Dodavanje slike ili datoteke slike Web stranici

Svakoj Web stranici koja ima kontrolu polja za sliku stranice možete da dodate sliku birajući je iz biblioteke. Kada se promeni slika koja je uskladištena u biblioteci, stranice koje je koriste automatski će koristiti novu sliku.

Osim toga, pomoću HTML uređivača možete dodati sliku svakoj Web stranici koja ima kontrolu polja za sadržaj stranice. Slika koja se pomoću HTML uređivača dodaje kontroli polja za sadržaj stranice, takođe je uskladištena u biblioteci, tako da će prilikom ažuriranja slike u biblioteci, stranice koje koriste tu sliku automatski koristiti novu.

Novu stranicu možete da kreirate pomoću rasporeda na stranici koji ima kontrolu polja za sliku stranice, ako želite da ona sadrži sliku.

Ovaj članak sadrži:

Rasporedi na stranicama koji sadrže kontrolu polja za sliku stranice

Rasporedi na stranicama koji sadrže kontrolu polja za sadržaj stranice

Dodavanje slika pomoću kontrole polja za sliku stranice

Dodavanje slike kontroli polja za sadržaj stranice pomoću HTML uređivača

Rasporedi na stranicama koji sadrže kontrolu polja za sliku stranice

Sledeći rasporedi na stranicama programa Microsoft Office SharePoint Server 2007sadrže kontrolu polja za sliku stranice:

 • Stranica članka sa slikom levo

 • Stranica članka sa slikom desno

 • Matična strana interne mreže

 • Stranica dobrodošlice sa izdvojenim vezama

 • Stranica dobrodošlice sa sadržajem

 • Uvodna stranica dobrodošlice

Vaša lokacija može da sadrži dodatne rasporede na stranici koji sadrže kontrolu polja za sliku stranice.

Savet : Uređivanje stranice je jedan od načina na koji možete da saznate da li stranica ima kontrolu polja za sliku stranice. Prilikom uređivanja stranice, svaka kontrola polja na stranici prikazuje oznaku. Kontrole polja za sliku stranice na stranicama koje su kreirane pomoću rasporeda na stranici programa Office SharePoint Server 2007 imaju oznaku „Slika stranice". Ovo može, ali i ne mora da bude slučaj sa stranicama koje su kreirane pomoću prilagođenih rasporeda na stranicama, koje je dizajnirala osoba sa dozvolama za dizajniranje vaše lokacije. Obratite se administratoru kolekcije lokacija za više informacija o rasporedima na prilagođenim stranicama koji su dostupni za korišćenje.

Vrh stranice

Rasporedi na stranicama koji sadrže kontrolu polja za sadržaj stranice

Sledeći rasporedi na stranicama programa Office SharePoint Server 2007 sadrže kontrolu polja za sadržaj stranice:

 • Matična strana interne mreže

 • Stranica dobrodošlice sa izdvojenim vezama

 • Stranica dobrodošlice sa sadržajem

Vaša lokacija može da sadrži dodatne rasporede na stranicama koji sadrže kontrolu polja za sadržaj stranice.

Savet : Uređivanje stranice je jedan od načina na koji možete da saznate da li stranica ima kontrolu polja za sadržaj stranice. Prilikom uređivanja stranice, svaka kontrola polja na stranici prikazuje oznaku. Kontrole polja za sadržaj stranice na stranicama koje su kreirane pomoću rasporeda na stranicama programa Office SharePoint Server 2007, označene su kao „Sadržaj stranice". Ovo može i ne mora biti slučaj za stranice kreirane pomoću prilagođenih rasporeda na stranicama, dizajniranih od strane osobe sa dozvolama za dizajniranje za vašu lokaciju. Obratite se administratoru kolekcije lokacija za više informacija o rasporedima na prilagođenim stranicama koji su dostupni za korišćenje.

Vrh stranice

Dodavanje slika pomoću kontrole polja za sliku stranice

 1. Pronađite stranicu kojoj želite da dodate sliku, a zatim na traci sa alatkama Uređivanje stranice kliknite na vezu Uredi stranicu.

  Napomena : Ako traka sa alatkama Uređivanje stranice nije vidljiva, u meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Prikaži traku sa alatkama za uređivanje stranice.

 2. U kontroli polja Slika stranice kliknite na vezu Uredi sliku. Otvoriće se dijalog Web stranice Uređivanje svojstava slike.

 3. U dijalogu Web stranice Uređivanje svojstava slike, u odeljku Opšte postavke kliknite na dugme Potraži, koje se nalazi pored polja Izabrana slika. Biblioteka slika će se otvoriti u novom prozoru.

 4. Izaberite sliku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Biblioteka slika se zatvara, a adresa slike koju ste izabrali prikazaće se u polju Izabrana slika.

 5. Opcionalno, možete da postavite preostala svojstva slike:

  • Alternativni tekst      Upišite tekst koji na kratko opisuje sliku. Ovaj tekst se prikazuje umesto slike, ako zbog bilo kog razloga pregledač osobe koja gleda stranu ne prikazuje sliku. Pored toga, čitači ekrana čitaju alternativni tekst.

  • Hiperveza      Slika može opciono da se ponaša kao hiperveza. U ovo polje upišite željeno odredište hiperveze. Osim toga, možete da koristite dugme Potraži da biste pronašli odredište hiperveze. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori vezu u novom prozoru ako želite da se hiperveza otvori u novom prozoru pregledača.

   U odeljku Raspored, možete da postavite ova svojstva:

  • Poravnavanje      Poziciju slike unutar kontrole polja možete da promenite odabirom sa liste Poravnavanje. Kako je veličina kontrole polja za sliku stranice prilagođena slici, ova opcija nema primetan efekat kada se koristi na slici koja je se nalazi u kontroli polja za sliku stranice.

  • Debljina ivice      Slici možete da date ivicu navođenjem njene debljine. Debljina ivice meri se u pikselima.

  • Horizontalni razmak      Sa obe strane slike možete dodati razmak navođenjem vrednosti veličine razmaka u pikselima.

  • Vertikalni razmak      Iznad i ispod slike možete dodati razmak, navođenjem vrednosti veličine razmaka u pikselima.

   U odeljku Veličina možete da postavite ova svojstva:

  • Koristi podrazumevanu veličinu slike      Izaberite ovu opciju ako želite da se slika prikaže u podrazumevanoj veličini, koja je određena svojstvima datoteke slike.

  • Navedite veličinu      Izaberite ovu opciju ako želite da odredite veličinu slike na objavljenoj stranici. Ovime se zamenjuju svojstva datoteke slike. Ako izaberete ovu opciju, pomoću svojstava Širina i Visina morate da odredite širinu, visinu ili obe vrednosti za sliku.

  • Širina (u pikselima)      Ako izaberete opciju Navedite veličinu, upotrebite svojstvo Širina (u pikselima) da biste naveli širinu slike u pikselima.

  • Visina (u pikselima)      Ako izaberete opciju Navedite veličinu, upotrebite svojstvo Visina (u pikselima) da biste naveli visinu slike u pikselima.

  • Zadrži odnos širina/visina      Ovu opciju možete da upotrebite da biste sačuvali odnos širine i visine slike. Ako izaberete ovu opciju, možete da postavite ili širinu ili visinu slike, zbog toga što vrednost koju odaberete za širinu ili visinu slike određuje vrednost druge dimenzije na osnovu odnosa širine i visine originalne slike.

Vrh stranice

Dodavanje slike kontroli polja za sadržaj stranice pomoću HTML uređivača

 1. Pronađite stranicu kojoj želite da dodate sliku, a zatim na traci sa alatkama Uređivanje stranice kliknite na vezu Uredi stranicu.

  Napomena : Ako traka sa alatkama Uređivanje stranice nije vidljiva, u meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Prikaži traku sa alatkama za uređivanje stranice.

 2. U kontroli polja sadržaja stranice kliknite na vezu Uređivanje sadržaja da biste pokrenuli HTML uređivač. HTML uređivač se može prikazati u redu ili u dijalogu, u novom prozoru.

 3. Postavite kursor u kontrolu polja za sadržaj stranice na mesto gde želite da dodate sliku.

 4. Na traci sa alatkama HTML uređivača kliknite na dugme Umetni sliku Slika dugmeta .

  Prečice na tastaturi  Da biste umetnuli sliku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+G.

  Otvoriće se dijalog Web stranice Uređivanje svojstava slike.

 5. U dijalogu Web stranice Uređivanje svojstava slike, u odeljku Opšte postavke kliknite na dugme Potraži, koje se nalazi pored polja Izabrana slika. Biblioteka slika će se otvoriti u novom prozoru.

 6. Izaberite sliku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Biblioteka slika se zatvara, a adresa slike koju ste izabrali prikazaće se u polju Izabrana slika.

 7. Opcionalno, možete da postavite preostala svojstva slike:

  • Alternativni tekst      Upišite tekst koji ukratko opisuje sliku. Ovaj tekst će se prikazati umesto slike, ako pregledač osobe koja gleda stranicu ne prikazuje sliku. Pored toga, čitači ekrana čitaju alternativni tekst.

  • Hiperveza      Slika može opciono da se ponaša kao hiperveza. U ovo polje upišite željeno odredište hiperveze. Osim toga, možete da koristite dugme Potraži da biste pronašli odredište hiperveze. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori vezu u novom prozoru ako želite da se hiperveza otvori u novom prozoru pregledača.

   U odeljku Raspored možete da postavite ova svojstva:

  • Poravnavanje      Poziciju slike unutar kontrole polja možete da promenite odabirom sa liste Poravnavanje.

  • Debljina ivice      Slici možete da date ivicu navođenjem njene debljine. Debljina ivice meri se u pikselima.

  • Horizontalni razmak      Sa obe strane slike možete dodati razmak navođenjem vrednosti veličine razmaka u pikselima.

  • Vertikalni razmak      Iznad i ispod slike možete dodati razmak, navođenjem vrednosti veličine razmaka u pikselima.

   U odeljku Veličina možete da postavite ova svojstva:

  • Koristi podrazumevanu veličinu slike      Izaberite ovu opciju ako želite da se slika prikaže u podrazumevanoj veličini, koja je određena svojstvima datoteke slike.

  • Navedite veličinu      Izaberite ovu opciju ako želite da odredite veličinu slike na objavljenoj stranici. Ovime se zamenjuju svojstva datoteke slike. Ako izaberete ovu opciju, pomoću svojstava Širina i Visina morate da odredite širinu, visinu ili obe vrednosti za sliku.

  • Širina (u pikselima)      Ako izaberete opciju Navedite veličinu, upotrebite svojstvo Širina (u pikselima) da biste naveli širinu slike u pikselima.

  • Visina (u pikselima)      Ako izaberete opciju Navedite veličinu, upotrebite svojstvo Visina (u pikselima) da biste naveli visinu slike u pikselima.

  • Zadrži odnos širina/visina      Ovu opciju možete da upotrebite da biste sačuvali odnos širine i visine slike. Ako izaberete ovu opciju, možete da postavite ili širinu ili visinu slike, zbog toga što vrednost koju odaberete za širinu ili visinu slike određuje vrednost druge dimenzije na osnovu odnosa širine i visine originalne slike.

   Napomene : 

   • Ako je stranica kojoj želite da dodate sliku Stranica veb segmenta, sliku možete da dodate pomoću Web segmenta slike. Više informacija o Web segmentu slike potražite u članku Web segment slike.

   • Ako slika koju želite da dodate stranici nije dostupna u biblioteci slika, možete da je dodate ako imate dozvole za doprinos. Više informacija o dodavanju datoteke slike u biblioteku potražite u članku Dodavanje jedne ili više datoteka u biblioteku.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×