Dodavanje, promena ili uklanjanje ivice u programu Publisher

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Liniju ivice bilo koje boje ili debljine, unapred dizajniranu ili prilagođenu ivicu možete dodati stranici, tekst u automatski oblik, sliku, ili grupi objekata u publikaciji.

Osim toga, možete da koristite sliku koja je dizajnirana da bude ivica. Na primer, možete da umetnete klip ivice stranice iz kolekcije Clip Art i mediji na lokaciji Microsoft Office Online, a da zatim promenite veličinu tako da se ona uklopi na stranicu ili objekat kom želite da je dodate.

Ako stranica, okvir za tekst, automatski oblik, slika ili grupa stavki već imaju ivicu, možete da je promenite ili uklonite.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje ivice stranici

Dodavanje ivice okvira za tekst, automatski oblik, sliku ili objekat

Uklanjanje ivice okvira za tekst, automatski oblik, sliku ili objekat

Dodavanje ivice grupi objekata

Izmena ivice da bi se otklonilo preklapanje sadržaja

Uklonite ivicu, BorderArt ivice ili Clip Art ivice

Dodavanje ivice stranici

Da biste dodali ivicu stranici, nacrtajte pravougaonik oko stranice, a zatim dodajte željenu liniju ili unapred dizajniranu ivicu. Dodajte ivicu master stranice, a zatim master stranicu primenite na sve stranice publikacije kako biste ivicu dodali svim stranicama u publikaciji. Veze ka dodatnim informacijama o radu sa master stranicama u publikaciji pronađite u odeljku Takođe pogledajte.

Važno: Uverite se da se sve strane ivice nalaze unutar oblasti koju štampač može da odštampa, posebno ako kreirate ivicu stranice. Nisu svi štampači u mogućnosti da štampaju sadržaje sve do ivice stranice.

Utvrđivanje oblasti stonog štampača koja nije predviđena za štampanje

 1. Otvorite program Microsoft Pisanka.

  Kako

  • Na Windows traci zadataka kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, zatim na stavku Pribor, a potom izaberite stavku Pisanka.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice.

 3. Postavite vrednosti margina Leva, Desna, Gornja i Donja na nulu. Margine će automatski biti vraćene na minimalne margine koje štampač podržava.

 4. Zabeležite minimalne margine.

Možete da pregledate publikaciju tako što ćete u meniju Datoteka izabrati stavku Pregled pre štampanja da biste se uverili da će sve strane ivice biti odštampane.

Dodavanje ivice stranici

 1. Izaberite stranicu kojoj želite da dodate ivicu.

 2. Na traci sa alatkama Objekti kliknite na Pravougaonik Slika dugmeta , a zatim prevucite na stranici da biste nacrtali pravougaonik veličine koje želite za ivice stranice, na primer do margine stranice.

 3. Izaberite pravougaonik, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Automatski oblik.

 4. Izaberite karticu Boje i linije.

 5. Postupite na neki od sledećih načina:

  Dodajte liniju ivice bilo koje boje ili širine

  1. U grupi Linija odaberite željene opcije boje i linije.

  2. Da biste dodali ivicu ravnomerno sa unutrašnje i sa spoljašnje strane pravougaonika, a ne samo sa unutrašnje, opozovite izbor Nacrtaj ivicu unutar okvira. Na ovaj način možete sprečiti da se ivica preklopi sa objektima koji se nalaze unutar pravougaonika.

  Dodavanje unapred dizajnirane šare ivice

  1. Kliknite na dugme BorderArt.

  2. U okviru za grupisanje Dostupne ivice izaberite željenu ivicu.

  Dodavanje prilagođene ivice

  Možete da kreirate prilagođenu ivicu na osnovu clip art objekta, datoteke slike, skenirane fotografije ili druge rasterska slika, odnosno druge slike koju ste kreirali u programu za crtanje. Prilagođena ivica će biti uskladištena sa ukrasnim ivicama programa Microsoft Office Publisher 2007.

  Napomena: Datoteka slike koju koristite za prilagođenu ivicu mora biti manja od 64 kilobajta (kB) i ne sme da sadrži tekst.

  1. Kliknite na dugme BorderArt.

  2. U dijalogu BorderArt kliknite na dugme Kreiraj prilagođeno.

  3. Da biste dodali sliku iz datoteke koja se nalazi na čvrstom disku vašeg računara, a da je pri tom ne dodate u Microsoft Clip Organizer, u dijalogu Kreiranje prilagođene ivice opozovite izbor Upotrebite aplikaciju Clip Organizer da biste izabrali sliku.

  4. Kliknite na dugme Izaberi sliku.

  5. U dijalogu Umetanje slike potražite lokaciju koja sadrži željenu sliku, izaberite sliku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  6. U dijalogu Imenovanje prilagođene ivice upišite ime prilagođene ivice, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Ako je datoteka slike koju ste izabrali prevelika (veća od 64 kB) ili ako slika sadrži tekst, možete dobiti poruku o grešci i ivica možda neće biti kreirana. Ukoliko do ovoga dođe, ponovite korake od 2 do 5 da biste izabrali sliku sa manjom veličinom datoteke.

Dodavanje clip art ivice

Brzo možete da kreirate ivicu sa clip art objektom.

 1. Izaberite stranicu kojoj želite da dodate ivicu.

 2. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Clip Art.

 3. U oknu zadatka Clip Art , u polju za pretragu otkucajte ivice stranice i zatim kliknite na dugme Idi.

 4. U oknu zadataka Clip Art izaberite željenu ivicu.

 5. U publikaciji postavite pokazivač miša na neki od regulatora veličine na ivici, a zatim prevucite regulator da biste promenili veličinu ivice.

 6. Ako ivica ima punu popunu koja prekriva sadržaje stranice, izaberite ivicu, u meniju Rasporedi postavite pokazivač na stavku Redosled, a zatim izaberite stavku Pošalji nazad tako da se sadržaji stranice prikaže ispred popune ivice.

Vrh stranice

Dodavanje ivice okviru za tekst, automatskom obliku, slici ili objektu

Ivicu možete da dodate okviru za tekst, automatskom obliku, slici ili objektu. Osim toga, unapred dizajniranu ili prilagođenu ivicu možete da dodate okviru za tekst, slici ili pravougaoniku (ali ne možete da je dodate drugim automatskim oblicima, kao što je krug ili oval).

 1. Izaberite okvir za tekst, automatski oblik, sliku ili objekat kom želite da dodate ivicu.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Okvir za tekst, Automatski oblik, Slika ili Objekat.

 3. Izaberite karticu Boje i linije.

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  Dodajte liniju ivice bilo koje boje ili širine

  1. U odeljku Linije odaberite željene opcije boje i stila linije.

  2. Da biste dodali ivicu ravnomerno sa unutrašnje i sa spoljašnje strane pravougaonika, a ne samo sa unutrašnje, opozovite izbor Nacrtaj ivicu unutar okvira. Na ovaj način možete sprečiti da se ivica preklopi sa objektima koji se nalaze unutar pravougaonika.

  Dodavanje unapred dizajnirane šare ivice

  1. Kliknite na dugme BorderArt (nije dostupno ako ste izabrali automatski oblik koji nije pravougaonik).

  2. U okviru za grupisanje Dostupne ivice izaberite željenu ivicu.

  Dodavanje prilagođene ivice

  Možete da kreirate prilagođenu ivicu na osnovu clip art objekta, datoteke slike, skenirane fotografije ili druge rasterska slika, odnosno druge slike koju ste kreirali u programu za crtanje. Prilagođena ivica će biti uskladištena sa ukrasnim ivicama programa Office Publisher 2007.

  Napomena: Datoteka slike koju koristite za prilagođenu ivicu mora biti manja od 64 kB i ne sme da sadrži tekst.

  1. Kliknite na dugme BorderArt.

  2. U dijalogu BorderArt kliknite na dugme Kreiraj prilagođeno.

  3. Da biste dodali sliku iz datoteke koja se nalazi na čvrstom disku vašeg računara, a da je pri tom ne dodate u Microsoft Clip Organizer, u dijalogu Kreiranje prilagođene ivice opozovite izbor Upotrebite aplikaciju Clip Organizer da biste izabrali sliku.

  4. Kliknite na dugme Izaberi sliku.

  5. U dijalogu Umetanje slike potražite lokaciju koja sadrži željenu sliku, izaberite sliku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  6. U dijalogu Imenovanje prilagođene ivice upišite ime prilagođene ivice, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Ako je datoteka slike koju ste izabrali prevelika (veća od 64 kB) ili ako slika sadrži tekst, možete dobiti poruku o grešci i ivica možda neće biti kreirana. Ukoliko do ovoga dođe, ponovite korake od 2 do 5 da biste izabrali sliku sa manjom veličinom datoteke.

Vrh stranice

Uklanjanje ivice okvira za tekst, automatski oblik, sliku ili objekat

Ako ste dodali ivicu okvira za tekst, automatski oblik, sliku ili objekat, možete da uklonite ivicu tako što ćete povraćaja procesu.

 1. Izaberite okvir za tekst, automatski oblik, sliku ili objekat kom želite da dodate ivicu.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Okvir za tekst, Automatski oblik, Slika ili Objekat.

 3. Izaberite karticu Boje i linije.

 4. Uradite nešto od sledećeg:
  Uklanjanje liniju ivice bilo koje boje ili širine

  1. U okviru linija, na boju izvlačenje meniju, izaberite stavku Bez linije.

  Uklanjanje unapred dizajniranu ili prilagođenu šaru ivice

  1. Sa stilom izvlačenje liste, izaberite bilo koji red.

   1. U okviru linija, na boju izvlačenje meniju, izaberite stavku Bez linije.

Dodavanje ivice grupi objekata

Da biste ivicu dodali grupi objekata, nacrtajte pravougaonik oko objekata, a zatim dodajte željenu liniju ili unapred dizajniranu ivicu.

 1. Izaberite stranicu kojoj želite da dodate ivicu.

 2. Na traci sa alatkama Objekti kliknite na Pravougaonik Slika dugmeta , a zatim prevucite na stranici da biste nacrtali pravougaonik željene veličine (oko objekata koje želite uključite unutar ivice).

 3. Izaberite pravougaonik, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Automatski oblik.

 4. Izaberite karticu Boje i linije.

 5. Postupite na neki od sledećih načina:

  Dodajte liniju ivice bilo koje boje ili širine

  1. U odeljku Linije odaberite željene opcije boje i stila linije.

  2. Da biste dodali ivicu ravnomerno sa unutrašnje i sa spoljašnje strane pravougaonika, a ne samo sa unutrašnje, opozovite izbor Nacrtaj ivicu unutar okvira. Na ovaj način možete sprečiti da se ivica preklopi sa objektima koji se nalaze unutar pravougaonika.

  Dodavanje unapred dizajnirane šare ivice

  1. Kliknite na dugme BorderArt.

  2. U okviru za grupisanje Dostupne ivice izaberite željenu ivicu.

  Dodavanje prilagođene ivice

  Možete da kreirate prilagođenu ivicu na osnovu clip art objekta, datoteke slike, skenirane fotografije ili druge rasterska slika, odnosno druge slike koju ste kreirali u programu za crtanje. Prilagođena ivica će biti uskladištena sa ukrasnim ivicama programa Office Publisher 2007.

  Napomena: Datoteka slike koju koristite za prilagođenu ivicu mora biti manja od 64 kB i ne sme da sadrži tekst.

  1. Kliknite na dugme BorderArt.

  2. U dijalogu BorderArt kliknite na dugme Kreiraj prilagođeno.

  3. Da biste dodali sliku iz datoteke koja se nalazi na čvrstom disku vašeg računara, a da je pri tom ne dodate u Microsoft Clip Organizer, u dijalogu Kreiranje prilagođene ivice opozovite izbor Upotrebite aplikaciju Clip Organizer da biste izabrali sliku.

  4. U dijalogu Umetanje slike potražite lokaciju koja sadrži željenu sliku, izaberite sliku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  5. U dijalogu Imenovanje prilagođene ivice upišite ime prilagođene ivice, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Ako je datoteka slike koju ste izabrali prevelika (veća od 64 kB) ili ako slika sadrži tekst, možete dobiti poruku o grešci i ivica možda neće biti kreirana. Ako do ovoga dođe, ponovite korake od 2 do 5 da biste izabrali sliku koja ima manju veličinu datoteke.

Vrh stranice

Izmena ivice da bi se otklonilo preklapanje sadržaja

Pomoću programa Office Publisher 2007 možete da dodate ukrasne ivice ili linije okviru za tekst, okviru slike ili pravougaonom obliku, a što je deblja ukrasna ivica ili linija, manje prostora ćete biti za slike ili tekst. Ako ivica prekriva tekst ili objekte na stranici, postupite na neki od sledećih načina:

Crtanje ivice na okviru umesto unutar okvira

Da biste dodali ivicu ravnomerno sa unutrašnje i sa spoljašnje strane pravougaonika, a ne samo sa spoljašnje, opozovite izbor Nacrtaj ivicu unutar okvira. Na ovaj način možete sprečiti da se ivica preklopi sa objektima koji se nalaze unutar pravougaonika.

 1. Izaberite pravougaonik, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Automatski oblik.

 2. Izaberite karticu Boje i linije, a zatim opozovite izbor Nacrtaj ivicu unutar okvira.

Primena ukrasne ivice u proporcionalnim veličinama

Opozovite izbor Uvek primeni za podrazumevanu veličinu da biste veličinu ivice promenili proporcionalno njenoj veličini u odnosu na celu stranicu. Na ovaj način možete sprečiti da se ivica preklopi sa objektima koji se nalaze unutar pravougaonika.

 1. Izaberite pravougaonik, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Automatski oblik.

 2. Izaberite karticu Boje i linije, a zatim kliknite na dugme BorderArt.

 3. U dijalogu BorderArt opozovite izbor Uvek primeni za podrazumevanu veličinu.

Smanjivanje širine ivice

 1. Izaberite pravougaonik koji ima ivice koje želite da promenite.

 2. Na traci sa alatkama Oblikovanje kliknite na Stil linije/ivice Slika dugmeta .

 3. Izaberite željenu širinu linije. Da biste videli više opcija za širinu linije, izaberite stavku Još linija, a zatim izaberite željenu vrednost u polju Debljina.

Povećavanje veličine pravougaonika

 1. Kliknite na pravougaonik da biste ga izabrali.

 2. Postavite pokazivač na neki od regulatora veličine, a zatim prevucite mišem.

 3. Da biste centar pravougaonika zadržali na istom mestu, držite pritisnut taster CTRL tokom prevlačenja, a zatim otpustite taster miša pre nego što otpustite taster CTRL.

 4. Da biste zadržali proporcije pravougaonika, držite pritisnut taster SHIFT dok prevlačite ugaoni regulator, a zatim otpustite taster miša pre nego što otpustite taster SHIFT.

 5. Da biste zadržali proporcije pravougaonika, kao i njegov centar na istom mestu, držite pritisnutu kombinaciju tastera CTRL+SHIFT dok prevlačite ugaoni regulator, a zatim otpustite taster miša pre otpuštanja kombinacije tastera CTRL+SHIFT.

 6. Da biste prevukli pravougaonik preko vođica, kao što su vođice margina, pritisnite taster ALT tokom prevlačenja.

Vrh stranice

Uklonite ivicu, BorderArt ivice ili Clip Art ivice

 1. Kliknite na ivicu da biste je izabrali.

  Napomena: Da biste uklonili ivicu na master stranici, u meniju Prikaz izaberite stavku Master stranice , a zatim izaberite ivicu.

 2. Pritisnite taster DELETE.

  Napomena: Ako ste izabrali objekat koji ne želite da uklonite, jednostavno pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z da biste opozvali uklanjanje.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×