Dodavanje usluge na XML Web kao izvor podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak vam pokazuje kako da dodate u XML Web usluzi kao izvor podataka, kako biste testirali vezu sa izvorom podataka i kako da prikažete informacije vratio Veb usluge tako što ćete kreirati prikaza podataka na lokaciji.

Važno : Ako vaša lokacija nalazi na serveru na kojem Windows SharePoint Services, podrazumevane postavke na serveru zahtevaju da administrator servera prvo uredite Web.config datoteke na serveru pre nego što možete da se povežete sa XML Web usluge, kao što je opisano u odeljku testira vezu sa izvorom podataka. Ako vaša lokacija nalazi na serveru na kojem Microsoft Office SharePoint Server 2007, možete da se povežete u XML Web usluzi bez ikakvih promena na serveru.

U ovom članku

Šta je to Veb usluge?

Dodavanje usluge na XML Web biblioteku izvora podataka

Testirajte vezu sa izvorom podataka

Kreiranje prikaza podataka u izvoru podataka XML Web usluge

Šta je to Veb usluge?

Veb usluga je softver dizajniran da podrži usklađena-programa interakcije preko mreže. U kontekstu Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Veb usluge je usluga koja vraća XML podataka kao odgovor na upite – tip poziva udaljene procedure. Pomoću Office SharePoint Designer 2007, možete da vršite interakciju sa postojeće Veb usluge tako što ćete uključiti kontrola izvora podataka XML Veb usluge na Veb stranicama. Obično ćete učiniti konfigurisanjem XML Web Service kao izvor podataka, a zatim tako što ćete kreirati prikaza podataka tih podataka, kao što je prikazano u ovom članku.

Veb usluge se koriste u opsegu integraciju aplikacija i deljenja podataka scenariji zato što pružaju međuoperativnost između softver komponente koje se mogu nalaziti na različitim platformama ili u drugom preduzećima. Veb usluge izvršava određenog zadatka, u kojem informacije je zahtevao na klijentskom računaru i vratio Veb usluge u obliku XML. Primeri uobičajenih XML Web usluge su valute konvertore hipoteka kalkulatori i akcija izveštaja.

XML Web usluge su napravili moguće SOAP, na osnovu standarde protokol koji se koristi za razmenu informacija u formatu XML preko mreže sa računara. Svaki Veb usluge obuhvata Veb usluge WSDL (Description Language) datoteku koja sadrži informacije o XML Veb usluge i njegove mogućnosti. Dobavljači usluga Web možete da registrujete svoje Veb usluge koristeći univerzalni opis otkrivanje i integracija (UDDI), specifikacija za objavljivanje i pronalaženje informacija o Veb usluge. Hteli da korisnicima možete da pretražujete UDDI registratora za Veb usluge koje oni mogu biti korisne. Nakon dodavanja Veb usluge na Veb lokaciji, prikazuje se informacije o toj Veb usluge koristeći Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Veb usluge koristi SOAP i WSDL da komunicirate sa pregledačem

Da biste dodali Veb usluge na biblioteku izvor podataka, morate da znate URL ADRESE za WSDL opis Veb usluge. Ova URL adresa završava se često na bilo koji? WSDL ili .wsdl. Kada su URL ADRESE za WSDL opis, Veb usluge možete dodati u biblioteku izvora podataka.

Windows SharePoint Services 3.0 pruža Veb usluge za interakciju sa skoro bilo kog aspekt svaki servera, lokaciju, listu, biblioteku, ankete ili Veb stranicu koja je zasnovana na Windows SharePoint Services 3.0. Microsoft Office SharePoint Server 2007 obezbeđuje iste Veb usluge kao Windows SharePoint Services 3.0, kao i dodatni skup Veb usluge. U sledećih procedura, koristite Veb usluge po imenu mreže. Web Veb usluge pruža metoda za rad sa SharePoint lokacije i podlokacije. Na primer, možete da koristite ovaj Veb usluge za upite za i prikaz naslovi i URL adrese za sve lokacije u okviru trenutne kolekcije lokacija, naslove i URL adrese svih lokacija direktno ispod trenutne lokacije ili URL adresu nadređene lokacije za URL adresu navedenu stranicu.

Možete da pronađete veze ka više informacija o Veb usluge koju obezbeđuje Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007 u odeljku Takođe pogledajte .

Vrh stranice

Dodavanje usluge na XML Web biblioteku izvora podataka

Da biste lakše upravljanje i održavanje na SharePoint lokaciju, želite da kreirate prikaz podataka koja prikazuje imena i URL adrese za sve podlokacije u trenutnoj kolekciji lokacija. Povezivanjem Web uslugu u Windows SharePoint Services po imenu mreže i koristi kao izvor podataka, možete brzo da preuzmete ovaj podatke i kreiranje prikaza ga.

 1. Ako Biblioteka izvora podataka nije vidljivo, u meniju Okna zadataka izaberite stavku Biblioteka izvora podataka.

 2. U oknu zadatka Biblioteci izvor podataka , u okviru XML Web services, izaberite stavku Povezivanje sa Veb usluge.

  Ako XML Web Services naslov skupljen, kliknite na znak plus (+) da biste ga razvili.

 3. U dijalogu Svojstva izvora podataka , u polju lokacija opis usluge na kartici izvora , otkucajte URL Veb usluge ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli i izabrali WSDL datoteka.

  U ovom primeru, otkucajte http://ime servera/_vti_bin/Webs.asmx?WSDL, gde je ime servera je ime servera.

 4. Kliknite na dugme Povezivanje sada.

  Kada se veza uspostavi, dugme Poveži se sada menja u dugme za prekid veze i druge opcije na kartici će postati dostupne.

  na kartici izvor svojstva dijalog izvora podataka

 5. Na listi izaberite komandu koju podataka da biste konfigurisali postoje četiri opcije:

  • Izaberite komandu preuzima informacije iz Veb usluge. Zatim možete da prikažete informacije na lokaciji tako što ćete kreirati prikaza podataka.

  • Umetanje, Ažuriranjei Brisanje komande i preuzeli informacije iz Veb usluge. Međutim, možete da kreirate prikaz podataka koja prikazuje ili menja informacije koje se preuzimaju pomoću ove komande. Možete da koristite samo prikaz podataka da biste prikazali informacije koje se preuzimaju pomoću komande "izaberite stavku".

   U ovom primeru, kliknite na komandu Izaberite zato što želite da kreirate prikaz podataka sa podacima koji se dobija pomoću Veb usluge.

   U okviru Izaberite informacije za povezivanje, možete da vidite da je Ime uslugeWeb i da li je Adresaservera name/_vti_bin/Webs.asmx http://your.

 6. Na listi Port , kliknite na dugme aplikacije protokol koji želite da koristite za pristup Veb usluge.

  Opcije na ovoj listi obezbedilo Veb usluge kao kompatibilni protokoli i će se promeniti iz Veb usluge da biste Veb usluge.

  Da biste pratili primeru, kliknite na dugme WebsSoap.

 7. Na listi operacija izaberite operaciju koju želite Veb usluge da biste uradili. Opcije na listi su definisani operacije koje možete da izvršite pomoću Veb usluge.

  Za Web uslugu koja se zove Web lokacija koja se koristi u ovom primeru, dostupne su sledeće operacije:

  • Da biste dobili naslovi i URL adrese za sve lokacije u okviru trenutne kolekcije lokacija, kliknite na dugme GetWebCollection.

  • Da biste vratili kolekcije definicija predloška liste trenutne lokacije, kliknite na dugme GetWeb.

  • Da biste se vratili na svojstva lokacije (na primer, ime, opis i teme), kliknite na dugme GetListTemplates.

  • Da biste dobili naslovi i URL adrese svih lokacija direktno ispod trenutne lokacije, kliknite na dugme GetAllSubWebCollection.

  • Da biste dobili URL nadređene lokacije za URL adresu navedenu stranicu, kliknite na dugme WebURLFromPageURL.

  • Da biste se vratili u tipove sadržaja koristi na trenutnoj lokaciji, kliknite na dugme GetContentTypes.

   U ovom primeru, kliknite na GetWebCollection.

 8. Lista parametara prikazuje imena parametara koji Veb usluge zahteva ili prihvata. Da biste konfigurisali stalne ili podrazumevana vrednost parametra sve, kliknite na nju i izaberite stavku Izmeni.

  Potrebne su identifikovane sa znakom zvezdice (*). Web Veb usluga ne zahteva parametre.

 9. Kliknite na dugme U redu.

  XML Web usluzi sada navedeni u biblioteci izvora podataka.

  XML Web usluzi jer se pojavljuje u biblioteci izvora podataka

Vrh stranice

Testirajte vezu sa izvorom podataka

Sada kada ste kreirali vezu sa izvorom podataka koji se pojavljuje u biblioteci izvor podataka, koji želite da biste se uverili da veze radi ispravno. Da biste testirali vezu izvora podataka:

 • U Biblioteci izvor podataka, kliknite na izvor podataka, a zatim kliknite na dugme Prikaži podatke. Otvara se okno zadatka Detalja izvora podataka .

Ako okno zadataka Detalja izvora podataka prikazuje podatke iz izvora podataka, vezu sa izvorom podataka radi ispravno. Spremni ste za kreiranje prikaza podataka od tih podataka. Pređite na sledeći odeljak.

Ako okno zadatka Detalja izvora podataka ne prikazuje podatke iz izvora podataka, ali umesto toga na koji okno zadataka ili prazan ili prikazuje poruku o grešci, vezu sa izvorom podataka ne radi ispravno. Do ovog problema može doći ako vaš server je pokrenut Windows SharePoint Services, server je iza proxy servera ili zaštitnog zida i postavki proxy servera nije naveden u datoteci Web.config za virtuelnog servera.

Da biste rešili ovaj problem, obratite se administratoru servera i pitajte je da izvršite sledeću proceduru. Administrator servera mora da uredite Web.config datoteku da biste uključili postavki proxy servera za virtuelnog servera gde se nalazi na lokaciju. U okruženju farme servera administrator servera mora da uredite Web.config datoteke za svaku virtuelnog servera u svakoj izloženim Veb server u farmi servera.

Napomena : Promena podrazumevane proxy server postavka omogućava server-server komunikacije, ali ne na bilo koji način utiče na dolazne veze ili pristup dozvole na server.

Konfigurisanje Web.config datoteke na serveru

Da biste konfigurisali Web.config datoteku, sledite ove korake na serveru na Windows SharePoint Services:

 1. Pokrenite uređivač teksta kao što je program Notepad.

 2. Pronađite i otvorite datoteku Web.config za virtuelnog servera mesto na koje želite da biste dozvolili korisnicima da kreiraju veze za XML Veb usluge i Serverske skripte izvora podataka.

  Web.config fascikla se nalazi u oblasti sadržaja servera – na primer, podrazumevana putanja je \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Uradite sledeće:

  • Ako koristite Windows SharePoint Services 3.0    Kopirajte i nalepite sledeće redove u datoteci Web.config bilo gde na nivou direktno ispod < konfiguracije > čvor.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < automatski Otkrij proxy servera = „true” / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • Ako koristite Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    Kopirajte i nalepite sledeće redove u datoteci Web.config bilo gde na nivou direktno ispod < konfiguracije > čvor. Promenite ime proxy servera i < Port > < ProxyServer > port koji koristite.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy servera proxyaddress = "http:// < ProxyServer >: < Port >” bypassonlocal = „true” / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Sačuvajte Web.config datoteku, a zatim zatvorite uređivač teksta.

 5. Poništavanje Microsoft Internet Information Services (IIS) da biste primenili promene. Alternativno, možete poništiti posle na sledeći korak da biste primenili promene na više virtuelnog servera u isto vreme. Da biste poništili IIS, otvorite prozor komandne linije i otkucajte iisreset na komandnoj liniji.

 6. Ponovite korake od 1 do 5 za svaki virtuelnog servera mesto na koje želite da biste dozvolili korisnicima da kreiraju veze za XML Veb usluge i Serverske skripte izvora podataka.

Vrh stranice

Kreiranje prikaza podataka u izvoru podataka XML Web usluge

Sada kada ste dodali Veb usluge u biblioteci izvor podataka, možete da kreirate prikaz podataka koji prikazuje podatke preuzete iz Veb usluge.

Možete brzo da kreirate prikaz podataka jednostavno prevlačenjem izvora podataka na stranici. Kada prevučete izvora podataka na stranici, rezultat je podrazumevani prikaz podataka, u kojoj prvih pet polja u izvoru podataka će se pojaviti u svaki red u osnovnu tabeli. Ako prvi put pet polja se pojavljuju na odgovarajuće podatke, izvor podataka je ispravno podešen.

Prikazi podataka zasnovane na tehnologiji Microsoft ASP.NET 2.0. Da biste kreirali prikaz podataka, morate da pokrenete sa u ASP.NET stranicu (.aspx datoteka).

 1. U meniju datoteka , stavku novo, a zatim kliknite na dugme ASPX.

  Otvara novu stranicu sa oznakom OBRASCA.

  ASP.NET oznake obrasca

 2. Ako Biblioteka izvora podataka nije vidljivo, u meniju Okna zadataka izaberite stavku Biblioteka izvora podataka.

 3. U oknu zadatka Biblioteci izvora podataka pronađite izvor podataka – u ovom primeru, Web lokacija na vašem serveru, gde je vaš server imena servera – a zatim ga prevucite na stranicu.

  Prikaz podataka koji sadrži sve naslove i URL adrese za sve lokacije u kolekciji lokacija trenutni sada prikazuju na stranici i otvara se okno zadatka Detalja izvora podataka .

Za više informacija o prikaza podataka potražite u članku Kreiranje prikaza podataka.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×