Dodavanje tabele na stranicu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da dodate tabele na klasični stranice pomoći struktura teksta, slika ili objekata na stranici. Možda ćete učiniti da biste prikazali podatke u tabeli, Cenovnik proizvoda za poređenje listu uslovi i definicije i tako dalje. To može da uradite da biste postavili sadržaj, na primer, prikazivanje zaposlenog biografije, informacije o kontaktu ili radno vreme. Ovaj članak objašnjava kako da postavite ili strukturu sadržaja na stranici uređivaču tabele na lokaciji i druge metode kao HTML.

Napomena: Ako koristite moderni stranice u sistemu SharePoint Online, možete da dodate tabele pomoću teksta Veb segmenta. Pogledajte članak Dodavanje teksta i tabele na stranicu sa Veb segment teksta.

U ovom članku

Umetanje tabele

Prilagođavanje tabele

Dodavanje redova i kolona

Objedinjavanje ćelija

Razdeljivanje ćelija

Promena veličine tabele

Promena stila tabele

Dodavanje teksta ili objekata u tabelu

Brisanje ćelije, reda, kolone ili tabele

Kreiranje prilagođene tabele ili korišćenje HTML sadržaja

Umetanje tabele

 1. Potražite stranicu na koju želite da dodate tabelu.

 2. Izaberite karticu Stranica.

 3. Kliknite na dugme Uredi.

 4. Kliknite na mesto na stranici na koje želite da dodate tabelu.

 5. Izaberite karticu Umetanje.

 6. Kliknite na dugme tabela .
  Umetanje tabele na SharePoint Online javnu veb lokaciju

 7. Postoje dva načina za dodavanje tabele:

  • Kliknite na strelicu da biste razvili koordinatne linije tabele, zadržite pokazivač miša iznad koordinatnih linija tabele i zatim izaberite željeni broj ćelija tabele.

  • Ili, kliknite na dugme Umetni tabelu, otkucajte željeni broj kolona i redova i kliknite na dugme U redu.

 8. Tabela je dodata na stranicu, gde možete početi da dodajete sadržaj ili je uređujete, su zadaci čiji je opisana dalje.
  Tabela na SharePoint Online veb lokaciji

Vrh stranice

Prilagođavanje tabele

Nakon što umetnete tabelu na stranicu, možete početi da je prilagođavate. Možete da dodate ili izbrišete redove ili kolone, objedinite ili razdelite redove ili kolone, promenite veličinu i izgled tabele i tako dalje.

Dodavanje redova i kolona

U tabelu možete dodati redove i kolone sa ćelijama da biste dali bolju strukturu sadržaju na stranici. Možete ih dodati iznad, ispod, sa leve ili sa desne strane ćelije na kojoj se nalazi kursor. Odjednom se mogu dodavati samo čitavi redovi ili kolone, a ne pojedinačne ćelije.

 1. Uredite veb stranicu koja sadrži tabelu.

 2. Postavite kursor na ćeliju u tabeli gde želite da dodate red ili kolonu.

 3. Izaberite karticu Raspored tabele.

 4. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Umetni iznad da biste dodali red iznad izabrane ćelije.

  • Umetni ispod da biste dodali red ispod izabrane ćelije.

  • Umetni levo da biste dodali kolonu sa leve strane izabrane ćelije.

  • Umetni desno da biste dodali kolonu sa desne strane izabrane ćelije.

Savet:  Ako niste zadovoljni izgledom novih ćelija, možete opozvati radnju pritiskom kombinacije tastera CTRL+Z ili tako što ćete izabrati karticu Oblikovanje teksta i odabrati stavku Opozovi.

Promene će se odmah primeniti na tabelu. Ako se u ćelijama nalazio tekst ili slike, oni će biti smešteni zajedno u novu, objedinjenu ćeliju.

Vrh stranice

Objedinjavanje ćelija

Kada se ćelije objedinjuju, kombinuju se dve ili više ćelija da bi se obezbedilo više prostora za tekst, slike i druge objekte u tabeli. Ćelije možete objediniti sa onim ćelijama koje se nalaze iznad ili ispod, odnosno levo ili desno od željene ćelije, ali možete objediniti samo pojedinačne ćelije, a ne i čitave redove ili kolone.

 1. Uredite stranicu koja sadrži tabelu.

 2. Postavite kursor na ćeliju u tabeli koju želite da objedinite.

 3. Izaberite karticu Raspored tabele.

 4. Kliknite na dugme Objedini ćelije i odaberite nešto od sledećeg:

  • Objedini sa ćelijom iznad da biste objedinili željenu ćeliju sa ćelijom iznad.

  • Objedini sa ćelijom ispod da biste objedinili željenu ćeliju sa ćelijom ispod.

  • Objedini sa ćelijom levo da biste objedinili željenu ćeliju sa ćelijom levo.

  • Objedini sa ćelijom desno da biste objedinili željenu ćeliju sa ćelijom desno.

Savet:  Ako niste zadovoljni izgledom objedinjenih ćelija, možete opozvati radnju pritiskom kombinacije tastera CTRL+Z ili tako što ćete izabrati karticu Oblikovanje teksta i odabrati stavku Opozovi.

Promene će se odmah primeniti na tabelu. Ako se u ćelijama nalazio tekst ili slike, oni će biti smešteni zajedno u novu, objedinjenu ćeliju.

Vrh stranice

Razdeljivanje ćelija

Kada se ćelije razdeljuju, jedna ćelija se razdeljuje na dve ćelije kako bi se dala bolja struktura sadržaju u tabeli. Ćelije možete razdeliti vodoravno ili uspravno, ali možete razdeliti samo pojedinačne ćelije, a ne i čitave redove ili kolone.

 1. Uredite veb stranicu koja sadrži tabelu.

 2. Postavite kursor na ćeliju u tabeli koju želite da razdelite.

 3. Izaberite karticu Raspored tabele.

 4. Kliknite na dugme Razdeli ćelije i odaberite nešto od sledećeg:

  • Razdeli vodoravno da biste razdelili ćeliju na dve ćelije, jednu pored druge.

  • Razdeli uspravno da biste razdelili ćeliju na dve ćelije, jednu iznad druge.

Savet:  Ako niste zadovoljni izgledom razdeljenih ćelija, možete opozvati radnju pritiskom kombinacije tastera CTRL+Z ili tako što ćete izabrati karticu Oblikovanje teksta i odabrati stavku Opozovi.

Promene će se odmah primeniti na tabelu. Ako se u ćeliji nalazio tekst ili slike, oni će ostati u prvobitnoj ćeliji, a ne u novoj.

Vrh stranice

Promena veličine tabele

Možete promeniti veličinu tabele, kao i veličinu pojedinačnih redova i kolona koji čine tabelu. Ovo možete uraditi kako biste uklopili više sadržaja u tabelu ili napravili više mesta na ostatku stranice za drugi sadržaj. Veličinu tabele ili ćelije možete da navedete u pikselima (px) ili procentima (%). Možete promeniti veličinu samo čitavog reda, kolone ili tabele, ali ne i pojedinačnih ćelija.

 1. Uredite stranicu koja sadrži tabelu.

 2. Postavite kursor u tabelu čiju veličinu želite da promenite.

 3. Izaberite karticu Raspored tabele.

 4. Pored stavke Širina tabele unesite vrednost u procentima ili pikselima. Vrednost 100% ili 700px ili više koristi čitavu površinu sadržaja stranice.

 5. Pored stavke Visina tabele unesite vrednost u procentima ili pikselima. Imajte u vidu da i broj pasusa takođe određuje visinu tabele.

 6. Pored stavke Širina kolone unesite vrednost u procentima ili pikselima. Vrednost 100% ili 700px ili više koristi čitavu površinu sadržaja stranice.

 7. Pored Kolone visine, unesite procenat ili piksela vrednost. Imajte na umu da i broj pasusa određuje visina ćelije tabele.

  Savet:  Ako niste zadovoljni izgledom nove veličine tabele ili ćelija, možete opozvati radnju pritiskom kombinacije tastera CTRL+Z ili tako što ćete izabrati karticu Oblikovanje teksta i odabrati stavku Opozovi.

Promene će se odmah primeniti na tabelu. Ako se u ćelijama nalazio tekst ili slike, oni će ostati u ćeliji čija je veličina promenjena.

Vrh stranice

Promena stila tabele

Izgled tabele možete prilagoditi tako što ćete promeniti njen stil, odrediti red zaglavlja ili podnožja i primeniti specijalno oblikovanje prvog i poslednjeg reda ili kolone u tabeli.

 1. Uredite stranicu koja sadrži tabelu.

 2. Postavite kursor u tabelu koju želite da prilagodite.

 3. Izaberite karticu Dizajn.

 4. U opcijama „Stil tabele“ izaberite neku od sledećih opcija stila tabele. (Nećete moći da vidite razlike u oblikovanju ako je na tabelu trenutno primenjen stil tabele „Svetlo“ ili „Prozirno”.)

  • Red zaglavlja primenjuje posebno oblikovanje na prvi red u tabeli.

  • Red podnožja primenjuje posebno oblikovanje na poslednji red u tabeli.

  • Prva kolona primenjuje posebno oblikovanje na prvu kolonu u tabeli.

  • Poslednja kolona primenjuje posebno oblikovanje na poslednju kolonu u tabeli.

 5. Izaberite stil tabele. Svaki stil menja boju ivica tabele, boju ćelija i boju zaglavlja i podnožja. (Neki stilovi menjaju samo zaglavlje i podnožje ako ste iznad izabrali tu opciju.)

  • Podrazumevani stil tabele - Svetlo: Tanke, svetle, sive ivice tabele.

  • Stil tabele 1 - Prozirno: Nema vidljivih ivica.

  • Stil tabele 2 - Svetlo naglašeno: Svetlo sive vodoravne linije, svaki drugi red osenčen sivom.

  • Stil tabele 3 - Srednje dve nijanse: Plavo zaglavlje, svaki drugi red je osenčen svetlo plavom.

  • Stil tabele 4 - Tanke linije: Sivo zaglavlje, svetlo plave horizontalne linije.

  • Stil tabele 5 - Koordinatna mreža: Sive ivice tabele, svaki drugi red osenčen sivom.

  • Stil tabele 6 - Naglašavanje 1: Plave ivice tabele, plavo zaglavlje.

  • Stil tabele 7 - Naglašavanje 2; Svetlo plave ivice tabele, svetlo plavo zaglavlje.

  • Stil tabele 8 - Naglašavanje 3: Zelene ivice tabele, zeleno zaglavlje.

  • Stil tabele 9 - Naglašavanje 4: Maslinasto zelene ivice tabele, maslinasto zeleno zaglavlje.

  • Stil tabele 10 - Naglašavanje 5: Crvene ivice tabele, crveno zaglavlje.

  • Stil tabele 11 - Naglašavanje 6: Purpurne ivice tabele, purpurno zaglavlje.

 6. Izaberite stavku Prikaži koordinatne linije da biste prikazali ili sakrili koordinatne linije tabele. Ovo je jednostavno vizuelna pomoć u slučaju da ste primenili Stil tabele - Prozirno ili ste sakrili ivice tabele, ali i dalje želite da vidite tabelu da biste sa njom mogli da radite.

Promene će se odmah primeniti na tabelu. Ako se u ćeliji nalazio tekst ili slike, oni će ostati u prvobitnoj ćeliji na koju je primenjen novi stil.

Vrh stranice

Dodavanje teksta ili objekata u tabelu

Kada ste završili sa prilagođavanjem tabele, u nju možete početi da dodajete sadržaj kao što je tekst, grafika i drugi objekti kao što je ovde opisano.

 1. Uredite stranicu koja sadrži tabelu.

 2. Postavite kursor unutar ćelije tabele u koju želite da dodate sadržaj.

 3. Da biste dodali tekst, jednostavno počnite da kucate tekst ili nalepite tekst u ćeliju tabele. Da biste promenili slovni oblik i veličinu fonta, izaberite karticu Oblikovanje teksta i izaberite postavke fonta odatle.

 4. Da biste umetnuli sliku, video zapis ili neki drugi objekat, izaberite karticu Umetanje i umetnite objekat kao što biste to učinili na bilo kojoj veb stranici. (Ako su slika ili video veći od ćelije tabele, ćelija tabele će automatski promeniti veličinu da se prilagodi veličini slike ili videa.)

Da biste uklonili tekst, slike ili objekte, označite ih u ćeliji i na tastaturi pritisnite taster Delete.

Vrh stranice

Brisanje ćelije, reda, kolone ili tabele

Možete brisati pojedinačne ćelije, redove, kolone ili čak čitavu tabelu.

 1. Uredite stranicu koja sadrži tabelu.

 2. Postavite kursor unutar ćelije, reda, kolone ili tabele koju želite da izbrišete.

 3. Izaberite karticu Raspored tabele.

 4. Kliknite na dugme Izbriši i izaberite nešto od sledećeg:

 5. Izbriši ćeliju da biste izbrisali pojedinačnu ćeliju u kojoj se nalazi kursor.

 6. Izbriši kolonu da biste izbrisali kolonu u kojoj se nalazi kursor.

 7. Izbriši red da biste izbrisali red u kojem se nalazi kursor.

 8. Izbriši tabelu da biste izbrisali čitavu tabelu u kojoj se nalazi kursor.

 9. Nastavite sa prilagođavanjem tabele ili sadržaja na stranici.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođene tabele ili korišćenje HTML sadržaja

Ako želite da kreirate prilagođenu tabelu ili koristite sopstveni HTML kôd da biste odredili položaj sadržaja na stranici, to možete učiniti tako što ćete dodati HTML kôd u uređivaču veb stranica kao što su programi Expression Web ili Dreamweaver.

 1. Uredite stranicu kojoj želite da dodate tabelu ili HTML sadržaj.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje teksta , a zatim izaberite stavku Uredi izvor u grupi "naznaka".
  Uređivanje izvora na SharePoint Online javnoj veb lokaciji

 3. U prozoru HTML izvor otkucajte ili nalepite prilagođeni HTML ili izmenite postojeći izvorni sadržaj, kao što je primena DIV oznaka. (Prozor „HTML izvor“ je takođe koristan način da se tabela iz jednog dela veb lokacije iskopira u drugi, što je mnogo brže nego da se tabela ponovo kreira i prilagođava.)

 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim sačuvajte stranicu.

Savet:  Da biste dodatno prilagodili raspored i poziciju sadržaja na stranici, možete razmisliti o kreiranju prilagođenog rasporeda stranice.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×