Dodavanje podataka za povezivanje korišćenjem postavki u biblioteci za povezivanje

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pre nego što počnete

Dodavanje podataka za povezivanje za upit

Dodavanje podataka za povezivanje pri prosleđivanju

Pregled

Ako dizajnirate nekoliko predložaka obrasca koji koriste slične podatke za povezivanje, razmislite o korišćenju datoteka sa podacima za povezivanje umesto kreiranja podataka za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka za svaki predložak obrasca. Ovako, treba da ažurirate samo jednu datoteku sa podacima za povezivanje kada se promeni podatke za povezivanje podataka za skup predložaka povezanog obrasca. Na primer, kada premeštate predloške obrazaca sa testiranje mreže sa mrežom proizvodnje, treba da ažurirate podatke postavke veze samo jednom u biblioteci za povezivanje umesto da ažurirate podatke za povezivanje u svaki predložak obrasca. Kada obrazac zasnovan na predlošku obrasca koji koristi datoteku sa podacima za povezivanje koristi podatke za povezivanje, podatke za povezivanje se automatski ažurira nove postavke.

Datoteka sa podacima za povezivanje je XML datoteku sa oznakom datoteke .xml ili .udcx koja sadrži informacije o vezi za jedan spoljni izvor podataka. Ova datoteka je uskladištena u biblioteci za povezivanje podataka na serveru na kojem Microsoft Office SharePoint Server 2007. Datoteka sa podacima za povezivanje se kreira tako što ćete Razvojni programer ili konverziju podataka za povezivanje u postojećeg predloška obrasca u datoteci sa podacima za povezivanje tako što ćete kliknuti na dugme Konvertuj u dijalogu Podataka za povezivanje (u menijuAlatke ).

Prednosti korišćenja data connection datoteke uključuju:

 • Više obrazaca može da koristi istu datoteku sa podacima za povezivanje, tako da nema potrebe da biste kreirali iste podatke za povezivanje ispočetka za svaki predložak obrasca.

 • Ako se promeni lokacija ili postavke veze za spoljni izvor podataka, dovoljno je da ažurirate samo datoteku da podacima za povezivanje, umesto svaki predložak obrasca pojedinačno.

 • Datoteka sa podacima za povezivanje može da sadrži alternativni informacije o potvrdi identiteta može da upotrebljava servera kada korisnik popunjava obrazac pomoću Veb pregledača.

 • Na osnovu predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem obrasce koji su popunjeni u pregledaču možete povezati sa servera iz drugog domena samo sa podataka za povezivanje koje koristite za povezivanje datoteke sa podacima.

Napomena : Microsoft Office InfoPath koristi datoteke podataka za povezivanje koji slede formata univerzalni podatke za povezivanje verzije 2.0 datoteke. Ova verzija je nadređena verzija 1.0 datoteke formata koriste Microsoft Office FrontPage i Microsoft Office Excel. InfoPath možete da koristite za povezivanje datoteke sa podacima u formatu verzija 1.0 datoteke.

Kada predlošku obrasca dodate podatke za povezivanje koristeći postavke u biblioteci sa podacima za povezivanje, kreirate sekundarne podatke za povezivanje u tom predlošku obrasca. Ti podaci za povezivanje su različiti od glavnih podataka za povezivanje koji se kreiraju kada dizajnirate predložak obrasca zasnovan na bazi podataka, Web usluzi ili na postavkama u biblioteci sa podacima za povezivanje. Sekundarne podatke za povezivanje dodajete samo ako podatke ne možete da dobijete ili pošaljete preko glavnih podataka za povezivanje.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Od administratora lokacije treba da saznate sledeće informacije da biste predlošku obrasca dodali podatke za povezivanje koristeći postavke uskladištene u biblioteku sa podacima za povezivanje:

 • Mesto gde se nalazi server sa sistemom Microsoft Office SharePoint Server 2007, koji sadrži lokaciju sa bibliotekom sa podacima za povezivanje

 • Ime datoteke sa podacima za povezivanje u biblioteci sa podacima za povezivanje koju želite da koristite

 • Da li datoteka sa podacima za povezivanje sadrži postavke podataka za povezivanje upita ili postavke podataka za povezivanje pri prosleđivanju

 • Da li predložak obrasca možete da konfigurišete za bezbedno skladištenje rezultata upita u obrascu za korišćenje van mreže ako su postavke podešene za podatke za povezivanje upita

Vrh stranice

Dodavanje podataka za povezivanje za upit

Morate da dovršite sledeće procedure da biste predlošku obrasca dodali podatke za povezivanje uz korišćenje postavki u biblioteci za povezivanje:

 1. Dodajte sekundarne podatke za povezivanje u predložak obrasca.

 2. Vežite kontrole sa upitom i poljima podataka u sekundarnom izvoru podataka.

 3. Konfigurišite predložak obrasca da podatke za povezivanje koristi pomoću pravila ili dugmeta.

1. korak: dodavanje sekundarnih podataka za povezivanje

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Potraži veze u sistemu Microsoft Office SharePoint Server, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, sa liste Lokacija izaberite ime lokacije na serveru sa sistemom Office SharePoint Server 2007 sa bibliotekom za povezivanje.

  Moja lokacija nije na listi

  Postupite na sledeći način da biste lokaciju dodali na listu:

  1. Izaberite stavku Upravljanje lokacijama.

  2. U dijalogu Upravljanje lokacijama , kliknite na dugme Dodaj.

  3. U polju URL adresa Otkucajte lokaciju biblioteke podataka za povezivanje.

  4. U polju ime za prikaz otkucajte ime za biblioteke podataka za povezivanje. Ovo ime će se pojaviti na listi lokacija u čarobnjaku za podatke za povezivanje.

  5. Kliknite na dugme U redu.

  6. Kliknite na dugme Zatvori.

 5. Kliknite na ime biblioteke podataka za povezivanje da biste videli listu odgovarajućih datoteka, kliknite na ime datoteke podataka za povezivanje koju želite da koristite za ove podatke za povezivanje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Zavisno od postavki za povezivanje u datoteci sa podacima za povezivanje, sledeća stranica čarobnjaka vam može tražiti da zadate probne vrednosti za svaki parametar.

  Kako se zadaju probne vrednosti?

  1. Izaberite parametar u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme Postavi vrednost uzorka.

  2. U polju uzorak vrednost otkucajte vrednost da vaš korisnički možda koristite za ovo polje, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Ponovite ove korake za sve parametre u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme dalje.

  Tehnička beleška

  Kada konfigurišete podatke za povezivanje Veb usluge u čarobnjaku za podatke za povezivanje, Microsoft Office InfoPath povezuje Veb usluge i zahteva Veb usluge WSDL (Description Language) datoteke. WSDL datoteka sadrži šemi koriste Veb usluge. Veb usluga odgovara na zahtev slanjem ovu datoteku u programu InfoPath. InfoPath koristi informacije iz ove datoteke da biste dodali odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka u predlošku obrasca. Ako InfoPath pronađe tip nepoznati element u WSDL datoteka, InfoPath uzorak podataka se koristi za određivanje definiciju nepoznati element tipa i zatim dodaje odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka.

 7. Ukoliko želite da rezultati upita budu dostupni i kad obrazac nije povezan sa mrežom, potvrdite izbor Uskladišti kopiju podataka iz predloška obrasca.

  Napomena o bezbednosti : Izbor u ovom polju za potvrdu skladišti rezultate upita u predlošku obrasca. Pošto su podaci uskladišteni u predlošku obrasca, dostupne u obrascima koje korisnici popunjavaju je čak i ako im računari nisu povezani sa mrežom. Ako se dobija osetljive podatke iz ove podatke za povezivanje, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke u slučaju da izgubite ili ukradu računara.

 8. Kliknite na dugme Dalje.

  Sledeća stranica čarobnjaka će prikazati rezime postavki za ove podatke za povezivanje.

 9. Upišite opisno ime podataka za povezivanje. To ime će se pojaviti na listi Izvor podataka u oknu zadataka Izvor podataka.

 10. Potvrdite izbor Automatski preuzmi podatke nakon otvaranja obrasca da biste omogućili obrascima zasnovanim na ovom predlošku da koriste ove podatke za povezivanje kada su otvoreni.

Vrh stranice

2. korak: dodajte kontrolu za prikazivanje podataka korisnicima

 1. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 2. Prevucite kontrolu u predložak obrasca.

 3. U dijalogu Povezivanje kontrola izaberite polje koje želite da povežete sa kontrolom, a zatim kliknite na dugme U redu.

3. korak: konfigurišite predložak obrasca tako da koristi podatke za povezivanje

Možete predlošku obrasca dodati pravilo da ove podatke za povezivanje koristi pod izvesnim uslovom ili mu možete dodati dugme na koje korisnici mogu da kliknu da bi koristili ove podatke za povezivanje ako želite da korisnici preuzimaju podatke iz ovih podataka za povezivanje nakon što se obrazac otvori.

Dodavanje pravila

U predložak obrasca možete da dodate neko pravilo kako bi pokrenuo podatke za povezivanje upita svaki put kada je ispunjen uslov. Sledeća procedura pretpostavlja da ste za predložak obrasca kreirali podatke za povezivanje upita kao i da ste u predlošku obrasca podesili kontrolu za prikazivanje podataka iz tih podataka za povezivanje.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Dvaput kliknite na kontrolu kojoj želite da dodate pravilo.

 3. Izaberite karticu Podaci.

 4. U odeljku Validacija i pravila kliknite na dugme Pravila.

 5. U dijalogu Pravila kliknite na dugme Dodaj.

 6. U okviru Ime otkucajte ime za pravilo.

 7. Da biste naveli uslov kada pokretanje pravila, izaberite stavku Postavi uslov, a zatim unesite uslov. Pravilo će se pokrenuti kada dođe do uslov. Ako niste postavili uslov, pravilo će pokrenuti svaki put kada korisnik menja vrednost u kontroli, a zatim prelazi njegovo ili njeno kursor od kontrolu.

 8. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 9. Sa liste Radnja izaberite stavku Izvršavanje upita pomoću podataka za povezivanje.

 10. Sa liste Podaci za povezivanje izaberite podatke za povezivanje koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve dijaloge.

 11. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Dodavanje dugmeta za korišćenje podataka za povezivanje upita

Predlošku obrasca možete da dodate kontrolu dugmeta na koje korisnici mogu da kliknu kada popune obrazac zasnovan na vašem predlošku. Kada se na njega klikne, ovo dugme može da preuzme podatke iz ovih podataka za povezivanje upita.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. Prevucite kontrolu dugmeta u predložak obrasca.

 4. Dvaput kliknite na kontrolu dugmeta koju ste upravo dodali u predložak obrasca.

 5. Izaberite karticu Opšte postavke.

 6. Sa liste Radnja izaberite stavku Osveži.

 7. U polje Oznaka upišite ime koje želite da se pojavi na dugmetu u predlošku obrasca.

 8. Kliknite na dugme Postavke.

 9. U dijalogu Osvežavanje izaberite opciju Jedan pomoćni izvor podataka.

 10. Sa liste Odaberite sekundarni izvor podataka izaberite sekundarni izvor podataka koji je pridružen podacima za povezivanje upita.

 11. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve otvorene dijaloge.

 12. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Dodavanje podataka za povezivanje pri prosleđivanju

Predložak obrasca možete da konfigurišete da korisnicima dozvoli prosleđivanje podataka iz obrasca preko podataka za povezivanje upita ako datoteka sa podacima za povezivanje sadrži postavke ovih podataka. Kada predložak obrasca konfigurišete da omogući korisnicima prosleđivanje podataka iz obrasca, InfoPath dodaje dugme Prosledi na traku sa alatkama Standardno i komandu Prosledi u meni Datoteka. Opcije prosleđivanja za predložak obrasca možete da konfigurišete u dijalogu Opcije prosleđivanja (u meniju Alatke). Opcije prosleđivanja se konfigurišu isto kao da ste dodali sekundarne podatke za povezivanje koji predstavljaju podatke za povezivanje pri prosleđivanju. Veze ka više informacija o dodavanju podataka za povezivanje pri prosleđivanju u predložak obrasca potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Potraži veze u sistemu Microsoft Office SharePoint Server, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, sa liste Lokacija izaberite ime lokacije sa bibliotekom za povezivanje.

  Moja lokacija nije na listi

  Postupite na sledeći način da biste lokaciju dodali na listu:

  1. Izaberite stavku Upravljanje lokacijama.

  2. U dijalogu Upravljanje lokacijama , kliknite na dugme Dodaj.

  3. U polju URL adresa Otkucajte lokaciju biblioteke podataka za povezivanje.

  4. U polju ime za prikaz otkucajte ime za biblioteke podataka za povezivanje. Ovo ime će se pojaviti na listi lokacija u čarobnjaku za podatke za povezivanje.

  5. Kliknite na dugme U redu.

  6. Kliknite na dugme Zatvori.

 5. Kliknite na ime biblioteke sa podacima za povezivanje da biste videli listu datoteka sa podacima za povezivanje, kliknite na ime datoteke sa podacima za povezivanje koju želite da koristite za ove podatke za povezivanje pri prosleđivanju, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. InfoPath može da otkrije koji parametri u Web usluzi mogu da primaju podatke ako su postavke za podatke za povezivanje pri prosleđivanju Web usluzi aktivne. Podatke za povezivanje pri prosleđivanju možete da konfigurišete da šalju sve podatke ili deo podataka iz predloška obrasca.

  Kako?

  1. Sa liste Parametri izaberite parametar koji će primati podatke iz obrasca.

  2. Postupite na sledeći način da biste ovom parametru prosledili sve podatke iz obrasca, obuhvatajući i matični element i sva uputstva za obradu:

   1. Izaberite opciju Ceo obrazac (XML dokument, kao i uputstva za obradu).

   2. Potvrdite izbor Prosledi podatke kao nisku da biste podatke prosledili u vidu niske. Obično ćete potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu da biste prosledili digitalno potpisane podatke. Za većinu slučajeva opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

  3. Postupite na sledeći način da biste za ovaj parametar odredili polje ili grupu:

   1. U odeljku Opcije parametara izaberite opciju Polje ili grupa.

   2. Kliknite na dugme Izmeni Slika dugmeta .

   3. U dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje ili grupu sa podacima koje želite da prosledite, a zatim kliknite na dugme U redu.

   4. Sa liste Uključi izaberite stavku Samo tekst i podređeni elementi da biste prosledili samo sadržaj polja ili grupe ili stavku XML podstablo, uključujući izabrani element da biste prosledili i sadržaj i odabranu grupu ili polje.

  4. Ove korake ponovite za svaki parametar.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×