Dodavanje poštanskih bar kodova nalepnicama ili kovertama u programu Publisher

Poštanska služba SAD (USPS) je razvila „Bar kôd mesta isporuke“ (DPBC) da bi se automatizovalo sortiranje pošiljki za više od sto miliona jedinstvenih mesta isporuke širom Sjedinjenih Država. Ako svakoj koverti ili nalepnici dodajete poštanske bar kodove, možda ćete ući u izbor za automatski popust.

Address label with barcode

Ovaj članak sadrži:

Zahtevi za poštanski bar kôd

Dodavanje poštanskih bar kodova listi primalaca

Otvaranje ili kreiranje tipova publikacije koverta ili nalepnica

Korišćenje objedinjene pošte za dodavanje poštanskih bar kodova publikaciji

Pregled i štampanje koverti ili nalepnica

Zahtevi za poštanski bar kôd

Pre dodavanja poštanskih bar kodova kovertama i nalepnicama, na vašem računaru mora biti instaliran font poštanskog bar koda. Fontove bar koda možete da nabavite od različitih kompanija. Da biste pronašli kompanije koje nude fontove bar koda, na lokaciji Office Online, na podlokaciji Microsoft Office Marketplace potražite „barcode font“ ili „bar code font“, a možete da koristite i neki od Internet pretraživača.

Pažljivo pročitajte dokumentaciju koja prati font bar koda koji ste kupili. Dokumentacija mora jasno da navede tačno one znakove i brojeve koje morate da upišete kako biste kreirali ispravan bar kôd, kao i veličinu fonta koju treba koristiti da biste ispunili zahteve Poštanske službe SAD, uputstvo za kreiranje dugih traka koje uokviruju bar kôd od početka do kraja i slično.

Smernice Poštanske službe SAD za poštanske bar kodove se razlikuju od jednog tipa pošiljke do drugog (pismo, uzvratna pošiljka, časopisi itd.). Obavezno proverite uputstva za zahteve koja se odnose na vaše potrebe. Cene masovnog slanja vas obavezuju da pratite određene procedure prilikom obrade i slanja. Pored toga, Poštanska služba SAD povremeno menja način izračunavanja poštanskih bar kodova. Zato obavezno sarađujte sa svojom lokalnom poštom i proveravajte trenutne Informacije o bar kodu Poštanske službe SAD.

Vrh stranice

Dodavanje poštanskih bar kodova listi primalaca

Poštanske bar kodove dodajete nalepnicama ili kovertama na isti način kao i imena i adrese tako što ćete pripremiti izvor podataka i koristiti objedinjavanje pošte.

Izvor podataka je Microsoft Office Publisher lista primalaca, Microsoft Office Access tabela baze podataka, Microsoft Office Excel radni list, Microsoft Office Outlook lista kontakata ili neka druga strukturirana datoteka u kojoj su uskladištena imena i adrese koje želite da objedinite na nalepnice ili koverte.

U tom izvoru podataka morate da kreirate kolonu bar koda. Svaki red u koloni bar koda mora da sadrži kombinaciju znakova i brojeva koji će se štampati fontom bar koda kao dve duge trake koje uokviruju bar kôd, ZIP+4 kôd, kôd mesta isporuke i znak za korekciju.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Svaka kolona u izvoru podataka predstavlja kategoriju informacija. Posebne informacije koje su uskladištene u svakom redu kolone možete da dodate odštampanim nalepnicama i kovertama umetanjem čuvara mesta kolone (naziva se i polje podataka) u nalepnicu ili kovertu početne publikacije.

2. Znakovi i brojevi u ovoj ćeliji definišu poštanski bar kôd adrese koja se nalazi u istom redu. U ovom slučaju, zagrade predstavljaju duge trake koja uokviruju bar kôd. Proverite prateću dokumentaciju fonta poštanskog koda da biste saznali koje znakove treba da koristite.

3. Informacije iz svakog reda odgovaraju onima koje će se pojaviti na jednoj nalepnici ili koverti.

Dodavanje bar kodova izvoru podataka

Ako nemate listu slanja koju možete da koristite kao izvor podataka, potrebno je da je kreirate. Više informacija o kreiranju lista slanja potražite u članku Saveti za liste slanja.

Ako već imate liste slanja, potrebno je da dodate brojeve bar koda svakom zapisu. Ove brojeve možete da upišete u kolonu izvora podataka koji nameravate da koristite za objedinjavanje pošte.

Ako ste izvor podataka kreirali u programu Publisher, pomoću sledeće procedure možete da ga ažurirate. Ako ste izvor podataka kreirali u programu Access, Excel, Outlook ili nekom drugom, najbolje je da ga ažurirate u istom programu u kom je i kreiran. Izvor podataka kreiran u bilo kojem od ovih programa možete da uređujete i pošto se u programu Publisher povežete sa listom primalaca.

Ažuriranje izvora podataka

 1. U meniju Alatke programa Publisher postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Uredi listu adresa.

 2. U dijalogu Otvaranje liste adresa izaberite izvor podataka, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 3. U dijalogu Uređivanje izvora podataka kliknite na dugme Prilagodi kolone.

 4. U dijalogu Prilagođavanje liste adresa kliknite na dugme Dodaj.

 5. U dijalogu Dodavanje polja upišite ime polja (ili zaglavlje kolone), na primer Bar kôd, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

 6. U dijalogu Uređivanje izvora podataka izaberite prvu ćeliju u novoj koloni u koju želite da unesete podatke.

 7. Upišite bar kôd, a zatim pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste se premestili jedan red niže.

 8. Ponavljajte ovo sve dok ne napravite listu svih bar kodova koje nameravate da koristite.

 9. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali i zatvorili datoteku.

  Napomena: Čak i ako u izvoru podataka imate kolonu za bar kôd, i dalje vam je potrebna posebna kolona za poštanski broj ukoliko želite da se poštanski brojevi i druge poštanske oznake pojavljuju u adresi na odštampanoj nalepnici ili koverti.

Vrh stranice

Otvaranje ili kreiranje tipova publikacije koverta ili nalepnica

Pošto je izvor podataka podešen, spremni ste da otvorite tip publikacije nalepnica ili koverta. Ako već imate publikaciju koju ste ranije koristili za slanje pošte, možete samo da otvorite tu publikaciju. Ako počinjete od početka, otvorite publikaciju koja se po veličini podudara sa kovertama ili nalepnicama na koje nameravate da štampate imena, adrese i bar kodove. Ako štampate nalepnice, obratite pažnju na oznaku proizvoda, na primer 5160 ili L7163, koja se odnosi na paket kupljenih nalepnica. Ovaj broj vam je potreban da biste otvorili pravu publikaciju.

Otvaranje postojeće publikacije

 1. Pokrenite Publisher.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.

 3. U dijalogu Otvaranje publikacije pronađite željenu publikaciju tipa koverta ili nalepnica, a zatim kliknite na dugme Otvori.

Rad sa kovertama od samog početka

 1. Pokrenite Publisher.

 2. U listi Tipovi publikacija postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite stavku Formati praznih stranica, a zatim kliknite na hipervezu Koverte da biste počeli od čiste, prazne koverte.

  • Sa liste Tipovi publikacija izaberite stavku Koverte, a zatim prilagodite publikaciju izvršavanjem svih željenih promena da biste počeli od unapred dizajnirane koverte.

   U odeljku Prilagođavanje možete da navedete šeme boja i fontova, kao i poslovne informacije postavljene za primenjivanje na dizajn.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

Rad sa nalepnicama od samog početka

Mnoge publikacije mogu da se podese za štampu na nalepnicama određenog proizvođača. Na primer, pomoću Publisher dizajna možete da dizajnirate nalepnice, a zatim možete da odštampate publikaciju na papiru za nalepnice određenog proizvođača, na primer Avery, NCR ili Printec.

 1. Pokrenite Publisher.

 2. Sa liste Tipovi publikacija izaberite stavku Formati praznih stranica, a zatim kliknite na hipervezu Nalepnice sa adresom, Nalepnice za medijume ili Ostale nalepnice.

  U odeljku Prilagođavanje možete da navedete šeme boja i fontova, kao i poslovne informacije postavljene za primenjivanje na dizajn.

 3. Pronađite ime proizvođača nalepnica i proširite listu.

 4. Pomerajte se kroz publikacije tipa nalepnica, izaberite oznaku proizvoda ili veličinu koja odgovara paketu vaših nalepnica, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Savet: Ako ne vidite oznaku publikacije koja se podudara sa onom na vašem paketu, na samom paketu potražite informacije koje prate nalepnice. Tamo mogu biti navedene druge oznake proizvoda koje su dostupne u programu Publisher i koje označavaju da se veličina i raspored publikacije podudaraju sa veličinom i rasporedom kupljenih nalepnica. Na primer, za štampanje na Avery 8163 nalepnicama, u programu Publisher možete da izaberete oznake Avery 8463, 8663, 15163 ili 18163.

Vrh stranice

Korišćenje objedinjene pošte za dodavanje poštanskih bar kodova publikaciji

Kada otvorite publikaciju tipa nalepnica ili koverta, spremni ste za povezivanje sa izvorom podataka, odnosno sa datotekom koja sadrži imena, adrese i bar kodove koje želite da dodate. Kada kreirate vezu, početnoj publikaciji možete da dodate čuvare mesta (polja za objedinjavanje) da biste naznačili mesto na kome će se pojaviti adresa i bar kôd nakon štampanja nalepnica ili koverti.

Napomena: Ako želite da objedinite slike na stranicama publikacije – na primer da dodate logotip kompanije – izvor podataka mora da sadrži imena datoteka sa slikama koje želite da objedinite ili putanja do tih datoteka. Nemojte da ubacujete prave slike u izvor podataka.

Povezivanje sa izvorom podataka

 1. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Objedinjavanje pošte.

 2. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u grupi Kreirajte listu primalaca izaberite opciju Iskoristi postojeću listu, a zatim kliknite na hipervezu Sledeće: uspostavite vezu sa listom primalaca ili kreirajte novu.

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite izvor podataka koji sadrži bar kodove.

  Microsoft Publisher podrazumevano skladišti izvore podataka u fascikli Moji izvori podataka. Možda će biti potrebno da pregledate da biste pronašli svoje izvore podataka.

 4. Kliknite na dugme Otvori.

  U zavisnosti od tipa izabranog izvora podataka, mogu se pojaviti novi dijalozi sa zahtevom za posebnim informacijama. Na primer, ako je izvor podataka Microsoft Office Excel radna sveska sa informacijama iz više radnih listova, potrebno je da izaberete radni list koji sadrži željene informacije, a zatim da kliknete na dugme U redu.

 5. Dijalog Primaoci objedinjene pošte vam pruža mogućnost da u datoteci sa podacima suzite ili sortirate unose. Na primer, možda ćete želeti da pošaljete poštu samo kupcima iz jednog grada. Kliknite na dugme U redu ako ne želite da suzite ili sortirate informacije. Ako želite da sortirate informacije, možete preduzeti neke ili sve dolenavedene radnje pre nego što kliknete na dugme U redu.

  • Ako ne želite da se informacije iz jednog određenog reda pojavljuju na nalepnici ili koverti, opozovite izbor u polju za potvrdu koje se nalazi na početku tog reda.

  • Kliknite na zaglavlje kolone da biste sortirali redove prema rastućem ili opadajućem redosledu informacija u određenoj koloni.

  • Kliknite na strelicu pored zaglavlja kolone da biste suzili listu redova prema određenim kriterijumima.

   Napomena: Ako ste kao izvor podataka koristili datoteku sa kontaktima iz programa Outlook i uskladištili bar kodove u neko od korisničkih polja (na primer u Korisničko polje 1), moraćete dugo da se pomerate nadesno do dijaloga Primaoci objedinjene pošte da biste videli to polje. U dijalogu možete da promenite položaj polja prevlačenjem zaglavlja kolone polja nalevo ili nadesno.

 6. Kliknite na dugme U redu da biste se vratili na okno zadatka Objedinjavanje pošte.

Dodavanje i oblikovanje čuvara mesta

Čuvari mesta koji se nazivaju i polja podataka, odgovaraju zaglavlju kolone u izvoru podataka. Postavljanjem polja podataka sa bar kodom na publikaciju tipa nalepnica ili koverta navodite željeno mesto na kome će se u odštampanoj verziji publikacije pojaviti informacije iz kolone sa bar kodom. Polja možete da oblikujete tako da informacije na odštampanoj nalepnici ili koverti izgledaju onako kako želite. Polje bar koda treba da oblikujete tako da se informacije iz tog polja štampaju fontom poštanskog bar koda.

Dodavanje i oblikovanje čuvara mesta na kovertama

 1. Ako ste kreirali skup poslovnih informacija, on je umetnut kao povratna adresa. Ako ga niste kreirali i ne štampate na kovertama na kojima već postoji vaša povratna adresa ili počinjete da kreirate publikaciju tipa koverta od formata prazne stranice, dodajte povratnu adresu.

  • Ako postoji uzorak teksta povratne adrese, izaberite taj tekst, a zatim upišite povratnu adresu.

  • Ako ne postoji okvir za tekst povratne adrese, na traci sa alatkama Objekti kliknite na dugme Okvir za tekst Slika dugmeta . Dijagonalno prevlačite preko koverte da biste kreirali okvir za tekst povratne adrese, a zatim upišite povratnu adresu.

 2. Sada dodajte polja za adresu i bar kôd.

  • Ako na koverti postoji uzorak teksta adrese za isporuku, pređite na sledeći korak.

  • Ako ne postoji okvir za tekst adrese za isporuku, na traci sa alatkama Objekti kliknite na dugme Okvir za tekst Slika dugmeta . Dijagonalno prevlačite preko koverte da biste kreirali okvir za tekst adrese za isporuku.

 3. Na traci sa alatkama Objekti ponovo kliknite na dugme Okvir za tekst Slika dugmeta . Iznad okvira za tekst adrese za isporuku dijagonalno prevlačite preko koverte da biste kreirali još jedan okvir za tekst za bar kôd. Okvir za tekst nacrtajte u skladu sa pomakom koji je propisan smernicama za bar kôd Poštanske službe SAD. Na primer, bar kôd bi trebalo da bude udaljen najmanje 0,1 cm od vrha okvira za tekst adrese za isporuku, dna okvira za tekst bar koda i ivice koverte. Okvir za tekst će najverovatnije morati da bude dugačak skoro 7,62 cm da bi smestio čitav odštampani bar kôd.

  Napomena: U uputstvu Poštanske službe SAD obavezno proverite mere pomaka od drugih elemenata na koverti.

 4. Kliknite u okvir za tekst adrese za isporuku.

 5. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Još stavki kliknite na hipervezu Adresni blok.

 6. U dijalogu Umetanje adresnog bloka odaberite format za imena primalaca, a zatim kliknite na dugme Uporedi polja.

 7. U dijalogu Poređenje polja uverite se da je svaka komponenta adrese sa liste korišćenih adresa sleva upoređena sa kolonom iz izvora podataka zdesna. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

  Polje «Adresni blok» se pojavljuje u publikaciji tipa koverta.

 8. Kliknite u okvir za tekst bar koda. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Pripremite svoju publikaciju sa liste izaberite polje podataka sa bar kodom da biste dodali polje «Bar kôd» u publikaciju tipa koverta.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Napomena: Ako objedinjujete bar kodove iz datoteke Outlook kontakti, polje koje sadrži bar kodove verovatno ima naziv Korisničko polje 1, Korisničko polje 2, Korisničko polje 3 ili Korisničko polje 4.

 9. Izaberite polje «Bar kôd» ili «Korisničko polje» koje ste upravo dodali, uključujući i ševrone (« »).

 10. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Font.

 11. U dijalogu Fontovi, sa liste Font odaberite font poštanskog bar koda. Sa liste Veličina izaberite veličinu koja prema dokumentaciji fonta ispunjava zahteve Poštanske službe SAD.

 12. Kliknite na dugme U redu.

  Polja «Bar kôd» ili «Korisničko polje» mogu da promene veličinu i izgled.

  Napomena: Font, veličinu, boju teksta i druge odlike adrese za isporuku takođe možete da promenite. Dovoljno je da izaberete polje «Adresni blok», uključujući i ševrone (« ») i da primenite željeno oblikovanje.

Dodavanje i oblikovanje čuvara mesta na nalepnicama

 1. Za dodavanje polja adrese i bar koda postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako na nalepnici postoji uzorak teksta, izaberite taj tekst. Postavite pokazivač na prazan kružić na vrhu okvira za tekst. Prevlačite ga nadole dok ne smanjite okvir za tekst za približno jednu trećinu ili polovinu. Kliknite van okvira za tekst da biste otkazali izbor teksta u okviru za tekst.

  • Ako na nalepnici ne postoji uzorak teksta, na traci sa alatkama Objekti kliknite na dugme Okvir za tekst Slika dugmeta . Dijagonalno prevlačite preko nalepnice da biste kreirali okvir za tekst adrese za isporuku koji zauzima približno polovinu do dve trećine visine i skoro celu dužinu nalepnice, ostavljajući oko 0,64 cm sa svake strane. Obavezno ostavite i približno 0,32 cm pri dnu nalepnice.

 2. Na traci sa alatkama Objekti kliknite na dugme Okvir za tekst Slika dugmeta .

 3. Dijagonalno prevlačite da biste kreirali okvir za tekst bar koda u gornjoj praznoj oblasti nalepnice. Novi okvir za tekst kreirajte tako da bude iste dužine kao i prethodni i ostavite najmanje 0,1 cm između vrha okvira za tekst i vrha nalepnice, kao i između dna okvira za tekst bar koda i okvira za tekst koji se nalazi ispod njega.

 4. Kliknite u okvir za tekst adrese za isporuku na nalepnici. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Još stavki kliknite na hipervezu Adresni blok.

 5. U dijalogu Umetanje adresnog bloka odaberite format za imena primalaca, a zatim kliknite na dugme Uporedi polja.

 6. U dijalogu Poređenje polja uverite se da je svaka komponenta adrese sa liste korišćenih adresa sleva upoređena sa kolonom iz datoteke podataka zdesna. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

  Polje «Adresni blok» se pojavljuje u publikaciji tipa koverta.

 7. Kliknite u okvir za tekst bar koda. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Pripremite svoju publikaciju sa liste izaberite polje podataka sa bar kodom da biste dodali polje «Bar kôd» u publikaciju tipa koverta.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Napomena: Ako objedinjujete bar kodove iz datoteke Outlook kontakti, polje koje sadrži bar kodove verovatno ima naziv Korisničko polje 1, Korisničko polje 2, Korisničko polje 3 ili Korisničko polje 4.

 8. Izaberite polje «Bar kôd» ili «Korisničko polje» koje ste upravo dodali, uključujući i ševrone (« »).

 9. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Font.

 10. U dijalogu Font, sa liste Font odaberite font poštanskog bar koda. Sa liste Veličina izaberite veličinu koja prema dokumentaciji fonta ispunjava zahteve Poštanske službe SAD. Kliknite na dugme U redu.

  Polja «Bar kôd» ili «Korisničko polje» mogu da promene veličinu i izgled.

  Napomena: Font, veličinu, boju teksta i druge odlike adrese za isporuku takođe možete da promenite. Dovoljno je da izaberete polje «Adresni blok» i primenite željeno oblikovanje.

Vrh stranice

Pregled i štampanje koverti ili nalepnica

Sada ste spremni za objedinjavanje informacija iz datoteke sa podacima u publikaciju da biste kreirali novu nalepnicu ili kovertu za svaki red informacija koje ste odabrali za objedinjavanje. Kada pregledate publikacije, možete da otkrijete sve probleme koji treba da budu otklonjeni pre štampanja.

Pregled adresa i bar kodova

 1. Za pregled unosa po redu, kliknite na dugmad za navigaciju Dugme „Napred“ Dugme „Nazad“ da biste videli kako će svaki unos izgledati u objedinjenoj publikaciji.

  Evo kako može da izgleda jedna objedinjena publikacija:

  Preview of label with barcode

 2. Ako postoje problemi, sada je vreme da ih otklonite. Primeri problema na koje možete da naiđete obuhvataju:

 3. Kliknite na dugme Sledeće: kreiraj objedinjene publikacije koje se nalazi u dnu okna zadatka ako ste zadovoljni pregledima.

Deo bar koda nedostaje

Okvir za tekst bar koda je možda prekratak za prikaz čitavog bar koda. Kliknite na ivicu oko okvira za tekst, a zatim prevlačite beli regulator sve dok dovoljno ne produžite okvir za tekst.

Adrese nisu tačno prikazane

Adrese možda neće biti tačno prikazane. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte kliknite na vezu Adresni blok. Premestite pokazivač u gornji levi ugao okvira za tekst koji sadrži „Adresni blok“, kliknite na dugme Objedinjeno polje Merge Field options , a zatim u padajućem meniju izaberite stavku Promeni adresni blok. U dijalogu Promena adresnog bloka kliknite na dugme Uporedi polja. U dijalogu Poređenje polja uverite se da je svaka komponenta adrese sa liste korišćenih adresa sleva upoređena sa kolonom iz izvora podataka zdesna. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Oblikovanje teksta ne izgleda dobro

Možda ćete želeti da promenite font ili veličinu i boju fonta u adresnom bloku. Izaberite polje «Adresni blok», uključujući i ševrone (« »). U meniju Oblikovanje izaberite stavku Font da biste otvorili dijalog Font, a zatim unesite željene promene.

Štampanje objedinjene publikacije

Sada ste spremni za štampanje. Ako adrese i bar kodove štampate na koverte, publikacije se štampaju kao posebni listovi. Ako adrese i bar kodove štampate na nalepnice, možete da odštampate niz adresa i njima odgovarajuće bar kodove na list sa nalepnicama, a možete da štampate i više kopija iste adrese i njoj odgovarajućeg bar koda na sve nalepnice na listu.

Štampanje adresa i bar kodova na koverte

Nakon kreiranja koverte i izbora željene veličine stranice, sve je spremno za štampanje koverte.

 1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte kliknite na hipervezu Odštampaj, a zatim izaberite karticu Postavke publikacije i papira.

 2. Proverite prozor sa pregledom. Ako niste sigurni kako da umetnete kovertu, izaberite opciju Prikaži način umetanja papira, a zatim stavku Otvori dijalog „Podešavanje koverte“.

 3. U dijalogu Podešavanje koverte slika sa tankom plavom ivicom pokazuje opcije koje se preporučuju za vaš štampač.
  Ilustracija „Podešavanje koverte“

  Napomena: Broj ležišta za papir i opcija varira u zavisnosti od proizvođača, tipa i modela štampača koji koristite.

 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste sačuvali publikaciju.

  Napomena: Imajte na umu da ono što čuvate nije skup koverti koje ste odštampali. Umesto toga, čuvate publikaciju povezanu sa izvorom podataka i njegovim čuvarima mesta. Čuvanjem publikacije možete brzo da kreirate drugi skup koverti kada vam bude potreban. Publikacija zadržava vezu sa izvorom podataka sa kojim ste je povezali tako da odmah možete da pređete na korak pregleda.

Štampanje adresa i bar kodova na nalepnice

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Podesi parametre za štampu.

 2. U dijalogu Podešavanje parametara za štampu postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste nalepnice podesili tako da na svakoj nalepnici na listu bude odštampana različita adresa i njoj odgovarajući bar kôd, u odeljku Opcije štampanja izaberite stavku Više stranica po listu, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste nalepnice podesili tako da na svaku nalepnicu u svim listovima bude odštampan veći broj kopija iste adrese i njoj odgovarajućeg bar koda, u odeljku Opcije štampanja izaberite stavku Više kopija po listu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Pregledajte rezultat štampanja da biste se uverili da su informacije iz nalepnica adekvatno uklopljene na list sa nalepnicama. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Kreirajte objedinjene publikacije kliknite na hipervezu Pregled pre štampanja. Ako je potrebno, unesite ispravke da biste poravnali adrese i bar kodove na nalepnicama.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili prozor sa pregledom pre štampanja.

  2. U meniju Datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice.

  3. U dijalogu Podešavanje stranice kliknite na dugme Više opcija. U dijalogu Prilagođena veličina stranice unesite neophodne promene margine i razmaka, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.

  4. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Kreirajte objedinjene publikacije, ponovo kliknite na hipervezu Pregled pre štampanja da biste proverili podešavanja.

 4. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili prozor sa pregledom pre štampanja.

 5. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Kreirajte objedinjene publikacije kliknite na dugme Odštampaj. Odaberite željene opcije štampanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste sačuvali publikaciju.

  Napomena: Imajte na umu da ono što čuvate nije skup koverti koje ste odštampali. Umesto toga, čuvate publikaciju povezanu sa izvorom podataka i njegovim čuvarima mesta. Čuvanjem publikacije možete brzo da kreirate drugi skup koverti kada se za njim javi potreba. Publikacija zadržava vezu sa izvorom podataka sa kojim ste je povezali tako da odmah možete da pređete na korak pregleda.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×