Emitovanje prezentacije udaljenoj publici

Microsoft PowerPoint 2010 prezentaciju možete da emitujete udaljenoj publici preko Interneta. Tokom prezentacije projekcije slajdova u okviru programa PowerPoint, publika prati u svom pregledaču.

U ovom članku

Pregled emitovanja prezentacije

Priprema prezentacije za emitovanje

Emitovanje prezentacije

Pregled emitovanja prezentacije

Funkcija „Emitovanje projekcije slajdova“ u programu PowerPoint 2010 omogućava izlagačima da dele projekciju slajdova sa bilo kim, bilo gde širom Veba. Svojoj publici šaljete vezu (URL), a zatim svi koje ste pozvali gledaju sinhronizovani prikaz projekcije slajdova u pregledaču.

URL za projekciju slajdova možete da pošaljete učesnicima putem e-pošte. Tokom emitovanja u bilo kom trenutku možete da pauzirate projekciju slajdova, ponovo pošaljete URL učesnicima ili da pređete u drugu aplikaciju, a da pri tom ne prekinete emitovanje niti prikazivanje vaše radne površine učesnicima.

Izbor usluge emitovanja     Za funkciju „Emitovanje projekcije slajdova“ potrebna je mrežna usluga za hosting projekcije slajdova. Odaberite jednu od nekoliko usluga:

 • Usluga PowerPoint emitovanja. Ova usluga je dostupna svima koji imaju Windows Live ID i predstavlja dobro rešenje za držanje prezentacije publici koja je izvan vaše organizacije. Projekciji slajdova koja se hostuje u ovoj usluzi moći će da pristupe svi koji su na Internetu.

 • Usluga emitovanja koju obezbeđuje vaša organizacija, hostovana na serveru na kojem su instalirane Microsoft® Office Veb aplikacije. Da biste koristili ovu uslugu, administrator lokacije mora podesiti lokaciju emitovanja i članovi publike moraju imati pristup lokaciji.

Vrh stranice

Priprema prezentacije za emitovanje

Evo nekih stvari koje treba razmotriti pre emitovanja prezentacije:

Važno : Svako ko ima vezu ka projekciji slajdova može da je prikaže! Ako pozvani član prosledi vezu nekoj drugoj osobi, ona takođe može da prikaže vašu projekciju slajdova, pod uslovom da ima pristup usluzi.

 • Internet veza     Da biste koristili ovu funkciju, morate biti povezani sa Internetom ili imati pristup lokaciji emitovanja na serveru sa instaliranim Office Veb aplikacijama.

 • Podržani pregledači     Funkcija „Emitovanje projekcije slajdova“ može se prikazati u programima Internet Explorer, Firefox i Safari za Mac pregledače.

 • Ograničenja veličine datoteke     Usluga koju koristite može nametnuti ograničenje veličine datoteke za emitovane projekcije slajdova.

 • Podržane PowerPoint funkcije     Neke PowerPoint funkcije se menjaju kada se projekcija slajdova emituje na mreži:

  • Svi prelazi u prezentaciji prikazuju se kao prelazi postepenog pojavljivanja i iščezavanja u pregledaču.

  • Čuvari ekrana i iskačući prozori e-pošte mogu prekinuti korisnicima prikaz projekcije slajdova.

  • Audio zapisi (zvukovi, prateća priča) ne prenose se publici putem pregledača.

  • Nije moguće dodati beleške napisane perom ili označavanje u projekciju slajdova tokom prezentacije.

  • Ako pratite hipervezu u prezentaciji do Veb lokacije, učesnici vide samo poslednji slajd koji ste prikazali u originalnoj prezentaciji.

  • Ako u prezentaciji reprodukujete video zapis, pregledač ga ne prikazuje korisnicima.

Vrh stranice

Emitovanje prezentacije

Da biste emitovali prezentaciju, uradite sledeće:

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite stavku Emitovanje projekcije slajdova.

  Dugme „Emitovanje projekcije slajdova“ u grupi „Pokretanje projekcije slajdova“ na kartici „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint 2010.

  Otvara se dijalog Emitovanje projekcije slajdova.

  Dijalog „Emitovanje projekcije slajdova“

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Ukoliko želite da hostujete projekciju slajdova u usluzi navedenoj u okviru Usluge emitovanja, pređite na sledeći korak.

  • Ako za hostovanje projekcije slajdova želite da koristite neku drugu uslugu, izaberite stavku Promena usluge emitovanja. U okviru Izbor usluge emitovanja izaberite uslugu koju želite da koristite. Više informacija o uslugama emitovanja potražite u članku Izbor usluge emitovanja.

   Napomena : Ako ne vidite uslugu koju želite da koristite, kliknite na dugme Dodaj novu uslugu, a zatim u dijalogu Dodavanje usluge emitovanja unesite mrežnu adresu usluge koju želite da koristite i kliknite na dugme Dodaj.

 3. Kada izaberete uslugu emitovanja, kliknite na dugme Pokreni emitovanje. PowerPoint zatim kreira URL za prezentaciju.

  Dijalog „Emitovanje projekcije slajdova“ sa URL adresom za projekciju slajdova.

  PowerPoint kreira jedinstveni URL za projekciju slajdova.

 4. Da biste URL za prezentaciju poslali publici, izaberite neku od sledećih mogućnosti:

  • Da biste URL za prezentaciju poslali e-poštom, izaberite stavku Pošalji u e-poruci.

  • Da biste kopirali vezu, kliknite na dugme Kopiraj vezu.

 5. Kada publika dobije URL za projekciju slajdova, kliknite na dugme Pokreni projekciju slajdova da biste započeli emitovanje.

  Prikaz emitovane projekcije slajdova u pregledaču

  Publika prati projekciju slajdova u pregledaču tokom držanja prezentacije u programu PowerPoint 2010.

 6. Kada završite sa držanjem prezentacije i budete spremni da završite emitovanje, pritisnite taster ESC da biste izašli iz prikaza projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme Završi emitovanje.

  the broadcast tab appears when broadcasting slide show in powerpoint 2010.

  Kada počnete sa emitovanjem projekcije slajdova, kartica Emitovanje pojavljuje se na traci programa PowerPoint 2010.


Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×