Dodavanje prelaza između slajdova

Dodavanje prelaza između slajdova

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Efekte zamene slajda su efekti animacije nalik koji se javljaju kada premeštate sa jednog slajda na sledeći tokom prezentacije. Možete da kontrolišete brzinu, dodavanje zvuka i prilagodite svojstva efekata prelaza.

Napomena : Ako tražite informacije o tome kako da dodate animaciju na elemente tekst ili objekte u roku od jednog slajda, pogledajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje ili promena prelaz

 1. U oknu sa sličicama izaberite slajd u koji želite da primenite ili promenite prelaz. Prelaz postavku nalaћe kako da ulazi slajd i napusti na prethodni slajd – u našem primeru ispod, ako dodate prelaz slajd 3, to određuje kako slajd 2 ostavlja i ulazi slajd 3.

  Prikazuje okno za slajdove sa izabranim trećim slajdom u programu PowerPoint

 2. Na kartici prelazi pronađite efekat koji želite u galeriji prelaz. Kliknite na dugme još dugmeta u Slika dugmeta da biste videli celu galeriju. Kliknite na efekat koji želite za taj slajd da biste ga izabrali, ili da biste videli pregled.

 3. Izaberite stavku Opcije efekata da biste promenili način pojavljivanja prelaza – na primer, iz kog smera slajd ulazi.

 4. Opcionalno:

  • Da biste podesili koliko brzo ide prelaz, unesite vreme u polje Trajanje . Postavite broj veći prelaz sporije. Za više informacija o vremena prelaza, pogledajte članak Podešavanje brzine i vremena prelaza.

  • Da biste dodali zvuk prelazu, u okviru zvuk izaberite stavku zvuk, ili izaberite Drugi zvuk da biste odabrali .wav datoteka sa računara.

  • Ako želite da sve slajdove u prezentaciji imaju isti prelaz, kliknite na dugme Primeni na sve.

 5. Kliknite na dugme Pregled da biste videli kako izgleda prelaz sa svim postavkama.

Uklanjanje prelaza

Zapamtite da se prelaz primenjuje na ulaz slajda, ne na njegov izlaz. Tako da ako želite da uklonite izlazni efekat za 2. slajd, uklonite prelaz sa 3. slajda.

 • Kliknite na slajd na kome ne želite da bude prelaza. Zatim na kartici Prelazi, u galeriji prelaza, kliknite na dugme None.

  Prikaz prelaza na traci u programu PowerPoint

  U našem primeru, ako 3. slajd ne sadrži prelaze, on će se pojaviti odmah po nestanku 2. slajda.

 • Da biste uklonili prelaze iz svih slajdova, izaberite sve slajdove u prezentaciji (Ctrl + A) u oknu Sličica, a zatim na kartici Prelazi u galeriji Prelazi izaberite stavku Nijedno.

Rešavanje problema

Ako vidite crne ekrane koji trepere umesto prelaza koje ste odabrali, pokušajte sledeće:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

 2. U odeljku Prikaz izaberite stavku Onemogući projekcije slajdova hardversko ubrzavanje grafike.

Napomena : Ako tražite informacije o tome kako da dodate prelazi elemenata teksta ili objekata, pogledajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje ili promena prelaz

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite bilo koji slajd sličice slajdova na kojoj želite da primenite ili promenite prelaz.

 3. Na kartici " prelazi ", u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme efekat zamene slajda.

  Da biste videli još efekata prelaza, kliknite na dugme još dugme Slika dugmeta .

 4. Da biste podesili trajanje slajda prelaza između na prethodni slajd i trenutni slajd, na kartici " prelazi ", u grupi Podesi vreme , otkucajte ili izaberite brzinu koju želite u polje Trajanje .

  Da biste naveli koliko vremena pre Trenutni slajd prelazak na sledeći:

  • Da biste prešli na sledeći slajd kada kliknete na taster miša, u grupi Podesi vreme , potvrdite izbor u polju za potvrdu Klikom na miš .

  • Da biste prešli na sledeći slajd nakon određenog vremena, u grupi Podesi vreme , unesite broj sekundi koje želite u okviru kada .

 5. Opcionalno:

  • Da biste primenili isti prelaz na cele prezentacije, u grupi Podesi vreme , kliknite na dugme Primeni na sve.

  • Da biste primenili prilagodljive prelaza svojstva dostupne u većini (ali ne u svim) efekte zamene slajda, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", izaberite stavku Opcije efekata i izaberite željenu opciju.

Dodavanje zvuka efekti zamene slajda

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite sličicu slajda slajdova na kojoj želite da dodate prelaz zvuk.

 3. Na kartici " prelazi ", u grupi Podesi vreme , kliknite na strelicu pored zvuk, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa liste, izaberite zvuk koji želite.

  • Da biste dodali zvuk ne nalazi na listi, izaberite Drugi zvuk, pronađite zvučnu datoteku koju želite da dodate i zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Opcionalno: Da biste dodali zvuk isti prelaz sve slajdove u prezentaciji, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

Uklonite efekat prelaza

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite sličicu slajda slajdova iz koje želite da uklonite prelaz.

 3. Na kartici " prelazi ", u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", izaberite stavku Nijedno.

 4. Opcionalno: Da biste uklonili efekte zamene slajda iz cele prezentacije, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

Napomena : Ako tražite informacije o tome kako da dodate prelazi elemenata teksta ili objekata, pogledajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje ili promena prelaz

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite bilo koji slajd sličice slajdova na kojoj želite da primenite ili promenite prelaz.

 3. Na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme efekat zamene slajda.

  Da biste videli još efekata prelaza, kliknite na dugme još dugme Slika dugmeta .

 4. Da biste podesili brzinu zamene slajda između slajdova, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na strelicu pored Brzinu zamene, a zatim izaberite brzinu koju želite.

  Da biste naveli koliko vremena pre Trenutni slajd prelazak na sledeći:

  • Da biste prešli na sledeći slajd kada kliknete na taster miša, na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", potvrdite izbor u polju za potvrdu Klikom na miš .

  • Da biste prešli na sledeći slajd nakon određenog vremena, na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd " Unesite broj sekundi koje želite u polju Automatski posle .

 5. Opcionalno: Da biste primenili isti prelaz na cele prezentacije, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

Dodavanje zvuka efekti zamene slajda

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite sličicu slajda slajdova na kojoj želite da dodate prelaz zvuk.

 3. Na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na strelicu pored Prelaza zvuk, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa liste, izaberite zvuk koji želite.

  • Da biste dodali zvuk ne nalazi na listi, izaberite Drugi zvuk, pronađite zvučnu datoteku koju želite da dodate i zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Opcionalno: Da biste dodali zvuk isti prelaz sve slajdove u prezentaciji, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

Uklonite efekat prelaza

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite sličicu slajda slajdova iz koje želite da uklonite prelaz.

 3. Na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", izaberite stavku Bez zamene slajda.

 4. Opcionalno: Da biste uklonili efekte zamene slajda iz cele prezentacije, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

Napomena : Ako tražite informacije o tome kako da dodate animaciju na elemente tekst ili objekte u roku od jednog slajda, pogledajte članak oblik znakove za nabrajanje ili Animiraj slike na slajdu.

Dodavanje ili promena prelaz

 1. U oknu sa sličicama izaberite slajd u koji želite da primenite ili promenite prelaz. Prelaz postavku nalaћe kako da ulazi slajd i napusti na prethodni slajd – u našem primeru ispod, ako dodate prelaz slajd 3, to određuje kako slajd 2 ostavlja i ulazi slajd 3.

  Prikazuje okno za slajdove sa izabranim trećim slajdom u programu PowerPoint

 2. Na kartici prelazi pronađite efekat koji želite u galeriji prelaz.

 3. Izaberite stavku Opcije efekata da biste naveli način pojavljivanja prelaza.

 4. Opcionalno:

  • Da biste podesili koliko brzo ide prelaz, unesite vreme u polje Trajanje na traci. Postavite broj veći prelaz sporije. Za više informacija o vremena prelaza, pogledajte članak Podešavanje brzine i vremena prelaza.

  • Ako želite da sve slajdove u prezentaciji imaju isti prelaz, kliknite na dugme Primeni na sve.

 5. Da biste videli prelaz na delu, izaberite slajd na koji počinje prelaz i zatim kliknite na ikonu Projekcija slajdova Dugme "počnite projekcije slajdova" u donjem desnom uglu prozora pregledača.

  Da biste pokrenuli projekciju slajdova od trenutnog slajda, kliknite na dugme "Projekcija slajdova" u donjem desnom uglu pregledača.

  (Ovo dugme pokreće projekciju slajdova u trenutno izabrani slajd, umesto da počinju projekcije slajdova od početka prezentacije).

Uklanjanje prelaza

Ne zaboravite da prelaz se odnosi na slajd ulaz ne kako ga napusti. Pa ako želite da uklonite izlaznih efekata za slajd 2, na primer, uklonite prelaz sa slajda 3.

 • Izaberite slajd na koji želite da imate nema prelaz. Zatim, na kartici " prelazi " u galeriji prelazi izaberite stavku Nijedno.

  Prikaz prelaza na traci u programu PowerPoint

  U našem primeru, ako 3. slajd ne sadrži prelaze, on će se pojaviti odmah po nestanku 2. slajda.

  Ako želite da biste uklonili prelazi na sve slajdove, kliknite na dugme Primeni na sve na traci nakon klika na dugme Nijedna.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×