Excel rečnik

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

3-D

A

B

C

D

E

F

G

H

Da

J

L

M

N

O

P

PITANJA

R

S

T

U

V

W

X

3-D

Vrh stranice

3-D referenca

Referenca na opseg koji obuhvata dva ili više radnih listova u radnoj svesci.

3-D zidovi i 3-D pod

U oblasti koja okružuje mnoge tipove 3-D grafikona koji obezbedi novu dimenziju i granice grafikona. Dva zidovi i jednom pod prikazuju se u okviru radne površine.

A

Vrh stranice

Aktiviranje

Da bi aktivni list grafikona ili radni list ili izabrana, lista. Lista koji aktivirate određuje kartice koje se prikazuju. Da biste aktivirali list, kliknite na karticu lista u radnoj svesci.

aktivna ćelija

Izabrane ćelije u kojoj su uneti podaci kada počnete da kucate. Samo jednu ćeliju aktivan odjednom. Aktivna ćelija je zatvoren prekomerna ivica.

aktivan list

Lista koji trenutno radite u radnoj svesci. Ime na kartici aktivni list je podebljano.

adresa

Putanja do objekta, dokumenta, datoteke, stranica ili druge odredište. Adresa može biti URL (Veb adresu) ili UNC putanje (mrežna adresa), a možete da uključite na određenu lokaciju u datoteci, kao što je Word obeleživač ili opseg ćelija u programu Excel.

alternativna polazna fascikla

Fascikle pored XLStart fascikla koja sadrži radne sveske ili druge datoteke koje želite da se automatski otvori kada pokrenete Excel i predloške koje želite da budu dostupni prilikom kreiranja novih radnih svezaka.

alternativna polazna fascikla

Fascikle pored XLStart fascikla koja sadrži radne sveske ili druge datoteke koje želite da se automatski otvori kada pokrenete Excel i predloške koje želite da budu dostupni prilikom kreiranja novih radnih svezaka.

argument

Vrednosti koje funkcije koristi za izvršavanje operacije ili izračunavanja. Tip argumenta funkcije koristi je specifičan za funkciju. Uobičajeni argumente koji se koriste u okviru funkcija uključuju brojeve, tekst, reference ćelija i imena.

array

Koristi se za pravljenje jedne formule koje daju više rezultate ili koji rade na grupu argumente koji su raspoređeni u redove i kolone. Opseg niza deli uobičajene formule; konstante niza predstavlja grupu konstanti koristi kao argument.

formula niza

Formula koja se izvršava više izračunavanja na jedan ili više skupova vrednosti, a zatim daje jedan rezultat ili više rezultata. Formule niza se između velike zagrade {} i su uneti tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + ENTER.

pridruženi izveštaj izvedene tabele

Izveštaj izvedene tabele koja isporučuje izvorne podatke u izveštaju izvedenog grafikona. Automatski se kreira kada kreirate novi izveštaj izvedenog grafikona. Kada promenite raspored ili izveštaj, druge se menja.

automatsko oblikovanje

Kolekcija ugrađene formate ćelija (kao što je veličina fonta, obrazaca i poravnavanje) koje možete primeniti u opsegu podataka. Excel određuje nivoa rezimeom i detaljima iz izabranog opsega i primenjuje oblike u skladu sa tim.

osa

Linije granici radna površina grafikona koristi kao okvir reference za mere. Y ose je najčešće vertikalna osa i sadrži podatke. X-osu je obično horizontalne ose i sadrži kategorije.

B

Vrh stranice

osnovnu adresu

Relativna putanja koja Excel koristi za odredišnu adresu kada umetnete hipervezu. To može biti Internet adresu (URL), putanja do fascikle na čvrstom disku ili putanja do fascikle na mreži.

ivica

Ukrasne linije koje se mogu primeniti na ćelije radnog lista ili objektima, kao što su dijagrami, slike ili okvira za tekst. Ivice razlikovanje, naglašavanje ili grupišete stavke.

C

Vrh stranice

izračunate kolone

Izračunate kolone u Excel tabeli, koristi jednu formulu koja se podešava za svaki red. Automatski se razvija da uključite dodatne redove tako da formula proširuje na te redove.

izračunato polje (baza podataka)

Polja u skupu rezultata upita koji prikazuje rezultat u izrazu umesto podataka iz baze podataka.

izračunato polje (izveštaj izvedene tabele)

Polja u izveštaj izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona koji koristi formulu možete da kreirate. Izračunata polja možete da izvršite izračunavanja korišćenjem sadržaja druga polja u izvedenoj tabeli ili izveštaju izvedenog grafikona.

izračunata stavka

Stavke u okviru polja izvedene tabele ili polja izvedenog grafikona koji koristi formule koje kreirate. Izračunate stavke možete da izvršite izračunavanja korišćenjem sadržaj drugih stavki u okviru istog polja izveštaj izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona.

ose kategorije

Osu grafikona koji predstavlja kategoriju za svaku tačku podataka. Prikazuje proizvoljno tekstualnih vrednosti kao što su Kvartal1 Qtr2 i Qtr3; To ne može da prikaže skalirane numeričkih vrednosti.

polje "kategorija"

Polje koje se prikazuje u oblast kategorije izveštaja izvedenog grafikona. Stavke u polju kategorija pojavljuju se kao oznake ose kategorije.

ćelija

Polje formirale preseku redova i kolona na radnom listu ili u tabeli, u koje unosite informacije.

referenca ćelije

Skup koordinate koje zauzima ćelije na radnom listu. Na primer, referenca na ćeliju koja se pojavljuje u preseku kolone B i 3 je B3.

autoriteta za izdavanje certifikata

Komercijalne organizacije ili grupu u okviru preduzeća, koja koristi alatke kao što su Microsoft certifikat servera da pružite digitalnih certifikata tu projektantima softvera možete da koristite za potpisivanje makroa i korisnike da koriste za potpisivanje dokumenata.

istorija revizija

Deljene radne sveske, informacije koje se održavaju o promenama u poslednjih uređivanja sesije. Informacije koje sadrži ime osobe koja je napravio svaku promenu, kada je izvršio promene i podatke koje je promenjena.

polje grafikona

Za ceo grafikon i njegovi elementi.

list sa grafikonom

List u radnoj svesci koja sadrži samo grafikon. List grafikona je koristan kada želite da prikažete grafikona ili izveštaja izvedenog grafikona nezavisno od podataka radnog lista ili izveštaja izvedene tabele.

polje kolone

Polje koje je dodelio kolone položaj u izveštaju izvedene tabele. Stavke povezane sa polje kolone prikazuju se kao oznake kolona.

naslov kolone

Osenčena oblast na vrhu svake kolone podataka okno koje sadrži ime polja.

naslov kolone

Pojave ili numerisani sivom oblast na vrhu svake kolone. Kliknite na zaglavlje kolone da biste izabrali celu kolonu. Da biste povećali ili smanjili širinu kolone, prevucite granicu sa desne strane naslova kolone.

kriterijumi poređenja

Skup uslova pretrage koji se koristi da biste pronašli podatke. Kriterijumi poređenja može biti niz znakova koji želite da se podudaraju, kao što su "Northwind Traders" ili izraz, kao što su "> 300."

operator poređenja

Znak koji se koristi u kriterijumi poređenja da uporedite dve vrednosti. Šest standarda su = jednako, > veće od < manje od > = veće od ili jednako, < = manje od ili jednako, a <> nije jednako.

uslovno oblikovanje

Format, kao što su ćelije senčenje boja ili fonta koji Excel automatski se primenjuje na ćelije ako navedeni uslov tačan.

Konsolidovanje tabela

Tabela kombinovane rezultata koji se pojavljuje u oblasti odredište. Excel pravi konsolidaciju tabele tako što ćete primeniti funkciju za rezimiranje koju ste izabrali na izvor oblasti vrednosti koje ste naveli.

konstanta

Vrednost koja se ne računa. Na primer, broj 210 i tekst "Kvartalni zarada" konstante. Izraz, odnosno vrednost nastaje kao rezultat izraza, nije konstanta.

ograničenja

Ograničenja postavljena na "Rešavač" problem. Možete da primenite ograničenja prilagodljive ćelije, ciljnu ćeliju ili druge ćelije koje direktno ili indirektno u vezi sa ciljnu ćeliju.

oblast kopiranja

Ćelije koje ste kopirali kada želite da nalepite podatke u nekoj drugoj lokaciji. Kada kopirate ćelije, pojavljuje se pokretnu ivicu oko njih koji ukazuju na to da su kopirane.

kriterijumi

Uslove koje navedete da biste ograničili zapise koji su uključeni u rezultat podesite upita. Na primer, sledeći kriterijum bira zapisa za koji je veći od 30.000 vrednost za polje redosled iznos: iznos naloga > 30000.

Okno za kriterijume

Oblasti prozora koja prikazuje kriterijume koji se koriste da biste ograničili zapise uključeni u rezultat podesite upita.

trenutna oblast

Blok popunjenih ćelija koja sadrži trenutno izabranu ćeliju ili ćelije. Region proširuje u svim pravcima prvi prazan red ili kolonu.

prilagođeno izračunavanje

Metod rezimiranja vrednosti u oblast podataka u izveštaju izvedene tabele pomoću vrednosti u druge ćelije u oblasti sa podacima. Korišćenje Prikaži podataka kao lista na dijalog "polje izvedene tabele" za polje podataka za kreiranje prilagođenih izračunavanja.

D

Vrh stranice

obrazac s podacima

Dijalog koji prikazuje kompletnu jedan zapis po jedan. Obrascima sa podacima možete da koristite za dodavanje, promena, pronalaženje i brisanje zapisa.

oznaka podataka

Oznaka koja pruža dodatne informacije o označivač podataka, što predstavlja jednu tačku podataka ili vrednost koja potiče iz ćelije sa podacima.

označivač podatka

Na traci, oblast, tačka, isečak ili drugi simbol u grafikonu koji predstavlja jednu tačku podataka ili vrednost koja potiče iz ćelije sa podacima. Označivači srodnih podataka u grafikonu sačinjavaju grupe podataka.

Okno "Podaci"

Oblasti prozora koji prikazuje rezultat podesite upita.

tačke podataka

Pojedinačne vrednosti koje su prikazane u grafikonu. Srodne podatke tačke čine grupe podataka. Broj tačaka podataka su predstavljeni pomoću trake, kolone, redovi, isečke, tačke i druge oblike. Oblici se nazivaju označivače podataka.

oblast podataka

Opseg ćelija koji sadrži podatke i koja je zatvoren tako što ćete prazne ćelije i ivice lista sa podacima.

grupa podataka

Srodne podatke tačke koje su prikazane u grafikonu i potiču iz lista sa podacima redove ili kolone. Svaka grupa podataka u grafikonu ima jedinstvene boje ili šare. Možete da nacrtate jednu ili više grupa podataka u grafikonu. Kružni grafikoni imaju samo jednu grupu podataka.

grupa podataka

Srodne podatke tačaka koje su prikazane u grafikonu. Svaka grupa podataka u grafikonu ima jedinstvene boje ili šare i su predstavljeni u legendu grafikona. Možete da nacrtate jednu ili više grupa podataka u grafikonu. Kružni grafikoni imaju samo jednu grupu podataka.

izvor podataka

Uskladišteni skup "izvor" informacije koje se koriste za povezivanje sa bazom podataka. Izvor podataka može da sadrži ime i lokaciju servera baze podataka, ime upravljački program baze podataka i informacije potrebne bazu podataka kada se prijavite.

upravljački program za izvor podataka

Programska datoteka koristi za povezivanje sa određenom bazom podataka. Svaki baze podataka programa ili upravljanje sistem zahteva drugi upravljački program.

tabela podataka

Opseg ćelija koje prikazuje rezultate dobijene zamenom različite vrednosti u nekim formulama. Postoje dva tipa podataka tabela: tabela sa jednim unosom i dva unosa tabela.

Tabela podataka u grafikonima

Koordinatna mreža koje se dodaju neki grafikoni i sadrži numeričke podatke koristi za kreiranje grafikona. Tabela podataka obično je povezan sa horizontalnu osu grafikona i zamenjuje oznake podeljaka na horizontalnoj osi.

validacija podataka

Excel funkcija koje možete koristiti da biste definisali ograničenja na podatke možete ili da bi trebalo unositi u ćeliju i da prikažete poruke koje zatraži od korisnika za ispravne stavke i obavestite korisnike o neispravne stavke.

baza podataka

Skup podataka povezanih sa određenom temom ili namenom. U okviru bazu podataka, informacije o određeni entitet, kao što su zaposlenom ili redosledom, je kategorizuje u tabela, zapisa i polja.

DDE razgovora

Interakcije između dve aplikacije koje su komunikaciju i razmenu podataka kroz specijalne funkcije i kôd poznat kao Dinamička razmena podataka (DDE).

podrazumevane radne sveske pri pokretanju

Na nove, nesačuvane radne sveske koja se prikazuje kada pokrenete Excel. Podrazumevanu radnu svesku za pokretanje prikazuje se samo ako niste uključeni druge radne sveske u fasciklu XLStart.

podrazumevani predložak radne sveske

Predložak Book.xlt koje ste kreirali da biste promenili podrazumevani format za nove radne sveske. Excel koristi predložak da biste kreirali praznu radnu svesku pri pokretanju programa Excel ili kreirajte novu radnu svesku bez navođenja predložak.

podrazumevani predložak radnog lista

Predložak Sheet.xlt koje ste kreirali da biste promenili podrazumevani format za nove radne listove. Excel koristi predložak da biste kreirali praznog radnog lista kada dodate novi radni list u radnoj svesci.

zavisne ćelije

Ćelije koje sadrže formule koje upućuju na druge ćelije. Na primer, ako ćelija D10 sadrži formulu = B5, D10 je zavisne ćelije B5.

odredišna oblast

Opseg ćelija koje ste izabrali da držite rezimirane podatke u konsolidovanje. Odredišna oblast može da bude na istom radnom listu kao izvor podataka ili na drugom radnom listu. Na radnom listu može da sadrži samo jednu konsolidaciju.

detaljni podaci

Za automatskih međuvrednosti i prikaze strukture radnog lista, subtotal redovi ili kolone koje se sabiraju tako što ćete podatke rezimea. Detaljni podaci se obično graniči i iznad ili sa leve strane rezimea podataka.

spuštene linije

U red i oblasti grafikona, linije koje se šire iz podataka postavite pokazivač na stavku ose kategorije (x). Korisno u oblasni grafikoni da biste razjasnili kada se završava jedan označivač podataka i sledeće počinje.

padajući okvir sa listom

Kontrola na meni, traka sa alatkama ili dijalog koji prikazuje listu opcija kada kliknete na strelicu pored okvira sa listom.

polje za vrednost

Polje iz izvorne liste, tabelu ili bazu podataka koja sadrži podatke koje je rezimirano u izveštaju izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona. Polje za vrednost je obično sadrži numeričke podatke, kao što su iznosi statistika ili prodaje.

oblast vrednosti

Deo izveštaj izvedene tabele koji sadrži podatke rezimea. Vrednosti u svakoj ćeliji oblasti vrednosti predstavljaju rezime podataka iz izvora zapisa ili redova.

E

Vrh stranice

ugrađeni grafikon

Grafikon koji se postavlja na radnom listu, a ne na posebni list sa grafikonom. Ugrađeni grafikoni su korisna kada želite da prikažete ili odštampate grafikona ili izveštaja izvedenog grafikona sa njegove izvorne podatke ili druge informacije u radnom listu.

trake sa greškama

Obično se koristi u statističke ili naučnom podataka, trake sa greškama prikazati potencijalne greške ili stepen nesigurnosti jedan u odnosu na svaki označivač podataka u grupi.

Excel programski dodatak

Komponente koje mogu biti instaliran na vašem računaru da biste dodali komande i funkcije programa Excel. Ovi programski dodatak programi su specifične za Excel. Ostale programske dodatke koje su dostupne za Excel ili Office su Component Object Model (COM) programski dodaci.

Excel tabela

Ranije bio poznat kao Excel lista, možete da kreirate formatu, i da proširite Excel tabela za organizovanje podataka na radnom listu.

izraz

Kombinacija operatora, imena polja, funkcija, literale i konstante koji daje jednu vrednost. Izraze možete da navedete kriterijume (kao što su iznos naloga > 10000) ili izračunavanja na vrednostima polja (kao što su cena * količina).

spoljni podaci

Podaci koji su uskladišteni u bazi podataka, kao što je Access, dBASE ili SQL Server, koje se razlikuju od upita i programa iz koje ste počeli upita.

spoljni podaci

Podaci koji su uskladišteni izvan programa Excel. Primeri uključuju baze podataka kreirane u programu Access, dBASE, SQL Server ili na Veb serveru.

opseg spoljnih podataka

Opseg podataka koji je donela u radni list, ali koji potiču izvan programa Excel, kao što su u bazi podataka ili tekstualne datoteke. U programu Excel, možete da oblikujete podatke ili ga koristiti u izračunavanjima, kao što biste bilo koje druge podatke.

spoljna referenca

Referenca na ćeliju ili opseg na radnom listu u drugoj radnoj svesci programa Excel ili referencu na definisano ime u drugoj radnoj svesci.

F

Vrh stranice

polje (baza podataka)

Kategorija informacija, poput poslednje ime ili redosled iznos, koja je uskladištena u tabeli. Kada upit prikazuje rezultat u okno za podatke, polje je predstavljen kao kolonu.

polje (izveštaj izvedene tabele)

U izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona, kategorija podataka koja se izvodi iz polja u izvornim podacima. Izveštaji izvedene tabele imaju red, kolonu, stranice i polja sa podacima. Izveštaji izvedenog grafikona su grupe, kategoriju, stranice i polja sa podacima.

pokazivač za popunjavanje

Mali crni pravougaonik u donjem desnom uglu izbora. Kada postavite pokazivač za popunjavanje, pokazivač se menja u Crni krst.

filter

Da biste prikazali samo redove na listi koji zadovoljavaju uslove koje navedete. Koristite komandu automatski filter da biste prikazali redove koji zadovoljavaju jedan ili više određenih vrednosti, izračunate vrednosti ili uslova.

font

Grafički dizajn primeniti na sve brojeve, simbole i specijalne znakove. Naziva tip ili slovni oblik. Arial i Courier New su primeri fontove. Fontovi se obično javi se različitih veličina, kao što su 10 tačaka i razne stilove, kao što je podebljano.

Formula

Niz vrednosti, referenci ćelija, imena, funkcija ili operatora u ćeliji zajedno proizvod novu vrednost. Formule se uvek počinje znakom jednakosti (=).

polje za formulu

Na traci na vrhu prozora programa Excel koju koristite za unošenje ili uređivanje vrednosti ili formula u ćelijama ili grafikona. Prikazuje vrednost konstante ili formuli uskladištene u aktivnoj ćeliji.

Paleta "formule"

Alatku koja vam pomaže da kreirate ili uredite formulu i pruža informacije o funkcijama i svoje argumente.

funkcija (Microsoft Query)

Izraz koji daje vrednost zasnovanu na rezultatima izračunavanja. Upit pretpostavlja da izvora podataka podržava funkcije Avg, Count, Max, Min i Sum. Neki izvori podataka možda ne podržava sve ove ili može da podržava dodatne funkcije.

funkcija (Office Excel)

Prewritten formula koja uzima vrednosti ili vrednosti, izvršava operacije i vraća vrednost ili vrednosti. Koristite funkcije da pojednostavi i skrati formulama na radnom listu, posebno onih koje duge ili složena izračunavanja.

G

Vrh stranice

Traženje cilja

Metod da biste pronašli određenu vrednost za ćeliju tako što ćete prilagoditi vrednost jedne druge ćelije. Kada traženje, cilja Excel menja se vrednost u ćeliji koje ste naveli dok formula koja zavisi od tu ćeliju vraća rezultat koji želite.

koordinatna mreža

Skup ukrštenim redove korišćen za poravnavanje objekata.

koordinatne linije u grafikonima

Linije možete da dodate na grafikon koji vam olakšavaju da biste prikazali i procena podataka. Linije koordinatne mreže da proširite iz podeljaka na osi preko radne površine.

grupa

U prikaz strukture ili izveštaj izvedene tabele, jedan ili više redova sa detaljima ili kolone koje su susedne i podređene na red ili kolonu rezimea.

H

Vrh stranice

linije graničnih vrednosti

U 2-D linijskim grafikonima, linije koje se šire od najvišeg do najniže vrednosti u svim kategorijama. Linije graničnih vrednosti se često koriste u berzanske grafikone.

Radni list istorije

Na posebnom radnom listu koja navodi promene se prate u deljenoj radnoj svesci, uključujući ime osobe koja je promena, kada i gde je napravljena, podatke koje je izbrisano ili zamenjena i kako se reše neusaglašenosti.

I

Vrh stranice

identifikator

Ime polja u izrazu. Na primer, iznos naloga za polje koje sadrži iznosi porudžbina je identifikator (ime polja). Možete da koristite izraz (kao što su cena * količina) umesto identifikatora.

implicitni presek

Referenca na opseg ćelija, umesto jedne ćelije, koji se izračunava kao jednu ćeliju. Ako ćeliju C10 sadrži formulu = B5: B15 * 5, Excel množi vrednost u ćeliji B10 5 zato što su ćelije B10 i C10 u istom redu.

indeks

Komponenta baze podataka koja ubrzava traženje podataka. Kada se tabela ima indeks, podatke u tabeli možete pronaći tako što tražite u indeksu.

unutrašnje spajanje

Podrazumevani tip spoja između dve tabele u kojoj su izabrane samo podatke koji imaju iste vrednosti u spojenih polja u upitu. Dva zapise koji se podudaraju sa svaku tabelu kombinuju i prikazane kao jedan zapis u skupu rezultata.

ulazna ćelija

Zamenilo na ćeliju u kojoj svaki unos vrednost iz tabele podataka. Bilo koju ćeliju na radnom listu može biti za ulaznu ćeliju. Iako Ulazna ćelija ne mora da bude deo tabela podataka, formule u tabele podataka moraju da upućuju za ulaznu ćeliju.

Umetanje reda

U Excel tabeli, posebni red koji olakšava unos podataka. Umetanje reda je označene zvezdicom.

Internet Explorer

Veb pregledač koji tumači HTML datoteke, oblikuje ih u Web stranice i prikazuje ih korisniku. Možete da preuzmete Internet Explorer iz na Microsoft Veb lokaciji u http://www.microsoft.com.

stavka

Potkategorija polja u izveštajima izvedene tabele i izvedenog grafikona. Na primer, polja "Mesec" može imati stavke kao što su "Januar", "Februar" i tako dalje.

iteracija

Ponovljeni izračunavanja radnog lista dok na određeni numerički uslov.

J

Vrh stranice

pridruživanje

Vezu između više tabela gde zapise iz povezana polja koji zadovoljavaju kombinuju i prikazane kao jedan zapis. Zapisi koje se ne podudaraju možda uključene ili, u zavisnosti od tipa spoja.

linija spajanje

U upitu, liniju koja povezuje polja između dve tabele i prikazuje upit kako je povezana sa podacima. Tip spoja ukazuje na to koji zapisi su izabrani za skup rezultata upita.

linija spajanje

U upitu, liniju koja povezuje polja između dve tabele i pokazuje koliko je povezane podatke. Tip spoja ukazuje na to koji zapisi su izabrani za skup rezultata upita.

obostrano poravnavanje

Da biste prilagodili horizontalni razmak tako da je tekst poravnat ravnomerno duž leve i desne margine. Opravdavanju tekst kreira jednostavan ivice na obe strane.

L

Vrh stranice

legenda

Okvir koji identifikuje šare ili boje koje su dodeljene grupe podataka ili kategorija u grafikonu.

ključevi legende

Simboli u legendi koji prikazuju obrazaca i boja dodeljene grupe podataka (ili kategorija) u grafikonu. Ključevi legende se pojavljuje sa leve strane stavke legende. Oblikovanje legende ključ takođe formata označivač podataka koja je povezana sa njom.

Slika polja ili zapisa

Uslov zapis, polja ili drugog objekta u bazi podataka koji dozvoljava da se prikažu, ali ne menjaju (samo za čitanje) u upitu.

M

Vrh stranice

mapirani opseg

Opseg u XML listu koja je povezana sa element XML mapu.

matrica

Pravougaoni niz vrednosti ili opseg ćelija koji kombinuje sa drugim nizova ili opsega da biste dobili više zbirova ili proizvoda. Excel ima unapred definisane Matrica funkcije koje mogu da dovedu do zbirova ili proizvoda.

objedinjena ćelija

Jednu ćeliju koja se kreira tako što Kombinuje dve ili više izabranih ćelija. Referenca na objedinjenu ćeliju je gornju levu ćeliju prvobitno izabranog opsega.

Microsoft Excel kontrola

Osnovne Excel kontrola osim ActiveX kontrole.

Pomoć za Microsoft Visual Basic

Da biste dobili pomoć za Visual Basic u programu Excel, na kartici Projektovanje , u grupi kôd izaberite stavku Visual Basic, a zatim u okviru meniju pomoć izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic.

pokretni prosek

Niz proseke izračunati iz delova grupe podataka. U grafikonu, pokretni prosek umekšava promene u podacima, stoga koji prikazuje obrazac ili trend više jasno.

pokretnu ivicu

Animirana ivicu koja se pojavljuje oko opseg na radnom listu koji ima isečeni ili kopirani. Da biste otkazali pokretnu ivicu, pritisnite taster ESC.

oznake kategorija sa više nivoa

Oznake kategorije na grafikonu koji je zasnovan na podacima radnog lista se automatski prikazuju na više od jednog reda u hijerarhiji. Na primer, naslov proizvode mogu se pojavljuju iznad redova sa naslovima Tofu jabuke i kruške.

N

Vrh stranice

ime

Reči ili nisku znakova koji predstavlja ćeliju, opseg ćelija, formulu ili konstantu. Koristi lako razumete imena, na primer proizvoda se odnosi teško razumeti opsega, kao što je prodaja! C20:C30.

Polje „Ime“

Polje na levom kraju polja za formulu koja identifikuje izabrane ćelije, stavku grafikona ili crtež. Imenovati ćeliju ili opseg, otkucajte ime u polju ime i pritisnite taster ENTER. Da biste premestili i izabrali imenovanu ćeliju, kliknite na njeno ime u polju ime.

selekcija nesusednih ćelija

Izbor dve ili više ćelija ili opsega koji ne dodirujete. Prilikom crtanja nesusedne u grafikonu, proverite da li kombinovane izbori obrasca pravougaoni oblik.

izvor podataka koji nije OLAP

Osnovni podaci za izveštaj izvedene tabele ili izvedenog grafikona koji dolazi iz izvora koji nije OLAP baze podataka. Ovi izvori obuhvataju relacione baze podataka, tabele u Excel radnim listovima i sa tekstualnim datotekama.

O

Vrh stranice

ObjectLink

OLE podatke formatu koji opisuje povezani objekat, identifikovanje klase, ime dokumenta i ime objekta. Svaka od ovih stavki podataka je niske nulom.

datoteka vanmrežne kocke

Datoteku možete kreirati na čvrstom disku ili deljenog mrežnog resursa za skladištenje OLAP izvor podataka za izveštaj izvedene tabele ili izvedenog grafikona. Datoteka vanmrežne kocke omogućavaju vam da nastavite sa radom kada niste povezani sa OLAP servera.

OLAP

Tehnologija baze podataka koja je optimizovana za upite i izveštaje umesto obradu transakcija. OLAP hijerarhijski i skladištenja podataka u kockama umesto tabele.

OLAP dobavljač usluga

Skup softver koji omogućava pristup određeni tip OLAP baze podataka. Ovaj softver možete da uključite u upravljački program za izvor podataka i drugi klijentski softver koji je neophodan za povezivanje sa bazom podataka.

operand

Stavke na bilo koje strane operatora u formuli. U programu Excel, operanada može biti vrednosti, reference ćelija, imena, oznake i funkcije.

operator

Znak ili simbol koji određuje tip izračunavanja koji želite da izvršite u okviru izraza. Postoje matematičke, poređenje, logičku, i operatori za reference.

spoljni spoj

U upitu, spoja gde svi podaci iz jedne tabele su izabrane, čak i ako postoje odgovarajući zapisi u drugoj tabeli. Zapisa koje zadovoljavaju kombinuju i prikazane kao jedan. Zapise koji nemaju podudaranja u drugoj tabeli prikazani su prazne.

spoljni spoj

Pridruživanje u sve zapise iz jedne tabele su izabrane, čak i ako postoje odgovarajući zapisi u drugoj tabeli. Zapisa koje zadovoljavaju kombinuju i prikazane kao jedan. Zapise koji nemaju podudaranja u drugoj tabeli prikazani su prazna.

prikaz strukture

U kojim redova ili kolona sa detaljima podaci su grupisani tako da možete da kreirate izveštaja sa rezimeom podataka radnog lista. Prikaz strukture možete da rezimirate ili ceo radni list ili izabrani deo.

Prikaz strukture podataka

Podaci koji se nalazi unutar strukture radnog lista. Prikaz strukture podataka uključuje sa rezimeom i detaljima redove ili kolone za prikaz strukture.

simboli za prikaz strukture

Simboli koje koristite da biste promenili prikaz strukture radnog lista. Možete da prikažete ili da biste sakrili detaljne podatke tako što ćete pritisnuti znak plus, znak minus i brojeve 1, 2, 3 ili 4, koja ukazuje na nivo prikaza strukture.

OwnerLink

OLE podatke formatu koji opisuje ugrađenog objekta, identifikovanje klase, ime dokumenta i ime objekta. Svaka od ovih stavki podataka je niske nulom.

P

Vrh stranice

prelom stranice

Razdelnik koji rastavlja radnog lista na različite stranice za štampanje. Excel umeće automatskih preloma stranica na osnovu veličine papira postavke margina, Podešavanje razmere opcije, a pozicije sve ručne prelome stranica koje ste umetnuli.

Pregled preloma stranice

Prikaz radnog lista koji prikazuje područja za štampanje i na lokacijama preloma stranica. Oblast za štampanje prikaza u belo i automatski prelomi stranica se pojavljuju kao isprekidane linije ručne prelome stranica se pojavljuju kao pune linije.

parametar

U programu Excel, možete da dodate, promena ili uklanjanje parametre da biste naveli ćelije koje se mogu uređivati u vidljivim radnog lista podataka sistema Excel Services. Kada sačuvate radnu svesku, promene se automatski odražavaju na serveru.

parametarski upit

Tip upita koji prilikom pokretanja, traži vrednosti (kriterijuma) da biste koristili da biste izabrali zapise za rezultat podesite tako da isti upit možete koristiti da biste preuzeli drugačiji rezultat postavlja.

lozinka

Način da zaštitite radni list ili radnu svesku. Kada ste Zaštita elemenata radnog lista ili radne sveske pomoću lozinke, je veoma važne vas da zapamtite lozinku. Bez nje, postoji način za uklanjanje zaštite radne sveske ili radnog lista. Trebalo bi da uvek koristite jake lozinke koji kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabim lozinkama ne pojavljuju ovih elemenata. Jaku lozinku: Y6dh! et5. Slaba lozinka: Patika27. Koristite jaku lozinku koja se lako pamti tako da ne morate da ga Zapišite.

oblast lepljenja

Cilj za podatke koji ima isečeni ili kopirani korišćenjem Office ostave.

oblast u izvedenoj tabeli

Oblast radnog lista u kojoj prevlačite polja izvedene tabele ili izvedenog grafikona da biste promenili raspored izveštaja. Na novom izveštaju isprekidanu plavu obrise ukazuju na oblast izvedene tabele na radnom listu.

Polje kategorije izvedenog grafikona

Polja koja je dodeljena položaju kategorije u izveštaju izvedenog grafikona. U grafikonu, kategorije obično se pojavljuju na x-osu ili horizontalnu osu grafikona.

izveštaj izvedenog grafikona

Grafikon koji pruža interaktivne analize podataka, kao što je to izveštaj izvedene tabele. Možete da promenite prikaze podataka, pogledajte članak različitih nivoa detalja ili Reorganizovanje raspored grafikona tako što ćete prevući polja i prikazivanje ili sakrivanje stavke u poljima.

Grupe polja izvedenog grafikona

Polja koja je dodeljena orijentaciju grupe u izveštaju izvedenog grafikona. U grafikonu, grupa su predstavljene u legendi.

Podataka izvedene tabele

U izveštaju izvedene tabele, rezimirane podatke koji se izračunava iz polja sa podacima u izvornoj listi ili tabeli.

Sveukupne vrednosti izvedenoj tabeli

Ukupne vrednosti za sve ćelije u redu ili sve ćelije u koloni izveštaja izvedene tabele. Vrednosti u red ili kolonu se izračunavaju pomoću istu funkciju za rezimiranje koriste u oblast podataka u izveštaju izvedene tabele.

Lista izvedene tabele

U programu Microsoft Office Web Components koja vam omogućava da biste kreirali strukturu slično kao u Excel izveštaj izvedene tabele. Korisnicima možete prikazati listu izvedene tabele u Veb pregledaču i promenite raspored na način slično kao u Excel izveštaj izvedene tabele.

izveštaj izvedene tabele

Interaktivni, unakrsno uvršteni Excel izveštaja koji rezimira i analizira podatke, kao što su zapisi u bazi podataka iz raznih izvora, uključujući one koje nisu iz programa Excel.

izveštaj izvedene tabele

Interaktivni, unakrsno uvršteni Excel izveštaja koji rezimira i analizira podatke, kao što su zapisi u bazi podataka iz raznih izvora, uključujući one spoljna u odnosu na Excel.

Podzbir izvedene tabele

Neki red ili kolonu koja koristi funkciju za rezimiranje da biste prikazali ukupnu detalje stavki u polju izvedene tabele.

radna površina grafikona

U 2-D grafikon, oblasti zatvoren osa, uključujući sve grupe podataka. U 3-D grafikonu oblast koju zatvoren osa, uključujući grupe podataka, imena kategorija, oznake podeljaka i nazivi osa.

tačka

Mernu jednak 1/72 inča.

prethodne ćelije

Ćelije na koje upućuje formula u drugu ćeliju. Na primer, ako ćelija D10 sadrži formulu = B5, B5 je za ćeliju D10.

primarni ključ

Jedno ili više polja koje jedinstveno identifikuje svaki zapis u tabeli. Na isti način da identifikuje registracije automobil, primarni ključ jedinstveno identifikuje zapis.

oblast štampanja

Jedan ili više opsega ćelija koje ste označili da biste odštampali kada ne želite da odštampate ceo radni list. Ako radni list sadrži oblast štampanja, štampa samo oblast štampanja.

naslovi za štampanje

Oznake redova i kolona koje se štampaju na vrhu ili na levoj strani svake stranice na odštampanom radnom listu.

polja svojstva

Nezavisno atribute povezane sa stavkama ili članovi, u OLAP kocki. Na primer, ako grad stavke veličina i populacije svojstva uskladištene u servera kocke, izveštaj izvedene tabele možete da prikažete veličine i populacije svaki grad.

zaštititi

Da biste postavke za radnog lista ili radne sveske da sprečite korisnike da pregledaju ili pristupe za navedenu elemenata radnog lista ili radne sveske.

filter izveštaja

Polja koja se koristi za filtriranje podskup podataka u izvedenoj tabeli ili izvedenom grafikonu izveštaj u jednu stranicu za dodatno raspored i analizu. Možete prikazati rezime sve stavke u filter izveštaja ili da prikazuje jednu stavku odjednom, koju filtrira podatke za sve druge stavke.

Q

Vrh stranice

upit

Upit ili u programu Access, prosečne vrednosti možete da pronađete zapise koje određeni odgovori pitaj za podatke koji su uskladišteni u bazi podataka.

upit kanala

Koristite upit kanala u DDE razgovora između odredišne aplikacije i određenog upita (na primer, upit1) u upitu. Da biste koristili upita kanala, morate ste već otvorili prozora upita pomoću sistema kanala.

dizajn upita

Svi elementi uključeni u prozoru upita, kao što su tabele, kriterijumi, redosled kojim su raspoređena polja i tako dalje. Dizajn i navodi da li je automatsko upita uključen i da li možete da uredite izvor podataka.

R

Vrh stranice

opseg

Dve ili više ćelija na radnom listu. Ćelije u opsegu može biti susedne ili nesusedne.

Samo za čitanje

Postavka koja omogućava datoteku da biste pročitati ili kopirati, ali ne menjaju ili sačuvani.

zapis

Skup informacija o određene osobe, mesto, događaja ili stvar. Kada upit prikazuje skup u oknu podataka rezultata, zapis je predstavljen kao red.

Osvežavanje (opseg spoljnih podataka)

Da biste ažurirali podatke iz spoljnog izvora podataka. Svaki put kada osvežavate podatke, videćete najnoviju verziju informacije u bazi podataka, uključujući sve promene koje su napravljene na podatke.

Osvežavanje (izveštaj izvedene tabele)

Da biste ažurirali sadržaj izveštaja izvedene tabele ili izvedenog grafikona da odražavaju promene osnovnog izvora podataka. Ako je izveštaj zasnovan na spoljnim podacima, osvežavanje pokreće osnovni upit da biste preuzeli nove ili promenjene podatke.

regresivna analiza

Obrazac statističke analize koristi za predviđanje. Regresivnu analizu procenjuje odnos između promenljivih tako da date promenljiva može biti predviđene iz jedne ili više promenljivih.

relativna referenca

U formuli, adresu ćelije na osnovu relativni položaj na ćeliju koja sadrži formulu i ćelije koji upućuje. Ako kopirate formulu, referenca se automatski prilagođava. Relativna referenca poprima oblik A1.

udaljena referenca

Referenca na podatke uskladištene u dokument iz drugog programa.

predložak izveštaja

Excel predložak (.xlt datoteka) koja sadrži jednu ili više upita ili izveštaja izvedene tabele koji su zasnovani na spoljnim podacima. Kada sačuvate predložak izveštaja, Excel čuva definiciju upita, ali ne skladištenje podataka dobijenih iz u predlošku.

rezultujući skup

Skup zapisa vraćaju kada pokrenete upit. Možete da vidite rezultat skup upita u upit ili možete da se vratite u Excel radni list radi dalje analize skup rezultata.

naslov reda

U sivom numerisanom sa leve strane svakog reda. Kliknite na zaglavlje reda da biste izabrali ceo red. Da biste povećali ili smanjili visinu reda, prevucite granicu ispod naslova reda.

oznake redova

Polje koje je dodelio red položaj u izveštaju izvedene tabele.

Vrednost podignuta na R

Broj od 0 do 1 koja otkriva kako su veoma procenjena vrednosti za liniju trenda odgovaraju stvarne podatke. Linije trenda je najčešće pouzdan kada vrednost podignuta na R je ili približno jednaka 1. Poznat i kao koeficijent određivanje.

S

Vrh stranice

scenario

Imenovani skup unosa vrednosti koje možete da zamenite u model radnog lista.

taster SCROLL lock

Sa taster scroll lock uključena, tastere sa strelicama pomerite se aktivni list, a ne aktivirate drugu ćeliju. Da biste uključili taster scroll lock ili isključivanje, pritisnite taster SCROLL LOCK.

odeljak

Bilo koju kombinaciju radnog lista, prikaza i scenarija vam da odaberete prilikom kreiranja izveštaja. Izveštaj može da sadrži više odeljaka.

Izaberite stavku

Da biste istakli u ćeliju ili opseg ćelija na radnom listu. Na izabrane ćelije će uticati na sledeće komande ili radnje.

Dugme „Izaberi sve“

Sivi pravougaonik u gornjem levom uglu na listu sa podacima gde se upoznali naslova redova i kolona. Kliknite na ovo dugme da biste izabrali sve ćelije na listu sa podacima.

ose grupe

Osu grafikona koji predstavlja dubinske dimenzija u pravi 3-D grafikon. Prikazuje imena grupe kao proizvoljno tekstualne vrednosti; To ne može da prikaže skalirane numeričkih vrednosti.

polje grupe

Polje koje se prikazuje u oblast grupe izveštaja izvedenog grafikona. Stavke u polju grupe nalaze se u legendi i obezbedite imena pojedinačne grupe podataka.

linije grupe

U 2-D naslagani trakasti i Stubičasti grafikoni, linija koje povezuju označivače podataka za svaku grupu podataka koji se koriste da biste naglasili razlike u merenja između svake grupe.

deljena radna sveska

Radna sveska je podešen da dozvoli većeg broja korisnika na mreži da biste prikazali i izvršite promene u isto vreme. Svaki korisnik koji čuva radnu svesku vidi promene koje su izvršili drugi korisnici.

ćelija sa jednim mapiranjem

Ćelija koja je povezana sa element koji se ne ponavlja u XML mapu.

redosled sortiranja

Način za raspoređivanje podataka na osnovu vrednosti ili tip podataka. Podatke možete da sortirate po abecednom, numeričkom ili po datumu. Redosled sortiranja koristim po rastućem redosledu (1 do 9, od A do Z) ili opadajućem (9 do 1, od Z do A) redosled.

izvornim oblastima

Opsege ćelija koji konsolidujete u oblasti odredište koji navedete. Izvornim oblastima može da bude na bilo koji radni list u radnoj svesci, u drugim radnim sveskama otvorena ili zatvorena ili na radnim listovima Lotus 1-2-3.

izvorni podaci

Na listi ili u tabeli koja se koristi za kreiranje izveštaja izvedene tabele ili izvedenog grafikona. Izvor podataka mogu biti oduzeto Excel tabele ili opsega, spoljne baze podataka ili kocke ili drugog izveštaja izvedene tabele.

SQL

Jezik koji se koristi da preuzme, ažuriranje i upravljanje podacima. Kada kreirate upit, upit koristi SQL da biste napravili odgovarajućih naredba SQL SELECT. Ako znate SQL, možete prikazati ili promeniti IZABERITE SQL instrukcije.

standardni font

Podrazumevani tekst font za radnih listova. Standardni font utvrđuje Podrazumevani font za stil normalne ćelije.

Rezime podataka

Za automatskih međuvrednosti i prikaze strukture radnog lista, svi redovi ili kolone koje rezimiranje detalje podataka. Rezime podataka je najčešće susedne sa i ispod detaljne podatke.

funkcija za rezimiranje

Tip izračunavanja koji kombinuje izvornih podataka u izveštaju izvedene tabele ili konsolidaciju tabele ili kada su Umetanje automatskih podzbirova na listi ili u bazi podataka. Funkcije za rezimiranje primeri Sum, Count i Average.

sistem kanala

Koristi u DDE razgovora između aplikacija da biste dobili informacije o sistemu, kao što su postojeće veze, otvorite upita i status odredišne aplikacije.

T

Vrh stranice

Okno "Tabela"

Oblasti prozora upita koji prikazuje tabele u upitu. Svaka tabela prikazuje polja iz kojih možete da preuzmete podatke.

predložak

Radne sveske koje kreirate i koristite kao osnovu za druge slične radne sveske. Možete da kreirate predloške za radnih svezaka i radnih listova. Podrazumevani predložak za radne sveske je nazvan Book.xlt. Podrazumevani predložak za radne listove koji se zove Sheet.xlt.

okvir za tekst

Pravougaoni objekat na radni list ili grafikon, u kojoj možete da otkucate tekst.

podeljci i oznake podeljaka

Podeljaka su mali linije mere, slično odeljenjima na lenjiru, koje seku osu. Oznake podeljaka identifikuje kategorije, vrednosti ili grupe u grafikonu.

nazivi u grafikonima

Opisni tekst koji se automatski poravnat sa osu ili centrirana na vrhu grafikona.

red sa ukupnim vrednostima

Posebni red u Excel tabeli koja pruža izbor korisne agregatne funkcije za rad sa numeričkih podataka.

ukupne vrednosti

Jedan od pet izračunavanja tipova upita definiše za vas: zbir, prosek, Count, Min i Max.

strelice za praćenje

Strelice koje pokazuju odnos između aktivne ćelije i njegove povezane ćelije. Strelice za praćenje je plavo kada koja pokazuje od ćelije koja pruža podatke u drugu ćeliju, a Crvena li ćelija sadrži vrednosti greške, kao što su #DIV/0!.

linija trenda

Grafički prikaz trendova u grupu podataka, kao što su linije sloping nagore za predstavljanje povećanje prodaje tokom određenog vremenskog perioda meseci. Linija trenda koriste se za proučavanje problema predviđanja, naziva se i regresivne analize.

linija trenda oznake

Opcionalni tekst za liniju trenda, uključujući jednačinom regresije ili vrednost podignuta na R, ili oba. Linija trenda oznaku možete oblikovani i premešta; Ne mogu da se podese.

U

Vrh stranice

rastuće / opadajuće trake

U linijskim grafikonima sa više grupa podataka, trake koje ukazuju na to razliku između tačaka podataka u grupi ime i prezime.

V

Vrh stranice

vrednost

Tekst, datum, broj ili logičke unosa koji dovršava uslov za pretraživanje ili filtriranje polja mora da ispuni. Na primer, polje Author jednako je uslov < b > < /b > mora da sadrži vrednost, kao što su < b > Jovana < /b > da bude dovršen.

osa vrednosti

Grafikon osu koja prikazuje razmere numeričkih vrednosti.

vrhova

Crna, kvadrat, draggable tačaka koje se pojavljuju na kraj i presecima linija ili krivih u određenih automatskih oblika (kao što su slobodne oblike, žvrljotine i krive) kada ste uređivanje tačaka u automatski oblik.

vrhova

Crna, kvadrat, draggable tačaka koje se pojavljuju na kraj i presecima linija ili krivih u određenim automatske oblike, kao što su slobodne oblike, žvrljotine i krive.

prikaz

Skup za prikaz i postavke štampanja koju možete da imenujete i koju možete da primenite na radnu svesku. Možete da kreirate više prikaza u istoj radnoj svesci bez čuvanja zasebne kopije radne sveske.

W

Vrh stranice

Veb upit

Upit koji preuzima podatke koji su uskladišteni na intranetu ili internetu.

analiza „šta ako“

Proces promene vrednosti u ćelijama da biste videli kako te promene utiču na rezultat formule na radnom listu. Na primer, sa različitim širinama kamatna stopa koja se koristi u amortizaciju tabeli da biste odredili Iznos plaćanja.

radna sveska

Datoteka program za unakrsne tabele koje kreirate u programu Excel. Radna sveska sadrži radne listove redova i kolona u kojoj možete da unesete i izračunavanje podataka.

radni list

Glavni dokument koje koristite u programu Excel za skladištenje i rad sa podacima. Takođe se naziva unakrsne tabele. Na radnom listu se sastoji od ćelija koje su organizovane u kolonama i redovima; na radnom listu uvek je uskladištena u radnoj svesci.

datoteka radnog prostora

Datoteke koje čuva prikazivanje informacija o otvorenim radnim sveskama, tako da možete kasnije nastavite rad sa iste veličine prozora, područja za štampanje, uveličavanje ekrana i postavke prikaza. Datoteke radnog prostora ne sadrži radne sveske sami.

World Wide Web

Sistem za kretanje kroz Interneta ili putem kolekcija radne sveske i druge Office dokumentima povezanim hiperveze i koja se nalazi na deljenom mrežnom resursu, preduzeća intranetu ili internetu. Kada koristite Veb pregledač, Web se pojavljuje kao kolekciju teksta, slika, zvukova i digitalnih filmova.

Prelomi

U tekstu, da prelomite red teksta automatski na dostizanje margina ili objekat i nastave tekst u novi red.

X

Vrh stranice

XML

Proširivi jezik za označavanje (XML): Skraжena obrazac od standardne Grg naznake jezik (SGML) koji omogućava projektantima da biste kreirali prilagođene oznake koje nude fleksibilnost pri organizovanju i izlaganje informacija.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne engleskom jeziku govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinsko prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×