Dodavanje sadržaja u slučaj i postavljanje izvora na čekanje u centru za e-otkrivanja

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Napomena : Više nećete moći da pravite nove slučajeve e-otkrivanja u usluzi SharePoint Online (u Office 365 i SharePoint Online samostalnim planovima). Da biste napravili slučajeve e-otkrivanja i zadržavanja originala, počnite da koristite Office 365 Centar za usaglašenost i bezbednost. Za više informacija pogledajte odeljak Upravljanje slučajevima e-otkrivanja u centru za bezbednost i usaglašenost Imajte na umu da ćete i dalje moći da izmenite postojeće slučajeve e-otkrivanja u usluzi SharePoint Online.

U skupu za e-otkrivanje može se upravljati sadržajem koji je deo predmeta e-otkrivanja, kao što su mogući dokazi u sudskom sporu, kontrole ili istrage. Svaki predmet može imati više skupova za e-otkrivanje. Izvore sadržaja koje dodate možete filtrirati, na primer prema autoru, pošiljaocu, opsegu datuma ili ključnim rečima.

Kada izvora sadržaja je deo slučaja, možete da postavite ga na čekanje da bi se čuva kopiju. Ovo obuhvata SharePoint lokacijama, dokumente, ili stranice i Exchange poštanske sandučiće. U SharePoint Server, mogu sadržati i sadržaj na deljenim datotekama mogu pretraživati. Kada stavke su stavljen na čekanje, ljudi mogu da nastavim rad na njima bez prekida. Sadržaj koji se upravlja smernice ne ističe kada je postavljen na čekanje.

Kada ste definisali izvore sadržaja, možete pokrenuti upite i izvesti sadržaj koji ćete proslediti vlastima. Sadržaj koji ste izvezli obuhvata učitanu datoteku zasnovanu na standardu referentnog modela elektronskog otkrivanja.

Napomena :  Kada dodate izvore sadržaja ili upite u predmet e-otkrivanja, promena regionalnih postavki lokacije nije podržana.

Kreiranje skupa e-otkrivanja za upravljanje izvorima sadržaja

Ova procedura kreira skup e-otkrivanja i dodaje izvore sadržaja u njega. Da biste sadržaj stavili na čekanje, pratite sledeću proceduru – Stavljanje izvora sadržaja na čekanje.

Dodavanje izvora e-otkrivanja i upravljanje njima

Napomena : Da biste uključili izvora u slučaju, oni morate prvo indeksirati SharePoint usluga pretrage. Više informacija potražite u članku osobi koja upravlja lokacijama i poštanskim sandučićima koje želite da uključite.

 1. Ako slučaj nije već otvoren, u centru za e-otkrivanje izaberite stavku Predmeti, a zatim kliknite na predmet u koji želite da dodate izvore sadržaja.

 2. U okviru skupovi e-otkrivanja, izaberite stavku Nova stavka.

 3. Otkucajte ime za e-otkrivanja skup, na primer Izvršna korespondencija.

 4. Pored stavke Izvori izaberite stavku Dodavanje & upravljanje izvorima.

 5. U dijalogu koji se pojavio, u okviruPoštanski sandučići otkucajte imena naloga ili e-adrese za Exchange poštanske sandučiće koje želite da uključite u predmet.

 6. U okviru lokacije, otkucajte URL adresu za sadržaj koji želite da koristite kao izvor. U SharePoint Server, možete da upišete adresu deli u datoteci. Svaki sadržaj koji uključuju mora biti indeksirane pretraga.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 8. U polje u okviru Filter otkucajte ključne reči koje želite da upotrebite za sužavanje izvora.

 9. Da biste suzili obim sadržaja prema opsegu datuma, unesite Datum početka i Datum kraja.

 10. Da biste ograničili rezultate prema imenu autora dokumenta ili stavke na listi ili prema određenom pošaljiocu poruke e-pošte, otkucajte imena ili e-adrese u polje Autor/Pošiljalac.

 11. Da biste ograničili rezultate na određeni Exchange domen, unesite njegovo ime u polje Domen.

 12. Kliknite na dugme Primeni filter.

 13. Da biste potvrdili odabir odgovarajućeg sadržaja, izaberite stavku Pregled rezultata.

 14. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena : Izvore sadržaja možete dodati i ukloniti kada kreirate skup e-otkrivanja. Da biste videli listu izvora sadržaja u skupu e-otkrivanja, izaberite stavku Izvori.

Vrh stranice

Stavljanje izvora sadržaja na listu za zadržavanje

Napomena : Da biste uključili izvora u slučaju, oni morate prvo indeksirati SharePoint usluga pretrage. Više informacija potražite u članku osobi koja upravlja lokacijama i poštanskim sandučićima koje želite da uključite.

 1. Ako slučaj nije već otvoren, u centru za e-otkrivanje izaberite stavku Predmeti, a zatim kliknite na predmet koji želite da stavite na čekanje.

 2. U okviru skupovi e-otkrivanja, izaberite stavku Nova stavka.

 3. Otkucajte ime za e-otkrivanja skup, na primer Izvršna korespondencija.

 4. Pored stavke Izvori izaberite stavku Dodavanje & upravljanje izvorima.

 5. U dijalogu koji se pojavio, u okviruPoštanski sandučići otkucajte imena naloga ili e-adrese za Exchange poštanske sandučiće koje želite da uključite u predmet.

 6. U okviru lokacije, otkucajte URL adresu za sadržaj koji želite da koristite kao izvor. U SharePoint Server, možete da upišete adresu deli u datoteci. Svaki sadržaj koji uključuju mora biti indeksirane pretraga.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 8. U polje u okviru Filter otkucajte ključne reči koje želite da upotrebite za sužavanje izvora.

 9. Da biste suzili sadržaj po opsegu datuma, unesite Datum početka i Datum završetka.

 10. Da biste rezultate ograničili na autora nekog dokumenta ili stavke na listi, odnosno na određenog pošiljaoca poruka e-pošte, ukucajte imena ili adrese e-pošte u okvir Autor/Pošiljalac.

 11. Da biste ograničili rezultate na određeni Exchange domen, unesite njegovo ime u polje Domen.

 12. Kliknite na dugme Primeni filter.

 13. Kliknite na dugme Omogući čuvanje originala.

 14. Da biste potvrdili odabir odgovarajućeg sadržaja, izaberite stavku Pregled rezultata.

 15. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena :  Pošto ste sadržaj stavili na listu za zadržavanje, ako želite da vidite listu izvora sadržaja za slučaj, izaberite stavku Izvori.

Uklanjanje liste za zadržavanje iz izvora sadržaja

 1. Ako predmet nije otvoren, u centru za e-otkrivanje izaberite stavku Predmeti, a zatim kliknite na predmet iz kojeg želite da uklonite čekanje.

 2. Izaberite stavku eDiscovery skupovi.

 3. U okviru stavke Izvori kliknite na ime izvora čiju listu za zadržavanje želite da uklonite. Prikazaće se adresa lokacije tog imena ili imena Exchange poštanskih sandučića.

 4. Kliknite na dugme Onemogući čuvanje originala.

Vrh stranice

Uklanjanje skupa e-otkrivanja iz predmeta

 1. Ako predmet još nije otvoren, u centru za e-otkrivanje izaberite stavku Predmeti, a zatim kliknite na predmet iz kojeg želite da uklonite skup e-otkrivanja.

 2. Kliknite sa leve strane skupa e-otkrivanja da biste ga izabrali, tako da se pored njegovog imena pojavi oznaka potvrde.

 3. Kliknite na tri tačke da biste prikazali Meni otvaranja.

 4. Izaberite stavku Izbriši stavku.

 5. Kada budete upitani da pošaljete stavku u korpu za otpatke, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Više informacija o zadrškama

 • Ovi tipovi sadržaja se mogu staviti na listu za zadržavanje kao deo slučaja:

  • Dokumenti

  • Liste (uključujući blogove i wiki sadržaj)

  • Stranice (uključujući stranice koje hostuju blogove i wiki stranice)

  • Razmena objekata kao što su zadaci, kalendarski unosi, kontakti, poruke i prilozi e-pošte. Ako se Microsoft Lync razgovori arhiviraju u sistemu Microsoft Exchange, biće uključeni.

  • U SharePoint Server, sadržaja deljenih datoteka koje je popisala pretraga. e-otkrivanja u SharePoint Online ne podržava deljenja datoteka.

 • Kada postavite na čekanje na koje izvore sadržaja za skup e-otkrivanja, prikazuje se status zadrške za svaki izvor u koloni Status držite na licu mesta na listi izvora sadržaja. Sledeća lista opisuje svaku vrednost statusa čekanje.

  • Na čekanje   Označava da celu izvora sadržaja na čekanje. Ova vrednost se prikazuje kada okviru pod Filtriranje je ostavljen prazan, a zatim pritisnite i držite na licu mesta je omogućen za izvore skupa e-otkrivanja. Rezultat je da je sav sadržaj u navedenom izvoru stavljen na čekanje.

  • Na čekanju sa filterom   Ukazuje da je stavki koje ispunjavaju kriterijume pretrage koji je naveden u okviru pod Filtriranje u izvoru sadržaja na čekanje i pritisnite i držite na licu mesta je omogućen za izvore skupa e-otkrivanja. Rezultat je taj sadržaj koji zadovoljava kriterijume pretrage u izvoru navedena je stavljen na čekanje.

  • Ne mogu na čekanje   Ukazuje na to da izvora sadržaja nije na čekanje.

  • Ne možete da držite   Ukazuje na to da se ne mogu da stave izvora sadržaja na čekanje.

  • Nije uspelo   Ukazuje na to da zahteva da biste postavili izvora sadržaja na čekanje nije uspelo.

  • Obrada   Označava da čekanje zahtev je u toku. Ovaj status se prikazuje kada kliknite na dugme Omogući zadrži na licu mesta i izaberite stavku Sačuvaj u skup e-otkrivanja. Posle nekoliko trenutaka, osvežite stranicu za podešavanje e-otkrivanja i ovu vrednost je zamenjena funkcijom jedan od prethodne vrednosti.

 • Kada je postavljeno na SharePoint lokaciji, ne možete da uklonite aplikaciju sa lokacije.

 • Kada je postavljeno na SharePoint lokaciji, očuvanje čekanje biblioteke se kreira, ako već ne postoji. Korisnici i dalje da radite sa sadržaj, ali kopiju sadržaja kao u vreme kada ste pokrenuli na čekanju je sačuvan kao korisnici menjaju sadržaj. Redovni korisnici sa dozvolama za tipične mogu da vidim očuvanje čekanje biblioteke. Samo korisnici sa dozvolama za Web aplikaciju nivou ili korisnika kojima je odobren određene dozvole, možete da prikažete u očuvanju čekanje biblioteku.

 • Ako korisnik pokuša da promeni ili izbriše sadržaj na lokaciji koja se nalazi na listi za zadržavanje, SharePoint će prvo proveriti da li je sadržaj izmenjen od trenutka primene zadržavanja. Ako je to prva izmena od primene zadržavanja, SharePoint će kopirati sadržaj u biblioteku zadržavanja, a zatim će dozvoliti korisniku da promeni ili izbriše originalni sadržaj.

 • Korisnik će dobiti grešku Ako probaju da biste izbrisali biblioteku, listu ili kolekciju lokacija koja je na čekanje. Korisnici takođe će dobiti grešku Ako probaju da izbrišete fasciklu koja sadrži datoteku koja se nalazi na čekanje. Ako korisnici žele da izbrišete fasciklu koja sadrži jednu ili više datoteka koje se nalaze na čekanje, moraju da izbrišete te datoteke pre nego što možete da izbrišete fasciklu.

 • Da biste uskladištili sve verzije sadržaja na lokaciji, morate omogućiti kreiranje verzija dokumenta za biblioteke dokumenata na lokaciji. Ako dokument se briše sa lokacije koja se nalazi na čekanje i kreiranje verzija dokumenta je omogućen, sve verzije izbrisani dokument će biti očuvana. Ako nije omogućeno kreiranje verzija dokumenta, na sadržaj koji je trenutni u vreme kada je primenjen na čekanju je na samo verzija koja je sačuvan. Ako se sadržaj promeni više puta kada se primenjuje na čekanje, srednja verzije sadržaja se ne čuvaju, tako da efikasnije koristi prostor za skladištenje. Većina sadržaja na lokaciji obično ne menja i sadržaj koji se ne menja se ne kopiraju u očuvanju čekanje biblioteku.

 • Ako uklonite zadrške sa lokacije, sve datoteke u očuvanju držite biblioteka će biti izbrisana (premestiti u prve faze korpi za otpatke) unutar 7 sedam dana uklanjanja na čekanje. To je zato što tajmera za biblioteku čekanje očuvanje pokreće jednom u svakih 7 dana i identifikuje stavke da biste izbrisali. Datoteke će biti izbrisane kada sledeći put tajmera pokreće nakon na čekanju je uklonjena sa lokacije.

Više informacija o e-otkrivanju

Za više informacija o predmetima e-otkrivanja pogledajte sledeće članke:

Scenario: ediscovery u sistemima SharePoint Server 2013 i Exchange Server 2013

Podešavanje centra e-otkrivanja u sistemu SharePoint Online

Planiranje slučajeva e-otkrivanja i upravljanje njima

Pravljenje i pokretanje upita za e-otkrivanje

Pretraga i korišćenje ključnih reči u e-otkrivanju

Izvoz sadržaja e-otkrivanja i pravljenje izveštaja

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×