Faze razvoja predloška obrasca

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. Potražite pronađete verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku za referencu.

Ovaj članak je namenjen dizajnerima predložaka obrazaca koji žele da detaljno prouče proces dizajniranja obrasca u programu Microsoft Office InfoPath. U njemu su prikazane različite faze kreiranja i primene predloška obrasca i obezbeđene su veze ka više informacija o ključnim zadacima. Iako možete eksperimentisati i raditi na sebi svojstven način, praćenje ovog preporučenog procesa dizajniranja će vam u uštedeti vreme i trud na duže staze.

U ovom članku

1. faza: planiranje

2. faza: dizajniranje

3. faza: primena

4. faza: održavanje

5. faza: arhiviranje

1. faza: planiranje

Vreme koje provedete u planiranju zavisi od složenosti predloška obrasca, vaše uloge u organizaciji, kao i procesa i zahteva vaše organizacije.

Ukoliko će predložak obrasca koristiti samo članovi najužeg tima, faza planiranja može biti veoma neformalna. Ukoliko se radi o složenijem predlošku obrasca, faza planiranja će verovatno biti više formalna i zahtevna i možda će biti neophodno da se konsultujete sa više učesnika. Na primer, ako će vaš predložak obrasca biti deo većeg poslovnog sistema cele kompanije, poput izveštaja o troškovima ili sistema planiranja korporacijskih resursa, tada bi verovatno bilo potrebno da kreirate formalne dokumente planiranja, poput specifikacija funkcija.

U oba slučaja, pre nego što započnete dizajniranje predloška obrasca, razmotrite sledeće:

 • Ciljevi korisnika    Šta korisnici žele da postignu pomoću predloška obrasca? Koje scenarije treba da podržite? Kako ćete meriti uspeh u ispunjavanju ciljeva korisnika?

 • Pitanja kompatibilnosti    Da li je potrebno omogućiti pristup vašem predlošku obrasca korisnicima koji ne pripadaju vašoj organizaciji, bilo sada ili u budućnosti? Na primer, da li želite da vaš predložak obrasca bude dostupan na spoljnoj Web lokaciji vaše organizacije za klijente koji nemaju instaliran InfoPath na svojim računarima? U tom slučaju, umesto standardnog predloška obrasca koji je omogućen samo za InfoPath možete dizajnirati predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Da li je potrebno da neki korisnici popunjavaju obrazac u programu InfoPath 2003? U tom slučaju, možda ćete želeti da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa prethodnim verzijama. Da li želite da korisnici budu u mogućnosti da popunjavaju obrasce kada su van kancelarije ili kada rade van mreže? Ukoliko je to slučaj, u predložak obrasca možete dodati opcije koje će omogućiti da on efikasno funkcioniše u režim van mreže.

 • Postojeći korisnički obrasci    Da li trenutno koristite Microsoft Office Word dokumente ili Microsoft Office Excel radne sveske za prikupljanje podataka od korisnika? Ako ih koristite, te datoteke možete lako konvertovati u InfoPath predloške obrazaca. Da li imate postojeće predloške InfoPath 2003 obrazaca? Ukoliko je to slučaj, da li želite da ti obrasci budu kompatibilni sa prethodnim verzijama ili želite da ih nadogradite u Office InfoPath 2007 format?

 • Zahtevi integracije    Sa kojim drugim proizvodima i tehnologijama ćete koristiti predložak obrasca? Na primer, možda će biti potrebno da uskladištite podatke u predlošku obrasca u Microsoft SQL Server bazu podataka ili ćete odlučiti da se dizajn predloška obrasca zasniva na Web usluzi da biste mogli da prosleđujete podatke u bazu podataka koju InfoPath direktno ne podržava.

 • Zahtevi korisničkog interfejsa    Da li je potrebno da se držite uputstava za korporacijsko brendiranje? Kako želite da izgleda predložak obrasca? Koje tipove kontrola ćete koristiti i kako ćete ih organizovati?

 • Zahtevi za proces    Da li će predložak obrasca biti deo većeg poslovnog procesa, kao što je proces odobravanja izveštaja o troškovima? Ako je tako, koju vrstu prikazi su vam potrebne i način ćete primeniti pravila koja upravljaju kako se podaci kreću kroz organizaciju i obrađuje različite osobe i poslovni sistemi? Će možete iskoristiti funkcije toka posla u drugim programima, kao što su Microsoft Office SharePoint Server 2007? Predložak obrasca zahteva kontrolisani kôd ili skriptu? Ako je tako, ćete koristiti projektantima u firmi ili će biti stalnu ovo funkcionisalo?

 • Zahtevi skladištenja podataka    Šta želite da radite sa podacima u korisničkim obrascima? Na primer, ukoliko je korisnicima potrebno da na brz način šalju i primaju podatke obrasca, a vama nije potrebno da ponovo koristite te podatke, bilo bi dobro da koristite e-poruke za skladištenje tih podataka. Ako je korisnicima potrebno da pristupaju podacima obrasca i dele ih, bilo bi dobro da uskladištite kolekcije srodnih InfoPath obrazaca u biblioteke na serveru na kojem je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services. Možda ćete želeti da uskladištite podatke u bazama podataka korporacije ako je korisnicima potrebno da pristupaju podacima obrasca u drugim poslovnim aplikacijama ili sistemima, poput aplikacija za izveštavanje o troškovima ili aplikacija za računovodstvo. To se obično postiže povezivanjem predloška obrasca sa Web uslugom, koja predstavlja posrednika između predloška obrasca i baze podataka ili poslovnog sistema.

 • Bezbednosne zahteve    Koje vrste bezbednosnim izazovima i slabosti lice? Da li vaš predložak obrasca neophodno da instalirate na računare korisnika ili korisnike njemu možete pristupiti sa mrežnom resursu? Da li želite korisnicima da digitalno potpišete svoje obrasce ili određene skupove podataka u svojim obrascima? Će predložak obrasca povezati direktno sa bazom podataka ili će koristiti datoteke podataka za povezivanje u biblioteke podataka za povezivanje, što obično upravlja administrator?

 • Zahtevi testiranja    Koji proces ćete koristiti za testiranje izgleda i ponašanja vašeg predloška obrasca? Da li je potrebno da kreirate formalni plan testiranja?

 • Zahtevi primene    Kako nameravate da delite svoj predložak obrasca sa drugim osobama? Gde ćete objaviti predložak obrasca? Ako nameravate da predložak obrasca objavite na serveru na kojem su pokrenute usluge InfoPath Forms Services, da li želite da ga objavite u biblioteci ili kao tip sadržaja lokacije? Kako ćete obavestiti korisnike da je predložak obrasca dostupan? Kako nameravate da izdate nove verzije predložaka obrazaca?

 • Zahtevi održavanja    Da li želite da arhivirate predloške obrazaca, korisničke obrasce ili i jedne i druge? Koliko dugo vam je potrebno da čuvate podatke? Kakve smernice za arhiviranje i zadržavanje podataka zahteva vaša organizacija?

Vrh stranice

2. faza: dizajniranje

Proces dizajniranja možete započeti nakon što dovršite fazu planiranja. Preporučuje se da pri dizajniranju predloška obrasca pratite dolenavedeni redosled zadataka. Međutim, možete odstupiti od ovog redosleda ukoliko je potrebno. Na primer, možda ćete želeti da definišete validaciju podataka, uslovno oblikovanje i pravila za kontrole dok budete dodavali te kontrole u predložak obrasca, umesto da to uradite kasnije u toku procesa dizajniranja.

1. korak: kreiranje predloška obrasca

2. korak: kreiranje ili određivanje glavnog izvora podataka

3. korak: definisanje rasporeda

4. korak: dodavanje kontrola

5. korak: dodavanje podataka za povezivanje

6. korak: dodavanje validacije podataka, pravila i drugih opcija poslovne logike

7. korak: kreiranje prilagođenih prikaza

8. korak: omogućavanje prosleđivanja

9. korak: omogućavanje bezbednosnih opcija

10. korak: testiranje izgleda i ponašanja

1. korak: kreiranje predloška obrasca

Kada kreirate predložak obrasca, možda će biti potrebno da u InfoPath uvezete postojeći obrazac, poput Word dokumenta ili Excel radne sveske, odnosno da odredite postavke kompatibilnosti za predložak obrasca da bi se rezultirajući obrasci mogli popuniti u programu InfoPath 2003 ili u Web pregledaču. Većina ovih opcija je dostupna u dijalogu Dizajniranje predloška obrasca. Na primer, ukoliko želite da dizajnirate predložak obrasca koji je moguće otvoriti i popuniti u programu Microsoft Office InfoPath ili u pregledaču, u dijalogu Dizajniranje predloška obrasca možete potvrditi izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem.

Sledeći resursi pružaju dodatne detalje o procesu kreiranja predloška obrasca.

Kliknite na opciju

Da biste

Uvod u usluge InfoPath Forms Services

Saznajte više o tehnologiji servera koja vam omogućava da kreirate predložak obrasca koji je moguće otvoriti i popuniti u pregledaču.

Uvod u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem

Saznajte više o predlošcima obrazaca kompatibilnim sa pregledačem, koje je moguće otvoriti ili popuniti u programu InfoPath, u pregledaču ili u mobilnom uređaju. Vi ili administrator farme za dati server možete omogućiti predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem kada se objavi na serveru na kojem su pokrenute usluge InfoPath Forms Services.

Određivanje postavki kompatibilnosti za predložak obrasca

Odaberite postavku kompatibilnosti za predložak obrasca ili promenite postojeću postavku kompatibilnosti. Ovom postavkom određujete koje će vam InfoPath opcije i kontrole biti na raspolaganju pri dizajniranju predloška obrasca. Na primer, InfoPath će sakriti ili onemogućiti kontrole i opcije koje neće raditi u predlošcima obrazaca omogućenim za pregledač ako u oknu zadataka Dizajniranje predloška obrasca potvrdite izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem.

Konvertovanje Excel radne sveske u InfoPath predložak obrasca

Kreirajte predložak obrasca od postojeće Microsoft Office Excel radne sveske.

Konvertovanje Word dokumenta u InfoPath predložak obrasca

Kreirajte predložak obrasca od postojećeg Microsoft Office Word dokumenta.

2. korak: kreiranje ili određivanje glavnog izvora podataka

Svi predlošci obrazaca se zasnivaju na izvoru podataka koji skladišti podatke prikupljene u obrascu. Taj izvor podataka može biti baza podataka korporacije, Web usluga ili postojeća XML datoteka koja se koristi u organizaciji za standardizaciju podataka, kao što je XML šema (.xsd). Ukoliko nemate postojeći izvor podataka, možete omogućiti da vam InfoPath kreira jedan izvor podataka dok dodajete kontrole predlošku obrasca.

Prikaz izvora podataka za predložak obrasca možete videti u oknu zadataka Izvor podataka:

Deo okna zadataka „Izvor podataka“

Kada prvi put kreirate predložak obrasca, morate odlučiti koji od sledećih pristupa ćete koristiti:

 • InfoPath da kreirate izvor podataka    Ako kreirate prazan predložak obrasca, InfoPath kreira izvor podataka za vas dok dodajete kontrole u predložak obrasca. To može biti korisno kada dizajnirate predložak obrasca koji će neformalno koristiti članovi malog tima, kada nemate pristup postojećem izvoru podataka u vašoj organizaciji ili kada ne morate da uskladištite podatke prikupljene izvan obrasca. Ovo možete takođe biti korisni kada delite obrasce u SharePoint biblioteci ili na Microsoft Office Outlook 2007 e-poruku, a želite da prikažete informacije iz obrasca u kolonama u biblioteci ili u InfoPath fascikli za Obrasce umesto da uskladištite u bazi podataka ili drugoj spoljnoj lokaciji.

 • Korišćenje postojećeg izvora podataka    Ako zasnujete dizajn predloška obrasca na postojećem izvoru podataka, kao što je baza podataka ili Veb usluga, InfoPath uspostavlja glavni povezivanje sa podacima sa tim izvorom podataka. Postoji samo jedan glavni podaci za povezivanje u predlošku obrasca. U nastavku procesa dizajniranja, možete da kreirate podatke za povezivanje sa pomoćnim izvorima podataka da biste popunili okvirima sa listom sa spoljnim podacima ili prosleđivanje podataka obrasca u više izvora podataka. Više informacija o pomoćnim izvorima podataka potražite u članku "korak 5: Dodavanje podataka za povezivanje" kasnije u ovom članku.

Sledeći resursi pružaju dodatne detalje koji vam pomažu da utvrdite koji tip izvora podataka treba koristiti i kada u predložak obrasca treba ubaciti dodatne podatke za povezivanje.

Kliknite na opciju

Da biste

Uvod u izvore podataka

Saznajte više o izvorima podataka sa kojima radi InfoPath i načinu na koji su oni prikazani u oknu zadataka Izvor podataka.

Predstavljanje podataka za povezivanje

Saznajte više o podacima za povezivanje koji predstavljaju dinamičke veze između obrasca i izvora podataka koji skladišti ili obezbeđuje podatke za taj obrazac.

Dizajniranje predloška obrasca pomoću postavki u biblioteci podataka za povezivanje

Dizajnirajte predložak obrasca na osnovu zajedničke datoteke sa podacima za povezivanje koji su uskladišteni u biblioteci podataka za povezivanje na Office SharePoint Server 2007 lokaciji. Ta datoteka će uskladištiti informacije o vezi ka izvoru podataka, poput Access baze podataka, unakrsne tabele ili tekstualne datoteke.

3. korak: definisanje rasporeda

Većina predložaka obrazaca sadrži bar jednu tabelu rasporeda, koja predstavlja osnovu za organizovanje i raspoređivanje sadržaja obrasca, što obuhvata kontrole, sekcije obrasca, logotipe i druge tipove slika.

Gotove tabele rasporeda možete pronaći u oknu zadataka Raspored:

Deo okna zadataka „Raspored“

Sledeći resursi pružaju dodatne detalje o opcijama vizuelnog dizajna za predložak obrasca.

Kliknite na opciju

Da biste

Uvod u pravljenje rasporeda u predlošku obrasca

Saznajte više o tabelama rasporeda koje vam pomažu da poređate elemente u predlošku obrasca, kao i o kontrolama koje se koriste za pravljenje rasporeda.

Primena šeme boja

Saznajte kako da automatski primenite usklađene boje na određene stavke u predlošku obrasca.

Umetnite i postavite sliku

Saznajte više o tome kako da umetnete sliku, poput logotipa korporacije ili naslova biltena u predložak obrasca.

4. korak: dodavanje kontrola

Kontrole omogućavaju korisnicima da biste uneli i izaberite podatke u predlošku obrasca. Takođe može da se koristi da biste prikazali podatke iz postojećeg izvora podataka, kao što je baza podataka ili Veb usluge. Nakon kreiranja rasporeda u predlošku obrasca, možete da umetnete kontrolu koje su vam potrebne u predložak obrasca. Okno zadatka kontrole pruža pristup svim kontrola koje su dostupne u programu InfoPath, uključujući sve prilagođene kontrole koje su dodate u oknu zadatka, kao što su ActiveX kontrole ili predloška.

Deo okna zadataka „Kontrole“

Kontrolu možete dodati u predložak obrasca klikom na njeno ime u listi Umetni kontrole ili njenim prevlačenjem iz okna zadataka u radni prostor predloška obrasca. U zavisnosti od tipa kontrole koji dodate predlošku obrasca, korisnici koji popunjavaju obrazac će biti u mogućnosti da upisuju tekst u polja za test, prikazuju podatke u ponavljajućim kontrolama, prave selekcije dugmadi opcija i polja za potvrdu, biraju stavke iz listi i kliknu na komandnu dugmad da bi se komande izvršile. Podaci koje korisnici unesu u kontrolu biće uskladišteni u izvoru podataka obrasca.

Sledeći resursi pružaju dodatne detalje o korišćenju kontrola u programu InfoPath.

Kliknite na opciju

Da biste

Predstavljanje kontrola

Saznajte više o različitim tipovima kontrola koje su dostupne u programu InfoPath.

Dizajniranje komponente predloška koju ćete iznova koristiti u više predložaka obrazaca

Saznajte više o tome kako da umetnete i ažurirate komponente predloška. Komponente predloška vam mogu pomoći da postignete dosledan dizajn kolekcije predložaka obrazaca. Na primer, komponente predloška možete kreirati za sekcije sa potpisom. Osim ponovnog korišćenja kontrola i rasporeda, možete ponovo koristiti i pravila, uslovno oblikovanje i validaciju podataka.

5. korak: dodavanje podataka za povezivanje

Svi predlošci obrazaca imaju primarni izvor podataka, koji se naziva glavni izvor podataka. Ako dizajnirate predložak obrasca na osnovu spoljnog izvora podataka, poput baze podataka ili Web usluge, InfoPath će kreirati glavni izvor podataka na osnovu tog spoljnog izvora podataka. Osim toga, ako kreirate prazan predložak obrasca, InfoPath će kreirati glavni izvor podataka umesto vas dok budete dodavali kontrole u predložak obrasca.

Dok dizajnirate predložak obrasca, u neke pomoćne izvore podataka možete dodati i podatke za povezivanje. Pomoćni izvor podataka je XML datoteka sa podacima, baza podataka ili Web usluga koju obrazac koristi za stavke u okviru sa listom opcija ili radnje za izvršavanje skripti. Ovo vam omogućava da popunite okvire sa listom opcija i druge kontrole podacima koji se ne nalaze u predlošku obrasca, kao što su podaci koji se nalaze u SQL Server bazi podataka ili SharePoint listi. Podatke za povezivanje takođe možete dodati u pomoćne izvore podataka kada je potrebno da korisnici proslede podatke u više spoljnih izvora podataka.

Sledeći resursi pružaju dodatne detalje o pomoćnim podacima za povezivanje i u koje svrhe se koriste u programu InfoPath.

Kliknite na opciju

Da biste

Predstavljanje podataka za povezivanje

Saznajte više o tome šta predstavljaju podaci za povezivanje i kako se koriste za preuzimanje i prosleđivanje podataka iz baze podataka, Web usluge ili nekog drugog izvora podataka. Na primer, ako su projekti tima navedeni na listi na SharePoint lokaciji, možete kreirati podatke za povezivanje sa tom listom da bi se imena projekata pojavila u okviru sa listom opcija u obrascu.

Dodavanje podataka za povezivanje u SharePoint biblioteku dokumenata ili listu

Pomoćne podatke za povezivanje dodajte u predložak obrasca koji može da izvrši upit o podacima iz biblioteke ili sa liste, odnosno koji prosleđuje podatke u biblioteku na serveru na kojem je pokrenut sistem Windows SharePoint Services.

Dodavanje podataka za povezivanje sa Microsoft SQL Server bazom podataka

Pomoćne podatke za povezivanje dodajte u predložak obrasca koji izvršava upit SQL Server baze podataka.

Dodavanje podataka za povezivanje sa Web uslugom

Pomoćne podatke za povezivanje dodajte u predložak obrasca koji može da izvrši upit o podacima ili da ih prosledi Web usluzi.

Dodavanje podataka za povezivanje pomoću postavki u biblioteci veza

Dodajte pomoćne podatke za povezivanje u predložak obrasca pomoću datoteke sa podacima za povezivanje koja je uskladištena u biblioteci podataka za povezivanje na Office SharePoint Server 2007 lokaciji. Ta datoteka skladišti informacije o vezi ka izvoru podataka, poput Access baze podataka, unakrsne tabele ili tekstualne datoteke.

Popunjavanje okvira sa listom opcija, okvira padajuće liste ili kombinovanog okvira korišćenjem vrednosti iz Web usluge

Popunite okvir sa listom opcija, okvir padajuće liste ili kombinovani okvir podacima iz datoteke sa pomoćnim podacima za povezivanje sa Web uslugom.

Popunjavanje okvira sa listom opcija, okvira padajuće liste ili kombinovanog okvira korišćenjem vrednosti iz SQL Server baze podataka

Popunite okvir sa listom opcija, okvir padajuće liste ili kombinovani okvir podacima iz podataka za povezivanje upita sa Microsoft SQL Server bazom podataka.

Konfigurisanje pomoćnih podataka za povezivanje za korišćenje van mreže

Konfigurišite predložak obrasca tako da obrasci koji se na njemu budu zasnivali keš podatke iz pomoćnih podataka za povezivanje kada korisnici popune dati obrazac. To je korisno kada korisnici nisu povezani sa mrežom ili kada je spoljni izvor podataka obrasca nedostupan iz nekog drugog razloga. U tim slučajevima, InfoPath će prikazati keširane podatke u obrascu, a obrazac će nastaviti da funkcioniše na način na koji korisnik to očekuje.

6. korak: dodavanje validacije podataka, pravila i drugih opcija poslovne logike

Važno je da smanjite troškove i povećati efikasnost vaše poslovanje gde god je to moguće. Možete da koristite opcije poslovne logike u predlošku obrasca da biste sprečili greške u unosu podataka i da biste automatizovali radnje u obrascu za korisnika. Kada koristite InfoPath opcije kao što su validacija podatakauslovno oblikovanjei pravila, možete definisati uslove i radnje koje će automatski izvršavati zadatke koji su zasnovani na događaje, kao što su otvaranje ili zatvaranje obrasca, ili na vrednostima koje su unete u predložak obrasca.

Sledeći resursi pružaju dodatne detalje koji ilustruju niz opcija poslovne logike u programu InfoPath.

Kliknite na opciju

Da biste

Dodavanje, menjanje ili uklanjanje validacije podataka

Automatski otkrijte greške dok korisnik popunjava obrazac. Dodavanjem validacije podataka u kontrole u predlošku obrasca, možete obezbediti da podaci koje prikupite budu tačni i dosledni i da odgovaraju svim važećim standardima u vašoj kompaniji.

Primena uslovnog oblikovanja na predložak obrasca

Sakrijte ili primenite oblikovanje kontrole na osnovu uslova koji postoje u obrascu. Uslovno oblikovanje možete koristiti da biste na kontrole automatski primenili sledeća oblikovanja: podebljano, podvučeno, kurziv, precrtani tekst i boja pozadine. Uslovno oblikovanje možete koristiti i da biste utvrdili da li će kontrola biti vidljiva u obrascu kada ga korisnici budu popunjavali, da li će kontrola biti onemogućena i da li će se korisnicima omogućiti da dodaju ili uklanjaju određene kontrole, poput opcionalnih sekcija.

Dodavanje pravila

Dodajte pravila koja će prikazati dijalog, postaviti vrednost polja, izvršiti upit ili proslediti u podatke za povezivanje, vršiti prebacivanje se iz jednog prikaza u drugi, otvarati ili zatvarati obrazac kao odgovor na određene događaje i uslove koji se javljaju u obrascu.

Dodavanje formule u kontrolu

Dodajte formule koje će izračunavati podatke, prikazati određene datume i vreme u kontroli ili prikazati vrednosti koje korisnici unesu u kontrolu koja se nalazi u drugoj kontroli.

Prikazivanje poslovne logike u predlošku obrasca

Koristite dijalog Provera logike da biste pregledali sve postavke za validaciju podataka, izračunate podrazumevane vrednosti, pravila i opcije programiranja povezane sa vašim predloškom obrasca. Tako ćete izbeći proces otvaranja svake kontrole pojedinačno koji može dugo da potraje da biste pregledali ove postavke.

Logikom poslovnih funkcijama u programu InfoPath su sve što vam je potrebno za većinu predložaka obrasca. Međutim, ako vaš predložak obrasca zahteva dodatne funkcije koje nisu dostupne u programu InfoPath, možete da koristite šifru da biste kreirali prilagođene funkcije. Ako želite da napišete skriptu, Microsoft Script Editor (MSE) možete da koristite za kreiranje, uređivanje i otklanjanje grešaka u programu Microsoft JScript ili Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kôd. Ako želite da pišete kontrolisani kôd, možete da koristite Microsoft Visual Studio 2005 alatke za aplikacije (VSTA) za kreiranje, uređivanje i otklanjanje grešaka u programu Visual Basic ili Visual C# kôd. Pored toga, ako imate Microsoft Visual Studio 2005, možete da integrišete InfoPath režim za dizajniranje funkcije u okruženje za razvoj Visual Studio 2005 preuzimanjem i instalacijom Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System na vašem računaru. Zatim, možete da otvorite Visual Studio 2005, kreirati InfoPath projekat predloška obrasca i koristite režim za dizajniranje funkcije za dizajniranje predloška obrasca. Informacije o preuzimanju Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System, potražite u odeljku InfoPath Portal za projektante na Veb lokaciji Microsoft Developer Network (MSDN).

7. korak: kreiranje prilagođenih prikaza

Svaki InfoPath predložak obrasca ima podrazumevani prikaz, koji se prikazuje kada korisnici prvi put otvore obrazac zasnovan na vašem predlošku obrasca.

Za dizajniranje dodatnih prikaza predloška obrasca možete koristiti okno zadataka Prikazi:

Deo okna zadataka „Prikazi“

Kada dizajnirate novi prikaz, obično ćete ponoviti proces pravljenja rasporeda u obrascu, dodavanje kontrola u njega i dodavanje validacije podataka ili drugih opcija.

Kreiranjem različitih prikaza za predložak obrasca omogućavate korisnicima da podatke u obrascu posmatraju na različite načine. Ovim se uklanja potreba za dizajniranjem više predložaka obrazaca za isti poslovni proces. Na primer, u predlošku obrasca koji se koristi za obradu zahteva za naknadu štete od osiguranja, možda ćete kreirati jedan prikaz za osiguranike, drugi za agente osiguravajućih društava, a treći za procenitelje štete. Svaki od ovih prikaza će biti prilagođen da zadovolji tip korisnika koji unosi informacije u obrazac. Možete dizajnirati i prilagođene prikaze za štampanje koji se koriste isključivo za štampanje obrasca.

Prikazi bi trebalo da budu jednostavni i relativno laki za upotrebu. Međutim, ako želite da korisnicima prenesete posebna uputstva, možda će biti potrebno da u prikaz ugradite pomoć. Na primer, možete kreirati namenski prikaz pomoći za predložak obrasca, a zatim u podrazumevani prikaz dodati dugme na koje korisnici mogu da kliknu da bi pristupili tom prikazu pomoći.

Sledeći resursi pružaju dodatne detalje o prikazima.

Kliknite na opciju

Da biste

Dodavanje ili brisanje prikaza

Saznajte više o tome kako da dodajete i brišete prikaze i kako da njima upravljate.

Kreiranje prikaza predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem samo za korišćenje u programu InfoPath

Saznajte kako da kreirate dva prikaza u predlošku obrasca kompatibilnim sa pregledačem za dva tipa korisnika. Jedan prikaz će biti za korisnike koji otvaraju predložak obrasca u Web pregledaču. Drugi prikaz će koristiti isključivo korisnici koji na računarima imaju instaliran InfoPath. Taj prikaz samo za InfoPath neće nikada biti omogućen za Web pregledač. Usled toga, u tom prikazu možete koristiti InfoPath opcije koje nisu podržane u predlošcima obrazaca kompatibilnim sa pregledačem, poput korisničkih uloga ili kontrola mastera/detalja.

Dizajniranje prikaza optimizovanog za štampanje

Saznajte više o načinu kreiranja prikaza za štampanje predloška obrasca i drugim tehnikama kreiranja predložaka obrazaca pogodnih za štampanje.

Dodavanje prilagođenog teksta pomoći u predložak obrasca

Saznajte više o načinu dizajniranja prikaza pomoći za predložak obrasca i drugim tehnikama prikazivanja prilagođenog teksta uputstava korisnicima.

8. korak: omogućavanje prosleđivanja

Kada dizajnirate predloške obrazaca za prikupljanje podataka kao dela većeg poslovnog procesa, ti podaci obično neće ostati u obrascima koje korisnici popune. Umesto toga, podaci obrasca će se premestiti iz obrasca u sledeću fazu u poslovnom procesu – obično u neki spoljni izvor podataka poput baze podataka ili Web usluge. Na primer, zaposleni će možda koristiti InfoPath kako bi popunio obrazac izveštaja o troškovima, a zatim proslediti taj obrazac Web usluzi gde je moguće obraditi taj obrazac.

Određivanje mesta za prosleđivanje podataka iz predložaka obrazaca može da poveća preciznost i efikasnost vaših poslovnih procesa zato što vam omogućava veću kontrolu nad tim procesima. Pre nego što korisnici proslede svoje podatke, InfoPath će proveriti da li su podaci u obrascima važeći i omogućiti korisnicima da isprave bilo koje nevažeće podatke. Ova opcija obezbeđuje da samo važeći podaci budu poslati u spoljni izvor podataka.

Sledeći resursi objašnjavaju kako da dizajnirate predložak obrasca tako da se podaci obrasca proslede na lokaciju koju izaberete.

Kliknite na opciju

Da biste

Uvod u prosleđivanje podataka obrasca

Pročitajte informacije o slanju podataka obrasca na određenu lokaciju, poput baze podataka ili Web usluge.

Prosleđivanje podataka obrasca na nekoliko lokacija

Dizajnirajte pomoćne podatke za povezivanje i pravila koji će proslediti podatke obrasca na nekoliko lokacija kada korisnici kliknu na dugme Prosledi u obrascu.

9. korak: omogućavanje bezbednosnih opcija

Koristite postojeće bezbednosne smernice vaše organizacije kao temelj za svaki izbor koji napravite za bezbednost predložaka obrazaca i njihovih srodnih obrazaca.

Ukoliko kreirate predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem, imajte na umu da će više faktora uticati na bezbednost informacija uskladištenih na serverima na kojima su pokrenute usluge InfoPath Forms Services. Neke od tih faktora možete da kontrolišete vi, a neke vaš administrator, to jest osoba koja konfiguriše korisničke naloge i upravlja njima, dodeljuje dozvole i pomaže korisnicima kada imaju probleme sa pristupom mreži ili serveru. Možda će biti potrebno da sarađujete sa administratorom kako biste podesili odgovarajuće opcije za predložak obrasca.

Sledeći resursi objašnjavaju kako da dizajnirate predložak obrasca imajući u vidu bezbednost.

Kliknite na opciju

Da biste

Pitanja bezbednosti predložaka obrazaca i obrazaca

Pročitajte informacije o najboljim rešenjima za bezbednost predložaka obrazaca i obrazaca, kao i o pitanjima bezbednosti servera.

Nivoi bezbednosti InfoPath obrazaca

Saznajte više o tri različita nivoa bezbednosti za obrasce: „ograničeni“, „pouzdanost u domenu“ i „potpuna pouzdanost“. Nivoi bezbednosti određuju da li obrazac može da pristupi podacima u drugim domenima ili datotekama i postavkama na računaru nekog korisnika.

Postavljanje potrebnog nivoa bezbednosti za predložak obrasca

Zamenite podrazumevanu bezbednosnu postavku, koju će InfoPath automatski izabrati na osnovu opcija u predlošku obrasca.

Uvod u digitalne potpise

Saznajte više o digitalnim potpisima u programu InfoPath i uslovima njihovog korišćenja u predlošcima obrazaca omogućenim za pregledač. Potpisivanje obrasca potvrđuje identitet korisnika kao osobe koja je popunila obrazac i garantuje da sadržaj obrasca nije promenjen.

10. korak: testiranje izgleda i ponašanja

Vaš plan zavisi od složenosti predloška obrasca i od postojećih smernica u vašoj organizaciji za korišćenje predložaka obrazaca. Vaš plan testiranja može biti jednostavan poput pregleda predloška obrasca kako bi se testiralo ponašanje i izgled obrazaca zasnovanih na predlošku obrasca. Međutim, kada predložak obrasca koristite u šire svrhe, potrebno je više testiranja. Na primer, možda ćete želeti da obavite testiranje upotrebljivosti ili isplanirate probne primene pomoću uzorka grupe korisnika.

Najosnovnije testiranje obično obuhvata pregled obrasca u prozoru „Pregled“ u programu InfoPath. Prozor „Pregled“ omogućava da obrazac prikažete onako kako će biti prikazan korisnicima i unesete podatke u kontrole kako biste testirali njihovu funkcionalnost. To vam omogućava da proverite poravnavanje i oblikovanje kontrola. Takođe možete testirati funkcionalnost kontrola u obrascu. Na primer, možete uneti podatke u kontrole kako biste se uverili da validacija podataka, formule, pravila i podaci za povezivanje rade na očekivani način. U prozoru „Pregled“ se uverite i da predložak obrasca ne sadrži greške u kucanju i nedoslednosti u uređivanju i uverite se da vizuelno dobro izgleda.

Savet : Prozor „Pregled“ možete koristiti i za jednostavno, učestalo testiranje kontrola i ponašanja obrasca dok dizajnirate predložak obrasca.

Iako veliki deo testiranja možete obaviti sami, pre nego što objavite i distribuirate predložak obrasca, testirajte ga pomoću korisnika da biste se uverili da ispunjava njihova očekivanja. U idealnim uslovima, objavićete probni predložak obrasca i distribuirati ga maloj grupi korisnika. Na taj način možete zatražiti povratne informacije od pravih korisnika o opštoj upotrebljivosti vašeg predloška obrasca. Zatim možete izvršiti neophodne promene pre nego što predložak obrasca objavite za širu publiku.

Sledeći resursi objašnjavaju kako se okno zadataka Kontrolor dizajna koristi za testiranje predloška obrasca.

Kliknite na opciju

Da biste

Uvod u okno zadataka „Kontrolor dizajna“

Saznajte više o oknu zadataka Kontrolor dizajna i o tome kako ga možete koristiti za testiranje funkcionalnosti predloška obrasca.

Vrh stranice

3. faza: primena

Proces primene predloška obrasca obuhvata objavljivanje predloška obrasca, omogućavanje njegovog korišćenja na Webu (za predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem) i obaveštavanje korisnika o dostupnosti predloška obrasca. Ukoliko nameravate da predložak obrasca instalirate na računarima korisnika, proces objavljivanja može da obuhvati i kreiranje specijalne instalacione datoteke. Predloške obrazaca možete objaviti na mnogim lokacijama, što obuhvata liste distribucije e-pošte i servere na kojima su pokrenute usluge InfoPath Forms Services ili sistem Windows SharePoint Services.

Ukoliko predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem nameravate da objavite na serveru na kojem su pokrenute usluge InfoPath Forms Services, osim što ćete predložak obrasca objaviti, morate ga i omogućiti za pregledač. U mnogim slučajevima taj korak možete izvršiti ako potvrdite izbor u polju za potvrdu čarobnjaka za objavljivanje. Međutim, ukoliko predložak obrasca sadrži određene opcije, poput upravljanog koda, nećete biti u mogućnosti da sami omogućite predložak obrasca za pregledač. Umesto toga, predložak obrasca morate sačuvati na deljenoj lokaciji, a zatim obavestiti administratora farme da je on dostupan za pregled. Tada administrator farme može da proveri da li u predlošku postoje greške i upozorenja, zatim može da ga otpremi na lokaciji u Web farmi i konačno da ga aktivira u kolekcija lokacija na serveru.

Sledeći resursi opisuju proces objavljivanja i šta on podrazumeva.

Kliknite na opciju

Da biste

Uvod u objavljivanje predloška obrasca

Utvrdite gde ćete i kako objaviti predložak obrasca.

Objavljivanje predloška obrasca na serveru na kojem je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services

Objavite predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem koji se može popuniti u programu InfoPath ili na Webu. Ako pročitate ovaj članak, možete takođe utvrditi da li predložak obrasca možete da omogućite za pregledač i da li vam je za to potreban administrator farme.

Objavljivanje predloška obrasca na serveru na kojem je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services

Objavite predložak obrasca u biblioteci, koja predstavlja mesto na SharePoint lokaciji gde se upravlja kolekcijom datoteka. Možete takođe da objavite predložak obrasca kao tip sadržaja lokacije, što vam omogućava da jednoj biblioteci dodelite više predložaka obrazaca ili da jedan predložak obrasca sačuvate u više biblioteka u kolekciji lokacija.

Objavljivanje predloška obrasca na listi primalaca e-poruka

Distribuirajte predložak obrasca u e-poruci poslatoj vašim korisnicima. Čarobnjak za objavljivanje će kreirati e-poruku koja sadrži kopiju predloška obrasca i obrazac zasnovan na tom predlošku obrasca. Kada korisnici otvore e-poruku, popuniće obrazac direktno u sadržaju e-poruke.

Objavljivanje predložaka obrazaca kao potpuno pouzdanih

Koristite čarobnjak za objavljivanje da biste kreirali instalacione datoteke i tako mogli da instalirate potpuno pouzdane predloške obrazaca na računare korisnika. Obrazac može biti potpuno pouzdan samo ako je predložak obrasca sa kojim je povezan digitalno potpisan sa pouzdanim matičnim certifikatom ili ako je predložak obrasca instaliran na računaru korisnika pomoću instalacionog programa kao što je Microsoft Windows Installer (.msi datoteka).

Vrh stranice

4. faza: održavanje

Održavanje predloška obrasca obuhvata ažuriranje predloška obrasca kada je to neophodno i izdavanje novih verzija. Preporučuje se i da povremeno tražite povratne informacije od korisnika o upotrebljivosti obrasca koji ste dizajnirali. Da li predložak obrasca još uvek zadovoljava njihove potrebe ili su se te potrebe promenile?

Kada objavite predložak obrasca koji ste promenili, InfoPath može da ažurira i predložak obrasca (.xsn datoteku) i sve postojeće obrasce (.xml datoteke) zasnovane na predlošku obrasca. Kada korisnici otvore postojeći obrazac, automatski će preuzeti najnoviju kopiju predloška obrasca i njihovi podaci obrasca će se ažurirati u skladu sa tom verzijom. Po podrazumevanoj vrednosti, InfoPath će automatski zameniti stariju verziju predloška obrasca njegovom najnovijom verzijom. Možete odabrati metod ažuriranja koji želite da koristite za ažuriranje postojećih korisničkih obrazaca.

Ukoliko ste administrator farme za server na kojem su pokrenute usluge InfoPath Forms Services i potrebno je da otpremite novu verziju predložak obrasca odobren od strane administratora, možete odrediti na koji način ćete preći sa postojeće verzije u nadograđenu verziju. Na primer, možete odabrati da zamenite predložak obrasca novijom verzijom bez gubitka podataka za korisnike koji u tom trenutku popunjavaju obrazac u pregledaču. Druga mogućnost je da odaberete da odmah zamenite predložak obrasca ukoliko to morate da učinite iz nekog jakog razloga, poput bezbednosne ispravke.

Ukoliko je potrebno da ažurirate postojeću komponentu predloška, otvorite je, izvršite neophodne promene, sačuvajte je, a zatim je ponovo distribuirajte dizajnerima obrazaca. Nakon što dizajneri obrazaca u okno zadataka Kontrole dodaju najnoviju verziju komponente predloška, mogu je koristiti u svojim predlošcima obrazaca. Ukoliko otvore predložak obrasca koji sadrži stariju verziju komponente predloška, InfoPath će zatražiti od njih da ažuriraju tu komponentu predloška najnovijom verzijom.

Sledeći resursi detaljnije opisuju način na koji se menjaju i ažuriraju predlošci obrazaca i komponente predložaka.

Kliknite na opciju

Da biste

Uvod u ažuriranje postojećih predložaka obrazaca

Saznajte na koji način InfoPath ažurira predložak obrasca i sve odgovarajuće korisničke obrasce. Pročitajte informacije o uslovima ažuriranja predložaka obrazaca omogućenih za pregledač i o tehnikama izbegavanja gubitka podataka u postojećim korisničkim obrascima.

Menjanje objavljenog predloška obrasca

Saznajte više o tome na koji način možete da unesete promene u objavljeni predložak obrasca, izmenite radnu kopiju predloška obrasca, a zatim ponovo objavite radnu kopiju na lokaciji na kojoj je originalno objavljena.

Premeštanje objavljenog predloška obrasca u novu biblioteku dokumenata

Efikasno premestite predložak obrasca i sve postojeće obrasce iz jedne biblioteke u drugu. Na primer, nakon što primenite predložak obrasca, možda ćete morati da ga premestite na server koji ima veći kapacitet da bi više korisnika moglo istovremeno da popunjava obrazac.

Menjanje ili uklanjanje podataka za povezivanje

Izmenite ili uklonite sve podatke za povezivanje iz predloška obrasca. Možda će biti potrebno da to uradite ukoliko se promene spoljni izvori podataka za vaš obrazac.

Dodavanje, uklanjanje i ažuriranje datoteka resursa u predlošku obrasca

Upravljajte datotekama koje su dodate u predložak obrasca da bi podržale funkcionalnost obrazaca povezanih sa njim. Na primer, možda će biti potrebno da dodate HTML datoteku koja se koristi za prikazivanje informacija u prilagođeno okno zadataka ili da izmenite XML datoteku koja se koristi za prikazivanje stavki u listi.

Menjanje postojeće komponente predloška

Izmenite dizajn postojećih komponenti predloška.

Vrh stranice

5. faza: arhiviranje

Organizacije često arhiviraju predloške obrazaca i obrasce kao poslednji korak u fazama procesa dizajniranja obrasca. Ukoliko vam određeni predložak obrasca više nije potreban, povucite ga iz upotrebe i sačuvajte digitalnu kopiju predloška obrasca za lične potrebe. Osim toga, možda ćete želeti da sačuvate podatke prikupljene u obrascima koji su zasnovani na tom predlošku obrasca.

Mnoge organizacije poštuju stroga pravila za dugotrajno skladištenje i održavanje podataka u arhivama. Na primer, možda će se od organizacije tražiti da čuva arhivirane zapise transakcija sa klijentima tokom određenog broja godina. Pravilima arhiviranja u vašoj organizaciji možda upravljaju unutrašnje smernice, usaglašenost sa regulativom ili i jedno i drugo. U toku procesa planiranja bi trebalo da saznate koje su vaše smernice.

Arhiviranje predloška obrasca

Ukoliko ste administrator farme za server na kojem su pokrenute usluge InfoPath Forms Services, možete povući predloške obrazaca kada postanu zastareli. Na primer, možda ćete želeti da povučete predložak obrasca ankete kada se ta anketa završi. Da bi biblioteke bile aktuelne i da ne bi bile pretrpane, uverite se da su predlošci obrazaca koji se više ne koriste povučeni i da posedujete smernice za nadgledanje i nadogradnju postojećih predložaka obrazaca.

Ukoliko nameravate da povučete predložak obrasca omogućen za pregledač koji se još uvek koristi, trebalo bi da predložak obrasca postepeno nadogradite ili utišavanje da biste sprečili prekidanje sesija koje su u toku što bi dovelo do gubitka podataka i iznenadnog prekidanja korisnika koji popunjavaju obrazac.

Preporučuje se da arhivirate izvornu datoteku predloška obrasca (.xsn datoteku) u program za kontrolu verzija ili neki drugi tip rešenja za upravljanje datotekama koje vaša organizacija koristi. To vama i vašoj organizaciji obezbeđuje zapis predloška obrasca koji možete koristiti kada budete koristili arhive obrazaca i podataka obrazaca i u slučaju da predložak obrasca poželite da vratite u prethodno stanje ili da ga ažurirate.

Arhiviranje obrazaca i podataka obrasca

Ako vaša organizacija koristi sistem Office SharePoint Server 2007, popunjene obrasce zasnovane na serveru (.xml datoteke) možete arhivirati tako što ćete ih konvertovati u Web stranice. Arhivirani obrazac se može uskladištiti u istu biblioteku u kojoj se nalazi originalni obrazac ili se može premestiti na drugu lokaciju, u zavisnosti od uputstava vaše organizacije.

Napomena : Kada obrazac konvertujete u Web stranicu, rezultirajuća datoteka može se neznatno razlikovati od originalne datoteke. Rezultate konverzije treba da proverite da biste se uverili da odgovaraju vašim potrebama. Na primer, ako je okvir sa listom popunjen pomoću podataka za povezivanje sa pomoćnim izvorom podataka, nećete videti sve vrednosti u okviru sa listom opcija ukoliko arhivirate obrazac. Umesto toga, videćete samo vrednost koju su korisnici naveli prilikom popunjavanja obrasca.

U programu InfoPath obrazac možete arhivirati tako što ćete ga otvoriti i izvesti u neki od sledećih formata:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF je elektronski format datoteke fiksnog rasporeda koji zadržava oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteke. PDF format obezbeđuje da prilikom prikazivanja datoteke na mreži ili njene štampane verzije ne dođe do promene njenog oblikovanja i da se pri tom podaci u toj datoteci ne mogu lako kopirati ili menjati.

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS je elektronski format datoteke koji zadržava oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteke. XPS format obezbeđuje da prilikom prikazivanja datoteke na mreži ili njene štampane verzije ne dođe do promene oblikovanja i da se pri tom podaci u toj datoteci ne mogu lako kopirati ili menjati.

PDF ili XPS datoteku iz programa Microsoft Office 2007 možete da sačuvate samo kada instalirate programski dodatak. Više informacija potražite u članku Omogućavanje podrške za druge formate datoteka, kao što su PDF i XPS.

Popunjeni obrazac možete da izvezete i kao Veb stranice, u Veb stranica u jednoj datoteci (MHTML) formatu. Ovaj tip datoteke omogućava ljudima da prikazuju (ali ne izmenite) sadržaj obrasca u pregledaču.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×