Dodavanje serverske skripti kao izvor podataka

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U Microsoft SharePoint Designer 2010, možete da dodate na strani servera skripte kao što su ostale ili RSS kao izvor podataka, Testirajte vezu sa izvorom podataka, a zatim prikažite informacije vratio Serverske skripte tako što ćete kreirati prikaza podataka na lokaciji. Ova tema pokazuje kroz primer kako možete da koristite skripte na strani servera u vezu za prenos podataka za kreiranje prikaza obogaćenog podataka.

Važno: Ako vaša lokacija nalazi na serveru na kojem SharePoint Foundation 2010, podrazumevane postavke na serveru zahtevaju da administrator servera prvo uredite Web.config datoteke na serveru pre nego što se možete povezati sa Serverske skripte, kao što je opisano u odeljku Test na veze za izvor podataka. Ako vaše lokacije nalaze na serveru na kojem je Microsoft SharePoint Server 2010, možete da se povežete Serverske skripte bez ikakvih promena na serveru.

U ovoj temi će kreirati vezu pomoću RSS feeda iz vremenske prognoze MSN kao izvor podataka. Takođe će testira vezu i kreiranje prikaza podataka iz vezu da biste prikazali kratak prognozu u Veb stranicu.

U ovom članku

Šta je to skripte na strani servera?

Korak 1: Dodavanje Serverske skripte biblioteke izvora podataka

Korak 2: Kreiranje prikaza podataka Serverske skripte

Rešavanje problema sa vezu sa izvorom podataka

Šta je to skripte na strani servera?

Serverske skripte je mali program koji se nalazi na serveru i koji se pokreće u odgovoru na određene radnje u pregledaču. Serverske skripte mogu biti zapisani u raznim jezicima, uključujući Perl, PHP i Microsoft ASP.NET. Za razliku od klijentska skripti kao što je JavaScript, Serverske skripte koje se pokreću na serveru pre nego što Veb stranici će se pojaviti u pregledaču. Neki primeri Serverske skripte aplikacije uključuju kolica za dinamičku menije i ankete.

Da biste kreirali prikaz podataka koji prikazuje podatke dao Serverske skripte, skripta morate da preuzmete podatke u obliku XML. Možete da se povežete Serverske skripte koje su napisane na različitim jezicima i tako što ćete koristiti na različite načine, uključujući ASP.NET, PHP i AJAX. Međutim, skriptu morate slati rezultujuće podatke u obliku XML. Uobičajeni serverske scenario koji vraća XML je RSS Feed.

Ako želite da dodate vezu na RSS Feed koji je skripte na strani servera i ne XML datoteke (na primer, RSS Feed koji ima URL koji se završavaju sa .aspx ili .php), veze treba uključiti u kategoriji Serverske skripte u biblioteci izvora podataka. RSS Feed koji predstavlja XML datoteku (na primer, RSS Feed koji ima URL koji se završavaju sa .xml) mogu biti dodati ili kategoriji Serverske skripte ili kategoriji XML datoteke.

Da biste dodali Serverske skripte kao izvor podataka, morate znati URL adresu skriptu i detalje o parametre potrebne URL adresu.

Vrh stranice

Korak 1: Dodavanje Serverske skripte biblioteke izvora podataka

Dao ispod su korake za kreiranje skripte na strani servera za MSN vremenske prognoze RSS feeda.

 1. Izaberite stavku izvori podataka u oknu za navigaciju.

 2. Na kartici Podaci za povezivanje , u grupi novo izaberite stavku Ostale povezivanje usluge.

 3. U dijalogu Svojstva izvora podataka , na kartici izvor , proverite da li HTTP metodHTTP Get.

  • HTTP Get metod dodaje sve imena parametara i vrednosti URL adresu.

  • Metoda HTTP Post šalje sve imena parametara i vrednosti URL adrese u telu zahteva.

 4. Na listi izaberite komandu koju podataka da biste konfigurisali postoje četiri opcije:

  • Izaberite komandu preuzima informacije pomoću skripte na strani servera. Zatim možete da prikažete informacije na lokaciji tako što ćete kreirati prikaza podataka.

  • Umetanje, Ažuriranjei Brisanje komande takođe preuzima informacije o upotrebom skripta na strani servera. Međutim, možete da kreirate prikaz podataka koja prikazuje ili menja informacije koje se preuzimaju pomoću ove komande. Možete da koristite samo prikaz podataka da biste prikazali informacije koje se preuzimaju pomoću komande "izaberite stavku".

   U ovom primeru, kliknite na komandu Izaberite jer želimo da biste preuzeli određene informacije na lokaciji MSN vremenske prognoze.

 5. U okviru Izaberite informacije za povezivanje, u polju Unesite URL adresu za skriptu na strani servera otkucajte URL ADRESE za skriptu ili RSS Feed na koji želite da se povežete.

  U ovom primeru, koristite sledeća URL adresa:

  http://Weather.MSN.com/RSS.aspx?wealocations=98052&weadegreetype=F

  The RSS script in the Source tab

  Neke Serverske skripte zahtevati dodatne informacije koje se prosleđuje serveru u obliku parametre iz pregledača. URL adresu koju ste koristili iznad prosleđuje dva parametra – lokaciju u Poštanski broj obrasca i jedinice za toplinu (F = Farenhajta i C = Celzijusa). Potrebno je da koristite važeći Poštanski broj, u ovom primeru koristili smo 98052, poštanski broj za Redmond, WA. URL ukazuje F na kraju nisku da biste prikazali temperature u Farenhajta.

  URL adresu u ovom primeru koristi parametre automatski, tako da nema potrebe da biste dodali ili izmenili ništa. Da, ali ako skripte na strani servera zahteva parametri, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali parametar, kliknite na dugme Dodaj , a zatim u dijalogu parametra , otkucajte ime i podrazumevane vrednosti za parametar.

   Napomena: Ako je parametar podešen za vreme izvršavanja pomoću Web segmenta veze, potvrdite izbor vrednost ovaj parametar može se podesiti putem veze Veb segmenta .

  • Da biste izmenili postojeći parametra, kliknite na dugme parametra na listi, kliknite na dugme Izmenii zatim, u dijalogu parametra izmenite ime ili podrazumevanu vrednost za parametar.

  • Da biste uklonili postojeću parametra, kliknite na dugme parametra na listi, a zatim kliknite na dugme ukloni.

 6. U dijalogu Svojstva izvora podataka izaberite karticu Opšte postavke i unesite smisleno ime kao što su MSN vreme za vezu.

 7. Kliknite na dugme U redu.

  Serverske skripte se sada pojavljuje na listi izvora podataka.

Vrh stranice

Korak 2: Kreiranje prikaza podataka Serverske skripte

Sada kada ste dodali Serverske skripte na listu izvora podataka, možete da kreirate prikaz podataka koje prikazuje rezultate skripte na strani servera.

Saveti: 

 • Možete brzo da kreirate prikaz podataka tako što ćete kliknuti na ikonu pribadače pored Izvora podataka u oknu za navigaciju – ovo prikazuje listu izvora podataka ispod okna za navigaciju. Zatim prevucite izvor podataka sa liste i otpustite ga u vaše ASPX stranice i podataka prikaz prikazuje.

 • Više informacija o kreiranju prikaza podataka potražite u odeljku Takođe pogledajte .

Kada kreirate prikaz podataka, rezultat je podrazumevani prikaz podataka u kojoj prvih pet polja u izvoru podataka će se pojaviti u svaki red u osnovnu tabeli. Ako prvi put pet polja se pojavljuju na odgovarajuće podatke, izvor podataka je ispravno podešen.

Prikazi podataka zasnivaju se na Microsoft ASP.NET tehnologije. Da biste kreirali prikaz podataka, morate da pokrenete sa u ASP.NET stranicu (.aspx datoteka).

 1. Izaberite karticu datoteka i kliknite na dugme Nova stavka, i zatim izaberite stavku Više stranica, kliknite na dugme ASPXi na kraju kliknite na dugme Kreiraj.

 2. U dijalogu Novi ASPX stranice unesite jedinstveno ime za stranicu i kliknite na dugme u redu.

 3. Kliknite na dugme da da biste potvrdili da biste otvorili stranicu u naprednom režimu.

  Novu stranicu sa OBRASCEM označavanje otvara.

  ASP.NET form tag

 4. Izaberite karticu Umetanje i u grupi Prikazi podataka i obrasce , kliknite na Prikaz podatakana padajućoj listi koja se pojavljuje izaberite RSS skripte podatke za povezivanje koju ste kreirali u prethodnom koraku.

  Prikaz podataka prikazuje na stranici.

  Napomena: Ako okno zadataka Detalja izvora podataka prikazuje podatke iz izvora podataka, vezu sa izvorom podataka radi ispravno. Ako prikaz podataka ne prikazuje, zatim pređite na podatke za rešavanje problema za izvor veze.

  U ovom primeru ćemo će zadržavanje polje Opis i uklonite sva druga polja u prikazu podataka.

 5. Kliknite unutar prikaza podataka.

  Kontekstualne Alatke za prikaz podataka traka se pojavljuje.

 6. Na kartici Opcije , u grupi polja izaberite stavku Dodaj/ukloni kolone.

 7. U dijalogu Uređivanje kolone , na listi prikazano kolone uklonite sva polja osim Opis i kliknite na dugme u redu.

 8. Kliknite bilo gde u prikazu podataka, a zatim kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu Slika dugmeta da biste prikazali na uobičajenih xsl:value-zadataka liste.

 9. U formatu kao padajuće liste, izaberite stavku Obogaćeni tekst.

 10. Ako se pojavi dijalog Potvrdi , kliknite na dugme da.

  Prikaz podataka izgleda slično kao na sledećoj slici:

  Data View of MSN Weather
  Prikaz podataka Fig. 1 kreiran iz podataka za povezivanje za MSN vremenske prognoze

  Sada možete da prilagodite stranicu po potrebi.

Rešavanje problema sa vezu sa izvorom podataka

Ako okno zadatka Detalja izvora podataka ne prikazuje podatke iz izvora podataka, ali umesto toga na koji okno zadataka ili prazan ili prikazuje poruku o grešci, vezu sa izvorom podataka ne radi ispravno. Do ovog problema može doći ako vaš server je pokrenut Windows SharePoint Services, server je iza proxy servera ili zaštitnog zida i postavki proxy servera nije naveden u datoteci Web.config za virtuelnog servera.

Da biste rešili ovaj problem, obratite se administratoru servera i pitajte je da izvršite sledeću proceduru. Administrator servera mora da uredite Web.config datoteku da biste uključili postavki proxy servera za virtuelnog servera gde se nalazi na lokaciju. U okruženju farme servera administrator servera mora da uredite Web.config datoteke za svaku virtuelnog servera u svakoj izloženim Veb server u farmi servera.

Napomena: Promena podrazumevane proxy server postavka omogućava server-server komunikacije, ali ne na bilo koji način utiče na dolazne veze ili pristup dozvole na server.

Konfigurisanje Web.config datoteke na serveru

Da biste konfigurisali Web.config datoteku, sledite ove korake na serveru na SharePoint Foundation 2010:

 1. Pokrenite uređivač teksta kao što je program Notepad.

 2. Pronađite i otvorite datoteku Web.config za virtuelnog servera mesto na koje želite da biste dozvolili korisnicima da kreiraju veze za XML Veb usluge i Serverske skripte izvora podataka.

  Web.config fascikla se nalazi u oblasti sadržaja servera – na primer, podrazumevana putanja je \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Kopirajte i nalepite sledeće redove u datoteci Web.config bilo gde na nivou direktno ispod < konfiguracije > čvor.

  < system.net >

  < defaultProxy >

  < automatski Otkrij proxy servera = „true” / >

  < / defaultProxy >

  < /system.net >

 4. Sačuvajte Web.config datoteku, a zatim zatvorite uređivač teksta.

 5. Poništavanje Microsoft Internet Information Services (IIS) da biste primenili promene. Alternativno, možete poništiti posle na sledeći korak da biste primenili promene na više virtuelnog servera u isto vreme. Da biste poništili IIS, otvorite prozor komandne linije i otkucajte iisreset na komandnoj liniji.

  Napomena: Ponovite korake od 1 do 5 za svaki virtuelne Server je mesto na koje želite da biste dozvolili korisnicima da kreiraju veze za XML Veb usluge i Serverske skripte izvora podataka.

 6. Ponovo kreirajte prikaz podataka. Više informacija potražite u prethodnom odeljku korak 2: Kreiranje prikaza podataka Serverske skripte.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×