Dodavanje slika na mreži ili clip art kolekcije u datoteku

Dodavanje slika na mreži ili clip art kolekcije u datoteku

U sistemima Office 2013 i Office 2016 koristite dugme Slike na mreži Dugme „Slike na mreži“ na kartici „Umetanje“ na traci u sistemu Office 2016 da biste pronašli slike na vebu. Odnosno koristite aplikaciju pod imenom Pickit da biste izabrali clip art i druge slike.

U sistemima Office 2010 i Office 2007 koristite dugme Clip Art Dugme „Clip Art“ na kartici „Umetanje“ na traci u sistemu Office 2010 da biste pronašli željenu sliku.

U sistemima Office 2013 i Office 2016 više ne postoji ugrađena clip art biblioteka. Ali možete da instalirate Programski dodatak za Office pod imenom Pickit koja u Office postavlja besplatnu, licenciranu clip art kolekciju ili da pronađete slike na mreži.

Clip art kolekcija: plavi leptir

Biblioteka besplatnih slika: programski dodatak Pickit

Kliknite na dolenavedeni naslov odeljka da biste ga otvorili i pročitali detaljna uputstva.

 1. Otvorite Office aplikaciju u koju želite da dodate Pickit (Word, PowerPoint ili Excel).

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Programski dodaci izaberite stavku Prodavnica.

  Koristite dugme „Prodavnica“ na kartici „Umetanje“ na Office traci da biste instalirali programske dodatke za Office

  Otvara se dijalog Programski dodaci za Office.

 3. U dijalogu koristite polje Pretraga da biste potražili Pickit besplatne slike.

 4. Kliknite na dugme Dodaj za Pickit besplatne slike.

 5. Zatvorite dijalog Programski dodaci za Office.

  Potrebno je nekoliko minuta da se Pickit „učita“ u Office aplikaciju. Kada se to završi, pojavljuje se poruka na dnu prozora aplikacije koja vas obaveštava o tome.

  Na krajnjoj desnoj strani trake, na kartici Početak vidite okruglu, ružičastu ikonu programskog dodatka Pickit:

  Kada instalirate Pickit programski dodatak za besplatne slike, on se pojavljuje krajnje desno na kartici „Početak“ na traci.

 1. Na kartici Početak na traci, u odeljku Pickit na krajnjoj desnoj strani kliknite na dugme Besplatne slike.

  Tabla za zadatke programskog dodatka Pickit Free Images otvara se sa krajnje desne strane prozora aplikacije.

 2. Na ružičastoj traci sa alatkama pri vrhu koristite drugu karticu, Pickit tržište, da biste potražili slike.

Pickit omogućava da pretražujete slike na nekoliko načina:

 • Postoji polje za pretragu (oblačić A na slici) u kojem možete da otkucate ključne reči kao što su „cvet“, „clipart“ i „poslovanje“.

 • Skup istaknutih kolekcija (B) odmah ispod polja za pretragu. Taj skup obuhvata kolekciju Clip Art znakova.

 • Postoje 25 kolekcije (C) organizovane po programskom dodatku Pickit.

 • Postoje brojne kolekcije korisnika (D) koje možete da pretražujete.

 • Postoje 35 kategorije (E) slika (kao što su životinje i kućni ljubimci, gradovi i mesta, muzika i instrumenti i prevoz) između kojih možete da birate na dnu table za zadatke.

Okno zadatka „Besplatne Pickit slike“ sadrži polje za pretragu i kolekcije za pretraživanje

Preuzimanje slika sa veba

U sistemima Office 2013 i Office 2016 dugme Slike na mreži pomaže da potražite ilustracije i fotografije.

 1. U bilo kojoj Office aplikaciji odaberite stavke Umetanje > Slike na mreži.

  Snimak ekrana koji pokazuje kako se dodaju slike na mreži u Office aplikacije.
 2. Unesite reči u polje za pretragu, a zatim pritisnite taster Enter. Ako želite samo određeni tip slike (kao što je clip art kolekcija ili fotografija), uključite taj termin u polju za pretragu.

  Dijalog „Slike na mreži“ u sistemu Office 2016

  Nekoliko filtera (Veličina, Tip, Boja, Raspored, Creative Commons/Sve*) pojavljuju se odmah ispod polja za pretragu kako bi vam pomogli da suzite izbor rezultata.

 3. Izaberite sliku i odaberite stavku Umetni.

 4. Izaberite nalepljenu sliku i prevucite je pomoću miša kako biste je premestili na željeni položaj.

 5. Ako je neophodno, koristite regulatore veličine na ivici slike kako biste joj promenili veličinu.

* Filter licenciranja (Samo Creative Commons ili Sve) (ovde saznajte više o licencama) može da vam pomogne da odaberete slike koje odgovaraju upotrebi koju imate na umu.

Vi ste odgovorni za poštovanje prava svojine drugih ljudi, uključujući autorska prava. Da biste bolje razumeli opcije licenciranja, pročitajte članak Filtriranje slika po tipu licence.

Evo nekih veb sajtova koji nude ilustracije ili fotografije koje možete besplatno da koristite:

Možete da koristite bilo koji sajt za pretragu koji želite kako biste pronašli clip art ili slike za umetanje u Office dokument. Osnovni proces je otprilike ovakav:

 1. U veb pregledaču idite na sajt za pretragu, otkucajte odgovarajuće ključne reči za pretraživanje i pritisnite taster Enter. Zatim pregledajte rezultate koje dobijete.

 2. Kada pronađete zadovoljavajuću sliku, kliknite na nju desnim tasterom miša i izaberite komandu poput Kopiraj sliku.

 3. Prebacite se u Office dokument i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V kako biste nalepili sliku na mesto.

  Način na koji postavljate sliku tačno na pravo mesto zavisi od Office aplikacije koju koristite. Često je dovoljno kliknuti i prevući, ali Word sadrži funkcije za dodatno fino podešavanje. Detalje potražite u članku Korišćenje opcija rasporeda u programu Word za premeštanje slika.

Umetanje stavki iz Office clip art kolekcije

 1. Na kartici Umetanje na traci sa alatkama, u odeljku Slike izaberite stavku Clip Art.

  Tabla za zadatke Clip Art pojavljuje se sa krajnje desne strane prozora aplikacije.

 2. U polju Pronađi otkucajte ključne reči koje opisuju sliku koju tražite.

 3. U okviru Rezultati treba da budu izaberite tipove medija koje želite da uključite u rezultate pretrage:

  U polju „Rezultati treba da budu“ izaberite tipove medija koje želite da uključite u rezultate pretrage
 4. Obavezno izaberite stavku Uključi Bing sadržaj ako ste povezani sa internetom i želite da se u rezultate pretrage uključe slike sa veba.

  Uključivanje opcije „Uključi Bing sadržaj“ vam daje više rezultata pretrage koje možete odabrati.

  Uključivanje te opcije daje više rezultata pretrage koje možete odabrati. (U suprotnom, nemojte da potvrdite izbor u tom polju za potvrdu i dobićete rezultate pretrage samo za slike koje je Office 2010 instalirao na računaru.)

 5. Kliknite na dugme Idi da biste započeli pretragu.

  Rezultati pretrage prikazuju se na tabli za zadatke.

  • Ako u okno za zadatke ne stanu svi rezultati, možete da se pomerate vertikalno.

  • Da biste videli veću verziju sličice na listi rezultata ili da biste jednostavno videli sliku ako je sve što je prikazano mali, crveni znak x čuvara mesta, kliknite desnim tasterom miša na sličicu i izaberite stavku Pregled/svojstva.

   Koristite komandu „Pregled/svojstva“ da biste pogledali veću verziju slike i više detalja o slici.

   Dok se nalazite u prozoru Pregled/svojstva, možete da pregledate slike tako što ćete birati stavke Prethodno i Sledeće.

   Pregledajte slike tako što ćete kliknuti na dugmad „Prethodna“ i „Sledeća“ u dijalogu „Pregled/svojstva“.
 6. Da biste umetnuli sliku u dokument, kliknite desnim tasterom miša na sličicu u oknu za zadatke i izaberite stavku Umetni.

  Da biste umetnuli sliku, kliknite desnim tasterom miša na sličicu i izaberite stavku „Umetni“.

  Kada se umetne slika, možete da prilagodite njeno postavljanje tako što ćete je izabrati i prevući pomoću miša.

Umetanje slike sa veba

Slike na vebu možete da pronađete i tako što ćete se prebaciti u veb pregledač i otići na bilo koji pretraživač, kao što je Bing.

 1. Potražite željenu vrstu slike.

 2. Kada izaberete sliku, kliknite na nju desnim tasterom miša i odaberite komandu Kopiraj.

 3. Prebacite se nazad u Office dokument i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V kako biste nalepili sliku.

 4. Izaberite nalepljenu sliku i prevucite je pomoću miša kako biste je premestili na željeni položaj.

 5. Ako je neophodno, koristite regulatore veličine na ivici slike kako biste joj promenili veličinu.

* Bing filteri za pretragu slika zasnovani su na izuzetno poštovanom sistemu licenci Creative Commons. Da biste bolje razumeli opcije licenciranja, pogledajte članak Filtriranje slika po tipu licence. Vi ste odgovorni za poštovanje prava tuđeg vlasništva, uključujući autorska prava.

Umetanje stavki iz Office clip art kolekcije

 1. Na kartici Umetanje na traci sa alatkama, u odeljku Slike izaberite stavku Clip Art.

  Tabla za zadatke Clip Art pojavljuje se sa krajnje desne strane prozora aplikacije.

 2. Otvorite listu Potraži u da biste odabrali gde želite da tražite:

  • Moje kolekcije    Lične kolekcije koje ste sklonili za posle u programu Clip Organizer

  • Office kolekcije    Kolekcije slika instalirane uz Office 2007

  • Veb kolekcije   

 3. U polju Pronađi otkucajte ključne reči koje opisuju sliku koju tražite.

 4. U okviru Rezultati treba da budu izaberite tipove medija koje želite da uključite u rezultate pretrage:

  U polju „Rezultati treba da budu“ izaberite tipove medija koje želite da uključite u rezultate pretrage
 5. Kliknite na dugme Idi da biste započeli pretragu.

  Rezultati pretrage prikazuju se na tabli za zadatke.

  • Ako u okno za zadatke ne stanu svi rezultati, možete da se pomerate vertikalno.

  • Da biste videli veću verziju sličice na listi rezultata ili da biste jednostavno videli sliku ako je sve što je prikazano mali, crveni znak x čuvara mesta, kliknite desnim tasterom miša na sličicu i izaberite stavku Pregled/svojstva.

   Koristite komandu „Pregled/svojstva“ da biste pogledali veću verziju slike i više detalja o slici.

   Dok se nalazite u prozoru Pregled/svojstva, možete da pregledate slike tako što ćete birati stavke Prethodno i Sledeće:

   Pregledajte slike tako što ćete kliknuti na dugmad „Prethodna“ i „Sledeća“ u dijalogu „Pregled/svojstva“.
 6. Da biste umetnuli sliku u dokument, kliknite desnim tasterom miša na sličicu u oknu za zadatke i izaberite stavku Umetni.

  Da biste umetnuli sliku, kliknite desnim tasterom miša na sličicu i izaberite stavku „Umetni“.

  Kada se umetne slika, možete da prilagodite njeno postavljanje tako što ćete je izabrati i prevući pomoću miša.

Umetanje slike sa veba

Slike možete da pronađete i na vebu: Prebacite se u veb pregledač i idite na bilo koji pretraživač, na primer Bing.

 1. Potražite željenu vrstu slike.

 2. Kada izaberete sliku, kliknite na nju desnim tasterom miša i odaberite komandu Kopiraj.

 3. Prebacite se nazad u Office dokument i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V kako biste nalepili sliku.

 4. Izaberite nalepljenu sliku i prevucite je pomoću miša kako biste je premestili na željeni položaj.

 5. Ako je neophodno, koristite regulatore veličine na ivici slike kako biste joj promenili veličinu.

* Bing filteri za pretragu slika zasnovani su na izuzetno poštovanom sistemu licenci Creative Commons. Da biste bolje razumeli opcije licenciranja, pogledajte članak Filtriranje slika po tipu licence. Vi ste odgovorni za poštovanje prava tuđeg vlasništva, uključujući autorska prava.

Office 365 više ne sadrži tradicionalnu clip art kolekciju, ali pretplatnici dobijaju dve nove vrste slika umesto nje: ikone i 3D modele:

Ikone ili skalabilna vektorska grafika (SVG)

Stavka Ikone   Office 365 sadrži biblioteku gotovih slika na mreži koje možete da umećete, obrćete, rotirate, bojite i menjate im veličinu (bez gubitka kvaliteta).

Da biste pročitali više o ikonama, pročitajte članak Umetanje SVG slika i ikona.

3D ilustracije

Aplikacije 3D modela   Office 365 povezuju vas sa bibliotekom 3D slika spremnih za korišćenje na mreži. Možete da koristite ili korigujete bilo koju sliku koju tu pronađete.

Da biste pročitali više o 3D modelima, pročitajte članak Budite kreativni uz 3D modele.

Nove vrste clip art kolekcija u usluzi Office 365: ikone i 3D slike

Office 365 pretplatnicima nudi dve nove vrste „clip art“ kolekcija: ikone i 3D modele, dostupne na kartici Umetanje na traci, blizu bivšeg mesta za dugme „Clip Art“:

Dugmad za ikone i 3D modele na kartici „Umetanje“ na traci sa alatkama u usluzi Office 365

Glasovni klipovi umesto stavki clip art kolekcije

Tražite informacije o dodavanju audio klipa na slajd? Pročitajte članak Dodavanje ili brisanje zvuka u PowerPoint prezentaciji.

Povratne informacije

Ako je biblioteka clip art kolekcija na mreži funkcija koju ponovo želite u usluzi Office, pogledajte odeljak pošaljite nam povratne informacije.

Saradnici: Predrag Kojić

Takođe pogledajte

Alatke za slike i crtanje u sistemu Office

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×