Dodavanje kontakata van vašeg preduzeća

Na svoj spisak kontakata programa Communicator možete dodati kontakte koji nisu iz vašeg preduzeća.

 • Ako vaše preduzeće ima licencu za javnu vezu sa Internetom (Public Internet Connectivity), možete dodati korisnika programa za razmenu hitnih poruka sa AOL, Yahoo, MSN, ili Windows Live™ mreže ili iz Internet usluga. Kada to uradite možete razmenjivati hitne poruke sa tim korisnikom.

 • Ako je vaše preduzeće povezano sa drugim preduzećem, što predstavlja holding preduzeće, možete dodati korisnika u spisak vaših kontakata u programu Communicator. Zatim možete da komunicirate sa korisnikom pomoću režima komunikacije, koji podržavaju oba preduzeća, kao što su razmena hitnih poruka, telefonska i video komunikacija.

 • Ako spoljni korisnik nije ni kontakt iz povezanog preduzeća niti kontakt za javnu razmenu poruka, možete da ga dodate na svoj spisak kontakata kao „samo telefonski“ kontakt. Na primer, možda ćete želeti da dodate člana porodice u spisak kontakata da biste mogli lako da ga pozovete pozivom na klik.

Ako niste sigurni da li vaše preduzeće podržava javnu vezu sa Internetom ili da li je udruženo sa preduzećem drugog korisnika, obratite se administratoru vašeg sistema.

Šta želite da uradite?

Dodavanje korisnika koji nisu iz vašeg preduzeća na vaš spisak kontakata

Menjanje nivoa pristupa za kontakta

Dodavanje korisnika koji nisu iz vašeg preduzeća na vaš spisak kontakata

Kontakt van preduzeća (koji nije naveden u imeniku preduzeća) može biti:

Kako da dodam kontakte za javnu razmenu hitnih poruka na svoj spisak kontakata?

Program Office Communicator je konfigurisan tako da podrži povezivanje radi razmene hitnih poruka, tako da u spisak kontakata programa Office Communicator možete da dodate kontakte razmene hitnih poruka iz AOL mreže, Yahoo, MSN i Windows Live™ mreže ili iz Internet usluga. Kada dodate kontakt za javnu razmenu hitnih poruka, možete da komunicirate sa kontaktom pomoću razmene hitnih poruka. Pozivi pomoću programa Communicator (Glasovni preko IP-a ili VoIP pozivi), video pozivi i audio/video konferencije, međutim, nisu podržani režimi komunikacije za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka.

Prilikom dodavanja kontakata za javnu razmenu hitnih poruka najjednostavnije je koristiti fasciklu Kontakti programa Outlook, da biste dodali njihov kućni broj telefona, broj mobilnog i ostale brojeve telefona. Ovo vam omogućava da pozovete kontakt koristeći funkciju „poziv na klik“ programa Communicator.

 1. U programu Office Outlook otvorite fasciklu Kontakti i zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru Puno ime unesite ime kontakta. Unošenje informacija u okvire Preduzeće, Zanimanje i Zavedi kao je opcionalno.

 3. U okviru Internet unesite e-adresu kontakta i zatim popunite sledeće okvire:

  • Prikaži kao     Ime koje želite da se pojavi na spisku kontakata programa Office Communicator.

  • Adresa za razmenu hitnih poruka     Adresa kontakta za razmenu hitnih poruka. Ako ovo polje nije popunjeno, nećete moći da dodate kontakt u spisak kontakata programa Communicator. (Ako kontakt nema adresu za razmenu hitnih poruka ili ako ne znate tu adresu, unesite izmišljenu adresu, kao što je korisničko ime@msn.com, a zatim je kasnije zamenite ispravnom adresom.)

 4. Brojeve telefona kontakta unesite koristeći E.164 format pozivnog broja za zemlju, pozivnog broja za grad i lokalnog broja bez crtica. Na primer, broj za SAD može da izgleda ovako: 14255550101, gde je 1 pozivni broj za zemlju, 425 pozivni broj za grad, a 5550101 lokalni broj.

 5. Čuvanje kontakta

 6. Otvorite Office Communicator i u okviru Pretraga otkucajte ime koje ste uneli u polje Prikaži kao programa Outlook. Ime kontakta će se pojaviti u okviru Rezultati pretrage.

 7. Prevucite kontakt iz okvira Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Sada sa kontaktom možete da vodite razgovore putem razmene hitnih poruka. Takođe, možete da kliknete na dugme za telefon koje se nalazi desno od imena kontakta. Pozivi pomoću programa Communicator nisu podržani za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka, ali možete da ih pozovete na kućni, poslovni ili broj mobilnog telefona.

Kako da dodam kontakte iz povezanog preduzeća na svoj spisak kontakata?

Program Office Communicator i Office Communications server 2007 podržavaju mogućnost udruživanja (povezivanja) sa drugim preduzećima, pružajući vam tako mogućnost da dodate kontakte iz tog preduzeća na svoj spisak kontakata. kada na svoj spisak dodajete kontakt iz povezanog preduzeća, možete da komunicirate sa kontaktom koristeći bilo koji režim komunikacije koji podržavaju oba preduzeća. Na primer, ako oba preduzeća podržavaju pozive pomoću programa Communicator, video pozive i audio/video konferenciju, možete da koristite ove režime za komunikaciju sa kontaktom iz povezanog preduzeća.

 1. U okvir Pretraga programa Communicator, otkucajte e-adresu kontakta ili adresu za razmenu hitnih poruka.

 2. Prevucite ime kontakta iz okvira Rezultati pretrage u spisak kontakata. Kontakti iz povezanog preduzeća na vašem spisku kontakata imaju ikonu „Povezani“ desno od imena kontakta.

Kako da dodam brojeve telefona za kontakte iz povezanog preduzeća koji su na mom spisku kontakata?

Da biste dodali broj telefona za kontakt iz povezanog preduzeća zahtevajte da kontakt promeni vaš nivo pristupa u Tim ili Lično.

Druga mogućnost je da izbrišete kontakt iz spiska kontakata i da ga zatim dodate preko fascikle „Kontakti“ u programu Outlook.

 1. Otvorite Communicator, kliknite desnim tasterom miša na ime kontakta, a zatim izaberite stavku Ukloni iz spiska kontakata.

 2. U programu Office Outlook, otvorite fasciklu Kontakti i zatim kliknite na dugme Novo.

 3. U okvir Puno ime unesite ime kontakta. Unošenje informacija u okvire Preduzeće, Zanimanje i Zavedi kao je opcionalno.

 4. U okviru Internet unesite e-adresu kontakta i zatim popunite sledeće okvire:

  • Prikaži kao ime koje želite da se pojavi na spisku kontakata programa Office Communicator.

  • Adresa za razmenu hitnih poruka Adresa kontakta za razmenu hitnih poruka. Ako ovo polje nije popunjeno, nećete moći da dodate kontakt u spisak kontakata programa. (Ako kontakt nema adresu za razmenu hitnih poruka ili ako ne znate tu adresu, unesite izmišljenu adresu, kao što je korisničko ime@msn.com, a zatim je kasnije zamenite ispravnom adresom.)

 5. Brojeve telefona kontakta unesite koristeći E.164 format pozivnog broja za zemlju, pozivnog broja za grad i lokalnog broja bez crtica. Na primer, broj za SAD može da izgleda ovako: 14255550101, gde je 1 pozivni broj za zemlju, 425 pozivni broj za grad, a 5550101 lokalni broj.

 6. Čuvanje kontakta

 7. Otvorite Office Communicator i u okviru Pretraga otkucajte ime koje ste uneli u polje Prikaži kao programa Outlook. Ime kontakta će se pojaviti u okviru Rezultati pretrage.

 8. Prevucite kontakt iz okvira Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Sada sa kontaktom možete da vodite razgovore putem razmene hitnih poruka. Takođe, možete da kliknete na dugme za telefon koje se nalazi desno od imena kontakta. Pozivi pomoću programa Communicator nisu podržani za kontakte javne razmene hitnih poruka, ali možete da ih pozovete na kućni, poslovni ili broj mobilnog telefona.

Kako da na svoj spisak kontakata programa Communicator dodam spoljni kontakt koji nije kontakt iz povezanog preduzeća, niti kontakt za javnu razmenu hitnih poruka?

Da biste na svoj spisak kontakata dodali kontakt van preduzeća koji nije kontakt iz povezanog preduzeća, niti kontakt za javnu razmenu hitnih poruka, upotrebite fasciklu Kontakti u programu Outlook da biste dodali njihov kućni broj, broj mobilnog telefona i ostale brojeve telefona. Ovo vam omogućava da pozovete kontakt koristeći funkciju „poziv na klik“ programa Communicator. Kada su u pitanju spoljni kontakti koji nisu ni kontakti iz povezanog preduzeća niti kontakti za javnu razmenu hitnih poruka, možete da pozivate njihove brojeve telefona, ali ne možete da komunicirate putem razmene hitnih poruka, ne možete da koristite opciju Pozivi pomoću programa Communicator, upućujete video pozive, niti da vodite audio/video konferencije u okviru programa Communicator.

 1. U programu Outlook otvorite fasciklu Kontakti i zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U okvir Puno ime unesite ime kontakta. Popunjavanje okvira Preduzeće, Zanimanje i Zavedi kao je opcionalno.

 3. U okviru Internet unesite e-adresu kontakta i zatim popunite sledeće okvire:

  • Prikaži kao     Ime koje želite da se pojavi na spisku kontakata.

  • Adresa za razmenu hitnih poruka     Adresa kontakta za razmenu hitnih poruka. Ako ovo polje nije popunjeno, nećete moći da dodate kontakt u spisak kontakata. (Ako kontakt nema adresu za razmenu hitnih poruka ili ako ne znate tu adresu, unesite izmišljenu adresu, kao što je korisničko ime@msn.com, zatim je kasnije zamenite ispravnom adresom.)

 4. Brojeve telefona kontakta unesite koristeći E.164 format pozivnog broja za zemlju, pozivnog broja za grad i lokalnog broja bez crtica. Na primer, broj za SAD može da izgleda ovako: 14255550101, gde je 1 pozivni broj za zemlju, 425 pozivni broj za grad, a 5550101 lokalni broj.

 5. Čuvanje kontakta

 6. Otvorite Office Communicator i zatim u okviru Pretraga otkucajte ime koje ste uneli u polje Prikaži kao programa Outlook. Ime kontakta će se pojaviti u okviru Rezultati pretrage.

 7. Prevucite kontakt iz okvira Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Sada sa kontaktom možete da vodite razgovore putem razmene hitnih poruka. Takođe, možete da kliknete na dugme za telefon koje se nalazi desno od imena kontakta. Pozivi pomoću programa Communicator nisu podržani za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka, ali možete da ih pozovete na kućni, poslovni ili broj mobilnog telefona.

Kako da dodam kontakte „samo telefon“ na svoj spisak kontakata?

Program Office Communicator vam ne nudi način da direktno dodate kontakt „samo telefon“ na svoj spisak kontakata. Pratite uputstva data u Kako da na svoj spisak kontakata dodam spoljni kontakt koji nije kontakt iz povezanog preduzeća, niti kontakt za javnu razmenu hitnih poruka?

Zašto ne mogu da dodam kontakt iz datoteke „Nedavni kontakti“ u svoj spisak kontakata?

Kontakt može biti „samo telefon“ kontakt koji se ne nalazi u imeniku vašeg preduzeća. Ili ste vi zvali kontakta ili je on zvao vas. Communicator vam ne dozvoljava da direktno dodate kontakt koji se ne nalazi u imeniku vašeg preduzeća. Pratite uputstva data u Kako da na svoj spisak kontakata dodam spoljni kontakt koji nije kontakt iz povezanog preduzeća, niti kontakt za javnu razmenu hitnih poruka?

Koji režimi komunikacije su podržani za kontakte javne razmene hitnih poruka?

Pomoću programa Office Communicator možete da šaljete i primate hitne poruke korisnika razmene hitnih poruka iz AOL, Yahoo, MSN i Windows Live™ mreže ili iz Internet usluga. Komunikacija sa kontaktima za javnu razmenu hitnih poruka je ograničena na razmenu hitnih poruka. Prenos datoteke, pozivi pomoću programa Communicator, video pozivi i audio/video konferencije nisu podržane za kontakte za javnu razmenu hitnih poruka.

Koje funkcije su na raspolaganju za komunikaciju sa kontaktima iz povezanog preduzeća?

Pomoću programa Communicator, možete da komunicirate sa kontaktima iz povezanog preduzeća koristeći režime komunikacije koje su podržane od strane oba preduzeća. Na primer, Ako vaše preduzeće i preduzeće kontakta podržavaju audio/video konferencije, možete da održavate audio/video konferencije sa kontaktom. Ako oba preduzeća podržavaju punu audio i video komunikaciju možete da upućujete i primate pozive koristeći opciju Pozivi pomoću programa Communicator, kao i video pozive.

Kako da znam koja su preduzeća povezana sa mojim preduzećem?

Da biste utvrdili da li je preduzeće neke osobe povezano sa vašim proverite kod administratora vašeg sistema.

Da li moram da koristim meni „Dodavanje kontakata“ za dodavanje u spisak kontakata?

Ne. Za kontakte u okviru mreže vašeg preduzeća, možete jednostavno da otkucate ime osobe ili e-adresu u okvir Pretraga i zatim da prevučete kontakt iz okvira Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Communicator će podrazumevano pretražiti imenik vašeg preduzeća i fasciklu Kontakti u programu Outlook.

Vrh stranice

Menjanje nivoa pristupa za kontakta

Kada dodate korisnika usluge za razmenu hitnih poruka sa AOL, Yahoo, MSN, Windows Live mreže ili kontakt iz povezanog preduzeća u spisak kontakata programa Communicator, kontaktu će podrazumevano biti dodeljen nivo pristupa Javno. Kada je odobren nivo pristupa Javno, možete da primate hitne poruke i obaveštenja od tog kontakta. Kontakt takođe može da vidi vaš status prisutnosti (bilo da je na mreži ili van mreže). Ako želite sa kontaktom da delite dodatne informacije o prisutnosti, kao što je broj vašeg telefona ili informacije o planu, možete da mu promenite nivo pristupa.

Promena nivoa pristupa za kontakt

 • Na spisku kontakata, desnim tasterom miša kliknite na kontakt, postavite pokazivač na stavku Promeni nivo pristupa, a zatim izaberite nivo pristupa.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×