Dodavanje prilagođenih radnji na traku sa radnjama u Access aplikacijama

Ako imate dozvole za menjanje dizajna Access aplikacije, na traku radnji možete da dodate prilagođene radnje za kontrolisanje zadataka. Koristite sledeću proceduru ili pogledajte video.

 1. Desnim tasterom miša kliknite na tabelu gde želite da dodate prilagođenu radnju i izaberite opciju Uredi tabelu.

 2. Kliknite na ikonu Dodaj prilagođenu radnju.

  Dodavanje nove prilagođene radnje na traku radnji.

 3. Kliknite na ikonu nove prilagođene kontrole > ikonu Podaci ispod prilagođene kontrole.

Dodavanje prilagođenih kontrola u Access aplikaciji

 1. Dodajte sledeća svojstva:

  • Ime kontrole: Unesite ime za prilagođenu radnju.

  • Opis alatke: Možete da dodate opis radnje.

  • Ikona: Kliknite na strelicu nagore i izaberite ikonu iz galerije. Da biste izbegli ponavljanje ikona pazite da ne izaberete onu koja se već nalazi na traci radnji.

 2. Kliknite na dugme Na klik i dodajte radnju makroa.

 3. Desnim tasterom miša kliknite na karticu makroa pa izaberite Čuvanje > Zatvori.

 4. Sačuvajte i zatvorite tabelu.

  Napomena :  Ako Access prikaže poruku da ste dostigli maksimalan broj prilagođenih radnji za prikaz, moraćete da obrišete postojeće prilagođene radnje pre nego što budete mogli da dodate nove.

Uređivanje prilagođene radnje

 1. Kliknite na dugme prilagođene radnje koju želite da promenite.

 2. Kliknite na svojstvo Podaci i unesite promene.

Brisanje prilagođene radnje

 • Izaberite dugme radnja i pritisnite taster Delete na tastaturi.

  Napomena :  Možete istovremeno da obrišete više prilagođenih radnji. Kad obrišete radnju, njeno dugme nestaje sa trake radnji.

Opozivanje brisanja prilagođene radnje

 • Kliknite na dugme „Opozovi“ Slika dugmeta na priručnoj traci.

Premeštanje dugmeta radnje na traci radnji

 • Kliknite i držite dugme pa ga prevucite na novo mesto na traci radnji.

Video zapis – primer

Ovaj video vam pokazuje kako da dodate dva dugmeta trake radnji u prikaz lista sa podacima – jedno koje primenjuje filter na list sa podacima i drugo koje briše sve filtere.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Sledeći koraci

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×