Dodavanje osobe u kontakte pomoću usluge Skype za posao sa čitačem ekrana

Dodavanje osobe u kontakte pomoću usluge Skype za posao sa čitačem ekrana

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite tastaturu i narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste brzo dodali osobe i grupe u svom spisku kontakata u Skype za posao. Možete da dodate osoba ili grupa u organizaciji, a takođe osobama koje nisu iz vaše organizacije, ako znate da oni imaju Skype naloga.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice, pogledajte članak Tasterske prečice za Skype za posao.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

U ovoj temi

Dodavanje osobe ili grupa koja je u vašoj organizaciji

 1. Da biste pokrenuli Skype za posao, pritisnite taster sa logotipom Windows, unesite Skype za posao i pritisnite taster Enter.

  Prema podrazumevanim opcijama, Skype za posao se otvara u prikazu Kontakti, a izabrano je polje Pronađi nekoga.

  Savet : Da biste otvorili prikaz Kontakti iz nekog drugog prikaza u usluzi Skype za posao (na primer, sa kartice Razgovori ili sa kartice Sastanci), pritisnite Ctrl+1.

 2. U polje za pretragu Pronađi nekoga ukucajte ime, IM adresu, broj telefona ili ime Exchange distribucione liste. Ako vaša organizacija koristi Office 365 grupe, možete pretraživati i ime grupe. Dok kucate, prikazuje se spisak rezultata pretrage i pojavljuje se kartica Moji kontakti.

  Napomena : U zavisnosti od tipa vašeg naloga mogu se pojaviti još dve kartice, Veština i Sobe za ćaskanje. Kada je izabrana kartica Moji kontakti, Skype za posao obavlja pretragu u adresaru vaše organizacije.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime osobe koju želite da dodate.

 4. Pritisnite Enter da biste otvorili iskačući meni. Čućete: „Dugme 'Pošalji trenutnu poruku'“.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme 'Više opcija'“, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili meni.

  • Da dodate osobu ili grupu u grupu Omiljeni kontakti u listi kontakata, pritisnite A

  • Da dodate osobu ili grupu u drugu grupu u vašoj listi kontakata, na primer Drugi kontakti, pritisnite O, a zatim koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali vaše grupe. Kada čujete ime grupe koju tražite, pritisnite taster Enter.

Dodavanje osobe ili grupa koja nije u vašoj organizaciji

Napomena : Vaš administrator omogućava ili onemogućava funkciju pretraživanja Skype imenika u skladu sa smernicama organizacije za pretragu. Ako kartica Skype imenik nije dostupna, nećete moći da pretražujete Skype korisnike.

Ako osoba ili grupa koju želite da dodate nije u vašoj organizaciji, ali znate da ima Skype nalog:

 1. Otvorite Skype za posao. Prozor Skype za posao se otvara u prikazu Kontakti, a izabrano je polje za pretragu Pronađi nekoga.

 2. U polje za pretragu Pronađi nekoga ukucajte ime, IM adresu ili broj telefona. Dok kucate, prikazuje se spisak rezultata pretrage pod karticom Moji kontakti.

  Napomena : Kada je Skype Imenik omogućen u vašoj organizaciji, Skype za posao pretražuje milione Skypekorisnika. Ako znate Skype ID i lokaciju osobe ili grupe koju želite da dodate, to pomaže da se pretraga suzi. Pretragu možete obaviti i koristeći adresu e-pošte ili Microsoft nalog, na primer John@outlook.com.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Pretraga mojih kontakata, 1 od 3“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Pretraga Skype imenika, 2 od 3“, a zatim pritisnite Enter. Čućete: „Izabrano“.

 5. Dvaput pritisnite taster Tab da bi se fokus premestio na rezultate pretrage, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime osobe koju želite da dodate.

 6. Pritisnite Enter da biste otvorili iskačući meni. Čućete: „Dugme 'Dodaj u grupu'“. Pritisnite Enter da biste otvorili meni.

  • Da dodate osobu na listu Omiljeni kontakti, pritisnite A.

  • Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene grupe, a zatim pritisnite taster Enter.

  Napomena : Kada dodate Skype kontakt u Skype za posao, osobi koju ste dodali biće poslato obaveštenje. Ta osoba mora prihvatiti vaš zahtev pre nego što vam bude omogućeno da joj šaljete poruke.

Brisanje kontakta iz liste

 1. U prikazu Kontakti pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime kontakta. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime kontakta koji želite da izbrišete.

 2. Pritisnite Enter da biste otvorili iskačući meni. Čućete: „Dugme 'Pošalji trenutnu poruku'“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme 'Više opcija'“, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili meni.

  • Da biste određeni kontakt uklonili iz trenutne grupe i premestili ga u grupu Drugi kontakti, pritisnite G.

  • Da uklonite osobu ili grupu sa liste Kontakti, pritisnite R.

 4. Otvoriće se prozor za potvrđivanje. Čućete: „Dugme 'Ne'“. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite Y.

Takođe pogledajte

Upućivanje ili primanje poziva pomoću programa Skype za posao pomoću čitača ekrana

Deljenje ekrana pomoću usluge Skype za posao sa čitačem ekrana

Tasterske prečice za Skype za posao

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u sistemu Office 365

Napravite pristupačniji sa Skype za posao sastanka

U svoju listu kontakata u usluzi Skype za posao za Mac možete brzo da dodate ljude pomoću funkcije VoiceOver, čitača ekrana za Mac. Možete dodavati ljude i grupe iz vaše organizacije, kao i ljude koji nisu u vašoj organizaciji, a možete i brisati kontakte koji su trenutno na vašoj listi.

Napomena : U ovoj temi se pretpostavlja da koristite VoiceOver, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Mac. Da biste saznali više o korišćenju funkcije VoiceOver, idite na Vodič za prve korake za VoiceOver.

U ovoj temi

Dodavanje osobe koja je u vašoj organizaciji

Možete brzo dodati osobu iz vaše organizacije tako što ćete obaviti pretragu po imenu, IM adresi ili broju kontakta.

 1. Pokrenite Skype za posao za Mac i po potrebi se prijavite. Prozor Skype za posao za Mac se otvara u prikazu Kontakti. Da biste odabrali polje Pretraži kontakte, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Search for contacts“ (Pretraži kontakte).

  Savet : Opcija Quick Nav vam omogućava da se krećete kroz aplikacije koristeći samo tastere sa strelicama. Da uključite ili isključite Quick Nav, istovremeno pritisnite tastere sa strelicama nalevo i nadesno. Da biste saznali više o opciji Quick Nav, idite na VoiceOver za Mac: Navigacija pomoću opcije Quick Nav

 2. U polje Pretraži kontakte ukucajte ime, IM adresu ili broj telefona. Dok kucate, prikazuje se spisak rezultata pretrage.

 3. Da biste prešli na spisak rezultata, pritiskajte Shift+Tab dok ne čujete „Napuštanje grupe. Tabela“ i prvi rezultat pretrage. Pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime osobe koju želite da dodate.

 4. Da biste prešli na traku menija, pritisnite Fn+Control+F2. Čućete: „Menu bar, Apple“ (Traka menija, Apple).

 5. Koristite taster sa strelicom nadesno da pregledate listu Kontakti, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otvorili meni liste Kontakti. Čućete: „Contacts“ (Kontakti).

 6. Da biste odabrali opciju Dodaj kontakt, pritisnite taster sa strelicom nadole. Čućete: „Add contact“ (Dodaj kontakt). Zatim pritisnite taster Enter da dodate osobu na svoju listu.

Dodavanje osobe koja nije u vašoj organizaciji

Možete dodavati ljude koji nisu u vašoj organizaciji ako imaju Skype nalog.

Napomena : Vaš administrator omogućava ili onemogućava funkciju pretraživanja Skype imenika u skladu sa smernicama organizacije za pretragu. Ako kartica Skype imenik nije dostupna, nećete moći da pretražujete Skype korisnike.

 1. Pokrenite Skype za posao za Mac i po potrebi se prijavite. Prozor Skype za posao za Mac se otvara u prikazu Kontakti. Da biste odabrali polje Pretraži kontakte, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Search for contacts“ (Pretraži kontakte).

 2. U polje Pretraži kontakte ukucajte IM adresu ili broj telefona. Dok kucate, prikazuje se spisak rezultata pretrage.

 3. Da biste prešli na spisak rezultata, pritiskajte Shift+Tab dok ne čujete „Napuštanje grupe. Tabela“ i prvi rezultat pretrage. Pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime osobe koju želite da dodate.

 4. Da biste prešli na traku menija, pritisnite Fn+Control+F2. Čućete: „Menu bar, Apple“ (Traka menija, Apple).

 5. Koristite taster sa strelicom nadesno da pregledate listu Kontakti, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otvorili meni liste Kontakti. Čućete: „Contacts“ (Kontakti).

 6. Da biste odabrali opciju Dodaj kontakt, pritisnite taster sa strelicom nadole. Čućete: „Add contact“ (Dodaj kontakt). Zatim pritisnite taster Enter da dodate osobu na svoju listu.

Brisanje kontakta iz liste

 1. Idite na prikaz Kontakti u grupi Glavna navigacija. Krećite se pritiskajući taster Tab dok ne čujete: „Contacts, button“ (Kontakti, dugme).

 2. Da pređete na listu Kontakti, pritisnite razmaknicu, a zatim dvaput pritisnite Tab. Čućete: „Contacts table“ (Tabela „Kontakti“).

 3. Ako je potrebno, da biste proširili grupu kontakata, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 4. Da biste prešli na željeni kontakt, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime osobe koju želite da izbrišete.

 5. Da biste prešli na traku menija, pritisnite Fn+Control+F2. Čućete: „Menu bar, Apple“ (Traka menija, Apple).

 6. Koristite taster sa strelicom nadesno da pregledate listu Kontakti, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otvorili meni liste Kontakti. Čućete: „Contacts“ (Kontakti).

 7. Da biste odabrali opciju Ukloni kontakt, pritisnite taster sa strelicom nadole. Čućete: „Remove contact“ (Ukloni kontakt). Zatim pritisnite Enter da uklonite osobu sa vaše liste.

Takođe pogledajte

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×