Dodavanje, premeštanje i brisanje polja ili grupe

Važno : Ovaj članak je mašinski prevede potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Izvor podataka koji skladišti sve podatke koje korisnici unesu u obrazac, sastoji se od polja i grupa. Isto kao što fascikle na čvrstom disku sadrže i organizuju datoteke, polja sadrže podatke koje korisnik unosi u obrazac, a grupe sadrže i organizuju ta polja. Na primer, ako izvor podataka obrasca sadrži polja za ime, srednje ime i prezime, ta polja mogu da sačinjavaju grupu nazvanu „ime“.

Ovaj članak sadrži:

Pre nego što počnete

Dodavanje polja

Dodavanje grupe

Dodavanje referentnog polja

Dodavanje referentne grupe

Premeštanje polja ili grupe na drugo mesto u glavnom izvoru podataka

Brisanje polja ili grupe

Pre nego što počnete

Polja i grupe možete dodavati samo glavnom izvoru podataka predloška obrasca. Polja ili grupe ne možete dodavati sekundarnom izvoru podataka niti poljima i grupama zasnovanim na bazi podataka, Web usluzi ili postojećoj XML šema ili XML dokumentu.

Savet : Ako vidite ovo zaključan polja ikonu Ikona zaključanog polja ili ovo zaključan grupu ikona Ikona zaključane grupe u oknu zadatka izvor podataka , ne možete da izmenite polja ili grupe.

Svako polje ili grupa u izvoru podataka mora imati jedinstveno ime. Predlošku obrasca možete da dodate polje upućivanja ili grupa upućivanja ako morate da koristite ime postojećeg polja ili grupe u drugom polju ili grupi.

Predložak obrasca možete ažurirati premeštanjem ili brisanjem postojećih polja ili grupa u izvoru podataka. Možete da premeštate i brišete samo ona polja i grupe koja su dodati glavnom izvoru podataka. Polja i grupe zasnovane na XML šemi, bazi podataka ili Web usluzi, kao i polja i grupe u sekundarnom izvoru podataka ne mogu se premeštati ni brisati.

Napomena : Kada izbrišete polje i kontrolu je povezana sa tim poljem, kontrola ne može da skladišti podatke pošto polja koje skladišti podatke više ne postoji. Dalje, ako korisnici već ispunili obrasce zasnovane na predlošku obrasca, brisanje polja može dovesti do gubitka podataka u tim popunjene obrasce. Ako izbrišete polje i kontrolu je povezana sa tim poljem, morate da povežete kontrolu na drugo polje ili da izbrišete kontrolu. Brisanje grupe briše sva polja u toj grupi. Sve kontrole koje su povezane sa poljima u izbrisanoj grupi mora da se poveže sa drugim poljima ili izbrisati.

Vrh stranice

Dodavanje polja

Grupi u glavnom izvoru podataka možete dodati ili polje elementa ili polje atributa. Postojećem polju elementa u glavnom izvoru podataka možete dodati i polje atributa. Međutim, polju atributa ne možete dodati polje.

Dodavanje polja grupi

 1. Ako okno zadatka Izvora podataka nije vidljivo, kliknite na Izvor podataka u meniju Prikaz .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, na listi Izvor podataka izaberite stavku Glavno.

 3. U oknu zadataka Izvor podataka kliknite desnim tasterom miša na grupu kojoj želite da dodate polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj.

 4. U polju ime u dijalogu Dodavanje polja ili grupe , otkucajte ime za novo polje. Imena moraju počinjati abecednim znakom ili donjom crtom (_) i mogu da sadrže samo alfanumeričke znakove, podvlake, crtice (--) i tačke (.). Imena ne mogu da sadrže razmake.

  Koristite ime koje opisuje sadržaj polja. Na primer, ukoliko neko polje sadrži iznos troškova, imenujte ga trošak.

 5. Sa liste Tip izaberite stavku Polje (element) ili stavku Polje (atribut).

 6. Sa liste Tip podataka izaberite tip podataka koji želite da koristite za to polje.

  Spisak tipova podataka za polja

  Tip podataka

  Kada treba da se koristi

  Tekst

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži brojeve bez decimalnih vrednosti.

  Decimalni

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži vrednosti valute ili brojeve sa decimalnim vrednostima.

  Tačno/Netačno

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži podatke koji mogu imati samo jednu od dve vrednosti.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži kalendarski datum.

  Vreme

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži 24-časovno vreme.

  Datum i vreme

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži i kalendarski datum i 24-časovno vreme.

  Slika ili priložena datoteka

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. U polje Podrazumevana vrednost upišite vrednost da biste naveli početnu vrednost koja će se pojaviti u polju kada korisnik prvi put otvori obrazac. Veze ka dodatnim informacijama o podešavanju podrazumevane vrednosti za neko polje potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 8. Potvrdite izbor Ponavljanje da biste polje elementa konvertovali u ponavljajuće polje.

 9. Da zahtevaju da polje sadrži vrednost, potvrdite izbor u polju za potvrdu ne može da bude prazno . Ako potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, bilo koji kontrolu koja je povezana sa poljem koje ne sadrži vrednost uneta u nju će biti označene sa crvena zvezdica ili crvena zvezdica.

Dodavanje polja atributa polju elementa

Pošto je moguće dodati samo polje atributa polju elementa, lista Tip u dijalogu Dodavanje polja ili grupe je onemogućena.

 1. Ako okno zadatka Izvora podataka nije vidljivo, kliknite na Izvor podataka u meniju Prikaz .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, na listi Izvor podataka izaberite stavku Glavno.

 3. U oknu zadataka Izvor podataka kliknite desnim tasterom miša na polje kome želite da dodate polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj.

 4. U polju ime u dijalogu Dodavanje polja ili grupe , otkucajte ime za novo polje. Imena moraju počinjati abecednim znakom ili donjom crtom (_) i mogu da sadrže samo alfanumeričke znakove, podvlake, crtice (--) i tačke (.). Imena ne mogu da sadrže razmake.

  Koristite ime koje opisuje sadržaj polja. Na primer, ukoliko neko polje sadrži iznos troškova, imenujte ga trošak.

 5. Sa liste Tip podataka izaberite tip podataka koji želite da koristite za to polje.

  Spisak tipova podataka za polja

  Tip podataka

  Kada treba da se koristi

  Tekst

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži neoblikovan tekst.

  Ceo broj

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži brojeve bez decimalnih vrednosti.

  Decimalni

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži vrednosti valute ili brojeve sa decimalnim vrednostima.

  Tačno/Netačno

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži podatke koji mogu imati samo jednu od dve vrednosti.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži kalendarski datum.

  Vreme

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži 24-časovno vreme.

  Datum i vreme

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži i kalendarski datum i 24-časovno vreme.

  Slika ili priložena datoteka

  Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži binarne podatke, kao što su slike.

  Ova tabela prikazuje samo najčešći XML tipove podataka koristi u predlošku obrasca. U programu Microsoft Office InfoPath, možete da koristite bilo koji XML 1.0 tip podataka u W3C preporuke. Da biste koristili tip podataka koji nije naveden u tabeli, morate da izdvojite datoteke obrasca za predložak obrasca i uredite datoteke šeme (.xsd). Veze ka više informacija o izdvajanju datoteka obrasca za predložak obrasca u odeljku Takođe pogledajte .

 6. U polje Podrazumevana vrednost upišite vrednost da biste naveli početnu vrednost koja će se pojaviti u polju kada korisnik prvi put otvori obrazac. Veze ka dodatnim informacijama o podešavanju podrazumevane vrednosti za neko polje potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 7. Potvrdite izbor Ponavljanje da biste polje elementa konvertovali u ponavljajuće polje.

 8. Da biste zahtevaju da polje sadrži vrednost, potvrdite izbor ne može da bude prazno . Ako potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, bilo koji kontrolu koja je povezana sa poljem koje ne sadrži vrednost uneta u nju će biti označene sa crvena zvezdica ili crvena zvezdica.

Vrh stranice

Dodavanje grupe

 1. Ako okno zadatka Izvora podataka nije vidljivo, kliknite na Izvor podataka u meniju Prikaz .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, na listi Izvor podataka izaberite stavku Glavno.

 3. U oknu zadataka Izvor podataka kliknite desnim tasterom miša na grupu kojoj želite da dodate grupu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj.

 4. U polju ime u dijalogu Dodavanje polja ili grupe , otkucajte ime za novu grupu. Imena moraju počinjati abecednim znakom ili donjom crtom (_) i mogu da sadrže samo alfanumeričke znakove, podvlake, crtice (--) i tačke (.). Imena ne mogu da sadrže razmake.

  Koristite ime koje opisuje sadržaj grupe. Na primer, ukoliko neka grupa sadrži troškove razbijene po stavkama, imenujte ga TroškoviPoStavkama.

 5. U listi Tip postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite stavku Grupa da biste dodali grupu koja sadrži druge grupe ili polja.

  • Izaberite stavku Grupa (izabrani element) da biste dodali grupu koja može da sadrži više grupa ili polja, a samo jedna grupa ili jedno polje se pojavljuju u prikazu obrasca.

 6. Potvrdite izbor Ponavljanje da biste grupu konvertovali u ponavljajuću grupu.

Vrh stranice

Dodavanje referentnog polja

Možete da kreirate referentno polje ako želite da koristite ime postojećeg polja za polje ili drugu grupu u predlošku obrasca. Kada kreirate referentno polje, InfoPath kreira novo polje u predlošku obrasca čija su svojstva povezana i podudarna sa svojstvima originalnog polja, obuhvatajući ime i tip podataka. Oba polja postaju referentna polja, a sve izmene koje unesete u jednom polju automatski ažuriraju drugo.

Napomena : Dva referentna polja ne mogu biti deo iste grupe. Referentno polje možete dodati samo grupi. Ne možete ga dodati drugom polju.

 1. Ako okno zadatka Izvora podataka nije vidljivo, kliknite na Izvor podataka u meniju Prikaz .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, na listi Izvor podataka izaberite stavku Glavno.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na polje na kome želite da zasnujete referentno polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Referenca.

 4. U dijalogu Referentno polje ili grupa izaberite grupu koja treba da sadrži novo referentno polje.

Vrh stranice

Dodavanje referentne grupe

Možete da kreirate referentnu grupu ako želite da koristite ime postojeće grupe za drugu grupu u predlošku obrasca. Kada kreirate referentnu grupu, InfoPath kreira novu grupu u predlošku obrasca čija su svojstva povezana i podudarna sa svojstvima originalne grupe. Sva polja u prvoj grupi dupliraju se u referentnoj grupi. Obe grupe postaju referentne grupe, a sve izmene koje unesete u jednoj grupi automatski ažuriraju drugu.

Napomena : Dve referentne grupe ne mogu biti deo iste grupe.

 1. Ako okno zadatka Izvora podataka nije vidljivo, kliknite na Izvor podataka u meniju Prikaz .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, na listi Izvor podataka izaberite stavku Glavno.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na grupu na osnovu koje želite da kreirate referentnu grupu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Referenca.

 4. U dijalogu Referentno polje ili grupa izaberite grupu koja treba da sadrži novu referentnu grupu.

Vrh stranice

Premeštanje polja ili grupe na drugo mesto u glavnom izvoru podataka

 1. Ako okno zadatka Izvora podataka nije vidljivo, kliknite na Izvor podataka u meniju Prikaz .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, na listi Izvor podataka izaberite stavku Glavno.

 3. U oknu zadataka Izvor podataka kliknite desnim tasterom miša na polje ili grupu koje želite da premestite, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

  • U priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole da biste prerasporedili polja ili grupe u tekućoj grupi.

  • U priručnom meniju izaberite stavku Premesti, a zatim u dijalogu Premeštanje polja ili grupe izaberite novo mesto za polje ili grupu da biste premestili polje ili grupu u novo polje ili grupu.

Vrh stranice

Brisanje polja ili grupe

Napomena : Brisanje polja ili grupe će dovesti do greške u kontrole u predlošku obrasca koje su povezane sa tom polja ili grupe. Pored toga, ako korisnici već ispunili obrasce zasnovane na predlošku obrasca, brisanje polja ili grupe može dovesti do gubitka podataka u tim obrascima.

 1. Ako okno zadatka Izvora podataka nije vidljivo, kliknite na Izvor podataka u meniju Prikaz .

 2. Ako predložak obrasca koristi više od jednog izvora podataka, na listi Izvor podataka izaberite stavku Glavno.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na polje ili grupu koju želite da izbrišete, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izbriši.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevede, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×