Dodavanje, promena, pronalaženje ili brisanje uslovnih oblikovanja

Koristite uslovno oblikovanje da biste vizuelno pretraživali i analizirali podatke, otkrili kritične probleme i identifikovali šablone i trendove.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Saznajte više o uslovnom oblikovanju

Oblikovanje svih ćelija pomoću dvobojne skale

Oblikovanje ćelija pomoću trobojne skale

Oblikovanje svih ćelija pomoću traka podataka

Oblikovanje svih ćelija pomoću skupa ikona

Oblikovanje samo onih ćelija koje sadrže tekst, broj, datum ili vreme

Oblikovanje samo vrednosti sa vrha ili dna rang liste

Oblikovanje samo vrednosti koje su iznad ili ispod proseka

Oblikovanje samo jedinstvenih ili dupliranih vrednosti

Korišćenje formule za određivanje ćelija koje treba oblikovati

Pronalaženje ćelija sa uslovnim oblikovanjem

Uklanjanje uslovih oblikovanja

Više informacija o uslovnom oblikovanju

Uslovno oblikovanje vam pomaže da vizuelno odgovorite na određena pitanja o podacima. Uslovno oblikovanje možete primeniti na opseg ćelija, Microsoft Excel tabelu ili izveštaj izvedene tabele. Između korišćenja uslovnog oblikovanja i izveštaja izvedene tabele postoje razlike koje je važno razumeti.

Prednosti uslovnog oblikovanja

Prilikom svake analize podataka često se pitate:

 • Gde su izuzeci u rezimeu profita za proteklih pet godina?

 • Kakvi su trendovi u marketinškim anketama u protekle dve godine?

 • Ko je ovog meseca imao prodaju veću od 500 000 dinara?

 • Kakva je opšta raspodela prema starosnom uzrastu zaposlenih?

 • Za koje proizvode godišnja zarada poraste za više od 10%?

 • Ko su najbolji, a ko najgori studenti na prvoj godini?

Uslovno oblikovanje vam pomaže da dobijete odgovore na ova pitanja tako što olakšava isticanje ćelija ili opsega ćelija koje vas zanimaju, naglašavanje neobičnih vrednosti i vizuelizaciju podataka pomoću traka podataka, skala boja i skupova ikona. Uslovno oblikovanje menja izgled opsega ćelija na osnovu uslova (ili kriterijuma). Ukoliko je uslov ispunjen, opseg ćelija se oblikuje na osnovu tog uslova, a u suprotnom opseg ćelija neće se oblikovati na osnovu tog uslova.

Sortiranje i filtriranje možete izvršavati na osnovu oblikovanja, uključujući boju ćelije i fonta, bez obzira na to da li su ćelije oblikovane ručno ili uslovno.

Podaci sa legendom sortirani i filtrirani po boji

Napomena: Kada kreirate uslovno oblikovanje, možete upućivati samo na druge ćelije na istom radnom listu ili, u određenim slučajevima, na ćelije u radnim listovima u istoj trenutno otvorenoj radnoj svesci. Uslovno oblikovanje nije moguće koristiti na spoljnim referencama za drugu radnu svesku.

Uslovno oblikovanje za izveštaj izvedene tabele

Uslovno oblikovanje u izveštaju izvedene tabele razlikuje se od uslovnog oblikovanja u opsegu ćelija ili Excel tabeli na nekoliko načina:

 • Ako promenite raspored izveštaja izvedene tabele pomoću filtriranja, skrivanja nivoa, skupljanja i razvijanja nivoa ili premeštanja polja, uslovno oblikovanje ostaje primenjeno sve dok se polja ne uklone iz osnovnih podataka.

 • Opseg uslovnog oblikovanja za polja u oblasti Vrednosti može biti zasnovan na hijerarhiji podataka i utvrđuje se pomoću svih vidljivih podređenih objekata (sledeći niži nivo u hijerarhiji) nadređenog objekta (sledeći viši nivo u hijerarhiji) u redovima nekih kolona ili kolonama nekih redova.

  Napomena: U hijerarhiji podataka podređeni objekti ne nasleđuju uslovno oblikovanje od nadređenih niti nadređeni objekti nasleđuju uslovno oblikovanje od podređenih.

 • Postoje tri metoda određivanja opsega uslovnog oblikovanja polja u oblasti vrednosti: po izboru, po odgovarajućem polju i po polju za vrednost.

Podrazumevani metod određivanja opsega polja u oblasti vrednosti jeste po izboru. Metod određivanja opsega možete promeniti u metod po odgovarajućem polju ili polju za vrednosti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na, dijaloga Novo pravilo za oblikovanje ili dijaloga Uređivanje pravila oblikovanja. Ova tri metoda određivanja opsega (kartica Početak, grupa Stilovi, komanda Uslovno oblikovanje) pružaju vam veću fleksibilnost u zavisnosti od potreba:

Određivanje opsega po izboru    Ovaj metod koristite ako želite da izaberete:

 • Susedni skup polja u oblasti vrednosti, na primer sve ukupne vrednosti proizvoda u jednom regionu.

 • Nekontinuirani skup polja u oblasti vrednosti, na primer ukupne vrednosti proizvoda u različitim regionima u nivoima hijerarhije podataka.

Određivanje opsega po polju za vrednost    Ovaj metod koristite ako želite da:

 • izbegnete izvršavanje nekontinuiranih izbora.

 • Uslovno oblikujete skup polja u oblasti vrednosti za sve nivoe hijerarhije podataka.

 • Uključite međuvrednosti i sveukupne vrednosti.

Određivanje opsega po odgovarajućem polju    Ovaj metod koristite ako želite da:

 • izbegnete izvršavanje nekontinuiranih izbora.

 • Uslovno oblikujete skup polja u oblasti vrednosti za jedan nivo hijerarhije podataka.

 • Isključite međuvrednosti.

Kada uslovno oblikujete polja u oblasti vrednosti za gornje i donje vrednosti, kao i vrednosti ispod ili iznad proseka, pravilo je podrazumevano zasnovano na svim vidljivim vrednostima. Međutim, kada određujete opseg po odgovarajućem polju, umesto da koristite sve vidljive vrednosti, opcionalno možete primeniti uslovno oblikovanje na svaku kombinaciju:

 • Polja kolone i njenog nadređenog reda.

 • Polja reda i njegove nadređene kolone.

Uslovno oblikovanje na radnim listovima

Uslovno oblikovanje možete koristiti u ćelijama na koje se upućuje na drugom radnom listu u istoj radnoj svesci. Ova mogućnost nije dostupna među radnim sveskama.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija pomoću dvobojne skale

Skale boja su vizuelni vodiči koji vam pomažu u razumevanju raspodele i raznolikosti podataka. Dvobojna skala vam pomaže u upoređivanju opsega ćelija pomoću postepenog prelaza jedne boje u drugu. Nijansa boje predstavlja veće ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene i crvene boje, ćelije sa većim vrednostima mogu biti više zelene, a one sa manjim vrednostima više crvene boje.

Ako neke ćelije u opsegu sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na ceo opseg. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na ceo opseg, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Skale boja.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

 3. Izaberite dvobojnu skalu.

  Zadržite pokazivač iznad ikona skale boja da biste videli koja od njih predstavlja dvobojnu skalu. Boja na vrhu predstavlja veće vrednosti, a boja na dnu manje vrednosti.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti ili izveštaju izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta Opcije oblikovanja koje se pojavljuje pored polja izvedene tabele na koje je primenjeno uslovno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Biće prikazan dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje.

   Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Postupite na sledeći način da biste izmenili uslovno oblikovanje:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opseg ćelija opcionalno možete promeniti tako što ćete u polju Primenjuje se na kliknuti na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

    Biće prikazan dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Izabrane ćelije.

  • Svim ćelijama za oznaku vrednosti: kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju <Oznaka vrednosti> vrednosti.

  • Svim ćelijama za oznaku vrednosti, izuzev međuvrednosti i ukupnih zbirova: kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju <Oznaka vrednosti> vrednosti za <Oznaka reda>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti (podrazumevano).

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Dvobojna skala.

 7. Da biste u polju Tip izabrali tip za stavke Minimum i Maksimum, uradite nešto od sledećeg:

  • Oblikovanje najmanjih i najvećih vrednosti     Izaberite stavke Najmanja vrednost i Najveća vrednost.

   U tom slučaju u poljima Vrednost ne unosite vrednosti za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena     Izaberite stavku Broj, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje procenta     Izaberite stavku Procenat, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Minimum i Maksimum.

   Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat.

   Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što je raspodela vrednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila     Izaberite stavku Percentil, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Minimum i Maksimum.

   Važeći percentili su od 0 (nula) do 100.

   Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (kao što je 20.percentil od vrha) pomoću jedne nijanse boje i grupu niskih vrednosti (kao što je 20.percentil od dna) u pomoću druge nijanse boje, jer su to ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Izaberite stavku Formula i unesite vrednosti za stavke Minimum i Maksimum.

   Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja. Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

   Napomene   

   • Uverite se da je vrednost Minimum manja od vrednosti Maksimum.

   • Za vrednosti stavki Minimum i Maksimum možete odabrati različite tipove. Na primer, za vrednost Minimum možete odabrati broj, a za vrednost Maksimum procenat.

 8. Da biste odabrali skalu boja Minimum i Maksimum, izaberite stavku Boja za svaku, a zatim izaberite boje.

  Ako želite da odaberete dodatne boje ili da kreirate prilagođenu boju, kliknite na dugme Još boja. Skala boje koju izaberete prikazuje se u polju Pregled.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija pomoću trobojne skale

Skale boja su vizuelni vodiči koji vam pomažu u razumevanju distribucije i varijanti podataka. Trobojna skala vam pomaže u poređenju opsega ćelija pomoću gradacije tri boje. Nijansa boje predstavlja veće, srednje ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene, žute i crvene boje možete navesti da ćelije sa većim vrednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrednostima žute, a one sa manjim vrednostima crvene.

Ako neke ćelije u opsegu sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na ceo opseg. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na ceo opseg, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost koju ste naveli (na primer 0 ili „N/A“) umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Skale boja.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

 3. Izaberite trobojnu skalu. Boja na vrhu predstavlja veće vrednosti, boja u sredini srednje vrednosti, a boja u dnu manje vrednosti.

  Zadržite pokazivač iznad ikona skale boja da biste videli koja od njih predstavlja trobojnu skalu.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti ili izveštaju izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta Opcije oblikovanja koje se pojavljuje pored polja izvedene tabele na koje je primenjeno uslovno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Biće prikazan dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje.

   Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Postupite na sledeći način da biste izmenili uslovno oblikovanje:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opseg ćelija opcionalno možete promeniti tako što ćete u polju Primenjuje se na kliknuti na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

    Biće prikazan dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U oknu Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti.

 6. U oknu Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Trobojna skala.

 7. Izaberite tip za vrednosti stavki Minimum, Sredina skale i Maksimum. Uradite sledeće:

  • Oblikovanje najmanjih i najvećih vrednosti     Izaberite stavku Sredina skale.

   U tom slučaju u poljimaVrednost ne unosite vrednosti Najmanja vrednost i Najveća vrednost.

  • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Broj, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Središnja tačka i Maksimum.

  • Oblikovanje procenta:    Izaberite stavku Procenat i unesite vrednost za stavke Minimum, Sredina skale i Maksimum.

   Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat (%).

   Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što korišćenje procenta osigurava proporcionalnu distribuciju vrednosti.

  • Oblikovanje percentila:    Izaberite stavku Percentil, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Sredina skale i Maksimum.

   Važeći percentili su od 0 (nula) do 100.

   Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (kao što je 20.percentil od vrha) pomoću jedne nijanse boje i grupu niskih vrednosti (kao što je 20.percentil od dna) u pomoću druge nijanse boje, jer su to ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Izaberite stavku Formula, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Središnja tačka i Maksimum.

   Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja. Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

   Napomene   

   • Za opseg ćelija možete postaviti minimalnu, središnju i maksimalnu vrednost. Uverite se da je vrednost u polju Minimum manja od vrednosti u polju Središnja tačka, koja je opet manja od vrednosti u polju Maksimum.

   • Za vrednosti stavki Minimum, Sredina skale i Maksimum možete odabrati različite tipove. Na primer, za Minimum možete da izaberete broj, za stavku Sredina skale percentil, a za Maksimum procenat.

   • Često je najbolje da podrazumevana postavka za vrednost Sredina skale bude 50 procenata, ali ovu postavku možete prilagođavati tako da odgovara vašim potrebama.

 8. Da biste izabrali skalu boja za vrednosti Minimum, Sredina skale i Maksimum izaberite za svaku od njih stavku Boja, a zatim izaberite boju.

  Kliknite na dugme Još boja ako želite da odaberete dodatne boje ili da kreirate prilagođenu boju.

  Skala boje koju ste odabrali biće prikazana u okviru Pregled.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija pomoću traka podataka

Traka podataka vam pomaže da vidite vrednost ćelije u odnosu na druge ćelije. Dužina trake podataka predstavlja vrednost u ćeliji. Duža traka predstavlja veću vrednost, a kraća manju. Trake podataka su korisne za uočavanje većih i manjih brojeva, naročito kada postoji velika količina podataka, na primer najbolje i najlošije prodavane igračke u izveštaju o prazničnoj prodaji.

Savet: Ako neke ćelije u opsegu sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na ceo opseg. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na ceo opseg, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost (na primer 0 ili „N/A“) umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, zatim izaberite stavku Trake podataka, a potom izaberite ikonu trake podataka.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Biće prikazan dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje.

   Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Postupite na sledeći način da biste izmenili uslovno oblikovanje:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opseg ćelija opcionalno možete promeniti tako što ćete u polju Primenjuje se na kliknuti na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

    Biće prikazan dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U oknu Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti.

 6. U oknu Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Traka sa podacima.

 7. Izaberite vrednost Tip za stavke Minimum i Maksimum. Uradite sledeće:

  • Oblikovanje najmanjih i najvećih vrednosti     Izaberite stavke Najmanja vrednost i Najveća vrednost.

   U tom slučaju ne unosite vrednosti za stavke Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena     Izaberite stavku Broj, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje procenta:    Izaberite stavku Procenat i unesite vrednost za stavke Minimum i Maksimum.

   Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat (%).

   Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što korišćenje procenta osigurava proporcionalnu distribuciju vrednosti.

  • Oblikovanje percentila    Izaberite stavku Percentil i unesite vrednost za stavke Minimum i Maksimum.

   Važeći percentili su od 0 (nula) do 100.

   Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (kao što je 20. percentil od vrha) u proporciji trake podataka (kao što je 20. percentil od dna) u nekoj drugoj proporciji trake podataka zato što oni predstavljaju ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule    Izaberite stavku Formula i unesite vrednost za stavke Minimum i Maksimum.

   Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja. Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

   Napomene   

   • Uverite se da je vrednost Minimum manja od vrednosti Maksimum.

   • Za vrednosti stavki Minimum i Maksimum možete odabrati različite tipove. Na primer, za vrednost Minimum možete odabrati broj, a za vrednost Maksimum procenat.

 8. Da biste odabrali skale boja za stavke Minimum i Maksimum, kliknite na dugme Boja trake.

  Ako želite da odaberete dodatne boje ili da kreirate prilagođenu boju, kliknite na dugme Još boja. Boja trake koju izaberete prikazuje se u polju Pregled.

 9. Potvrdite izbor Prikaži samo traku da biste u ćeliji prikazali samo traku podataka, a ne i vrednost.

 10. Da biste primenili punu ivicu na trake podataka, u okviru sa listom Ivica izaberite stavku Puna ivica i odaberite boju za ivicu.

 11. Da biste birali između pune trake i trake sa prelivom boja, u okviru sa listom Popuna odaberite stavku Puna popuna ili Popuna prelivom boja.

 12. Da biste oblikovali negativne trake, kliknite na dugme Negativna vrednost i osa, a zatim u dijalogu Postavke negativne vrednosti i ose odaberite opcije popune i boja ivice negativne trake. Za osu možete odabrati postavke pozicije i boje. Kada završite sa izborom opcija, kliknite na dugme U redu.

 13. Smer traka možete promeniti tako što ćete odabrati postavku u okviru sa listom Smer trake. Ova postavka je podrazumevano postavljena na opciju Kontekst ali, u zavisnosti od načina na koji želite da predstavite podatke, možete birati između smerova sleva nadesno i zdesna nalevo.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija pomoću skupa ikona

Koristite skup ikona da biste komentarisali i klasifikovali podatke u tri do pet kategorija razdvojenih nekom graničnom vrednošću. Svaka ikona predstavlja opseg vrednosti. Na primer, u skupu ikona 3 strelice, zelena strelica nagore predstavlja veće vrednosti, žuta strelica u stranu srednje vrednosti, a crvena nadole manje vrednosti.

Možete odabrati da prikažete ikone samo za ćelije koje ispunjavaju neki uslov. Na primer, ikona upozorenja se prikazuje za ćelije koje se nalaze ispod granične vrednosti, a ne prikazuje se za ćelije koje je premašuju. Da biste to uradili, sakrijte ikone tako što ćete, kada postavljate uslove, izabrati stavku Bez ikone ćelije sa padajuće liste ikona koja se nalazi pored ikone. Takođe možete kreirati sopstvene kombinacije skupova ikona. Na primer, zelena oznaka potvrde „simbol“, žuta „svetlo na semaforu“ i crvena „zastavica“.

Problem: Uslovno oblikovanje se ne pojavljuje za ćelije u opsegu    

Ako neke ćelije u opsegu sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na ceo opseg. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na ceo opseg, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost (na primer 0 ili „N/A“) umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, zatim izaberite stavku Skup ikona, a zatim izaberite skup ikona.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Biće prikazan dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje.

   Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Postupite na sledeći način da biste izmenili uslovno oblikovanje:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opseg ćelija opcionalno možete promeniti tako što ćete u polju Primenjuje se na kliknuti na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

    Biće prikazan dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U oknu Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti.

 6. U oknu Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Skup ikona.

  1. Izaberite skup ikona. Podrazumevana postavka je 3 semafora (bez rama). Broj ikona, podrazumevanih operatora poređenja i graničnih vrednosti za svaku ikonu može da bude različit za svaki skup ikona.

  2. Operatore poređenja i granične vrednosti možete podesiti ukoliko to želite. Podrazumevani opseg vrednosti za svaku ikonu je jednake veličine, ali ih možete podesiti tako da se uklope sa vašim jedinstvenim prohtevima. Proverite da li su granične vrednosti postavljene po logičnom redosledu od najveće (na vrhu) ka najmanjoj (u dnu).

  3. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena     Izaberite stavku Broj.

   • Oblikovanje procenta     Izaberite stavku Procenat.

    Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat (%).

    Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što korišćenje procenta osigurava proporcionalnu distribuciju vrednosti.

   • Oblikovanje percentila     Izaberite stavku Percentil.

    Važeći percentili su od 0 (nula) do 100.

    Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (na primer 20. percentil od vrha) pomoću određene ikone i niskih vrednosti (na primer 20. percentil od dna) pomoću neke druge ikone zato što one predstavljaju ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

   • Oblikovanje rezultata formule     Izaberite stavku Formula, a zatim unesite formulu u svako polje za Vrednost.

    Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja. Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

  4. Da bi prva ikona predstavljala manje vrednosti, a poslednja veće, izaberite stavku Obrni redosled ikona.

  5. Potvrdite izbor Prikaži samo ikonu da biste u ćeliji prikazali samo ikonu, a ne i vrednost.

   Napomene: 

   1. Možda će biti potrebno da podesite širinu kolone da biste je prilagodili ikoni.

   2. Postoji tri veličine ikona. Prikazana veličina zavisi od veličine fonta koji je upotrebljen u toj ćeliji.

Vrh stranice

Oblikovanje samo onih ćelija koje sadrže tekst, broj, datum ili vreme

Da biste u okviru opsega ćelija lakše pronalazili određene ćelije, možete ih oblikovati na osnovu operatora za poređenje. Na primer, na radnom listu sa zalihama koji je sortiran po kategorijama, proizvode kojih ima manje od 10 možete da markirate žutom bojom. Druga mogućnost je da na radnom listu sa rezimeom prodavnice identifikujete sve prodavnice sa profitom većim od 10%, obimom prodaje manjim od 100.000 din. i koje pripadaju regionu „jugoistok“.

Napomena: Polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele nije moguće uslovno oblikovati po tekstu ili datumu, samo po broju.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Istakni ćelije.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Između, Tekst koji sadrži ili Datum javljanja.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite format.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Biće prikazan dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje.

   Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Postupite na sledeći način da biste izmenili uslovno oblikovanje:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opseg ćelija opcionalno možete promeniti tako što ćete u polju Primenjuje se na kliknuti na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izabrati novi opseg ćelija na radnom listu ili na drugim radnim listovima, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

    Biće prikazan dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U oknu Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo ćelije koje sadrže.

 6. U oknu Uredite opis pravila, u odeljku Oblikuj samo ćelije gde je postupite na neki od sledećih načina:

  • Oblikovanje na osnovu broja, datuma ili vremena     Izaberite stavku Vrednost ćelije, izaberite operator poređenja, a zatim unesite broj, datum ili vreme.

   Na primer, izaberite stavku Između i unesite brojeve 100 i 200 ili izaberite stavku Jednako je i unesite datum 1.1.2009.

   Takođe, možete uneti formulu čiji rezultat je broj, datum ili vreme. Ako unosite formulu, započnite je sa znakom jednakosti (=). Ako je formula nevažeća neće biti primenjen nijedan tip oblikovanja. Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona za rezultat ne daje vrednost greške.

  • Oblikovanje na osnovu teksta     Izaberite stavku Određeni tekst, odaberite operator poređenja, a zatim unesite tekst.

   Na primer, izaberite stavku Sadrži, a zatim unesite tekst Srebro ili izaberite stavku Počinje sa, a zatim unesite tekst Tro.

   Navodnici su uključeni u nisku za pretraživanje i moguće je koristiti džoker znakove. Niska može da sadrži najviše 255 znakova.

   Takođe možete uneti formulu čiji je rezultat tekst. Ako unosite formulu, započnite je sa znakom jednakosti (=). Ako je formula nevažeća neće biti primenjen nijedan tip oblikovanja. Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona za rezultat ne daje vrednost greške.

  • Oblikovanje na osnovu datuma     Izaberite stavku Datum događanja, a zatim izaberite operator poređenja.

   Na primer, izaberite stavku Juče ili Sledeća sedmica.

  • Oblikovanje ćelija koje sadrže prazne vrednosti ili ćelija koje ne sadrže prazne vrednosti     Izaberite stavku Prazne ćelije ili stavku Bez praznih ćelija.

   Prazna vrednost je ćelija koja ne sadrži nikakve podatke i koja se razlikuje od ćelije koja sadrži neke razmake (razmaci se smatraju tekstom).

  • Oblikovanje ćelija sa ili bez vrednosti greške     Izaberite stavku Greške ili stavku Nema grešaka.

   Vrednosti grešaka su: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #RE!, #NUM!, i #NULL!.

 7. Kliknite na dugme Oblikuj da biste odredili oblikovanje.

  Biće prikazan dijalog Oblikovanje ćelije.

 8. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja odaberete biće prikazana u oknu Pregled.

Vrh stranice

Oblikovanje samo vrednosti sa vrha ili dna rang liste

Moguće je pronaći najveće i najmanje vrednosti u opsegu ćelija koje su zasnovane na graničnoj vrednosti koju odredite. Na primer, u regionalnom izveštaju možete pronaći 5 najprodavanijih proizvoda, 15% proizvoda koji su se prema anketi potrošača našli na dnu rang liste ili 25 najvećih plata u odseku za kadrovsku analizu.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za prve/poslednje.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Prvih 10 stavki ili Poslednjih 10 %.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Biće prikazan dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje.

   Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Postupite na sledeći način da biste izmenili uslovno oblikovanje:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opseg ćelija opcionalno možete promeniti tako što ćete u polju Primenjuje se na kliknuti na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

    Biće prikazan dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U oknu Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo vrednosti sa vrha ili dna rang liste.

 6. U oknu Uredite opis pravila, u odeljku Oblikuj vrednosti koje su rangirane u izaberite stavku Vrh ili stavku Dno.

 7. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Unesite broj, a zatim opozovite izbor % izabranog opsega da biste odredili broj na vrhu ili na dnu. Važeće vrednosti su od 1 do 1000.

  • Unesite broj, a zatim potvrdite izbor % izabranog opsega da biste naveli procenat na dnu. Važeće vrednosti su od 1 do 100.

 8. Opcionalno, promenite način primene oblikovanja za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele kojima je opseg određen po odgovarajućem polju.

  Uslovno oblikovanje je podrazumevano zasnovano na svim vidljivim vrednostima. Međutim, kada određujete opseg po odgovarajućem polju, umesto da koristite sve vidljive vrednosti, uslovno oblikovanje možete primeniti na svaku kombinaciju:

  • Polja kolone i njenog nadređenog reda izborom svake grupe kolona.

  • Polja reda i njegove nadređene kolone izborom svake grupe redova.

 9. Kliknite na dugme Oblikuj da biste odredili oblikovanje.

  Biće prikazan dijalog Oblikovanje ćelije.

 10. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja odaberete biće prikazana u oknu Pregled.

Vrh stranice

Oblikovanje samo vrednosti koje su iznad ili ispod proseka

U opsegu ćelija moguće je pronalaziti vrednosti su veće ili manje od prosečne vrednosti ili standardne devijacije. Na primer, u pregledu godišnjeg učinka možete pronaći natprosečne radnike ili možete pronaći proizvedene materijale čiji je kvalitet ispod dve standardne devijacije ocene kvaliteta.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za prve/poslednje.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Iznad proseka ili Ispod proseka.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Biće prikazan dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje.

   Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Postupite na sledeći način da biste izmenili uslovno oblikovanje:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opseg ćelija opcionalno možete promeniti tako što ćete u polju Primenjuje se na kliknuti na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

    Biće prikazan dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost: kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U oknu Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo vrednosti koje su iznad ili ispod proseka.

 6. U oknu Uredite opis pravila, na listi Oblikuj vrednosti koje su postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste oblikovali ćelije koje se nalaze iznad ili ispod proseka svih ćelija u opsegu, izaberite stavke Iznad ili Ispod.

  • Da biste oblikovali ćelije koje se nalaze iznad ili ispod jedne, dve ili tri standardne devijacije svih ćelija u opsegu, izaberite standardnu devijaciju.

 7. Opcionalno, promenite način primene oblikovanja za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele kojima je opseg određen po odgovarajućem polju.

  Uslovno oblikovanje je podrazumevano zasnovano na svim vidljivim vrednostima. Međutim, kada određujete opseg po odgovarajućem polju, umesto da koristite sve vidljive vrednosti, uslovno oblikovanje možete primeniti na svaku kombinaciju:

  • Polja kolone i njenog nadređenog reda izborom svake grupe kolona.

  • Polja reda i njegove nadređene kolone izborom svake grupe redova.

 8. Kliknite na dugme Oblikuj da bi se prikazao dijalog Oblikovanje ćelije.

 9. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja odaberete biće prikazana u oknu Pregled.

Vrh stranice

Oblikovanje samo jedinstvenih ili dupliranih vrednosti

Napomena: Polja u oblasti „Vrednost“ izveštaja izvedene tabele nije moguće uslovno oblikovati na osnovu jedinstvenih ili dupliranih vrednosti.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Istakni ćelije.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

 3. Izaberite stavku Duplirane vrednosti.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Izaberite jednu ili više ćelija u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Biće prikazan dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje.

   Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Postupite na sledeći način da biste izmenili uslovno oblikovanje:

   1. Proverite da li je u okviru sa listom opcija Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list ili odgovarajuća tabela.

   2. Opseg ćelija opcionalno možete promeniti tako što ćete u polju Primenjuje se na kliknuti na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

    Biće prikazan dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U oknu Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo jedinstvene ili duplirane vrednosti.

 5. U oknu Uredite opis pravila, na listi Oblikuj sve izaberite stavku jedinstvena ili duplikat.

 6. Kliknite na dugme Oblikuj da bi se prikazao dijalog Oblikuj ćelije.

 7. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja odaberete biće prikazana u oknu Pregled.

Vrh stranice

Korišćenje formule radi utvrđivanja ćelija koje treba oblikovati

Ako vam je potrebno složenije uslovno oblikovanje, za određivanje kriterijuma oblikovanja možete koristiti logičku formulu. Na primer, možda ćete poželeti da uporedite vrednosti sa rezultatom funkcije ili da proverite podatke u ćelijama izvan izabranog opsega koji se može nalaziti na drugom radnom listu u istoj radnoj svesci.

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

Biće prikazan dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje.

   Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Postupite na sledeći način da biste izmenili uslovno oblikovanje:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opseg ćelija opcionalno možete promeniti tako što ćete u polju Primenjuje se na kliknuti na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izabrati novi opseg ćelija na radnom listu ili na drugim radnim listovima, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo.

    Biće prikazan dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 2. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Izabrane ćelije.

  • Odgovarajućem polju: kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju vrednosti <polja za vrednosti>.

  • Polju za vrednost, Sve ćelije koje prikazuju <polje za vrednosti> za <red>.

 3. U oknu Izaberite tip pravila izaberite stavku Koristi formulu da bi utvrdio koje ćelije treba oblikovati.

  1. U oknu Uredite opis pravila, unesite formulu u polje Oblikuj vrednosti tamo gde je ova formula tačna.

   Formulu morate započeti znakom jednakosti (=), a njen rezultat mora biti logička vrednost TRUE (1) ili FALSE (0).

   Primer 1: Koristite jedno uslovno oblikovanje sa više kriterijuma i referencama na ćelije izvan opsega.    

   U ovoj formuli, jedno uslovno oblikovanje sa više kriterijuma primenjeno na opseg A1:A5 oblikuje ćelije bojeći ih u zelenu boju ako je prosečna vrednost svih ćelija u opsegu veća od vrednosti u ćeliji F1 i ako je minimalna vrednost ćelija u opsegu veća ili jednaka vrednosti u ćeliji G1. Ćelije F1 i G1 se nalaze izvan opsega ćelija na koji se primenjuje uslovno oblikovanje. Funkcija AND kombinuje više kriterijuma, a funkcije AVERAGE i MIN računaju vrednosti.

Formula

Format

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1; MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Zelena boja ćelije

Primer 2: senčenje svakog drugog reda pomoću funkcija MOD i ROW    

Ova formula plavom bojom senči svaki drugi red u opsegu ćelija. Rezultat funkcije MOD je ostatak pri deljenju prvog argumenta drugim argumentom. Rezultat funkcije ROW je broj trenutnog reda. Kada broj trenutnog reda podelite sa 2, ostatak je uvek 0 za paran broj ili 1 za neparan broj. Zbog toga što je 0 isto što i FALSE, a 1 isto što i TRUE, oblikuje se svaki neparan red.

Formula

Format

=MOD(ROW();2)=1

Plava boja ćelije

 1. Kliknite na dugme Oblikuj da bi se prikazao dijalog Oblikovanje ćelije.

 2. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja odaberete biće prikazana u oknu Pregled.

  Možete da unesete reference ćelija u formulu direktnim izborom ćelija na radnom listu ili drugim radnim listovima. Izbor ćelija na radnom listu umeće apsolutne reference ćelija. Ako želite da Excel prilagodi reference za svaku ćeliju u izabranom opsegu, koristite relativne reference ćelija.

Vrh stranice

Pronalaženje ćelija sa uslovnim oblikovanjem

Ako radni list ima neke ćelije sa uslovnim oblikovanjem, možete ih brzo pronaći kako biste mogli da kopirate, promenite ili izbrišete uslovna oblikovanja. Komandu Specijalno „Idi na“ možete da koristite da biste pronašli samo ćelije sa određenim uslovnim oblikovanjem ili sve ćelije sa uslovnim oblikovanjem.

Pronalaženje svih ćelija sa uslovnim oblikovanjem

 1. Kliknite na bilo koju ćeliju koja nema uslovno oblikovanje.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Uslovno oblikovanje.

Pronalaženje samo ćelija sa istim uslovnim oblikovanjem

 1. Kliknite na ćeliju koja ima uslovno oblikovanje koje želite da pronađete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Specijalno „Idi na“.

 3. Izaberite Uslovna oblikovanja.

 4. Izaberite opciju Iste, koja se nalazi ispod opcije Validacija podataka.

Vrh stranice

Uklanjanje uslovih oblikovanja

 • Postupite na neki od sledećih načina:

  Na radnom listu    

  1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Obriši pravila.

  2. Izaberite stavku Ceo list.

   U opsegu ćelija, na tabeli ili izvedenoj tabeli    

  3. Izaberite opseg ćelija, tabelu ili izvedenu tabelu čije uslovno oblikovanje želite da uklonite.

  4. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Obriši pravila.

  5. U zavisnosti od toga šta ste izabrali, izaberite neku od stavki: Izabrane ćelije, Ova tabela ili Ova izvedena tabela.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×