Dodavanje, uređivanje ili brisanje stavki liste

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. Potražite pronađete Engleska verzija ovaj članak ovde za referencu.

SharePoint lokacije mogu da sadrže različite liste, kao što su kontakti, kalendari, objave i za praćenje problema. Bez obzira na tip liste su slični za dodavanje, uređivanje ili brisanje stavki liste. Na listi mogu da sadrže tekst, broj, izbor, valute, datuma i vremena za pronalaženje, da/ne i izračunatih kolona. Datoteke možete da priložite i na stavku liste da biste pružaju dodatne detalje, kao što su unakrsne tabele koje sadrže brojeve za podršku ili dokument koji sadrži informacije.

Napomena : Za dodavanje, uređivanje ili brisanje stavki na listi, morate imati dozvolu za doprinošenje listi. Ako ne vidite opciju za dodavanje ili uređivanje stavke sa liste, obratite se SharePoint administratoru ili menadžera.

Dodavanje liste na stranicu

 1. Na stranici koju želite da dodate na listi, izaberite stranicu i zatim kliknite na dugme Uredi. Ako ne vidite karticu stranica, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“, a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

  Uređivanje stranice

  Napomena : Ako komanda " Uređivanje " je onemogućena ili se ne pojavi, verovatno nemate dozvolu za uređivanje stranice. Obratite se administratoru ili menadžera.

 2. Kliknite na mesto na stranici gde želite da prikažete na listi i kliknite na dugme Umetni , a zatim izaberite stavku Segment aplikacije.

 3. Izaberite Segment aplikacije za listu i kliknite na dugme Dodaj.

 4. Kada završite sa uređivanjem stranice, kliknite na dugme Sačuvaj. U nekim slučajevima imate opciju Sačuvaj kao radnu verziju ili Sačuvaj i objavi.

Važno : Da biste dodali liste na stranicu, morate da imate dozvole za uređivanje stranice. Obično znači da morate da se u grupi "članovi" za lokaciju. Neke stranice nije moguće urediti – na primer, na stranici "sadržaj lokacije".

Dodavanje stavke na listu

Postoje dva načina za dodavanje stavke na listu, jedne stavke u prikazu liste ili više stavki u prikazu za unakrsne tabele.

Dodavanje jedne stavke u prikazu liste

 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu na kojoj želite da dodate stavke.

 2. Izaberite stavku + Nova stavka vezu iznad liste.

  Napomena : Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Unesite informacije za stavku liste.

  • Morate uneti informacije ako oznake kolone (polje) ima zvezdicu * pored njega.

  • Da biste priložili datoteku ili datoteke na stavku sa liste, na kartici Uređivanje , u grupi Radnje kliknite na dugme Priloži datoteku, a zatim kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli datoteku. Držite pritisnut taster naCTRLključ prilikom izbora datoteke da biste priložili više od jedne datoteke.

   Uređivanje kartica na traci sa Priloži datoteku markirana.

   Kliknite na dugme Otvori , a zatim kliknite na dugme u redu. Ako komanda " Priloži datoteku " nije dostupna, na listi ne podržava priloge.

  • U zavisnosti od liste, dodatne komande možda su dostupne na kartici Prilagođene komande na traci.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Dodavanje više stavki u prikazu unakrsne tabele

 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu na kojoj želite da dodate stavke.

 2. Kliknite na dugme Uredi na vrhu liste. Ovo je isto što i izabrati komandu Brzog uređivanja na karticu Lista .

  Dodavanje stavke stavki umetnutoj u listu

  Lako sa možete se prebaciti prikaza liste u unakrsnoj tabeli prikaz tako što ćete izabrati Prikaz i Uređivanje brze komande na kartici "Lista".

 3. Unesite informacije za stavku liste.

  Poruka o grešci za kolone koje zahtevaju informacije, prikazuje ako ne unesete ništa.

  Važno : Ne možete da priložite datoteku više stavki sa liste kada unakrsnu tabelu u prikazu za uređivanje. Međutim, i dalje možete da priložite datoteku za pojedinačne stavke liste u prikazu unakrsne tabele. Pratite korake u članku Dodavanje priloga stavci postojeće ali izaberite stavku Elipsa (...) u unakrsnoj tabeli spisak pored svake stavke.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kada završite sa unosom informacija, kliknite na dugme Zaustavi uređivanje ove liste.

  • Da biste izbrisali stavku, kliknite na tri tačke pored stavke, a zatim izaberite stavku Izbriši stavku u padajućem meniju.

Uređivanje jednu ili više stavki i dodavanje priloga

Baš kao sa dodavanjem stavki, postoje dva načina da uredite stavku na listi. Možete da uredite stavke u prikazu liste, što je podrazumevani metod, ili možete da uredite više stavki u unakrsnoj tabeli prikaz brzo.

Uređivanje stavke

Uređivanje jedne stavke u prikazu liste
 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu na kojoj želite da uredite stavku.

 2. Kliknite na ime ili naslov liste.

 3. Kliknite na tri tačke (...) pored stavke koju želite da uredite, a zatim izaberite stavku Uredi stavku u padajućoj listi.

 4. Uredite informacije u stavku liste.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje više stavki u prikazu za unakrsne tabele
 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu koju želite da dodate stavku.

 2. Kliknite na dugme Uredi na vrhu liste.

  Dodavanje stavke stavki umetnutoj u listu

  Lako sa možete se prebaciti prikaza liste u unakrsnoj tabeli prikaz tako što ćete izabrati Prikaz i Uređivanje brze komande tim redosledom.

 3. Uredite informacije o stavci kao što to radite u unakrsnoj tabeli.

  Važno : Ne možete da priložite datoteku više stavki sa liste kada unakrsnu tabelu u prikazu za uređivanje. Međutim, i dalje možete da priložite datoteku za pojedinačne stavke liste u prikazu unakrsne tabele. Pratite korake u članku Dodavanje priloga stavci postojeće ali izaberite stavku Elipsa (...) u unakrsnoj tabeli spisak pored svake stavke.

 4. Kada završite sa uređivanjem informacije, kliknite na dugme Zaustavi uređivanje ove liste.

Dodavanje priloga postojeće stavke
 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu na kojoj želite da uredite stavku.

 2. Kliknite na ime ili naslov liste.

 3. Kliknite na tri tačke (...) pored stavke koju želite da uredite, a zatim izaberite stavku Uredi stavku u padajućoj listi. Ako se nalazite u prikazu za unakrsne tabele, kliknite na dugme Elipsa (...) pored stavke. _

 4. Kliknite na dugme Uredi, u grupi Radnje , kliknite na dugme Priloži datotekui zatim kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli datoteku. Držite pritisnut taster naCTRLključ prilikom izbora više datoteka da biste priložili više od jedne datoteke.

  Uređivanje kartica na traci sa Priloži datoteku markirana.

  Kliknite na dugme Otvori , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj ili u redu. Ako komanda " Priloži datoteku " nije dostupna, na listi ne podržava priloge. Razgovarajte sa SharePoint administratoru ili menadžera.

 5. Da biste izbrisali prilog iz stavke liste, kliknite na dugme Uredi stavku. U odeljku Prilozi u obrascu pored priloga koji želite da uklonite, kliknite na dugme Izbriši.

  Brisanje priloga

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Brisanje stavki sa liste

Oprez : Brisanje stavki može biti trajno i možda nećete moći da ih spasiti. Razmislite o premeštanju ili arhiviranje stavki umesto toga. U zavisnosti od toga kako je konfigurisan na lokaciju, možda ćete moći da oporavite stavke i njen sadržaj iz korpe Za otpatke. Za više informacija pogledajte članak Vraćanje u prethodno stanje sadržaj pomoću korpe za otpatke .

 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu na kojoj želite da izbrišete stavke.

 2. Kliknite na naslov liste u kojem želite da radite.

  Web segment liste pomoću strelica koja upućuje na naslovnu vezu.

  Napomena : Na lokaciji znatno moguće izmeniti u izgled i navigacija. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što su komande, dugme ili vezu, obratite se administratoru ili menadžera.

 3. Odaberite karticu stavke , potvrdite izbor stavki koje želite da izbrišete i zatim izaberite stavku Izbriši stavku iz odeljka Upravljanje karticu stavke .

  Brisanje stavke

Vraćanje izbrisanih stavki iz korpe za otpatke

Ako izbrišete stavku sa liste, ali želite da spasete da pratite ove korake.

 1. Kliknite na dugme Korpa za otpatke na traci za brzo pokretanje na levoj strani ekrana.

  Odaberite korpu za otpatke u navigaciji sa leve strane.

  Ako ne vidite korpu Za otpatke na traci za brzo pokretanje, sledite ove korake:

  • Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“, a zatim izaberite stavku Sadržaj lokacije.

  • Korpa za otpatke je u gornjem desnom delu stranici "sadržaj lokacije".

   Prikaz korpe za otpatke dugme unutar sadržaj lokacije.
 2. Proverite stavku ili stavke koje želite da vratite, a zatim kliknite na dugme Vrati izbor da biste vratili izabrane stavke.

Napomena :  Ako ne vidite stavku koju tražite, možda je prekoračila ograničenje vremena zadržavanja i već je izbrisana. Nije sve izgubljeno. Možete da se obratite administratoru koji će možda moći da je vrati.

Dodavanje stavki na listu slanjem e-pošte

Diskusione table, objave i kalendari se možete podesiti tako da korisnici mogu dodavati stavke slanjem e-pošte, ako je vaša lokacija omogućen za prijem sadržaja putem e-pošte. Poruka na blogu mogu proslediti putem e-pošte, iako se ne mogu proslediti komentara na blogu. Druge liste se možete podesiti da prima e-poštu pomoću prilagođenih rešenja koja se zove upravljači e-pošte.

Napomena : E-pošte je onemogućen za SharePoint Online zbog performanse zabrinutosti, kao i bezbednost, zahteva za podatke, pravne usaglašenost i upotrebljivost zabrinutosti... Možete da omogućite samo e-pošte za na premisses verzija sistema SharePoint.

Pribavite e-adresu liste tako što ćete uraditi jednu ili više nešto od sledećeg:

 • Potražite u adresaru programa za e-poštu. Ako nema e-adresu, morate da ga dobijete od osobe koja je podesila listu. Možete da ga dodate na listu kontakata programa za e-poštu, tako da je kasnije lakše pronašli.

 • Pogledajte opis na listi, koji se pojavljuje odmah ispod naslova liste. Možda je vlasnik lokacije dodao e-adresu liste njen opis.

 • Pregledajte postavke e-pošte za listu, ako e-adresa ne pojavljuje u opisu liste i imate dozvolu za prikaz postavki liste:

  1. Idite na lokaciju koja sadrži listu za koju želite da pošaljete datoteke e-pošte.

  2. Kliknite na naslov liste koji želite da koristite.

   Napomena : Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

  3. Izaberite stavku Postavke liste, u grupi postavke , na kartici Lista .

   Dugme „Postavke liste“

 • Na stranici Postavke liste ako na listi je podešen da prima e-poštu, njena adresa pojavljuje se u okviru komunikacijepored e-adresa.

Napomena : Ako e-adrese ne pojavi na stranici Postavke liste, na lokaciju nije podešen za e-poštu.

Dodavanje fascikli slanjem e-pošte

 • Koristite e-adresu vaše SharePoint grupe da biste poslali stavku liste kao e-poruku. Vaša organizacija možda ima sopstvenu listu e-pošte koja se zove SharePoint grupa, što omogućava da njene članove šalje e-poštu. Adresa SharePoint grupe može da sadrži adrese lista, tako da kada šaljete e-poštu članovima grupe, prilozi poruke se automatski dodaju na SharePoint lokaciju.

Slanje e-pošte na listu
 1. U aplikaciji za e-poštu pripremite stavku koju želite da pošaljete na neki od sledećih načina:

  • Da biste poslali predmet diskusije ili objavili stavku na blogu tima, uključite svoj sadržaj u telo poruke.

  • Da biste poslali kalendarsku stavku, pošaljite poziv za sastanak ili zakazanu obavezu iz aplikacije za e-poštu ili kalendar.

  • Da biste poslali sliku, obrazac ili dokument, dodajte tu stavku kao prilog poruci.

  • Da biste poslali standardnu e-poruku ili odgovor, uključite svoj sadržaj u telo poruke kao da radite sa bilo koje e-poruke.

 2. U polju za ili Cc unesite adresu liste. Ako vaša SharePoint grupa već uključuje listu, unesite e-adresu SharePoint grupe.

 3. Pošalji poruku.

U zavisnosti od postavki servera e-pošte, to može potrajati nekoliko trenutaka stavka liste pojavi. Ako ne vidite stavku na listi, osvežite pregledač.

Napomena : Ako šaljete kalendarske stavke na lokaciju pomoću e-pošte, morate da obavestite učesnike sastanka ako do promena. Ako promenite detalje sastanka na lokaciji, ispravke za sastanak i otkazivanja se ne šalju automatski sa lokacije.

Dodatni resursi

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!