Dozvoljavanje drugoj osobi da upravlja vašom poštom i kalendarom

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007 naloga. Većina kućnih i ličnih naloga ne koristi Microsoft Exchange. Za više informacija o Microsoft Exchange naloge i kako da biste utvrdili koju verziju Exchange nalog povezuje, pogledajte veze u odeljku takođe pogledajte.

Sličnu funkciju pomoćnika koji vam pomaže da vodite računa o pristigloj papirnoj pošti ima i program Microsoft Outlook koji služi da biste drugoj osobi, koja se zove delegat, omogućili da prima pozive za sastanak i odgovara na njih, kao i da šalje e-poruke u vaše ime. Osim toga, možete da dodelite dodatne dozvole kojima se delegatu omogućava da čita, kreira i ima punu kontrolu nad stavkama u Exchange poštansko sanduče.

Delegirani pristup se najčešće koriste menadžer i pomoćnik, pri čemu je pomoćnik (delegat) odgovoran za obradu menadžerovih dolaznih poziva za sastanak ili e-poruka i za koordiniranje menadžerovim rasporedom. U ovom članku uzet je u obzir ovakav slučaj da bi se objasnila ova funkcija. Međutim, delegirani pristup mogu da koriste i kolege.

U ovom članku

Delegirani pristup

Uključivanje delegiranog pristupa

Menjanje dozvola za delegata

Izbor stavki koje delegat ne može prikazati

Delegirani pristup

Dva korisnika programa Microsoft Office Outlook 2007 koji imaju Exchange nalog u istoj organizaciji mogu da dele Exchange fascikle. Deljenje fascikli je jedna od funkcija koje omogućavaju saradnju na Exchange serveru. Kada drugom korisniku programa Outlook dodelite pristup svojoj Outlook fascikli, moći ćete da kontrolišete da li delegat ima dozvole samo za čitanje ili naprednije dozvole. Podrazumevano je da stavkama koje označite kao privatne ne može niko da pristupi.

Važno : Nije dovoljno da se oslonite na opciju „Privatno“ da biste sprečili druge osobe da pristupe detaljima o zakazanim obavezama, kontaktima ili zadacima ukoliko oni primenjuju određene programske metode ili koriste druge programe za e-poštu.

Delegirani pristup je naprednija opcija od jednostavnog deljenja Outlook fascikli. Ako želite da dodelite dodatne dozvole, na primer da dozvolite delegatu da kreira e-poruke ili da odgovara na pozive za sastanak u vaše ime, neophodno je da koristite opciju „Delegirani pristup“.

Napomene : 

 • U skladu sa ulogom menadžera, vaša pošta mora da bude isporučena u vaše poštansko sanduče na Exchange serveru, a ne u datoteka ličnih fascikli (.pst) na računaru.

 • Potrebno je da vi i delegat koristite istu verziju programa Office Outlook.

Kada delegat poseduje dozvolu „Šalji u ime“, on može da napiše e-poruku i da u polje Od unese ime menadžera. Primaoci e-poruke će u polju Od videti tekst Ime delegata u ime Ime menadžera.

Napomena : Postoji napredna funkcija Exchange servera koja dozvoljava da više ljudi dobije dozvolu „Pošalji kao“ za drugo Exchange poštansko sanduče. Ovo određenoj osobi dozvoljava da pošalje poruku kao da je vlasnik poštanskog sandučeta. Dozvola „Pošalji kao“ može da se koristi sa ili bez delegiranog pristupa. Kada je dozvola „Pošalji kao“ omogućena, primalac će u polju Od videti samo ime menadžera. Ovu opciju mora da konfiguriše Exchange ili Microsoft Windows administrator. Ovaj slučaj je uobičajen kada postoji deljeno Exchange poštansko sanduče, na primer kada zaposleni šalje e-poruke kupcima iz deljenog Exchange poštanskog sandučeta, a ne sa svog Exchange naloga.

Uputstva za Exchange administratora za omogućavanje dozvole „Pošalji kao“

 1. U operativnom sistemu Microsoft Windows Server 2003 otvorite dijalog Active Directory Users and Computers.

 2. U meniju View izaberite stavku Advanced Features.

 3. U domenskom čvoru izaberite stavku Users.

 4. Otvorite korisnički nalog kojem želite da dodate dozvolu „Pošalji kao“.

 5. Na kartici Security kliknite na dugme Add.

 6. U polje Enter the object names to select upišite ime za prikaz ili korisničko ime osobe kojoj želite da dodelite dozvolu „Pošalji kao“. Više korisnika možete da dodate razdvajajući svaki unos tačkom i zarezom.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. Sa liste Permissions izaberite stavku Send As, a zatim potvrdite izbor Allow.

Savet : Da biste videli da li delegat ima Exchange dozvolu „Pošalji kao“ ili samo Outlook dozvolu delegiranog pristupa „Šalji u ime“, zatražite od delegata da kreira novu poruku i da je pošalje na svoj nalog e-pošte. Uverite se da je delegat u polje Od uneo ime drugog poštanskog sandučeta, na primer, ime menadžera. Ako se oba imena pojave u polju Od zajedno sa tekstom „u ime“, delegat ima samo Outlook dozvolu delegiranog pristupa „Šalji u ime“.

Kao osoba koja dodeljuje dozvolu, vi određujete nivo pristupa svojim fasciklama koji ima delegat. Delegatu možete da dodelite dozvolu da čita stavke u vašim fasciklama ili da čita, kreira, menja i briše stavke. Podrazumevano je da delegat ima pun pristup fasciklama Kalendar i Zadaci. Takođe, delegat može da odgovara na pozive za sastanak u vaše ime.

Ako želite da delegatu dozvolite da vidi sve poruke u vašem prijemnom poštanskom sandučetu, morate da mu dodelite dodatne dozvole. Uputstva za dodeljivanje dozvola su uključena u odeljak Uključivanje delegiranog pristupa.

Ukoliko nekoj osobi dozvolite pristup Exchange fasciklama, ona će imati pristup svim stavkama u fasciklama, izuzev onima koje su označene kao privatne. Uputstva za dozvoljavanje delegatima da pregledaju privatne stavke obuhvaćena su odeljkom Izbor stavki koje delegat ne može da vidi. Stavke u potfasciklama nisu dostupne delegatu osim ako ne promenite dozvole za deljenje za potfasciklu ili kreirate novu potfasciklu. Nove potfascikle nasleđuju dozvole za pristup od nadređene fascikle.

Vrh stranice

Uključivanje delegiranog pristupa

Delegat automatski dobija dozvolu „Šalji u ime“. To znači da delegat može da postupi na sledeći način:

 • Odgovori na poziv za sastanak poslat vama, menadžeru.

 • Primi odgovore na poziv za sastanak poslate vama, menadžeru.

 • Piše i šalje e-poruke koje će, kada budu primljene, u polju Od imati tekst Ime delegata u ime Ime menadžera.

Podrazumevano, delegat može da čita samo pozive za sastanak i odgovore poslate menadžeru. Delegat nema prava da čita bilo koje druge poruke u vašem prijemnom poštanskom sandučetu.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite karticu Delegati, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Pristup delegata

  Ako kartica Delegati ili na dugme Dodaj nedostaje

  Moguće je da kartica Delegati ili dugme Dodaj nedostaju iz nekog od sledećih razloga:

  • Ne postoji aktivna veza između programa Outlook i Exchange servera. Na statusnoj traci programa Outlook trebalo bi da bude prikazano Povezano sa Microsoft Exchange ili Na mreži.

  • Poruke se ne isporučuju u Exchange poštansko sanduče. Potrebno je da e-pošta bude isporučena u Exchange poštansko sanduče, a ne u datoteku ličnih fascikli (.pst) na čvrstom disku.

  • Moguće je da programski dodatak koji sadrži opciju „Delegirani pristup“ nije instaliran ili uključen.

   1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim i stavku Programski dodaci.

   2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku Proširenja za Exchange klijenta, a zatim kliknite na dugme Idi.

   3. U dijalogu Menadžer programskih dodataka potvrdite izbor Delegirani pristup.

    Ako opcija Delegirani pristup nije navedena, neophodno je da instalirate programski dodatak.

    1. U dijalogu Menadžer programskih dodataka kliknite na dugme Instaliraj.

    2. Izaberite datoteku dlgsetp.ecf, a zatim kliknite na dugme Otvori.

    3. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Menadžer programskih dodataka.

     Preporučuje se da ponovo pokrenete Outlook.

 3. Upišite ime osobe koju želite da odredite kao svog delegata ili potražite ime i zatim ga izaberite sa liste rezultata pretrage.

  Napomena : Delegat mora da bude osoba koja se nalazi na Exchange opšta lista adresa.

 4. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme u redu.

 5. U dijalogu Dozvole za delegate možete da prihvatite podrazumevane postavke dozvola ili da izaberete prilagođene nivoe pristupa za Exchange fascikle.

  Ako je delegatu potrebna samo dozvola za rad sa pozivima za sastanke i odgovorima, dovoljne su podrazumevane postavke dozvola, što podrazumeva i izbor polja za potvrdu Delegat prima kopije poruka poslatih meni u vezi sa skupovima. Postavku dozvole za fasciklu Prijemno poštansko sanduče možete da ostavite na Nijedan. Pozivi za sastanke i odgovori će ići direktno u prijemno poštansko sanduče delegata.

  Napomena : Podrazumevano, delegatu je dodeljena dozvola Urednik (može da čita, kreira i menja stavke) za fasciklu Kalendar, jer nakon što delegat odgovori na poziv za sastanak u vaše ime, taj sastanak će automatski biti dodat u fasciklu Kalendar.

  Opisi nivoa dozvola za delegate

  • Kontrolor     Sa ovom dozvolom delegat može da čita stavke u menadžerovoj fascikli.

  • Autor     Sa ovom dozvolom delegat može da čita i kreira stavke, da u njima vrši izmene ili ih briše. Na primer, delegat može da kreira zahteve za zadatke i pozive za sastanak direktno u menadžerovoj fascikli Zadatak ili Kalendar, a da potom te stavke šalje u ime menadžera.

  • Urednik     Sa ovom dozvolom delegat može da radi sve za šta i autor ima dozvole, kao i da dodatno vrši izmene i briše stavke koje je kreirao menadžer.

  Dozvole za delegatski pristup

 6. Potvrdite izbor Automatski pošalji poruku delegatu sa rezimeom ovih dozvola da biste delegatu poslali poruku sa obaveštenjem o promeni dozvola.

 7. Ako želite, potvrdite izbor Delegat može da pristupi mojim privatnim stavkama.

  Važno : Ovo je globalna postavka koja utiče na sve Exchange fascikle, što podrazumeva fascikle „E-pošta“, „Kontakti“, „Kalendar“, „Zadaci“, „Beleške“ i „Dnevnik“. Nije moguće dozvoliti pristup privatnim stavkama u samo jednoj fascikli.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Napomena : Poruke poslate sa dozvolom „Šalji u ime“ u polju Od uključuju ime delegata i ime menadžera. Kada se poruka pošalje sa dozvolom „Pošalji kao“, pojavljuje se samo ime menadžera. Više informacija o dozvolama „Pošalji kao“ potražite u odeljku Delegirani pristup

Vrh stranice

Menjanje dozvola za delegata

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim kliknite na karticu Delegati .

  Nedostaje kartica Delegati

  Moguće je da kartica Delegati nedostaje iz nekog od sledećih razloga:

  • Ne postoji aktivna veza između programa Outlook i Exchange servera. Na statusnoj traci programa Outlook treba da bude prikazano Povezano sa Microsoft Exchange ili Na mreži.

  • Poruke se ne isporučuju u Exchange poštansko sanduče. Potrebno je da e-pošta bude isporučena u Exchange poštansko sanduče, a ne u datoteku ličnih fascikli (.pst) na čvrstom disku.

  • Moguće je da programski dodatak koji sadrži opciju „Delegirani pristup“ nije instaliran ili uključen.

   1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim i stavku Programski dodaci.

   2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku Proširenja za Exchange klijenta, a zatim kliknite na dugme Idi.

   3. U dijalogu Menadžer programskih dodataka potvrdite izbor Delegirani pristup.

    Ako opcija Delegirani pristup nije navedena, neophodno je da instalirate programski dodatak.

    1. U dijalogu Menadžer programskih dodataka kliknite na dugme Instaliraj.

    2. Izaberite datoteku dlgsetp.ecf, a zatim kliknite na dugme Otvori.

    3. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Menadžer programskih dodataka.

     Preporučuje se da ponovo pokrenete Outlook.

 2. Izaberite ime delegata za koga želite da promenite dozvolu, a zatim kliknite na dugme Dozvole.

  Ako želite da uklonite sve dozvole za delegirani pristup, kliknite na dugme Ukloni i preskočite ostale korake.

  Dozvole za delegatski pristup

 3. Promenite dozvole za svaku Outlook fasciklu kojoj delegat ima pristup.

 4. Potvrdite izbor Automatski pošalji poruku delegatu sa rezimeom ovih dozvola da biste delegatu poslali poruku sa obaveštenjem o promeni dozvola.

Napomena : Ako želite da kopije poziva za sastanke i odgovore koji su vam stigli pošaljete delegatu, uverite se da mu je dodeljena dozvola Urednik (može da čita, kreira i menja stavke) za fasciklu Kalendar, a zatim potvrdite izbor Delegat prima kopije poruka poslatih meni u vezi sa skupovima.

Vrh stranice

Izbor stavki koje delegat ne može da vidi

Ako ste delegatu dali dozvole tako da može da pristupi vašim Outlook fasciklama, lične informacije u zakazanim obavezama, sastancima, zadacima i kontaktima možete da sakrijete. Otvorite svaku ličnu stavku, a zatim u grupi Opcije izaberite stavku Privatno.

Ako želite da delegat vidi privatne stavke, postupite na sledeći način:

 1. U meniju Alatke , kliknite na dugme Opcije, a zatim kliknite na karticu delegata .

  Nedostaje kartica Delegati

  Moguće je da kartica Delegati nedostaje iz nekog od sledećih razloga:

  • Ne postoji aktivna veza između programa Outlook i Exchange servera. Na statusnoj traci programa Outlook treba da bude prikazano Povezano sa Microsoft Exchange ili Na mreži.

  • Poruke se ne isporučuju u Exchange poštansko sanduče. Potrebno je da e-pošta bude isporučena u Exchange poštansko sanduče, a ne u datoteku ličnih fascikli (.pst) na čvrstom disku.

  • Moguće je da programski dodatak koji sadrži opciju „Delegirani pristup“ nije instaliran ili uključen.

   1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim i stavku Programski dodaci.

   2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku Proširenja za Exchange klijenta, a zatim kliknite na dugme Idi.

   3. U dijalogu Menadžer programskih dodataka potvrdite izbor Delegirani pristup.

    Ako opcija Delegirani pristup nije navedena, neophodno je da instalirate programski dodatak.

    1. U dijalogu Menadžer programskih dodataka kliknite na dugme Instaliraj.

    2. Izaberite datoteku dlgsetp.ecf, a zatim kliknite na dugme Otvori.

    3. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Menadžer programskih dodataka.

     Preporučuje se da ponovo pokrenete Outlook.

 2. Na listi izaberite ime delegata kome želite da date dozvolu da vidi privatne zakazane obaveze.

 3. Kliknite na dugme Dozvole.

 4. Potvrdite izbor Delegat može da pristupi mojim privatnim stavkama.

  Delegirani pristup privatnim stavkama

Važno : Nije dovoljno da se oslonite na opciju „Privatno“ da biste sprečili druge osobe da pristupe detaljima o zakazanim obavezama, kontaktima ili zadacima. Da biste bili sigurni da druge osobe ne mogu da pročitaju stavku koju ste označili kao privatnu, ne dodeljujte im dozvolu Redaktor (može da čita stavke) za fasciklu Kalendar, Kontakti ili Zadaci. Osoba kojoj je za pristup fasciklama dodeljena dozvola Redaktor (može da čita stavke) može da koristi programske metode ili neke druge programe za e-poštu da bi pregledala detalje u privatnim stavkama. Koristite opciju „Privatno“ samo kada delite fascikle sa osobama u koje imate poverenja.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinski Prevod: ovaj članak je preveden u sistemu računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×