Dodavanje, uklanjanje i menjanje kolona biblioteke dokumenata i kolona lokacije

Važno: Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. Potražite pronađete Engleska verzija ovaj članak ovde za referencu.

Kada dizajnirate Microsoft Office InfoPath predložak obrasca, možete odabrati da li da podatke koje unose korisnici prikažete u određenim poljima obrasca kao kolone u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata na Microsoft Windows SharePoint lokaciji. Možete da odaberete koja polja da koristite kao kolone kada dizajnirate predložak obrasca ili možete sačekati da kolone zadate kada predložak obrasca objavljujete u biblioteku dokumenata.

Ovaj članak sadrži:

Pre nego što počnete

Određivanje kolona biblioteke dokumenata pri dizajniranju predloška obrasca

Određivanje kolona biblioteke dokumenata kada predložak obrasca objavljujete u novu biblioteku dokumenata

Određivanje kolona biblioteke dokumenata kada predložak obrasca objavljujete u postojeću biblioteku dokumenata

Pre nego što počnete

Kada objavite predložak obrasca u biblioteci dokumenata, svaki obrazac koji se kreira u te biblioteke dokumenata će zasnovan na tom predlošku. Objavljivanje predloška obrasca u biblioteci dokumenata omogućava vam da brzo primenite jednokratnu upotrebu obrasca, kao što su neformalnu anketu da biste uhvatili restorana željene opcije za sastanak tima.

Ako objavljivanje predloška obrasca na serveru koji radi pod operativnim sistemom Windows SharePoint Services 3.0, takođe možete uraditi sledeće:

Objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije     Kada objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja lokacije, možete da omogućite korisnicima da dodelite više predložaka obrasca u biblioteci pojedinačni dokument ili da biste dodelili predloška obrasca u više biblioteka u kolekciji lokacija. Kolekcije lokacija je skup Veb lokacije na virtuelnom serveru koje imaju istog vlasnika i dele administrativne postavke. Svaku kolekciju lokacija sadrži Veb lokacije najvišeg nivoa i može da sadrži jednu ili više podlokacija. Postoji više kolekcija lokacija na svakom virtuelnog servera. Koristite tip sadržaja lokacije kada želite da široko ponovno korišćenje informacija ili da biste omogućili prikupljanje podataka iz više oblika na jednom mestu.

Omogućavanje korisnicima da uređuju polja pomoću prikaza lista sa podacima    Možete da dozvolite korisnicima za dodavanje ili uređivanje podataka za polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata. To korisnicima omogućava da dodate ili ažurirate podatke za jednog ili više obrazaca bez otvaranja obrasce.

Napomena: Prikaza lista sa podacima su omogućene u Veb pregledaču samo za korisnike koji nemaju instaliran Microsoft Office Access 2007 .

Napomena: Podrška za biblioteke i tipovi sadržaja lokacije se razlikuje u zavisnosti od toga da li vaš server radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ili Windows SharePoint Services 3.0. Stoga, koje treba da obratite se administratoru servera ako niste sigurni koju verziju sistema Windows SharePoint Services je pokrenut na serveru.

Vrh stranice

Određivanje kolona biblioteke dokumenata pri dizajniranju predloška obrasca

 1. Otvorite predložak obrasca.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije obrasca.

 3. Kliknite na dugme Prenošenje svojstava.

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste sabrali kolonu, kliknite na dugme Saberi, izaberite polje ili ponavljajuću grupu za koju želite da kreirate kolonu, a zatim ime kolone upišite u polje Ime kolone.

   Napomena: Ako izaberete ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  • Izaberite kolonu u listi, a zatim kliknite na dugme Ukloni da biste uklonili kolonu.

  • Da biste izmenili kolonu, izaberite kolonu u listi, kliknite na dugme Izmeni, a zatim napravite odgovarajuće izmene.

   Napomena: Neke opcije za dodavanje, uklanjanje i menjanje kolona su dostupne samo pri objavljivanju na SharePoint lokaciju.

Vrh stranice

Određivanje kolona biblioteke dokumenata kada predložak obrasca objavljujete u novu biblioteku dokumenata

 1. Sačuvajte predložak obrasca.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 3. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. U polje Unesite adresu SharePoint ili InfoPath Forms Services lokacije upišite adresu SharePoint lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Biblioteka dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena: Polje za potvrdu Omogući popunjavanje ovog obrasca pomoću pregledača neće biti dostupno ako predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem objavljujete na SharePoint lokaciji. Da biste kreirali predložak obrasca koji podržava pregledač, predložak obrasca morate objaviti na serveru na kom je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Veze ka dodatnim informacijama o usluzi InfoPath Forms Services potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 6. Izaberite opciju Kreiraj novu biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Upišite ime i opis biblioteke dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ime i opis predloška obrasca će se pojaviti u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

 8. Postupite na neki od sledećih načina:

  Dodavanje kolone

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste u biblioteku dokumenata dodali novu kolonu, izaberite polje čije podatke želite da prikažete u koloni, sa liste Grupa kolona lokacije izaberite stavku (Nijedno: kreiraj novu kolonu u ovoj biblioteci dokumenata), a zatim upišite ime kolone u polje Ime kolone.

   • U meniju Grupa kolona lokacije izaberite kategoriju, a zatim izaberite ime sa liste Ime kolone da biste koristili postojeću kolonu lokacije.

    Napomena: Ako izaberete ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

    1. Da biste omogućili korisnicima da dodajete ili uređujete podatke za ovo polje pomoću prikaza lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da uređuju podatke u ovom polju pomoću lista sa podacima ili svojstva stranice .

     Napomena: Da biste koristili prikaz lista sa podacima, korisnici moraju da imaju Microsoft Office Access 2007 instaliranu na računaru.

  Uklanjanje kolone

  1. U okviru Ime kolone, kliknite na ime polja čiju odgovarajuću kolonu koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Izmena kolone

  1. Sa liste Ime kolone izaberite ime polja čiju odgovarajuću kolonu želite da izmenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni.

  2. Postupite na neki od sledećih načina:

   • U polje Ime kolone upišite novo ime kolone.

   • Sa liste Grupa kolona lokacije izaberite kategoriju, a zatim izaberite ime sa liste Ime kolone.

    Napomena: Ako izaberete ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

    1. Da biste omogućili korisnicima da dodajete ili uređujete podatke za ovo polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da uređuju podatke u ovom polju pomoću lista sa podacima ili svojstva stranice .

     Napomena: Da biste koristili prikaz lista sa podacima, korisnici moraju da imaju Microsoft Office Access 2007 instaliranu na računaru.

 9. Kada definišete kolone za biblioteku, kliknite na dugme Dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su informacije ispravne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

Vrh stranice

Određivanje kolona biblioteke dokumenata kada predložak obrasca objavljujete u postojeću biblioteku dokumenata

 1. Sačuvajte predložak obrasca.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 3. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. U polje Unesite adresu SharePoint ili InfoPath Forms Services lokacije upišite adresu SharePoint lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Biblioteka dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena: Polje za potvrdu Omogući popunjavanje ovog obrasca pomoću pregledača nije dostupno ako predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem objavljujete na SharePoint lokaciju. Predložak obrasca morate da objavite na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services da biste kreirali predložak obrasca koji podržava pregledač. Veze ka dodatnim informacijama o usluzi InfoPath Forms Services potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 6. Izaberite stavku Ažuriraj predložak obrasca u postojećoj biblioteci dokumenata, a zatim biblioteku dokumenata koju želite da ažurirate.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Postupite na neki od sledećih načina:

  Dodavanje kolone

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste u biblioteku dokumenata dodali novu kolonu, izaberite polje čije podatke želite da prikažete u koloni, sa liste Grupa kolona lokacije izaberite stavku (Nijedno: kreiraj novu kolonu u ovoj biblioteci dokumenata), a zatim upišite ime kolone u polje Ime kolone.

   • U meniju Grupa kolona lokacije izaberite kategoriju, a zatim izaberite ime sa liste Ime kolone da biste koristili postojeću kolonu biblioteke dokumenata ili lokacije.

    Napomena: Ako izaberete ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

    1. Da biste omogućili korisnicima da dodajete ili uređujete podatke za ovo polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da uređuju podatke u ovom polju pomoću lista sa podacima ili svojstva stranice .

     Napomena: Da biste koristili u prikazu lista sa podacima, korisnici moraju da imaju Microsoft Office Access 2007 instaliranu na računaru.

  Uklanjanje kolone

  1. U okviru Ime kolone, kliknite na ime polja čiju odgovarajuću kolonu koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Menjanje kolone

  1. Sa liste Ime kolone izaberite ime polja čiju odgovarajuću kolonu želite da izmenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni.

  2. Postupite na neki od sledećih načina:

   • U polje Ime kolone upišite novo ime kolone.

   • Sa liste Grupa kolona lokacije izaberite kategoriju, a zatim izaberite ime sa liste Ime kolone.

    Napomena: Ako izaberete ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

    1. Da biste omogućili korisnicima da dodajete ili uređujete podatke za ovo polje koristeći prikaz lista sa podacima ili uređivanje svojstava obrasca u biblioteci dokumenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da uređuju podatke u ovom polju pomoću lista sa podacima ili svojstva stranice .

     Napomena: Da biste koristili prikaz lista sa podacima, korisnici moraju da imaju Microsoft Office Access 2007 instaliranu na računaru.

 9. Kada definišete kolone za biblioteku, kliknite na dugme Dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su informacije ispravne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×