Prijavljivanje

Dodavanje, uređivanje ili brisanje stavki liste

Lokacija može uključivati različite liste – od kontakata i kalendara do objava i praćenja problema. Bez obzira na tip liste koji ažurirate, proces je sličan za dodavanje, uređivanje i brisanje stavki liste. Možete kreirati listu sa različitim kolonama, uključujući „Tekst“, „Broj“, „Izbor“, „Valuta“, „Datum i vreme“, „Pronalaženje“, „Da/ne“ i „Izračunato“. Stavci liste takođe možete priložiti neke datoteke da biste obezbedili dodatne detalje, kao što je unakrsna tabela koja sadrži brojeve za podršku ili dokument koji sadrži pomoćne informacije.

Napomene : 

 • Da biste dodali, uredili ili izbrisali stavke na listi, morate imati dozvolu za doprinošenje listi.

 • Proces dodavanja, uređivanja i brisanja stavki liste u prikazu lista sa podacima opisan je u pomoći za SharePoint.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje stavke na listu

Dodavanje stavke pomoću obrasca

Dodavanje stavke u stavku umetnutu na listu ili uređivanje te stavke

Dodavanje stavki na listu slanjem e-pošte

Uređivanje stavke sa liste

Uređivanje stavke pomoću obrasca

Brisanje nekih stavki sa liste

Dodavanje stavke na listu

Postoje dva načina za dodavanje stavke na listu. Stavku možete dodati pomoću obrasca, što je podrazumevani metod, ili je možete dodati neposredno, što znači da stavku dodajete direktno na stranicu liste.

Napomena :  Neke liste se mogu pojaviti u veb segmentima, koji predstavljaju osnovne sastavne blokove stranica na lokaciji. Na primer, liste „Objave“, „Kalendar“ i „Veze“ pojavljuju se u veb segmentima na podrazumevanoj matičnoj stranici. Kada se lista pojavi u veb segmentu, možda možete dodati stavke na listu bez direktnog otvaranja liste. Međutim, ako ne vidite vezu za dodavanje nove stavke na listu, treba direktno da otvorite listu.

Dodavanje stavke pomoću obrasca

 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu za koju želite da dodate stavku.

 2. Na traci za brzo pokretanje (levo okno za navigaciju) kliknite na ime liste ili kliknite na Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“, izaberite stavku Sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime liste u odgovarajućem odeljku za liste.

  Napomena :  Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Na traci izaberite karticu Stavke, a zatim u grupi Novo izaberite stavku Nova stavka.

  Ako su na listu dodati dodatni tipovi sadržaja, kliknite na strelicu pored stavke Novo da biste prikazali druge opcije, kao što je Novi problem sa podrškom ili Novi prodavac.

 4. Unesite informacije za stavku liste. Imajte u vidu sledeće:

  • Morate uneti informacije ako se pored oznake kolone nalazi crvena zvezdica.

  • Da biste priložili datoteku stavci liste, na traci, na kartici Uređivanje, u grupi Radnje kliknite na dugme Priloži datoteku, kliknite na dugme Potraži da biste pronašli datoteku i kliknite na dugme U redu. Za svaku stavku liste možete priložiti više datoteka. Ako komanda Priloži datoteku nije dostupna, lista možda ne podržava priloge.

  • U zavisnosti od liste, dodatne komande možda su dostupne na kartici Prilagođene komande na traci.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kada završite sa unosom informacija, kliknite na dugme Sačuvaj na dnu obrasca.

  • Da biste odbacili unete informacije, kliknite na dugme Otkaži na dnu obrasca.

Vrh stranice

Dodavanje stavke u stavku umetnutu na listu ili uređivanje te stavke

 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu za koju želite da dodate stavku.

 2. Na traci za brzo pokretanje kliknite na ime liste ili kliknite na Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“, izaberite stavku Sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime liste u odgovarajućem odeljku za liste.

  Napomena :  Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Kliknite na dugme Uredi na dnu liste.

  Dodavanje stavke stavki umetnutoj u listu

 4. Unesite informacije za stavku liste. Imajte u vidu sledeće:

  • Ako za kolone koje zahtevaju informacije ne unesete ništa. pored kolone se prikazuje poruka o grešci.

  • Prilikom neposrednog uređivanja nije moguće priložiti datoteku stavci liste. Međutim, stavku liste možete priložiti dodavanjem stavke pomoću obrasca.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kada završite sa unosom informacija, kliknite na dugme Zaustavi uređivanje ove liste.

  • Da biste odbacili unete informacije, kliknite na tri tačke pored stavke i izaberite stavku Izbriši stavku iz padajućeg menija.

Vrh stranice

Dodavanje stavki na listu slanjem e-pošte

Diskusione table, objave i kalendari mogu biti podešeni tako da korisnici mogu dodavati stavke slanjem e-pošte, ako je lokaciji omogućen prijem sadržaja e-poštom. Objavljene poruke na blogu mogu biti prosleđene e-poštom iako komentari za blog ne mogu biti prosleđeni. Pomoću prilagođenih rešenja pod imenom „rukovaoci e-poštom“ druge liste mogu biti podešene da primaju e-pošte.

Pribavite e-adresu liste tako što ćete uraditi sledeće:

 • Pogledajte adresar u programu za e-poštu. Ukoliko u njemu ne pronađete e-adresu, možete da je nabavite od osobe koja je podesila kalendar. Nakon toga možete da je dodate na spisak kontakata u programu za e-poštu da biste kasnije mogli lako da je pronađete.

 • Pogledajte opis liste koji se pojavljuje odmah ispod naslova liste. Vlasnik lokacije je možda dodao e-adresu liste u opis.

 • Prikažite postavke e-pošte za listu ako se e-adresa ne pojavljuje u opisu liste i imate dozvolu za prikaz postavki liste:

  1. Idite na lokaciju koja sadrži listu za koju želite da pošaljete datoteke e-poštom.

  2. Na traci za brzo pokretanje kliknite na ime liste ili kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“, izaberite stavku Prikaži sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime liste u odgovarajućem odeljku za liste.

   Napomena :  Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

  3. Na traci, na kartici Lista, u grupi Postavke izaberite stavku Postavke liste.

   Dugme „Postavke liste“

 • Ako je na stranici Postavke liste listi omogućeno da prima e-poštu, njena adresa pojavljuje se u okviru Komunikacije pored stavke E-adresa.

Napomena :  Lokacija mora biti omogućena za e-poštu. Ako se stavka E-adresa ne pojavi na stranici postavki liste, vaša lokacija nije omogućena za e-poštu.

Dodavanje fascikli slanjem e-pošte

 • Da biste stavku liste poslali kao e-poruku, koristite e-adresu svoje SharePoint grupe. Vaša organizacija možda ima sopstvenu listu e-pošte, pod imenom „SharePoint grupa“, koja omogućava svojim članovima da šalju e-poštu jedni drugima. Adresa SharePoint grupe može sadržati adrese lista, tako da kada šaljete e-poštu članovima grupe, prilozi porukama automatski se dodaju na SharePoint lokaciju.

Slanje e-pošte na listu

 1. U aplikaciji za e-poštu pripremite stavku koju želite da pošaljete na neki od sledećih načina:

  • Da biste poslali predmet diskusije ili objavili stavku na blogu tima, uključite svoj sadržaj u telo poruke.

  • Da biste poslali kalendarsku stavku, pošaljite poziv za sastanak ili zakazanu obavezu iz aplikacije za e-poštu ili aplikacije kalendara.

  • Da biste poslali sliku, obrazac ili dokument, dodajte tu stavku kao prilog poruci.

  • Da biste poslali standardnu e-poruku ili odgovor, uključite svoj sadržaj u telo poruke kao što to radite sa svakom e-porukom.

 2. U polje Za ili Cc unesite adresu liste. Ako SharePoint grupa već uključuje listu, umesto toga unesite e-adresu SharePoint grupe.

 3. Pošaljite poruku. U većini aplikacija za e-poštu poruku ćete poslati ako kliknete na dugme Pošalji.

 4. Stavka se dodaje na listu i trebalo bi da se pojavi na listi. Ako stavku ne vidite odmah na listi, osvežite pregledač.

U zavisnosti od postavki servera e-pošte, možda će biti potrebno nekoliko trenutaka da se stavka liste pojavi.

Napomena : Ako kalendarsku stavku pošaljete na lokaciju putem e-pošte, učesnike sastanka treba da obavestite ako se sastanak promeni. Ako promenite detalje sastanka na lokaciji, ispravke i otkazivanja sastanka ne šalju se automatski sa lokacije.

Vrh stranice

Uređivanje stavke sa liste

Postoje dva načina za uređivanje stavke sa liste. Stavku možete urediti pomoću obrasca, što je podrazumevani metod, ili je možete urediti neposredno, što znači da stavku uređujete direktno na stranici liste.

Napomena :  Ako je lista podešena da prati verzije, svaki put kada uređujete stavku liste, kreira se nova verzija stavke liste. Ako napravite grešku u novijoj verziji, možete da prikažete istoriju promena stavke liste i da vratite prethodnu verziju.

Vrh stranice

Uređivanje stavke pomoću obrasca

 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu za koju želite da uredite stavku.

 2. Na traci za brzo pokretanje kliknite na ime liste ili kliknite na Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“, zatim izaberite stavku Sadržaj lokacije i izaberite ime liste u odgovarajućem odeljku za liste.

  Napomena :  Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Kliknite na oznaku potvrde pored stavke koju želite da uredite.

 4. Na traci, na kartici Stavke, u grupi Upravljanje kliknite na dugme Uredi stavku.

Napomena :  Možete kliknuti i na tri tačke --- pored stavke i iz menija izabrati stavku Uredi stavku.

Uređivanje stavke

 • Uredite informacije u stavci liste. Imajte u vidu sledeće:

 • Morate uneti informacije ako se pored oznake kolone nalazi crvena zvezdica.

 • Da biste priložili datoteku stavci liste, na traci, na kartici Stavke, u grupiRadnje kliknite na dugme Priloži datoteku, kliknite na dugme Potraži da biste pronašli datoteku i kliknite na dugme U redu . Za svaku stavku liste možete priložiti više datoteka. Ako komanda U redu nije dostupna, lista možda ne podržava priloge.

 • Da biste izbrisali prilog iz stavke liste, izaberite stavku Uredi stavku, a zatim u odeljku Prilozi u obrascu, pored priloga koji želite da uklonite, kliknite na dugme Izbriši.

  Brisanje priloga

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kada završite sa unosom informacija, na traci, na kartici Uređivanje, u grupi Izvršavanje kliknite na dugme Sačuvaj ili na dnu obrasca kliknite na dugme Sačuvaj.

 2. Da biste odbacili unete informacije, na traci, na kartici Uređivanje, u grupi Izvršavanje kliknite na dugme Otkaži.

 3. Vrh stranice

Brisanje nekih stavki sa liste

Važno :  Budite pažljivi kada brišete stavke. Brisanje stavki može biti trajno i možda nećete moći da ih oporavite. Razmotrite premeštanje ili arhiviranje stavki umesto toga. U zavisnosti od načina konfiguracije lokacije, možda ćete moći da oporavite stavke i njihov sadržaj iz korpe za otpatke.

 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu za koju želite da izbrišete stavke.

 2. Na traci za brzo pokretanje kliknite na ime liste ili kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“, izaberite stavku Sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime liste u odgovarajućem odeljku za liste.

  Napomena :  Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

  Kliknite na oznaku potvrde u koloni sa oznakama za potvrdu koja odgovara stavkama koje želite da uredite i izaberite stavku Izbriši stavku.

  Brisanje stavke

Vrh straniceDa li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!