Dodavanje teksta na vrh fotografije

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

U sistemu Microsoft Office, koristite WordArt objekta ili okvira za tekst da biste dodali tekst vrh fotografije. Možete da postavite u WordArt objekta ili okvira za tekst iznad fotografije, a zatim, u zavisnosti od toga koji Microsoft Office program koji koristite, rotiranje teksta koja najviše odgovara fotografije.

Najbolji način da koristite zavisi od toga koju pokušavate da biste postigli i koji Microsoft Office programa koji koristite. Želite li da pogledamo veoma stilizovani tekst? Koju hoćete da biste postigli slične šta možda vidite na razglednice uticaja? Da li je tekst kratko dužine? Ako je tako, WordArt može biti vaš najbolja opcija.

WordArt - osmeh

Druga opcija da biste dodali tekst vrh fotografije je da biste nacrtali okvir za tekst, otkucajte željeni tekst u okvir za tekst, a zatim izvršite pozadine i strukture okvira za tekst prozirnom. Možete da oblikujete tekst u okvir za tekst, kao i oblikujete tekst bilo gde u sistemu Office. Ova opcija je posebno korisna kada želite da dodate više od reči ili dve fotografije.

Okvir za tekst - Smile

Sa padajuće liste izaberite Office program koji koristite.

Koristite WordArt za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U unakrsnoj tabeli, uverite se da ste umetnuli fotografije.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na dugme WordArt, izaberite željeni stil teksta koji želite i zatim otkucajte tekst.

  Izaberite stavku sa grupa "tekst"

 3. Kliknite na dugme spoljne ivice WordArt da biste je izabrali, prevucite tekst iznad fotografiju, a zatim, ako želite, rotiranje teksta za ugao koja je najbolja za fotografiju.

 4. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, pritisnite i držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt tako da su izabrane obe stavke.

 5. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Izaberite grupu

Koristite okvir za tekst da biste dodali tekst vrh fotografije

 1. U unakrsnoj tabeli, uverite se da ste umetnuli fotografije.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na Okvir za tekst, kliknite bilo gde u blizini slike i otkucajte tekst.

  Izaberite stavku sa grupa "tekst"

 3. Da biste promenili font ili stil teksta, označite tekst, desnim tasterom miša i zatim izaberite stavku oblikovanje teksta koje želite u priručni meni.

 4. Kliknite na spoljne ivice okvira za tekst, prevucite tekst iznad fotografije i zatim, ako želite, rotiranje teksta za ugao najprikladniji za fotografiju.

 5. Uverite se da je okvir za tekst izabran, a zatim u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika , uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika i zatim izaberite opciju Bez obrisa.

  Stilovi oblika

 6. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu okvira za tekst tako da su izabrane obe stavke.

 7. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Izaberite grupu

Vrh stranice

Koristite WordArt za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U prezentaciji, uverite se da ste umetnuli fotografije.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na dugme WordArt, izaberite željeni stil teksta koji želite i zatim otkucajte tekst.

  Izaberite stavku sa grupa "tekst"

 3. Kliknite na dugme spoljne ivice WordArt da biste ga izabrali, prevucite tekst iznad fotografiju i, ako želite da rotirate teksta za ugao koja je najbolja za fotografiju.

 4. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, pritisnite i držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt tako da su izabrane obe stavke.

 5. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Izaberite grupu

Koristite okvir za tekst da biste dodali tekst vrh fotografije

 1. U prezentaciji, uverite se da ste umetnuli fotografije.

 2. Na karticu Umetanje, u grupi tekst kliknite na Okvir za tekst, prevucite da biste nacrtali okvir za tekst bilo gde u blizini slike i otkucajte tekst.

  Izaberite stavku sa grupa "tekst"

 3. Da biste promenili font ili stil teksta, označite tekst, desnim tasterom miša i zatim izaberite stavku oblikovanje teksta koje želite u priručni meni.

 4. Kliknite na spoljne ivice okvira za tekst, prevucite tekst iznad fotografiju i zatim, ako želite, rotiranje teksta za ugao najprikladniji za fotografiju.

 5. Uverite se da je okvir za tekst izabran, a zatim u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika , uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika i zatim izaberite opciju Bez obrisa.

  Stilovi oblika

 6. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu okvira za tekst tako da su izabrane obe stavke.

 7. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Izaberite grupu

Vrh stranice

Koristite WordArt za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U dokumentu, kliknite na dugme da biste izabrali mestom umetanja.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Ilustracije kliknite na dugme oblici, a zatim kliknite na dugme Nova podloga za crtanje.

  Izaberite podlogu za crtanje

 3. Kliknite na dugme podloga za crtanje, a zatim na kartici Umetanje , u grupi Ilustracije izaberite stavku slika.

  Grupa "ilustracije"

 4. Pronađite i kliknite dvaput na fotografiju koju želite da koristite.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na dugme WordArt, izaberite željeni stil teksta koji želite i zatim otkucajte tekst.

 6. Kliknite na dugme spoljne ivice WordArt da biste je izabrali, prevucite tekst iznad fotografiju, a zatim, ako želite, rotiranje teksta za ugao koja je najbolja za fotografiju.

 7. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, pritisnite i držite taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt tako da su izabrane obe stavke.

 8. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Izaberite grupu

Koristite okvir za tekst da biste dodali tekst vrh fotografije

 1. U dokumentu, kliknite na dugme da biste izabrali mestom umetanja.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Ilustracije kliknite na dugme oblici, a zatim kliknite na dugme Nova podloga za crtanje.

  Izaberite podlogu za crtanje

 3. Kliknite na dugme podloga za crtanje, a zatim na kartici Umetanje , u grupi Ilustracije izaberite stavku slika.

  Grupa "ilustracije"

 4. Pronađite i kliknite dvaput na fotografiju koju želite da koristite, a zatim kliknite izvan podlogu za crtanje.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na Okvir za tekst, a zatim na dnu menija, kliknite na dugme Nacrtaj okvir za tekst.

 6. Otkucajte tekst koji želite da se pojave u okviru za tekst, a zatim prevucite okvir za tekst na željenu lokaciju.

 7. Da biste promenili font ili stil teksta, označite tekst, a zatim izaberite oblikovanje teksta na priručni meni.

 8. Kliknite na spoljne ivice okvira za tekst, a zatim prevucite okvir za tekst da biste ga postavite iznad fotografije.

 9. Uverite se da je okvir za tekst izabran, a zatim u okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Stilovi oblika , uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika i zatim izaberite opciju Bez obrisa.

  Grupa "Stilovi oblika Word"

 10. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, pritisnite i držite taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt tako da su izabrane obe stavke.

 11. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Izaberite grupu

Vrh stranice

Sa padajuće liste izaberite Office program koji koristite.

Koristite WordArt za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U unakrsnoj tabeli, uverite se da ste umetnuli fotografije.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na dugme WordArt, izaberite željeni stil teksta koji želite i zatim otkucajte tekst.

  Traka sa alatkama - WordArt

 3. Kliknite na dugme spoljne ivice WordArt da biste je izabrali, prevucite tekst iznad fotografiju, a zatim, ako želite, rotiranje teksta za ugao koja je najbolja za fotografiju.

 4. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, pritisnite i držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt tako da su izabrane obe stavke.

 5. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Traka sa alatkama - grupe

Koristite okvir za tekst da biste dodali tekst vrh fotografije

 1. U unakrsnoj tabeli, uverite se da ste umetnuli fotografije.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na Okvir za tekst, kliknite bilo gde u blizini slike, a zatim otkucajte tekst.

  Traka sa alatkama - okvir za tekst

 3. Da biste promenili font ili stil teksta, označite tekst, desnim tasterom miša i zatim izaberite stavku oblikovanje teksta koje želite u priručni meni.

 4. Kliknite na spoljne ivice okvira za tekst, prevucite tekst iznad fotografije i zatim, ako želite, rotiranje teksta za ugao najprikladniji za fotografiju.

 5. Uverite se da je okvir za tekst izabran, a zatim u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika , uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika i zatim izaberite opciju Bez obrisa.

   Traka sa alatkama - obris oblika

 6. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu okvira za tekst tako da su izabrane obe stavke.

 7. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Traka sa alatkama - grupe

Vrh stranice

Koristite WordArt za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U prezentaciji, uverite se da ste umetnuli fotografije.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na dugme WordArt, izaberite željeni stil teksta koji želite i zatim otkucajte tekst.

  Traka sa alatkama - WordArt

 3. Kliknite na dugme spoljne ivice WordArt da biste ga izabrali, prevucite tekst iznad fotografiju i, ako želite da rotirate teksta za ugao koja je najbolja za fotografiju.

 4. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, pritisnite i držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt tako da su izabrane obe stavke.

 5. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Traka sa alatkama - grupe

Koristite okvir za tekst da biste dodali tekst vrh fotografije

 1. U prezentaciji, uverite se da ste umetnuli fotografije.

 2. Na karticu Umetanje, u grupi tekst kliknite na Okvir za tekst, prevucite da biste nacrtali okvir za tekst bilo gde u blizini slike i otkucajte tekst.

  Traka sa alatkama - okvir za tekst

 3. Da biste promenili font ili stil teksta, označite tekst, desnim tasterom miša i zatim izaberite stavku oblikovanje teksta koje želite u priručni meni.

 4. Kliknite na spoljne ivice okvira za tekst, prevucite tekst iznad fotografije i zatim, ako želite, rotiranje teksta za ugao najprikladniji za fotografiju.

 5. Uverite se da je okvir za tekst izabran, a zatim u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika , uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika i zatim izaberite opciju Bez obrisa.

   Traka sa alatkama - obris oblika

 6. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu okvira za tekst tako da su izabrane obe stavke.

 7. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Traka sa alatkama - grupe

Vrh stranice

Koristite WordArt za dodavanje teksta na vrh fotografije

 1. U dokumentu, kliknite na dugme da biste izabrali mestom umetanja.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Ilustracije kliknite na dugme oblici, a zatim kliknite na dugme Nova podloga za crtanje.

  Traka sa alatkama - oblika

 3. Kliknite na dugme podloga za crtanje, a zatim na kartici Umetanje , u grupi Ilustracije izaberite stavku slika.

  Traka sa alatkama - slike

 4. Pronađite i kliknite dvaput na fotografiju koju želite da koristite.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na dugme WordArt, izaberite željeni stil teksta koji želite i zatim otkucajte tekst.

 6. Kliknite na dugme spoljne ivice WordArt da biste je izabrali, prevucite tekst iznad fotografiju, a zatim, ako želite, rotiranje teksta za ugao koja je najbolja za fotografiju.

 7. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, pritisnite i držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt tako da su izabrane obe stavke.

 8. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Traka sa alatkama - grupe

Koristite okvir za tekst da biste dodali tekst vrh fotografije

 1. U dokumentu, kliknite na dugme da biste izabrali mestom umetanja.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Ilustracije kliknite na dugme oblici, a zatim kliknite na dugme Nova podloga za crtanje.

  Traka sa alatkama - oblika

 3. Kliknite na dugme podloga za crtanje, a zatim na kartici Umetanje , u grupi Ilustracije izaberite stavku slika.

  Traka sa alatkama - slike

 4. Pronađite i kliknite dvaput na fotografiju koju želite da koristite, a zatim kliknite izvan podlogu za crtanje.

 5. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na Okvir za tekst, a zatim na dnu menija, kliknite na dugme Nacrtaj okvir za tekst.

 6. Otkucajte tekst koji želite da se pojave u okviru za tekst, a zatim prevucite okvir za tekst na željenu lokaciju.

 7. Da biste promenili font ili stil teksta, označite tekst, a zatim izaberite oblikovanje teksta na priručni meni.

 8. Kliknite na spoljne ivice okvira za tekst, a zatim prevucite okvir za tekst da biste ga postavite iznad fotografije.

 9. Uverite se da je okvir za tekst izabran, a zatim, u okviru Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi za tekst , uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  2. Izaberite stavku Obris oblika i zatim izaberite opciju Bez obrisa.

   Traka sa alatkama - okvira za tekst

 10. Kliknite na spoljne ivice na fotografiju, pritisnite i držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na ivicu WordArt tako da su izabrane obe stavke.

 11. U okviru Alatke za crtanje, na kartici " Oblikovanje ", u grupi Rasporedi kliknite na strelicu pored grupe, a zatim izaberite stavku grupe.

  Traka sa alatkama - grupe

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×