Dodavanje oblika SmartArt grafici

Oblike možete dodati iz SmartArt grafike ili iz okna za tekst.

Dodavanje oblika iz SmartArt grafike

 1. Izaberite SmartArt grafiku kojoj želite da dodate oblik.

 2. Izaberite postojeći oblik koji je najbliži mestu gde želite da dodate novi oblik.

 3. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke izaberite karticu Dizajn.

  Slika kartice „Dizajniranje SmartArt alatki“

 4. Da biste izabrali lokaciju za novi oblik, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu na dugmetu Dodaj oblik, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

  Slika grupe „Kreiranje grafika“

  • Izaberite stavku Dodaj oblik posle da biste umetnuli oblik na nivou izabranog oblika ali koji sledi iza njega.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik pre da biste umetnuli oblik na oblik na nivou izabranog oblika ali koji mu prethodi.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik iznad da biste umetnuli oblik na nivo iznad nivoa izabranog oblika.

   Novi oblik zauzeće položaj izabranog oblika, a izabrani oblik i svi oblici ispod njega biće spušteni za jedan nivo.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik ispod da biste umetnuli oblik na jedan nivo ispod izabranog oblika.

   Novi oblik se dodaje pri kraju drugih oblika na istom nivou.

Napomena   

 • Da biste brzo dodali oblik koji se podudara sa onim oblicima u SmartArt grafici, u prethodno navedenom koraku 4 kliknite na dugme Dodaj oblik, a ne na strelicu ispod dugmeta Dodaj oblik.

 • Ako kliknete na dugme Dodaj oblik a da oblik nije izabran, oblik će biti dodat na kraju oblika na najvišem nivou ili ispod oblika na najvišem nivou da bi se održala ravnoteža SmartArt grafike.

 • Oblik Dodaj pomoćnika dostupan je samo ako ste odabrali raspored organizacionih grafikona.

Dodavanje oblika iz okna za tekst

Dodavanje oblika ispred postojećeg oblika

 1. U oknu za tekst postavite kursor na početak teksta gde želite da dodate oblik.

 2. Upišite tekst, a zatim pritisnite taster ENTER.

Dodavanje oblika posle postojećeg oblika

 1. U oknu za tekst postavite kursor na kraj teksta gde želite da dodate oblik.

 2. Pritisnite taster ENTER, a zatim upišite tekst.

Napomena   

 • Da biste uvukli novi oblik, iz okna za tekst pritisnite taster TAB. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste negativno uvukli oblik.

 • Ako izaberete oblik koji povezuje ili spaja druge oblike, kao što je linija ili strelica, a zatim kliknite na dugme Dodaj oblik, biće dodat i oblik za povezivanje i oblik pored njega – na taj način se održava ravnoteža dizajna rasporeda. Dodajte liniju ili drugi oblik u SmartArt grafiku da biste umetnuli samo oblik za povezivanje.

 • Da biste umetnuli oblik koji se razlikuje od svih trenutno prisutnih oblika u rasporedu, prvo dodajte podrazumevani oblik, a zatim zamenite oblik.

 • Iskopirajte i nalepite oblik ako želite da dodate prilagođeni oblik u istu SmartArt grafiku ili drugu SmartArt grafiku koja ima isto ime rasporeda. Nije potrebno da ponovo uradite sva prilagođavanja nakon dodavanja oblika. Na primer, ako promenite jedan pravougaoni oblik u obliku Osnovni proces 1A u crveni trougao, možete da ga kopirate i nalepite u Osnovni proces 1B bez prilagođavanja boje. Prilagođavanje trougla će se održati samo ako kopirate i lepite u istoj SmartArt grafici.

 • Postavite kursor pri kraj teksta koji predstavlja pomoćnika, a zatim pritisnite taster ENTER da biste brzo dodali dodatne oblike Pomoćnik.

Primenjuje se na: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik