Dodavanje podataka za povezivanje u programu Microsoft Access bazu podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ako vaši korisnici će morati podataka iz baze podataka Microsoft Office Access 2007 (.accdb format) ili iz Access baza podataka sačuvana u starijoj verziji (.mdb format) za popunjavanje obrasca na osnovu Microsoft Office InfoPath predložak obrasca, pomoćnih podataka za povezivanje možete dodati predlošku obrasca koja upite za Access baze podataka.

Možete da dodate pomoćnih podataka za povezivanje, ali tih podataka za povezivanje možete samo da izvrši upit Access baze podataka. Ne možete dodati pomoćnih podataka za povezivanje koji prosleđuju podatke u Access bazu podataka.

Ako želite da korisnici za prosleđivanje podataka obrasca u Access bazu podataka, možete da Dizajniranje predloška obrasca koji je zasnovan na Access baze podataka, a zatim omogućiti podatke za povezivanje u glavnih podataka za povezivanje. Alternativno, možete dodati pomoćnih podataka za povezivanje Veb usluge koji funkcioniše u programu Access baze podataka.

Veze ka više informacija o dizajniranju predložaka obrazaca koji su zasnovani na Access baze podataka i Dodavanje pomoćnih podataka za povezivanje Veb usluge u odeljku Takođe pogledajte .

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pitanja kompatibilnosti

Pre nego što počnete

Korak 1: Dodavanje pomoćnih podataka za povezivanje

Korak 2: Konfigurisanje predloška obrasca da biste koristili podatke za povezivanje

Pregled

Sekundarni povezivanje sa podacima je podatke za povezivanje koje dodajete u predložak obrasca. Pomoćnih podataka za povezivanje se razlikuje od glavnih podataka za povezivanje, koje morate da kreirate kada dizajnirate novi predložak obrasca koji je zasnovan na bazi podataka ili Veb usluge. Predložak obrasca glavnih podataka za povezivanje može da prima podatke iz spoljnog izvora podataka i možete takođe prosleđivanje podataka obrasca u spoljni izvor podataka. Međutim, predložak obrasca može da ima samo jedan glavni izvor podataka.

Možete da dodate onoliko pomoćnih podataka za povezivanje u predložak obrasca koji želite. Na primer, pretpostavimo da imate Access bazu podataka koja sadrži tabelu koja skladišti podatke o zaposlenima i druge tabele koje skladišti korisničkih podataka. Možete da dodate pomoćne podatke za povezivanje koji preuzima podatke iz tabele "Zaposleni", a možete i da dodate drugi pomoćnih podataka za povezivanje koji preuzima podatke iz tabele Kupac u istoj Access bazi podataka.

Iako pomoćnih podataka za povezivanje možete dodati predlošku obrasca koja može da prosleđivanje podataka obrasca u spoljnog izvora podataka, kao što je Veb usluge ili Windows SharePoint Services biblioteka, možete da koristite samo pomoćnih podataka za povezivanje za preuzimanje podataka iz Access baze podataka. Ne možete dodati pomoćnih podataka za povezivanje koji prosleđuju podatke u Access bazu podataka.

Kada dodajete podatke za povezivanje upita baze podataka, InfoPath kreira sekundarni izvor podataka koja sadrži polja podataka i grupe koje odgovaraju na način skladištenja podataka u bazi podataka. Struktura podataka u sekundarnom izvoru podataka mora da odgovara načinu skladištenja podataka u tabelama baze podataka, ne možete menjati polja ili grupe u sekundarnom izvoru podataka.

Možete da konfigurišete podatke za povezivanje upita da sačuvate rezultate tako da korisnici imaju pristup podacima kada obrazac nije povezan sa mrežom. U zavisnosti od prirode podataka, možda ćete želeti da biste prikazali rezultate upita samo kada su korisnici povezani sa mrežom.

Napomena o bezbednosti : Ako koristite pomoćnih podataka za povezivanje da biste preuzeli osetljive podatke iz spoljnog izvora podataka, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke od neovlašćene upotrebe u slučaju da izgubite ili ukradu računara. Ako onemogućite ovu funkciju, podaci će biti dostupna samo ako je korisnik povezan sa mrežom.

Kada dodate podatke za povezivanje upita u predložak obrasca, podrazumevano obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca koristi podatke za povezivanje kada su otvoreni korisnik. Takođe možete da konfigurišete predložak obrasca da biste koristili podatke za povezivanje na jedan od sledećih načina:

 • Dodavanje pravila    Možete da konfigurišete pravila da biste koristili podatke za povezivanje svaki put kada dođe do uslova u pravilo.

 • Dodavanje dugmadi    Možete da dodate dugme za predložak obrasca koji korisnici mogu da kliknu da biste dobili podatke tako što ćete koristiti podatke za povezivanje.

 • Korišćenje prilagođenog koda    Ako ne možete da dodate pravilo ili dugme, možete da koristite prilagođeni kôd da biste dobili podatke tako što ćete koristiti podatke za povezivanje. Pomoću prilagođenog koda zahteva Razvojni programer da biste kreirali prilagođeni kôd.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Ne možete dodati vezu za prenos podataka u Access bazu podataka da biste predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre nego što dodate pomoćnih podataka za povezivanje Access baze podataka u predložak obrasca, morate sledeće informacije:

 • Ime i lokaciju baze podataka.

  Napomena : Ako Access baze podataka je sačuvana na mrežnu lokaciju, uverite se da baza podataka bude dostupna korisnicima.

 • Ime tabelu ili upit koji će obezbediti podatke u obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Koju ćete koristiti ove tabele ili upita kao primarni tabelu ili upit kada konfigurišete podatke za povezivanje.

 • Imena tabela ili upita koje pružaju dodatne podatke u primarnu tabelu ili upit. U većini slučajeva, relacija između tabela su već uspostavljen u bazi podataka. Ako morate da ručno da uspostavite relacije između primarna tabela ili upit i drugu tabelu ili upit, moraćete povezano polje imena tabela ili upita.

Vrh stranice

1. korak: dodavanje sekundarnih podataka za povezivanje

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Primi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Baza podataka (samo za Microsoft SQL Server ili Microsoft Office Access), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Izaberi bazu podataka.

 6. U dijalogu Izbor izvora podataka potražite lokaciju baze podataka.

  Napomena : Ako bazu podataka je sačuvana na mrežnu lokaciju, idite na univerzalni imenovanja konvenciju (UNC) putanju lokacije. Ne potražite lokaciju na mreži putem mapiranu mrežnu disk jedinicu. Ako koristite mapiranu mrežnu disk jedinicu, korisnici koji kreiraju obrazaca zasnovanih na tom predlošku će tražiti baze podataka iz mapiranih mrežnu disk jedinicu. Ako korisnik nema mapirane mrežnu disk jedinicu, obrazac neće pronaći bazu podataka.

 7. Kliknite na ime baze podataka, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 8. U dijalogu Izbor tabele izaberite stavku primarna tabela ili upit koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži kolone tabele .

  Podrazumevano, sva polja u tabeli ili upitu dodaju se glavni izvor podataka predloška obrasca.

 10. Opozovite izbor u poljima za potvrdu za polja koja ne želite da uključite u sekundarnom izvoru podataka.

  Dodajte dodatni tabela ili upita za podatke za povezivanje.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj tabelu.

  2. U dijalogu Dodavanje tabele ili upita kliknite na ime podređene tabele, a zatim kliknite na dugme dalje. InfoPath pokušava da biste podesili relacije podudarne imena polja u obe tabele. Ako ne želite da koristite predloženu relaciju, izaberite relaciju, a zatim kliknite na dugme Ukloni vezu. Da biste dodali vezu, kliknite na dugme Dodaj relaciju. U okviru za dijalog Dodaj relaciju , kliknite na ime svake povezano polje u koloni odgovarajućim, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Kliknite na dugme Završi.

  4. Ponovite ove korake da biste dodali dodatne podređene tabele.

 11. Kliknite na dugme Dalje.

 12. Potvrdite izbor Uskladišti kopiju podataka iz predloška obrasca da biste rezultate podataka za povezivanje upita učinili dostupnim i kad obrazac nije povezan sa mrežom.

  Napomena o bezbednosti : Izbor u ovom polju za potvrdu skladišti podatke na računaru korisnika kada obrazac koristi ove podatke za povezivanje. Ako obrazac preuzima osetljive podatke iz ove podatke za povezivanje, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke u slučaju da izgubite ili ukradu računara.

 13. Kliknite na dugme Dalje.

 14. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte opisno ime za pomoćne podatke za povezivanje, a zatim potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime .

 15. Da biste konfigurisali obrazac da biste automatski prijem podataka prilikom otvaranja obrasca, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi podatke prilikom otvaranja obrasca .

Vrh stranice

2. korak: podešavanje predloška obrasca tako da koristi podatke za povezivanje

Ako želite obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca da biste koristili ove podatke za povezivanje kad korisnik otvara obrazac, možete da dodate pravilo predložak obrasca koji koristi ove podatke za povezivanje pod određenim uslovima ili možete da dodate dugme za predložak obrasca koji korisnici mogu da kliknu da biste koristili ove podatke za povezivanje.

Dodavanje pravila

Možete da dodate pravilo za predložak obrasca koji služi za preuzimanje podataka iz podataka za povezivanje upita svaki put kada je ispunjen uslov za pravilo. Na primer, možete dodati okvir za tekst u predložak obrasca koje korisnik može da popune da biste dobili određene podatke iz spoljnog izvora podataka. Zatim možete da dodate pravilo koje koristi podatke za povezivanje svaki put kada korisnik unese podatke u okvir za tekst.

Sledeća procedura pretpostavlja da ste kreirali podatke za povezivanje upita za predložak obrasca i da ste podesili kontrole (osim dugme) u predlošku obrasca za prikazivanje podataka iz tih podataka za povezivanje.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Dvaput kliknite na kontrolu kojoj želite da dodate pravilo.

 3. Izaberite karticu Podaci.

 4. U odeljku Validacija i pravila kliknite na dugme Pravila.

 5. U dijalogu Pravila kliknite na dugme Dodaj.

 6. U okviru Ime otkucajte ime za pravilo.

 7. Da biste naveli uslov kada pokretanje pravila, izaberite stavku Postavi uslov, a zatim unesite uslov. Pravilo će se pokrenuti kada dođe do uslov. Ako niste postavili uslov, pravilo će pokrenuti svaki put kada korisnik menja vrednost u kontroli, a zatim prelazi njegovo ili njeno kursor od kontrolu.

 8. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 9. Sa liste Radnja izaberite stavku Izvrši upit pomoću podataka za povezivanje.

 10. Sa liste Podaci za povezivanje izaberite podatke za povezivanje koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve otvorene dijaloge.

 11. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Dodavanje dugmeta

Predlošku obrasca možete da dodate kontrolu dugmeta na koje korisnici mogu da kliknu da bi dobili podatke od ovih podataka za povezivanje upita.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. Prevucite kontrolu dugmeta u predložak obrasca.

 4. Dvaput kliknite na kontrolu dugmeta koju ste upravo dodali u predložak obrasca.

 5. Izaberite karticu Opšte.

 6. Sa liste Radnja izaberite stavku Osveži.

 7. U polje Oznaka upišite ime koje želite da se pojavi na dugmetu u predlošku obrasca.

 8. Kliknite na dugme Postavke.

 9. U dijalogu Osvežavanje uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dobili najnovije podatke iz svih spoljnih izvora podataka pomoću pomoćnih podataka za povezivanje u ovom predlošku obrasca, kliknite na dugme sve pomoćne izvore podataka.

  • Da biste konfigurisali na dugme da biste primili najnovije podatke iz jedne spoljnom izvoru podataka pomoću pomoćnih podataka za povezivanje u predložak obrasca, kliknite na jednu pomoćnih podataka za povezivanje, i izaberite stavku pomoćni izvor podataka sa liste Odaberite sekundarni izvor podataka .

 10. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve otvorene dijaloge.

 11. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatike.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×