Dodavanje tabele slajdu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da dodate tabelu na slajd tako što ćete kreirati ga direktno u PowerPoint. Takođe možete da kopirate i nalepite tabelu iz Word ili Excel.

Nije moguće za konvertovanje postojećeg teksta slajda u tabelu. Umetnite praznu tabelu, a zatim dodate tekst.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 1. Izaberite slajd u koji želite da dodate tabelu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Tabela.

  Prikazuje opciju „Tabela“ na kartici „Umetanje“ na traci u programu PowerPoint

 3. U dijalogu Umetanje tabele uradite nešto od sledećeg:

  • Koristite miš da biste izabrali željeni broj redova i kolona.

  • Izaberite stavku Umetni tabelu, a zatim unesite brojeve u liste Broj kolona i Broj redova.

   Prikazuje dijalog „Umetanje tabele“ u programu PowerPoint

 4. Da biste dodali tekst u ćelije tabele, kliknite na ćeliju, a zatim unesite tekst. Kada unesete tekst, kliknite izvan tabele.

  Saveti: 

  • Da biste brzo umetnuli novi red na kraju tabele, kliknite unutar poslednje ćelije poslednjeg reda, a zatim pritisnite taster TAB.

  • Da biste dodali redove ili kolone, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju na maloj traci sa alatkama kliknite na dugme Umetni i odaberite gde želite da umetnete red ili kolonu.

  • Da biste izbrisali redove ili kolone, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju, kliknite na dugme Izbriši na maloj traci sa alatkama i odaberite stavku koju želite da izbrišete.

Vrh stranice

 1. U programu Word kliknite na tabelu koju želite da kopirate i idite na putanju Raspored > Izaberi > Izbor tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

 3. U PowerPoint prezentaciji izaberite slajd u koji želite da kopirate tabelu, a zatim na kartici Početak, u grupi Ostava, kliknite na dugme Nalepi.

Savet: Takođe možete da kopirate i nalepite tabelu iz PowerPoint prezentacije na Excel radni list ili u Word dokument.

Vrh stranice

 1. Da biste kopirali grupu ćelija iz Excel radnog lista, kliknite na gornju levu ćeliju grupe koju želite da kopirate, a zatim prevucite da biste izabrali željene redove i kolone.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

 3. U PowerPoint prezentaciji izaberite slajd u koji želite da kopirate grupu ćelija, a zatim na kartici Početak, u grupi Ostava, kliknite na dugme Nalepi.

Savet: Takođe možete da kopirate i nalepite tabelu iz PowerPoint prezentacije na Excel radni list ili u Word dokument.

Vrh stranice

Kada umetnete Excel unakrsnu tabelu u prezentaciju, on postaje ugrađeni OLE objekat. Ako promenite na tema (boje, fontove i efekte) prezentacije, teme ne ažurira ste umetnuli iz programa Excel unakrsnu tabelu. Takođe nećete moći da uredite tabelu pomoću opcija u programu PowerPoint.

 1. Izaberite slajd na koji želite da umetnete Excel unakrsnu tabelu.

 2. Izaberite stavke Umetanje >Tabela, a zatim odaberite stavku Excel unakrsna tabela.

 3. Kliknite na ćeliju tabele da biste dodali tekst u nju, a zatim unesite tekst.

  Kada unesete tekst, kliknite izvan tabele.

  Savet: Da biste uredili Excel unakrsnu tabelu pošto ste opozvali njen izbor, kliknite dvaput na tabelu.

Kada tabelu dodate u prezentaciju, možete da koristite alatke za tabele u programu PowerPoint da biste oblikovanje, stil ili druge tipove promena u tabelu. Da biste saznali kako da uredite ste dodali u PowerPoint prezentaciju, pogledajte članak Promena izgleda tabele.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Dodavanje ili brisanje redova i kolona tabele

 1. Izaberite slajd u koji želite da dodate tabelu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika kartice „Umetanje“

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pomerite pokazivač da biste izabrali željeni broj redova i kolona koje želite, a zatim kliknite na dugme.

  • Izaberite stavku Umetni tabelu, a zatim unesite brojeve u liste Broj kolona i Broj redova.

 4. Da biste dodali tekst u ćelije tabele, kliknite na ćeliju, a zatim unesite tekst.

  Kada unesete tekst, kliknite izvan tabele.

Da biste dodali red na kraju tabele, kliknite na poslednju ćeliju poslednjeg reda, a zatim pritisnite taster TAB.

Napomena: Da biste konvertovali postojeći tekst u tabelu, prvo morate da dodavanje tabele na slajd i zatim kopirajte tekst u ćelije tabele.

Vrh stranice

 1. Kliknite na tabelu koju želite da kopirate.

 2. Postavite pokazivač na spoljnu ivicu tabele (ali ne i na tačke), a zatim kada pokazivač postane Ukrštene strelice , pritisnite tastere CTRL-C.

 3. Premeštanje na slajd na kojem želite da dodate tabelu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL V.

  Napomene: 

  • Pre nego što nalepite tabelu na slajd, uverite se da ste kliknuli na slajdu samu, a ne na čuvar mesta pomoću znaka za nabrajanje da biste dodali tekst.

  • Takođe možete da duplirate čitav slajd. Više informacija potražite u članku Dupliranje slajdova unutar prezentacije.

Vrh stranice

Nije moguće kopirati direktno oblikovanje tabele u drugu postojeću tabelu. Međutim, možete da kopirate tabele i zamena podataka u ćeliji.

 1. Kliknite na tabelu sa oblikovanjem koje želite da kopirate.

 2. Postavite pokazivač na spoljnu ivicu tabele (ali ne i na tačke), a zatim kada pokazivač postane Ukrštene strelice , pritisnite tastere CTRL-C.

 3. Prešli na slajd koji sadrži tabelu koju želite da kopirate oblikovanje u, a zatim pritisnite tastere CTRL-V.

  Napomena: Pre nego što nalepite tabelu na slajd, uverite se da ste kliknuli na slajdu samu, a ne na čuvar mesta pomoću znaka za nabrajanje da biste dodali tekst.

 4. Menjanje broja redova i kolona u novu tabelu kako bi se podudarala broj redova i kolona u postojeću tabelu.

 5. Izaberite sve ćelije u postojeću tabelu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL-C.

 6. Kliknite na gornju levu ćeliju u novu tabelu, a zatim pritisnite tastere CTRL-V.

Vrh stranice

 1. Uradite sledeće:

  • Da biste kopirali tabelu sa Office Excel 2007 radnog lista, kliknite na gornju levu ćeliju tabele u kojoj želite da kopirate, a zatim prevucite da biste izabrali tabelu.

  • Da biste kopirali tabelu iz Office Word 2007 dokumenta, izaberite tabelu koju želite da kopirate, a zatim u okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi tabele kliknite na strelicu pored Izaberite, a zatim izaberite stavku Izbor tabele.

   Slika kartice „Raspored“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za tabele“ u programu Word

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava izaberite stavku Kopiraj.

  Slika grupe „Ostava“ na traci

 3. U Office PowerPoint 2007 prezentacije, izaberite slajd na koji želite da kopirate tabela koja se i zatim na kartici Početak izaberite stavku Nalepi.

Napomena: Pre nego što nalepite tabelu na slajd, uverite se da ste kliknuli na slajdu samu, a ne na čuvar mesta pomoću znaka za nabrajanje da biste dodali tekst.

Savet: Takođe možete da kopirate i nalepite tabelu iz prezentacije na radni list ili u dokument.

Vrh stranice

 1. Izaberite slajd u koji želite da dodate tabelu.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tabele kliknite na tabelu, a zatim kliknite na dugme Nacrtaj tabelu.

  Slika kartice „Umetanje“

  Pokazivač se menja olovke Olovka kojom se crtaju tabele .

 3. Da biste definisali spoljne ivice tabele, dijagonalno prevlačite da željene veličine.

 4. Da biste kreirali granice kolona i redova u okviru Alatke za tabele, na kartici Dizajn , u grupi Nacrtaj ivice izaberite stavku Nacrtaj tabelu, a zatim pomoću olovke Olovka kojom se crtaju tabele crtanje granica kolona i redova koje želite u polju tabele, ali ne i na ivice tabele.

  Kartica „Dizajn“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za tabele“

  Da biste nacrtali tabelu

 5. Kada završite sa crtanjem tabele, pritisnite taster ESC.

Vrh stranice

Možete da kreirate novu tabelu Office Excel 2007 u Office PowerPoint 2007, ili možete da kopirate i nalepite postojeću tabelu iz programa Office Excel 2007 ili Office Word 2007 u prezentaciju.

Kada umetnete novu Office Excel 2007 tabelu u prezentaciju, možete da iskoristite prednost funkcionalnosti Excel tabela. Međutim, ako promenite tema prezentacije, temu koja je primenjena na tabelu neće biti ažurirana, zato što je tabela sa OLE ugrađeni objekat. Takođe, nije moguće uređivanje tabele pomoću opcija u Office PowerPoint 2007.

 1. Izaberite slajd na koji želite da umetnete tabelu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela, a zatim izaberite stavku Excel unakrsna tabela.

  Slika kartice „Umetanje“

 3. Kliknite na ćeliju tabele da biste dodali tekst u nju, a zatim unesite tekst.

  Kada unesete tekst, kliknite izvan tabele.

Da biste uredili Excel tabele kada kliknete izvan nje, kliknite dvaput na tabelu.

Više informacija o ugrađivanje sadržaja, uključujući i Office Excel 2007 tabele, u Office PowerPoint 2007 slajd, pogledajte članak Kreiranje, promena ili brisanje OLE objekat.

Vrh stranice

 1. U okviru Alatke za tabele, na kartici Dizajn, u grupi Nacrtaj ivice izaberite stavku Brisač ili pritisnite i zadržite taster SHIFT dok je stavka Alatka za crtanje aktivna.

  Kartica „Dizajn“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za tabele“

  Pokazivač se menja u Brisač Brisač koji se koristi za crtanje tabela .

 2. Kliknite na liniju koju želite da izbrišete.

 3. Kada završite sa brisanjem linija, kliknite izvan tabele.

Vrh stranice

Stil tabele (ili brzi izbor stilova) je kombinacija različitih opcija oblikovanja, uključujući kombinacije boja koje su izvedene iz boje teme prezentacije. Sve tabele koje ste dodali je primenjeno automatsko stil tabele. Sličice stilova tabele se pojavljuju u galeriji " Brzi izbor stilova " u grupi Stilovi tabela . Kada postavite pokazivač na sličicu brzog izbora stilova, možete da vidite kako brzi izbor stilova utiče na tabelu.

 1. Izaberite tabelu na koju želite da primenite novi ili drugačiji stil tabele.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici Dizajn , u grupi Stilovi tabela kliknite na željeni stil tabele. Da biste videli više stilova tabele, kliknite na dugme još dugme Dugme „Još“ .

  Kada postavite pokazivač na sličicu brzog izbora stilova, možete da vidite kako brzi izbor stilova utiče na tabelu.

  Napomene: 

  • Da biste uklonili stil tabele, u okviru Alatke za tabele, na kartici Dizajn , u grupi Stilovi tabele , kliknite na dugme još dugme Dugme „Još“ , a zatim izaberite stavku Obriši tabelu.

  • Ako želite da uredite u tabelu pomoću starijoj verziji programa PowerPoint, kada kliknete na više dugme Dugme „Još“ , ne primenite stilove u okviru Najviše odgovara dokumentu, izuzev prve dve sa leve strane (bez stila, bez Koordinatna mreža, a ne koordinatne mreže tabele stil). Većina stilova u okviru Najviše odgovara dokumentu dovode do tabele da biste se konvertuju u slike kada sačuvate prezentaciju kao datoteku u ranijoj verziji programa PowerPoint.

  • Takođe možete da promenite obris ili ivice tabele ili Dodavanje popune ili efekta u ćelijama tabele.

  • Tekst u tabelama ne pojavljuje na kartici " Prikaz strukture " (u levoj strani okna u prozoru programa, u normalnom prikazu). Na kartici " Prikaz strukture " pojavljuje se samo tekst u tekst čuvari mesta .

Da biste promenili izgled teksta u ćelijama tabele ili celu tabelu, odaberite opcije na kartici Početak , u grupi Font ili opcije u okviru Alatke za tabele, na kartici Dizajn , u grupi WordArt stilovi .

Vrh stranice

Možete da dodavanje tabele na slajd, dodavanje ili uklanjanje redova i kolona i primenili osnovno oblikovanje u PowerPoint 2016 za Mactabele.

Umetanje tabele

 1. Izaberite slajd na kojem želite da dodate tabelu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Tabela.

 3. U meniju Umetanje tabele uradite nešto od sledećeg:

  • Pomerite kursor preko koordinatne mreže sve dok te označite željeni broj kolona i redova želite, a zatim kliknite na dugme da biste umetnuli tabelu.

   Umetanje tabele pomoću koordinatne mreže

  • Kliknite na dugme Umetni tabelu, a zatim unesite brojeve u poljima broj kolona i broj redova .

   Umetanje tabele opcija menija

 4. Da biste dodali tekst ćelije tabele, kliknite na ćeliju, a zatim unesite tekst. Nakon što unesete tekst, kliknite izvan tabele.

Saveti: 

 • Da biste brzo umetnuli novi red na kraju tabele, kliknite unutar poslednje ćelije poslednjeg reda, a zatim pritisnite taster TAB.

 • Da biste dodali kolone ili redove, Ctrl + klik ili kliknite desnim tasterom miša na ćeliju, postavite da umetnete, a zatim odaberite opciju.

 • Da biste izbrisali redove ili kolone, Ctrl + klik ili kliknite desnim tasterom miša na ćeliju, postavite da izbrišete, a zatim odaberite opciju.

Možete da dodate tabelu na slajd tako što ćete kreirati ga direktno u PowerPoint Online. Takođe možete da kopirate i nalepite iz Word Online, Outlook na vebuili na Office aplikacije za računare (Word, Excel, PowerPoint).

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 1. Izaberite slajd u koji želite da dodate tabelu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Tabela.

 3. U koordinatnoj mreži padajući meni mišem da biste izabrali željeni broj redova i kolona koje želite.

  Na kartici Umetanje izaberite tabelu.

  Praznu tabelu se dodaje na slajd.

 4. Da biste dodali tekst u ćelije tabele, kliknite na ćeliju, a zatim unesite tekst. Kada unesete tekst, kliknite izvan tabele.

  • Da biste brzo umetnuli novi red na kraju tabele, kliknite unutar poslednje ćelije poslednjeg reda, a zatim pritisnite taster TAB.

  • Da biste dodali redove ili kolone, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju na maloj traci sa alatkama kliknite na dugme Umetni i odaberite gde želite da umetnete red ili kolonu.

  • Da biste izbrisali redove ili kolone, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju, kliknite na dugme Izbriši na maloj traci sa alatkama i odaberite stavku koju želite da izbrišete.

 1. U Word Online, kliknite na tabelu koju želite da kopirate, a zatim idite na putanju raspored > Izbor > Izbor tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

 3. U PowerPoint Online prezentacije, izaberite slajd na koji želite da kopirate tabela koja se i zatim na kartici Početak , u grupi Ostava izaberite stavku Nalepi.

Savet: Takođe možete da kopirate i nalepite tabelu iz PowerPoint Online prezentacije u Word Online dokumenta.

Možete da kopirate grupu ćelija ili ceo radni list sa Excel Online u PowerPoint Online.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×