtrirane redove. Kada filtrirate, unesite referencu do kopiranih oznaka kolona u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će onda uključivati samo kolone za koje ste kopirali oznake.

 6. U polje Opseg kriterijuma unesite referencu za opseg kriterijuma uključujući oznake kriterijuma. U primeru unesite $A$1:$C$2.

  Da biste privremeno sklonili dijalog Napredni filter tako da vam ne smeta dok birate opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. U primeru filtrirani rezultat za opseg liste bi bio:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  Polj. proizvodi

  Petrović

  6.328 din.

  Polj. proizvodi

  Stanković

  6.544 din.

Više kriterijuma, više kolona, svaki kriterijum je tačan

Bulova algebra:     (Tip = "Proizvod" OR Prodavac = "Petrović")

 1. Umetnite najmanje tri prazna reda iznad opsega liste koji mogu da se koriste kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji najmanje jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 2. Da biste pronašli redove koji ispunjavaju više kriterijuma u više kolona, pri čemu svaki kriterijum može da bude tačan, otkucajte kriterijume u različite kolone i redove opsega kriterijuma. U primeru unesite:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Proizvod"

  ="=Bulatović"

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. U primeru kliknite na bilo koju ćeliju u opsegu liste A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje filtera izaberite stavku Više opcija.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite sledeće:

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete sakriti redove koji ne zadovoljavaju kriterijume, izaberite opciju Filtriraj listu na tom mestu.

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete redove koji zadovoljavaju kriterijume kopirati u drugu oblast radnog lista, izaberite opciju Kopiraj na drugu lokaciju, kliknite u polje Kopiraj u, a zatim kliknite u gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

  Savet : Kada filtrirane redove kopirate na drugu lokaciju, možete odrediti koje kolone ćete uključiti u operaciju kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake željenih kolona u prvi red oblasti u koju planirate da nalepite filtrirane redove. Prilikom filtriranja referencu za kopirane oznake kolona unesite u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će nakon toga uključivati samo one kolone čije ste oznake kopirali.

 6. U polje Opseg kriterijuma unesite referencu za opseg kriterijuma uključujući oznake kriterijuma. U primeru unesite $A$1:$B$3.

  Da biste privremeno sklonili dijalog Napredni filter tako da vam ne smeta dok birate opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. U primeru filtrirani rezultat za opseg liste bi bio:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  Polj. proizvodi

  Petrović

  6.328 din.

  Polj. proizvodi

  Stanković

  6.544 din.

Više skupova kriterijuma, jedna kolona u svim skupovima

Bulova algebra:     ( (Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500) )

 1. Umetnite najmanje tri prazna reda iznad opsega liste koji mogu da se koriste kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji najmanje jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 2. Da biste pronašli redove koji ispunjavaju više skupova kriterijuma, pri čemu svaki skup uključuje kriterijume za jednu kolonu, uključite više kolona sa istim zaglavljem kolone. U primeru unesite:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  Prodaja

  >6000

  <6500

  <500

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. U primeru kliknite na bilo koju ćeliju u opsegu liste A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje filtera izaberite stavku Više opcija.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite sledeće:

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete sakriti redove koji ne zadovoljavaju kriterijume, izaberite opciju Filtriraj listu na tom mestu.

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete redove koji zadovoljavaju kriterijume kopirati u drugu oblast radnog lista, izaberite opciju Kopiraj na drugu lokaciju, kliknite u polje Kopiraj u, a zatim kliknite u gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet : Kada filtrirane redove kopirate na drugu lokaciju, možete odrediti koje kolone ćete uključiti u operaciju kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake željenih kolona u prvi red oblasti u koju planirate da nalepite filtrirane redove. Prilikom filtriranja referencu za kopirane oznake kolona unesite u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će nakon toga uključivati samo one kolone čije ste oznake kopirali.

 6. U polje Opseg kriterijuma unesite referencu za opseg kriterijuma uključujući oznake kriterijuma. U primeru unesite $A$1:$D$3.

  Da biste privremeno sklonili dijalog Napredni filter tako da vam ne smeta dok birate opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. U primeru filtrirani rezultat za opseg liste bi bio:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  Meso

  Stanković

  450 din.

  Polj. proizvodi

  Petrović

  6.328 din.

Više skupova kriterijuma, više kolona u svakom skupu

Bulova algebra:    ( (Salesperson = "Dejan" AND Sales >3000) OR (Salesperson = "Bulatović" AND Sales > 1500) )

 1. Umetnite najmanje tri prazna reda iznad opsega liste koji mogu da se koriste kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji najmanje jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 2. Da biste pronašli redove koji ispunjavaju više skupova kriterijuma, pri čemu svaki skup uključuje kriterijume za više kolona, otkucajte svaki skup kriterijuma u odvojene kolone i redove. U primeru unesite:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Dejan"

  >3000

  ="=Bulatović"

  >1500

 3. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. U primeru kliknite na bilo koju ćeliju u opsegu liste A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje filtera izaberite stavku Više opcija.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 5. Uradite sledeće:

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete sakriti redove koji ne zadovoljavaju kriterijume, izaberite opciju Filtriraj listu na tom mestu.

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete redove koji zadovoljavaju kriterijume kopirati u drugu oblast radnog lista, izaberite opciju Kopiraj na drugu lokaciju, kliknite u polje Kopiraj u, a zatim kliknite u gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet    Kada kopirate filtrirane redove na drugu lokaciju, možete da navedete koje kolone će biti uključene u operaciji kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake kolona za željene kolone u prvi red oblasti gde planirate da nalepite filtrirane redove. Kada filtrirate, unesite referencu do kopiranih oznaka kolona u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će onda uključivati samo kolone za koje ste kopirali oznake.

 6. U polju Opseg kriterijuma unesite referencu do opsega kriterijuma, uključujući oznake kriterijuma. Koristeći primer, unesite $A$1:$C$3. Da biste privremeno sklonili dijalog Napredni filter tako da vam ne smeta dok birate opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 7. U primeru filtrirani rezultat za opseg liste bi bio:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  Polj. proizvodi

  Petrović

  6.328 din.

  Polj. proizvodi

  Stanković

  6.544 din.

Džoker kriterijumi

Bulova logika:    Prodavac = ime kome je slovo „u“ drugo slovo

 1. Da biste pronašli tekstualne vrednosti koje neke znakove dele, a druge ne dele, izaberite neku od sledećih radnji:

  • Da biste u koloni pronašli redove sa tekstualnim vrednostima koji počinju nekim znacima, upišite te znake bez znaka jednako (=). Na primer, ako kao kriterijum upišete tekst Sta, Excel će pronaći „Stanković“, „Stavrić“ i “Staša“.

  • Otkucajte džoker znak.

   Koristite

   Da biste pronašli

   ? (znak pitanja)

   Bilo koji znak
   Na primer, ko?ka pronalazi „koska“ i „kocka“

   * (zvezdica)

   Više znakova
   Na primer, *istok pronalazi „Severoistok“ i „Jugoistok“

   ~ (znak tilda) iz koga stoji ?, * ili ~

   Znak pitanja, zvezdicu ili znak tilda
   Na primer, fy91~? pronalazi „fy91?“

 2. Umetnite najmanje tri prazna reda iznad opsega liste koji mogu da se koriste kao opseg kriterijuma. Opseg kriterijuma mora imati oznake kolona. Uverite se da postoji najmanje jedan prazan red između vrednosti kriterijuma i opsega liste.

 3. U redove ispod oznaka kolona otkucajte kriterijume za koje želite da budu ispunjeni. U primeru unesite:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Kliknite na ćeliju u opsegu liste. U primeru kliknite na bilo koju ćeliju u opsegu liste A6:C10.

 5. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje filtera izaberite stavku Više opcija.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 6. Uradite sledeće:

  • Da biste filtrirali opseg liste sakrivanjem redova koji ne ispunjavaju kriterijume, izaberite stavku Filtriraj listu, na licu mesta

  • Da biste opseg liste filtrirali tako što ćete redove koji zadovoljavaju kriterijume kopirati u drugu oblast radnog lista, izaberite opciju Kopiraj na drugu lokaciju, kliknite u polje Kopiraj u, a zatim kliknite u gornji levi ugao oblasti u koju želite da nalepite redove.

   Savet : Kada filtrirane redove kopirate na drugu lokaciju, možete odrediti koje kolone ćete uključiti u operaciju kopiranja. Pre filtriranja kopirajte oznake željenih kolona u prvi red oblasti u koju planirate da nalepite filtrirane redove. Prilikom filtriranja referencu za kopirane oznake kolona unesite u polje Kopiraj u. Kopirani redovi će nakon toga uključivati samo one kolone čije ste oznake kopirali.

 7. U polje Opseg kriterijuma unesite referencu za opseg kriterijuma uključujući oznake kriterijuma. U primeru unesite $A$1:$B$3.

  Da biste privremeno sklonili dijalog Napredni filter tako da vam ne smeta dok birate opseg kriterijuma, izaberite stavku Skupi dijalog Slika dugmeta .

 8. U primeru filtrirani rezultat za opseg liste bi bio:

  Otkucajte

  Prodavac

  Prodaja

  Pića

  Jovanović

  5.122 din.

  Meso

  Stanković

  450 din.

  Polj. proizvodi

  Petrović

  6.328 din.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×