Dodavanje kontakata izvan preduzeća

Na spisak kontakata programa Communicator možete dodati kontakte izvan vašeg preduzeća.

 • Ako je vaše preduzeće licencirano za mogućnost javnog povezivanja sa Internetom, možete dodati korisnika razmene trenutnih poruka iz mreža Internet usluga AOL, Yahoo, MSN ili Windows Live. Nakon toga, sa tim korisnikom možete razmenjivati trenutne poruke.

 • Ako je preduzeće vaše organizacije povezano sa preduzećem druge organizacije, što se naziva i udruživanje, tog korisnika možete dodati na spisak kontakata programa Communicator. Nakon toga sa tim korisnikom možete komunicirati koristeći režime komunikacije koje podržavaju oba preduzeća, kao što je razmena trenutnih poruka, telefon i video.

 • Ako neki spoljni korisnik nije spoljni kontakt niti javni kontakt za razmenu trenutnih poruka, taj kontakt na spisak kontakata možete dodati kao kontakt koji ima samo broj telefona. Na primer, možda ćete na spisak kontakata želeti da dodate člana porodice da biste ga lako mogli pozvati pomoću jednog klika.

Ako niste sigurni da li vaše preduzeće podržava mogućnost javnog povezivanja sa Internetom niti da li je ono udruženo sa preduzećem organizacije drugog korisnika, obratite se administratoru sistema.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje korisnika izvan vašeg preduzeća na spisak kontakata

Promena nivoa pristupa za kontakt

Dodavanje korisnika izvan vašeg preduzeća na spisak kontakata

Kontakt izvan preduzeća (nije naveden u direktorijumu preduzeća) može biti:

Kako da dodam kontakte za javnu razmenu trenutnih poruka na spisak kontakata?

Office Communicator je konfigurisan tako da podržava mogućnost povezivanja sa javnom razmenom trenutnih poruka (IM), pa na spisak kontakata programa Office Communicator možete dodati kontakte za razmenu trenutnih poruka iz mreža Internet usluga AOL, Yahoo i MSN i Windows Live™. Kada dodate kontakt za javnu razmenu trenutnih poruka, sa tim kontaktom možete komunicirati putem razmene trenutnih poruka. Međutim, Communicator pozivi (Voice over IP ili VoIP pozivi), video pozivi i audio/video konferencije ne predstavljaju podržane režime komunikacije sa kontaktima za javnu razmenu trenutnih poruka.

Preporučuje se da se za dodavanje kontakta za javnu razmenu trenutnih poruka koristi fascikla Kontakti programa Outlook da bi se dodali njegov broj telefona kod kuće, broj mobilnog telefona i drugi brojevi telefona. To vam omogućava da kontakt pozovete koristeći funkciju programa Communicator „Kliknite da biste pozvali“.

 1. U programu Office Outlook otvorite fasciklu Kontakti, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U polje Puno ime unesite ime kontakta. Unos informacija u polja Preduzeće, Radno mesto i Sačuvaj kao je opcionalan.

 3. U okviru Internet unesite e-adresu kontakta, a zatim popunite sledeća polja:

  • Pikaži kao     Ime za koje želite da se pojavljuje na spisku kontakata programa Communicator.

  • IM adresa     IM adresa kontakta. Ako ovo polje nije popunjeno, kontakt nećete moći da dodate na spisak kontakata programa Communicator. (Ako kontakt nema IM adresu ili ako ne znate njegovu IM adresu, unesite fiktivnu adresu kao čuvar mesta, npr. korisničkoime@msn.com, a zatim je kasnije zamenite tačnom adresom.)

 4. Brojeve telefona kontakta unesite koristeći format E.164 pozivnog broja za zemlju, pozivnog broja i lokalnog broja bez crtica. Na primer, broj u SAD izgledao bi ovako: 14255550101, pri čemu je 1 pozivni broj za zemlju, 425 pozivni broj, a 5550101 lokalni broj.

 5. Sačuvajte kontakt.

 6. Otvorite Office Communicator i u polje Pretragaotkucajte ime koje ste uneli u polje Prikaži kao u programu Outlook. Ime kontakta će se pojaviti u polju Rezultati pretrage.

 7. Kontakt prevucite iz polja Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Sa tim kontaktom sada možete voditi razgovore putem razmene trenutnih poruka. Takođe možete kliknuti na dugme sa telefonom sa desne strane imena kontakta. Communicator pozivi se ne podržavaju za kontakte za javnu razmenu trenutnih poruka, ali pozive možete uputiti na brojeve telefona kontakta kod kuće, na poslu ili na mobilni telefon.

Kako da dodam spoljne kontakte na spisak kontakata?

Office Communicator i Office Communications Server 2007 podržavaju mogućnost udruživanja (povezivanja) sa drugim organizacijama omogućavajući vam da kontakte iz tih organizacija dodate na spisak kontakata. Kada neki spoljni kontakt dodate na spisak kontakata, sa tim kontaktom možete komunicirati koristeći bilo koji režim komunikacije koji podržavaju obe organizacije. Na primer, ako obe organizacije podržavaju Communicator pozive, video pozive i audio/video konferencije, za komunikaciju sa tim spoljnim kontaktom možete koristiti te režime komunikacije.

 1. U polje Pretraga programa Communicator otkucajte e-adresu ili IM adresu kontakta.

 2. Kontakt prevucite iz polja Rezultati pretrage na spisak kontakata. Sa desne strane imena spoljnog kontakta na spisku kontakata prikazana je ikona spoljnog kontakta.

Kako da dodam brojeve telefona spoljnih kontakata koji se nalaze na mom spisku kontakata?

Da biste dodali broj telefona spoljnog kontakta, zahtevajte od tog kontakta da vaš nivo pristupa podigne na nivo Tim ili Lično.

Druga mogućnost je da taj kontakt izbrišete sa spiska kontakata, a da ga zatim dodate putem fascikle „Kontakti“ programa Outlook.

 1. Otvorite Communicator, kliknite desnim tasterom miša na ime kontakta, a zatim izaberite stavku Ukloni sa spiska kontakata.

 2. U programu Office Outlook otvorite fasciklu Kontakti, a zatim kliknite na dugme Novo.

 3. U polje Puno ime unesite ime kontakta. Unos informacija u polja Preduzeće, Radno mesto i Sačuvaj kao je opcionalan.

 4. U okviru Internet unesite e-adresu kontakta, a zatim popunite sledeća polja:

  • Prikaži kao Ime za koje želite da se pojavljuje na spisku kontakata programa Communicator.

  • IM adresa IM adresa kontakta. Ako ovo polje nije popunjeno, kontakt nećete moći da dodate na spisak kontakata. (Ako kontakt nema IM adresu ili ako ne znate njegovu IM adresu, unesite fiktivnu adresu kao čuvar mesta, npr. korisničkoime@msn.com, a zatim je kasnije zamenite tačnom adresom.)

 5. Brojeve telefona kontakta unesite koristeći format E.164 pozivnog broja za zemlju, pozivnog broja i lokalnog broja bez crtica. Na primer, broj u SAD izgledao bi ovako: 14255550101, pri čemu je 1 pozivni broj za zemlju, 425 pozivni broj, a 5550101 lokalni broj.

 6. Sačuvajte kontakt.

 7. Otvorite Office Communicator i u polje Pretragaotkucajte ime koje ste uneli u polje Prikaži kao u programu Outlook. Ime kontakta će se pojaviti u polju Rezultati pretrage.

 8. Kontakt prevucite iz polja Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Sa tim kontaktom sada možete voditi razgovore putem razmene trenutnih poruka. Takođe možete kliknuti na dugme sa telefonom sa desne strane imena kontakta. Communicator pozivi se ne podržavaju za kontakte za javnu razmenu trenutnih poruka, ali pozive možete uputiti na brojeve telefona kontakta kod kuće, na poslu ili na mobilni telefon.

Kako da dodam spoljašnji kontakt koji nije spoljni kontakt niti kontakt za javnu razmenu trenutnih poruka na spisak kontakata programa Communicator?

Da biste na spisak kontakata dodali kontakt izvan preduzeća koji nije spoljni kontakt ili kontakt za javnu razmenu trenutnih poruka, koristite fasciklu Kontakti programa Outlook da biste dodali njegov broj telefona kod kuće, broj mobilnog telefona i druge brojeve telefona. To vam omogućava da kontakt pozovete koristeći funkciju programa Communicator „Kliknite da biste pozvali“. Spoljašnje kontakte koji nisu spoljni kontakti ni kontakti za javnu razmenu trenutnih poruka možete pozivati na njihove brojeve telefona, ali sa njima ne možete komunicirati preko razmene trenutnih poruka, upućivati im Communicator pozive, video pozive, niti obavljati Communicator audio/video konferencije sa njima.

 1. U programu Outlook otvorite fasciklu Kontakti, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U polje Puno ime unesite ime kontakta. Unos informacija u polja Preduzeće, Radno mesto i Sačuvaj kao je opcionalan.

 3. U okviru Internet unesite e-adresu kontakta, a zatim popunite sledeća polja:

  • Prikaži kao     Ime za koje želite da se pojavljuje na spisku kontakata.

  • IM adresa     IM adresa kontakta. Ako ovo polje nije popunjeno, kontakt nećete moći da dodate na spisak kontakata. (Ako kontakt nema IM adresu ili ako ne znate njegovu IM adresu, unesite fiktivnu adresu kao čuvar mesta, npr. korisničkoime@msn.com, a zatim je kasnije zamenite tačnom adresom.)

 4. Brojeve telefona kontakta unesite koristeći format E.164 pozivnog broja za zemlju, pozivnog broja i lokalnog broja bez crtica. Na primer, broj u SAD izgledao bi ovako: 14255550101, pri čemu je 1 pozivni broj za zemlju, 425 pozivni broj, a 5550101 lokalni broj.

 5. Sačuvajte kontakt.

 6. Otvorite Office Communicator i u polje Pretragaotkucajte ime koje ste uneli u polje Prikaži kao u programu Outlook. Ime kontakta će se pojaviti u polju Rezultati pretrage.

 7. Kontakt prevucite iz polja Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Sa tim kontaktom sada možete voditi razgovore putem razmene trenutnih poruka. Takođe možete kliknuti na dugme sa telefonom sa desne strane imena kontakta. Communicator pozivi se ne podržavaju za kontakte za javnu razmenu trenutnih poruka, ali pozive možete uputiti na brojeve telefona kontakta kod kuće, na poslu ili na mobilni telefon.

Kako da dodam kontakte koji imaju samo broj telefona na spisak kontakata?

U programu Communicator 2007 R2 na spisak kontakata možete dodati kontakt koji ima samo broj telefona da biste jednostavno mogli da pozivate kuću ili osobe koje nemaju Communicator. Da biste kontakt koji ima samo broj telefona dodali na spisak kontakata, izvršite neku od sledećih radnji:

 • Otkucajte broj telefona u polje „Pretraga“, a zatim ga prevucite u grupu na spisku kontakata

 • Ukoliko ste neki broj telefona nedavno birali, on će se pojaviti u grupi „Nedavni kontakti“, prevucite ga u drugu grupu na spisak kontakata.

Koji režimi komunikacije se podržavaju sa kontaktima za javnu razmenu trenutnih poruka?

U programu Communicator možete slati i primati trenutne poruke sa klijenata programa za razmenu trenutnih poruka sa mreža Internet usluga AOL, Yahoo, MSN i Windows Live™. Komunikacija sa kontaktima za javnu razmenu trenutnih poruka ograničena je na razmenu trenutnih poruka. Za kontakte za javnu razmenu trenutnih poruka ne podržavaju se prenos datoteka, Communicator pozivi, video pozivi i audio/video konferencije.

Koja funkcija je obezbeđena za komunikaciju sa spoljnim kontaktima?

U programu Communicator sa spoljnim kontaktima možete komunicirati koristeći režime komunikacije koje podržavaju oba preduzeća. Na primer, ako vaše preduzeće i preduzeće spoljnog kontakta podržavaju audio/video konferencije, sa tim kontaktom možete obavljati audio/video konferencije. Ako oba preduzeća podržavaju kompletne audio i video mogućnosti, možete upućivati i primati Communicator pozive i video pozive.

Kako da znam koja preduzeća su udružena sa mojim preduzećem?

Obratite se administratoru sistema da biste utvrdili da li je preduzeće neke osobe udruženo sa vašim preduzećem.

Da li moram da koristim meni „Dodaj kontakte“ da bih kontakte dodao na spisak kontakata?

Ne. Za kontakte u okviru mreže preduzeća možete jednostavno otkucati ime ili e-adresu osobe u polje Pretraga, a zatim kontakt prevući iz polja Rezultati pretrage u grupu na spisku kontakata. Communicator će po podrazumevanoj vrednosti pretražiti direktorijum preduzeća i vašu fasciklu Kontakti u programu Outlook.

Vrh stranice

Promena nivoa pristupa za kontakt

Kada na spisak kontakata programa Communicator dodate korisnika razmene trenutnih poruka sa mreže Internet usluga AOL, Yahoo, MSN i Windows Live ili spoljni kontakt, tom kontaktu će podrazumevano biti dodat nivo pristupa Javno. Kada je dodeljen nivo pristupa Javno, od kontakta možete primati trenutne poruke i dobijati obaveštenja. Kontakt takođe može videti vaš status prisutnosti (na mreži ili van mreže). Ako sa kontaktom želite da delite dodatne informacije o prisutnosti, kao što je broj mobilnog telefona ili informacije o rasporedu, možete promeniti nivo pristupa kontakta.

Promena nivoa pristupa kontakta

 • Na spisku kontakata kliknite desnim tasterom miša na kontakt, postavite pokazivač na stavku Promeni nivo pristupa i izaberite nivo pristupa.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×