Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete brzo dodati polja u obrazac ili izveštaj pomoću liste polja. Kada kliknete dvaput na polja na listi polja (ili ako prevučete polje sa liste u obrazac ili izveštaj), Microsoft Access 2010 automatski kreira odgovarajuću kontrolu da biste prikazali polje – na primer, okvira za tekst ili polju za potvrdu – i zatim povezuje kontrolu za to polje.

Ako nemate postojeći obrazac ili izveštaj da biste dodali polje za, pogledajte članak Uvod u obrasce ili Uvod u izveštaje će vam pomoći da počnete.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj pomoću liste polja

Saznajte više o oknu Lista polja

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj bez korišćenja na listi polja

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj pomoću liste polja

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj koji želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

  Ako lista polja nije prikazano, uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.
   -OR-

  • Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8.

 2. U listi polja, pronađite tabelu koja sadrži polje koje želite da dodate. Da biste prikazali ili sakrili listu polja u svakoj tabeli, kliknite na znak plus (+) ili znak minus (-) pored imena tabele.

  Napomena : Ako bazu podataka ne sadrži sve tabele, na listi polja je prazan.

 3. Kada pronađete polje koje želite da dodate, postupite na neki od sledećih načina da biste ga dodali u obrazac ili izveštaj:

  • Dvaput kliknite na polje.

  • Prevucite polje iz liste polja u obrazac ili izveštaj.

  • Istovremeno pritisnite taster CTRL i kliknite na nekoliko polja, a zatim ih sve prevucite u obrazac ili izveštaj.

   Napomena : Ovu tehniku možete koristiti samo na polja u odeljku polja dostupna za ovaj prikaz liste polja.

  • Možete dodati opseg polja iz liste polja u obrazac ili izveštaj tako što ćete uraditi sledeće:

  • Kliknite na prvo polje u opsegu.

  • Pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim kliknite na poslednje polje u opsegu.

   Access bira ste kliknuli, kao i sva polja između polja.

  • Prevucite izabrana polja u obrazac ili izveštaj.

   Napomena : Ovu tehniku možete da se koristi samo na polja u odeljku polja dostupna za ovaj prikaz liste polja.

 4. Access kreira odgovarajuću kontrolu da biste prikazali svako polje, a takođe povezuje kontrolu sa poljem. Pored toga, Access kreira priloženu oznaku za kontrolu. Možete da uredite oznaku tako što ćete kliknuti na nju jedanput da biste je izabrali, a zatim kliknuti na nju ponovo da biste postavili mesto umetanja u oznaku. Zatim, možete da uredite oznaku na isti način na koji uređujete tekst u dokumentu.

 5. U mogućnosti ste da promenite tip kontrole ako želite da se polje prikazuje u drugačijem tipu kontrole od onog koji Access automatski kreira. Međutim, možete ga promeniti samo u tip kontrole koji je odgovarajući za to polje. Na primer, kombinovani okvir možete promeniti u okvir za tekst ili okvir sa listom, ali ga ne možete promeniti u komandno dugme.

Menjanje tipova kontrole

Napomena : Ova procedura se ne primenjuje na kontrole u Veb objekte (objekte koji su dizajnirani da bude kompatibilna sa objavi u Access Services funkciju).

 1. Otvorite obrazac ili izveštaj u prikazu dizajna tako što ćete u oknu za navigaciju kliknuti desnim tasterom miša na njega, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta

 2. Kliknite desnim tasterom miša na kontrolu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Promeni u.

  Ako stavka menija Promeni u nije dostupna, nema drugih tipova kontrola koje su odgovarajuće za ovo polje. Kada to nije slučaj, Access prikazuje listu tipova kontrola.

 3. Izaberite neki od raspoloživih tipova kontrola da biste kontrolu promenili u taj tip.

  Kontrola će ostati vezana za polje, ali ćete možda morati da podesite neka svojstva da bi novi tip kontrole funkcionisao na način na koji želite. Kliknite na kontrolu kako biste je izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima neke kontrole.

Vrh stranice

Saznajte više o oknu Lista polja

Sledeća lista sadrži savete o radu sa liste polja koja mogu da budu korisne vam dok dodajete polja u obrazac ili izveštaj. Da biste prikazali listu polja, otvorite obrazac ili izveštaj u prikazu rasporeda ili prikazu dizajna, a zatim pritisnite tastere ALT + F8.

 • Ako je prazna obrasca ili izveštaja svojstvo Izvor zapisa i prevucite polje iz liste polja u obrazac ili izveštaj, Access automatski popunjava obrazac ili izveštaj u svojstvo Izvor zapisa za vas.

 • Ako je odredba SELECT ili ime tabele obrasca ili izveštaja svojstvo Izvor zapisa , možete da uključite Lista polja prikaza između sledeća dva stanja:

  • Sva polja baze podataka    Prikazuje odeljak Polja dostupna za ovaj prikaz, odeljak Polja dostupna u srodnim tabelama (ako postoje takve tabele) i odeljak Polja dostupna u ostalim tabelama (ako postoje takve tabele).

  • Samo polja izvora zapisa    Prikazuje samo odeljak Polja dostupna za ovaj prikaz.

   Da biste se prebacivali između dva režima, izaberite stavku Prikaži samo polja u ovom izvoru zapisa ili Prikaži sve tabele u vrhu liste polja.

   Napomena : Ako ste podesili svojstvo Izvor zapisa izveštaja ili obrasca na sačuvani upit, na listi polja prikazuje samo odeljak polja dostupna za ovaj prikaz (ne postoji opcija Prikaži sve tabele u vrhu liste polja) . Da biste uredili izvor zapisa, kliknite desnim tasterom miša bilo koji od polja, a zatim kliknite na dugme Uredi izvor zapisa.

 • Ako ste podesili obrazac ili izveštaj u svojstvo Izvor zapisa u tabelu, a zatim prevucite polje iz odeljka polja dostupna u srodnim tabelama na listi polja u obrazac ili izveštaj, Access će promeniti Izvor zapisa obrasca ili izveštaja za SELECT koja sadrži polje koje dodajete. Ako Access ne može da odredi kako želite da povežete sa tabelama, prikazuje dijalog Odaberite vezu da biste izabrali odgovarajuću relaciju.

 • Ako prevučete polje iz odeljka polja dostupna u ostalim tabelama na listi polja u obrazac ili izveštaj, Access prikazuje dijalog za Preciziranje relacije . Morate da koristite ovaj dijalog da biste naveli relacije između druge tabele i obrasca ili izvor zapisa za izveštaj. Ako niste sigurni koja polja za unos u ovom dijalogu, možda ćete želeti da kliknite na dugme Otkaži i pregledajte relacije između tabela.

  Više informacija o relacijama potražite u članku Vodič za relacije između tabela ili Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

  Je moguće da je polje u odeljku polja dostupna u ostalim tabelama na listi polja indirektno povezano sa izvora zapisa za obrazac ili izveštaj preko jedne tabele u odeljku polja dostupna u srodnim tabelama . Ako je to slučaj, prevlačenje polja iz jedne od povezanih tabela u obrazac ili izveštaj može dovesti do jedne ili više tabela da biste premestili odeljak polja dostupna u srodnim tabelama iz odeljka polja dostupna u ostalim tabelama .

 • Ako je izvor zapisa obrasca ili izveštaja odredba SELECT ili sačuvani upit, možete da prikažete i uredite izvor zapisa u alatku "Izrada upita" tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša bilo koje polje u listi polja, a zatim izabrati stavku Uredi izvor zapisa. Ako je izvor zapisa tabela, ta komanda poziva izradu upita u tabeli. Access će vas pitati da li želite da kreirate upit zasnovan na tabeli; Kliknite na dugme da da biste promenili izvor zapisa u upit ili ne da biste izostavili izvor zapisa ostao nepromenjen.

 • Možete da otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima tako što ćete kliknuti na dugme Uredi tabelu pored imena tabele ili tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ime tabele u listi polja, a zatim izabrati stavku Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima.

 • U klijentskoj bazi podataka, možete da koristite listu polja da biste dodali polje za pretraživanje tabele tako što ćete uraditi sledeće:

  Napomena : Ova procedura se ne primenjuje na tabele u Veb bazama podataka (baza podataka za dizajnirane tako da budu kompatibilni sa objavi u Access Services funkciju).

 • Kliknite na hipervezu Uredi tabelu pored tabele kojoj želite da dodate polje za pronalaženje.

  Tabela će se prikazati u prikazu lista sa podacima.

 • Prevucite polje iz liste polja sa podacima.

 • Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje. Pratite uputstva u čarobnjaku. Na poslednjoj stranici kliknite na dugme Završi.

 • U oknu zadatka "Lista polja" sa desne strane radne oblasti programa Access možete da premestite tako što ćete postaviti pokazivač na naslovnoj traci na listi polja, dok se ne pretvori u pokazivač Premesti Pokazivač za premeštanje , a zatim prevući na listi polja levo. Listu možete da postavite bilo gde u radni prostor, ili možete usidriti na levoj strani radni prostor tako što ćete je prevući do leve.

Vrh stranice

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj bez korišćenja na listi polja

Uopšteno, korišćenje liste polja je najlakši način za dodavanje polja u obrazac ili izveštaj. Međutim, polje možete da dodate tako što ćete prvo kreira kontrolu, a zatim je povezivanje sa poljem. Sledeća procedura vam pokazuje kako.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

  Čarobnjaci za kontrolu    Možete da koristite kontrolu čarobnjaci će vam pomoći da kreirate komandnu dugmad, okviri sa listom opcija, podobrasci, kombinovanim okvirima i grupe opcija. Čarobnjak za kontrolu zatraži niz pitanja o tome kako želite da pretražite i upravlja kontrola, a zatim ga kreira kontrolu i podešava svojstva kontrole na osnovu odgovore. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole kliknite na strelicu nadole pored kontrole galerije. Ako Koristi čarobnjake za kontrolu neće biti istaknuta, kliknite na nju da biste ga markirali.

  Slika dugmeta

  Kliknite na dugme Koristi čarobnjake za kontrolu tako da ne bude istaknuto ako biste radije da kreirate kontrole bez pomoći čarobnjaka.

  Slika dugmeta

 2. Na kartici " Dizajn " u galeriji kontrole izaberite alatku za tip kontrole koje želite da dodate.

  Postavite pokazivač na nju da biste odredili ime alatke. Access će prikazati ime te alatke.

 3. Kliknite na obrazac ili izveštaj gde želite da postavite kontrolu.

 4. Ako ste kliknuli na dugme Koristi čarobnjake za kontrolu i kontrola koju postavljate ima čarobnjak kojijoj je pridružen, čarobnjak se pokreće i vodi vas kroz postavke te kontrole.

 5. Kontrolu možete da premestite na sledeći način ako je u prvom pokušaju ne postavite savršeno:

  1. Kliknite na kontrolu da biste je izabrali. Ako postoji nalepnicu povezana sa kontrolom, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na oznaku da biste ga izabrali, kao i.

  2. Postavite pokazivač na kontrolu sve dok se ne pretvori u pokazivač za pomeranje Pokazivač za premeštanje .

  3. Kliknite i prevucite kontrolu na željenu lokaciju.

Čarobnjak za kontrolu, ako ga koristite, možda sadrži korake koji vam pomažu da povežete kontrolu sa poljem. Ako čarobnjak ne povezuje kontrolu sa poljem, a kontrola pripada tipu kontrola koji može da prikaže podatke (na primer, okvir za tekst ili kombinovani okvir), neophodno je da unesete ime polja ili izraz u svojstvo Izvor kontrole za tu kontrolu da bi ona prikazala bilo kakve podatke. Koristite sledeću proceduru za povezivanje kontrole sa poljem.

 1. Prikažite list sa svojstvima kontrole tako što ćete kliknuti na kontrolu, a zatim pritisnuti taster F4.

 2. Na kartici Podaci, na listu sa svojstvima kliknite na strelicu pored svojstva Izvor kontrole i izaberite polje koje želite da bude prikazano u kontroli. Takođe, možete upisati izraz u polje Izvor kontrole.

  Više informacija o izrazima potražite u članku Kreiranje izraza.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×