Dodavanje na snagu, okvir za tekst, WordArt teksta, slike ili oblika na stranice sa napomenama

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U programu PowerPoint, možete da doterate napomene sa okvirima za tekst, WordArt teksta, slika i drugih objekata. Objekti koji dodajete beleške se pojavljuju na odštampanoj stranici sa napomenama, ali ne na ekranu u normalnom prikazu.

Ako tražite informacije o dodavanju objekata na standardni PowerPoint slajdove, pogledajte članak dodatnim resursima na kraju ovog članka.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Više informacija o master napomene, čuvare mesta, stranice sa napomenama i okno za napomene

Promena rasporeda čuvare mesta

Dodavanje okvira za tekst ili WordArt objekta na stranice sa napomenama

Dodavanje slike ili oblika na stranice sa napomenama

Promena teme fonta, boje teme ili efekti teme

Više informacija o master napomene, čuvare mesta, stranice sa napomenama i okno za napomene

Korišćenje kartice " Master napomene " da biste odabrali informacije koje se pojavljuju na svim stranicama sa beleškama i rasporedite raspored te informacije.

Pored čuvari mesta za zaglavlja i podnožja stranica, datum i broj stranice slajda, master napomene sadrži čuvar mesta za sliku slajda i drugi čuvar mesta za tekst beleške, koji se zove telo čuvara mesta. Da biste pravili razliku između čuvare mesta, uradite sledeće:

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

 2. Na kartici Master napomene , u grupi Čuvari mesta opozovite sve da ih vidi nestati iz stranicu sa beleškama. Izaberite da biste dodali nazad.

  Polja za potvrdu čuvara mesta na kartici Master napomene

Svaka stranica sa napomenama prikazuje slike na slajd, zajedno sa beleškama koje prate taj slajd. Kada štampate na stranicu sa beleškama, možete da štampate jednu stranicu za svaki slajd, zajedno sa dodatnim teksta ili slika.

Stranice sa napomenama

1 stranica sa napomenama uključuju beleške i svaki slajd u prezentaciji.

2 uključena je svaki slajd na njegovu sopstvenu stranicu sa napomenama.

3 beleške prate slajd.

4 podataka kao što su grafikoni ili slike mogu biti dodati na stranice sa napomenama.

U normalnom prikazu, koristite okno za napomene da unesete i oblikujete tekst tokom uređivanja na slajd. Na stranici sa napomenama (Prikaz > Stranica sa napomenama), možete da vidite pun efekat oblikovanja teksta i da kontrolišete kako beleške se pojavljuju kada se odštampaju sa slajdovima.

Promena rasporeda čuvare mesta

Možete da premestite čuvare mesta na drugu lokaciju na master napomene ili promenite iz uspravnog u položeni položaj tako da se stranica sa napomenama prikazuje bolje. Na primer, ako imate SmartArt grafike na slajdu, možda ćete želeti da biste promenili položaj čuvara mesta Slika slajda u bolji prikaz na SmartArt grafiku na stranice sa napomenama.

Premeštanje čuvare mesta

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

  Prikaz mastera Napomena

 2. Da biste premestili ili telo ili Prevucite sliku čuvara mesta, postavite pokazivač na neki od čuvara mesta ivica. Kada se pokazivač pretvori Ukrštene strelice , prevucite čuvar mesta na novu poziciju.

Promena položaja stranice sa beleškama

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

  Prikaz mastera Napomena

 2. Na kartici Master napomene , u grupi Podešavanje stranice kliknite na dugme Položaj stranice beleške, a zatim izaberite stavku uspravno ili položeno.

 3. Kada završite sa promenom položaj, na kartici Master napomene , u grupi Zatvori kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Dodavanje okvira za tekst ili WordArt objekta na stranice sa napomenama

Možete da koristite okvir za tekst ili WordArt koji ukazuju na to da je prezentacija je radna verzija "ili" Poverljivi podaci.

Dodavanje okvira za tekst

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

  Prikaz mastera Napomena

  Napomena: Da biste primenili ovu proceduru samo jednu stranicu sa napomenama, izaberite stavku Stranice sa napomenama umesto Master napomene.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na Okvir za tekst, kliknite u telo čuvara mesta na dnu stranice sa napomenama i prevucite da biste nacrtali okvir za tekst željene veličine.

 3. Unesite tekst u okvir za tekst koji želite da se pojave u stranice sa napomenama.

 4. Da biste promenili položaj okvira za tekst, kliknite na nju, a zatim kada pokazivač postane Ukrštene strelice , prevucite okvir za tekst na novu lokaciju.

 5. Oblikovanje teksta u okviru za tekst pomoću opcije oblikovanja u grupi " Font " na kartici " Početak ".

  Takođe možete da koristite opcije u grupi Stilovi oblika da oblikujete sam okvir za tekst. Više informacija potražite u članku Dodavanje ili brisanje popune, obrisa ili efekta za tekst ili WordArt.

 6. Nakon što ste postavili i oblikovali tekst i okvir za tekst, na kartici Master napomene , u grupi Zatvori kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Dodavanje WordArt objekta

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

  Prikaz mastera Napomena

  Napomena: Da biste primenili ovu proceduru samo jednu stranicu sa napomenama, izaberite stavku Stranice sa napomenama umesto Master napomene.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tekst kliknite na dugme WordArt, a zatim izaberite željeni WordArt stil koji želite.

  Velika ikona „WordArt“

 3. Unesite tekst u WordArt objekat koji želite da se pojave u stranice sa napomenama.

 4. Da biste promenili položaj WordArt grafike, kliknite na nju, a zatim kada pokazivač postane Ukrštene strelice , prevucite WordArt na novu lokaciju.

 5. Da biste promenili izgled WordArt, koristite opcije u grupi " WordArt stilovi " na kartici " Oblikovanje alatki za crtanje ".

  Grupa "WordArt stilovi"

 6. Kada budete zadovoljni izgled WordArt objekta, na kartici Master napomene , u grupi Zatvori kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Savet: Možete da okvir za tekst ili WordArt više prozirne promenom popunu ili prikaz strukture.

Dodavanje slike ili oblika na stranice sa napomenama

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

  Prikaz mastera Napomena

  Napomena: Da biste primenili ovu proceduru samo jednu stranicu sa napomenama, izaberite stavku Stranice sa napomenama umesto Master napomene.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku slike ili oblika da biste umetnuli stavku koju želite.

 3. Za prilagođavanje veličine ili položaja slike ili oblika, prevucite ga na novu lokaciju, koristite regulatore veličine da biste mu promenili veličinu, ili kliknuti desnim tasterom miša i izaberite stavku Veličina i položajpriručni meni.

 4. Kada budete zadovoljni sa slike ili clip art izgleda, na kartici Master napomene , u grupi Zatvori , izaberite stavku Zatvori prikaz mastera.

  Savet: Možete da promenite svetlinu, kontrast, ili prozirnost slike, promenite ivica slike ili dodate efekte pomoću opcije u okviru Alatke za slike, na kartici " Oblikovanje ".

Promena teme fonta, boje teme ili efekti teme

Dokument tema je skup izbora oblikovanja koji uključuju skup boje teme, skup fontovi teme (uključujući zaglavlje i telo teksta fontova) i skup efekti teme (uključujući linije i efekte popune). Svaki prezentacija kreirate pomoću PowerPoint ima teme u njemu nalazi – čak i nova, prazna prezentacija.

Promena teme fonta

Fontovi teme sadrže font naslova i font tela teksta. Kada kliknete na dugme " Fontova teme " Slika dugmeta , možete da vidite ime fonta naslova i font tela teksta koji se koriste za svaki font teme ispod imena Fontova teme .

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

  Prikaz mastera Napomena

 2. Na kartici Master napomene , u grupi pozadina kliknite na dugme Fontovi, a zatim kliknite na dugme fontove koji se koriste u slajd ili opciju koju želite.

 3. Na kartici Master napomene , u grupi Zatvori kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Promena boja teme

Boje teme sadrže četiri teksta i boja pozadine, šest boja za isticanje i dve boje za hiperveze. Boje na Boje teme dugme Slika dugmeta predstavljaju trenutne boje teksta i pozadine. Skup boja koje vidite pored imena Boje teme nakon što kliknete na dugme " Boje teme " predstavlja isticanje i hiperveza boje za te teme. Kada promenite bilo koju od ovih boja da biste kreirali svoj skup boja teme, boje koje su prikazane na dugmetu Boja teme i pored imena Boje teme će se promeniti u skladu sa tim.

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

  Prikaz mastera Napomena

 2. Na kartici Master napomene , u grupi pozadina kliknite na dugme boja, a zatim kliknite na dugme boje koje se koriste u slajd ili opciju koju želite.

 3. Na kartici Master napomene , u grupi Zatvori kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Da promenite efekte teme

Efekti teme su skupovi linije i efekte popune. Kada kliknete na dugme " Efekti teme " Slika dugmeta , možete da vidite linije i efekte popune koje se koriste za svaki skup efekata teme u sličicu koji se prikazuje sa imenom Efekti teme .

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

  Prikaz mastera Napomena

 2. Na kartici Master napomene , u grupi pozadina izaberite stavku Efekti.

 3. Izaberite efekat koji želite da koristite.

 4. Na kartici Master napomene , u grupi Zatvori kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Promena teme fonta

Fontovi teme sadrže font naslova i font tela teksta. Kada kliknete na dugme " Fontova teme " Slika dugmeta , možete da vidite ime fonta naslova i font tela teksta koji se koriste za svaki font teme ispod imena Fontova teme .

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

 2. Na kartici Master napomene , u grupi Uređivanje teme kliknite na dugme Fontovi, a zatim kliknite na dugme fontove koji se koriste u slajd ili opciju koju želite.

 3. Kada završite, na kartici Master napomene , u grupi Zatvori kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

  Notes Master tab

Promena boja teme

Boje teme sadrže četiri teksta i boja pozadine, šest boja za isticanje i dve boje za hiperveze. Boje na Boje teme dugme Slika dugmeta predstavljaju trenutne boje teksta i pozadine. Skup boja koje vidite pored imena Boje teme nakon što kliknete na dugme " Boje teme " predstavlja isticanje i hiperveza boje za te teme. Kada promenite bilo koju od ovih boja da biste kreirali svoj skup boja teme, boje koje su prikazane na dugmetu Boja teme i pored imena Boje teme će se promeniti u skladu sa tim.

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

 2. Na kartici Master napomene , u grupi Uređivanje teme kliknite na dugme boja, a zatim kliknite na dugme boje koje se koriste u slajd ili opciju koju želite.

 3. Kada završite, na kartici Master napomene , u grupi Zatvori kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Da promenite efekte teme

Efekti teme su skupovi linije i efekte popune. Kada kliknete na dugme " Efekti teme " Slika dugmeta , možete da vidite linije i efekte popune koje se koriste za svaki skup efekata teme u sličicu koji se prikazuje sa imenom Efekti teme .

 1. Na kartici " Prikaz " izaberite stavku Master napomene.

 2. Na kartici Master napomene , u grupi Uređivanje teme kliknite na dugme Efekti.

 3. Izaberite efekat koji želite da koristite.

 4. Kada završite, na kartici Master napomene , u grupi Zatvori kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Takođe pogledajte

Pravljenje i štampanje stranica sa napomenama

Dodavanje teksta na slajd

Umetanje WordArt objekta

Dodavanje oblika

Koristite ili kreirate teme u programu PowerPoint

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×