Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Polja možete brzo dodati u obrazac ili izveštaj pomoću okna Lista polja. Kada dvaput kliknete na polje u oknu Lista polja (ili ako polje prevučete sa liste u obrazac ili izveštaj), Microsoft Office Access 2007 će automatski kreirati odgovarajuću kontrolu za prikazivanje polja – na primer, okvir za tekst ili polje za potvrdu – a zatim će povezati kontrolu sa tim poljem.

Ako nemate postojeći obrazac ili izveštaj da biste dodali polje za, pogledajte članak kreiranje obrasca pomoću alatke "obrazac" ili Kreiranje jednostavnog izveštaja će vam pomoći da počnete.

Savet : U programu Access 2010, izveštaji imaju kontrolu rasporede, što pomaže da zadržite stvari i izgleda dobro.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj pomoću okna Lista polja

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj u prikazu dizajna

Saznajte više o oknu Lista polja

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj pomoću okna Lista polja

 1. Otvorite izveštaj u prikazu rasporeda ili prikazu dizajna.

  Postupite na neki od sledećih načina ako se ne prikaže okno Lista polja:

  • Na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja Slika dugmeta . Slika dugmeta

  • Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8.

 2. U oknu Lista polja pronađite tabelu koja sadrži polje koje želite da dodate. Kliknite na dugme sa znakom plus (+) ili dugme sa znakom minus (-) pored imena tabele da biste prikazali ili sakrili listu polja u svakoj tabeli.

  Napomena : Okno Lista polja biće prazno ako baza podataka ne sadrži nijednu tabelu.

 3. Kada pronađete polje koje želite da dodate, postupite na neki od sledećih načina da biste ga dodali u obrazac ili izveštaj:

  • Dvaput kliknite na polje.

  • Prevucite polje iz okna Lista polja u obrazac ili izveštaj.

  • Istovremeno pritisnite taster CTRL i kliknite na nekoliko polja, a zatim ih sve prevucite u obrazac ili izveštaj.

   Napomena : Ova tehnika se može primeniti samo na polja u odeljku Polja dostupna za ovaj prikaz okna Lista polja.

  • Iz okna Lista polja dodajte opseg polja u obrazac ili izveštaj na sledeći način:

  • Kliknite na prvo polje u opsegu.

  • Držite pritisnut taster SHIFT, a zatim kliknite na poslednje polje tog opsega.

   Access će izabrati polja na koja ste kliknuli, kao i polja koja se nalaze između njih.

  • Prevucite izabrana polja u obrazac ili izveštaj.

   Napomena : Ova tehnika se može primeniti samo na polja u odeljku Polja dostupna za ovaj prikaz okna Lista polja.

 4. Office Access 2007 kreira odgovarajuću kontrolu za prikazivanje svakog polja i povezuje je sa tim poljem. Osim toga, Access kreira priloženu oznaku za tu kontrolu. Oznaku možete uređivati tako što ćete jednom kliknuti na nju da biste je izabrali, a zatim opet kliknuti na nju da biste postavili mesto umetanja u oznaku. Potom možete uređivati oznaku na isti način na koji uređujete tekst u dokumentu.

 5. U mogućnosti ste da promenite tip kontrole ako želite da se polje prikazuje u drugačijem tipu kontrole od onog koji Access automatski kreira. Međutim, možete ga promeniti samo u tip kontrole koji je odgovarajući za to polje. Na primer, kombinovani okvir možete promeniti u okvir za tekst ili okvir sa listom, ali ga ne možete promeniti u komandno dugme.

  Menjanje tipova kontrole

  1. Otvorite obrazac ili izveštaj u prikazu dizajna tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša u oknu za navigaciju, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta .

  2. Kliknite desnim tasterom miša na kontrolu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Promeni u.

   Ako stavka menija Promeni u nije dostupna, nema drugih tipova kontrola koje su odgovarajuće za ovo polje. Kada to nije slučaj, Access prikazuje listu tipova kontrola.

  3. Izaberite neki od raspoloživih tipova kontrola da biste kontrolu promenili u taj tip.

   Kontrola će ostati vezana za polje, ali ćete možda morati da podesite neka svojstva da bi novi tip kontrole funkcionisao na način na koji želite. Kliknite na kontrolu kako biste je izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima neke kontrole.

Vrh stranice

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj u prikazu dizajna

Najlakši način za dodavanje polja u obrazac ili izveštaj je obično pomoću okna Lista polja. Međutim, polje takođe možete dodati kreiranjem kontrole i njenim povezivanjem sa tim poljem. Sledeća procedura prikazuje način na koji to možete učiniti.

 1. Otvorite obrazac ili izveštaj u prikazu dizajna tako što ćete u oknu za navigaciju kliknuti desnim tasterom miša na njega, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna

  Čarobnjaci za kontrole    Čarobnjake za kontrole možete koristiti za kreiranje komandne dugmadi, okvira sa listama opcija, podobrazaca, kombinovanih okvira i grupa opcija. Čarobnjak za kontrolu vam postavlja niz pitanja o tome kako želite da kontrola izgleda i na koji način želite da ona funkcioniše, a zatim kreira kontrolu i podešava svojstva kontrole na osnovu odgovora. Na kartici Dizajn, ako u grupi Kontrole nije istaknuto dugme Koristi čarobnjake za kontrolu, kliknite na njega da biste ga istakli.

  Slika dugmeta

  Kliknite na dugme Koristi čarobnjake za kontrolu tako da ne bude istaknuto ako biste radije da kreirate kontrole bez pomoći čarobnjaka.

  Slika dugmeta

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole kliknite na alatku za tip kontrole koji želite da dodate.

  Slika trake programa Access

  Postavite pokazivač na nju da biste odredili ime alatke. Access će prikazati ime te alatke.

 3. Kliknite na mesto na koordinatnoj mreži za dizajn obrasca ili izveštaja gde želite da postavite gornji levi ugao kontrole. Kliknite jedanput da biste kreirali kontrolu podrazumevane veličine ili kliknite na alatku i prevucite u koordinatnu mrežu za dizajn obrasca da biste kreirali kontrolu željene veličine.

 4. Ako ste kliknuli na dugme Koristi čarobnjake za kontrolu i kontrola koju postavljate ima čarobnjak kojijoj je pridružen, čarobnjak se pokreće i vodi vas kroz postavke te kontrole.

 5. Kontrolu možete da premestite na sledeći način ako je u prvom pokušaju ne postavite savršeno:

  1. Kliknite na kontrolu da biste je izabrali.

  2. Postavite pokazivač na kontrolu dok se ne pretvori u pokazivač Premesti Pokazivač za premeštanje .

  3. Kliknite i prevucite kontrolu na željenu lokaciju.

Čarobnjak za kontrolu, ako ga koristite, možda sadrži korake koji vam pomažu da povežete kontrolu sa poljem. Ako čarobnjak ne povezuje kontrolu sa poljem, a kontrola pripada tipu kontrola koji može da prikaže podatke (na primer, okvir za tekst ili kombinovani okvir), neophodno je da unesete ime polja ili izraz u svojstvo Izvor kontrole za tu kontrolu da bi ona prikazala bilo kakve podatke. Koristite sledeću proceduru za povezivanje kontrole sa poljem.

 1. Prikažite list sa svojstvima kontrole tako što ćete kliknuti na kontrolu, a zatim pritisnuti taster F4.

 2. Na kartici Podaci, na listu sa svojstvima kliknite na strelicu pored svojstva Izvor kontrole i izaberite polje koje želite da bude prikazano u kontroli. Takođe, možete upisati izraz u polje Izvor kontrole.

  Više informacija o izrazima potražite u članku Kreiranje izraza.

Vrh stranice

Saznajte više o oknu Lista polja

Sledeća lista sadrži savete za rad sa oknom Lista polja pomoću kojih možete da dodajete polja u obrazac ili izveštaj. Da biste prikazali okno Lista polja, otvorite obrazac ili izveštaj u prikazu rasporeda ili prikazu dizajna, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8.

 • Ako je svojstvo Izvor zapisa obrasca ili izveštaja prazno, a vi prevučete polje iz okna Lista polja u obrazac ili izveštaj, Access će automatski popuniti svojstvo Izvor zapisa obrasca ili izveštaja.

 • Ako je svojstvo Izvor zapisa obrasca ili izveštaja odredba SELECT ili ime tabele, okno Lista polja možete prebacivati između sledeća dva stanja:

  • Sva polja baze podataka    Prikazuje odeljak Polja dostupna za ovaj prikaz, odeljak Polja dostupna u srodnim tabelama (ako postoje takve tabele) i odeljak Polja dostupna u ostalim tabelama (ako postoje takve tabele).

  • Samo polja izvora zapisa    Prikazuje samo odeljak Polja dostupna za ovaj prikaz.

   U dnu okna Lista polja kliknite na hipervezu Prikaži samo polja u ovom izvoru zapisa ili Prikaži sve tabele da biste se prebacivali između ova dva režima.

   Napomena : Ako ste svojstvo Izvor zapisa obrasca ili izveštaja podesili na sačuvani upit, okno Lista polja prikazuje samo odeljak Polja dostupna za ovaj prikaz (u dnu okna Lista polja nema opcije Prikaži sve tabele). Kliknite desnim tasterom miša na bilo koje polje, a zatim izaberite stavku Uredi izvor zapisa da biste uređivali izvor zapisa.

 • Ako ste svojstvo Izvor zapisa obrasca ili izveštaja podesili na tabelu, a zatim prevučete polje iz odeljka Polja dostupna u srodnim tabelama okna Lista polja u obrazac ili izveštaj, Access će promeniti svojstvo Izvor zapisa obrasca ili izveštaja na odredbu SELECT koja obuhvata polje koje dodajete. Prikazaće se dijalog Izaberite relaciju da biste izabrali odgovarajuću relaciju ako Access ne može da odredi na koji način da poveže tabele.

 • Ako iz odeljka Polja dostupna u ostalim tabelama okna Lista polja prevučete polje u obrazac ili izveštaj, Access će prikazati dijalog Preciziranje relacije. Neophodno je da koristite ovaj dijalog za preciziranje relacije između druge tabele i izvora zapisa obrasca ili izveštaja. Kliknite na dugme Otkaži i pregledajte relacije između tabela ako niste sigurni koje polje treba da unesete u ovaj dijalog.

  Više informacija o relacijama potražite u članku Vodič za relacije između tabela ili Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

  Moguće je da je polje iz odeljka Polja dostupna u ostalim tabelama okna Lista polja indirektno povezano sa izvorom zapisa za obrazac ili izveštaj preko neke od tabela u odeljku Polja dostupna u srodnim tabelama. Ako je to slučaj, prevlačenje polja iz neke od povezanih tabela u obrazac ili izveštaj može da izazove premeštanje nekih tabela iz odeljka Polja dostupna u ostalim tabelama u odeljak Polja dostupna u srodnim tabelama.

 • Ako je izvor zapisa za obrazac ili izveštaj izraz SELECT ili sačuvani upit, izvor zapisa možete prikazivati i uređivati u izradi upita tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koje polje u oknu Lista polja, a zatim izabrati stavku Uredi izvor zapisa. Ako je izvor zapisa tabela, ta komanda poziva izradu upita za tabelu. Access će vas pitati da li želite da kreirate upit zasnovan na tabeli; kliknite na dugme Da da biste promenili izvor zapisa u upit ili na dugme Ne da bi izvor zapisa ostao nepromenjen.

 • Tabelu možete otvoriti u prikazu lista sa podacima tako što ćete kliknuti na hipervezu Uredi tabelu pored imena tabele ili tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ime tabele u oknu Lista polja, a zatim izabrati stavku Otvori tabelu u prikazu lista sa podacima.

 • Okno Lista polja možete koristiti za dodavanje polje za pretraživanje u tabelu na sledeći način:

  1. Kliknite na hipervezu Uredi tabelu pored tabele kojoj želite da dodate polje za pronalaženje.

   Tabela će se prikazati u prikazu lista sa podacima.

  2. Prevucite polje iz okna Lista polja u list sa podacima.

  3. Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje. Pratite uputstva u čarobnjaku. Na poslednjoj stranici kliknite na dugme Završi.

 • U oknu Lista polja sa desne strane radne oblasti programa Access možete da premestite tako što ćete postaviti pokazivač na naslovnoj traci okna Lista polja dok se ne pretvori u pokazivač Premesti Pokazivač za premeštanje , a zatim prevučete u oknu Lista polja levo. Listu možete da postavite bilo gde u radni prostor, ili možete usidriti na levoj strani radni prostor tako što ćete je prevući do leve.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×