Dodavanje jezika ili podešavanje željenih postavki jezika u sistemu Office

Office 365 pretplata, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Možete da koristite opcije jezika u sistemu Office da biste dodali jezik ili izabrali jezik na kojem se prikazuju pomoć i ekranske napomene.

Opcije jezika se nalaze u dijalogu Podešavanje željenih postavki jezika za Office, kojem možete pristupiti preko opcija Datoteka > Opcije > Jezik. Jezik prikaza i jezik pomoći možete da podesite pojedinačno. Na primer, možete da podesite da se sve podudara sa jezikom operativnog sistema, a možete i da koristite kombinaciju jezika za operativni sistem, uređivanje, prikaz i pomoć.

Željene postavke jezika za Word 2013

Dostupnost jezika zavisi od jezičke verzije sistema Office i dodatnih jezičkih paketa, jezičkih interfejs paketa ili jezika ekranskih napomena koji su instalirani na računaru. Ako željeni jezik alatki za proveru, jezik prikaza ili jezik pomoći nije dostupan, možda će biti potrebno da nabavite i instalirate jezički paket ili jezički interfejs paket. Više informacija potražite u članku Da li mi je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket?

U Office programe možete da dodate jezik tako što ćete dodati jezik za uređivanje. Jezik za uređivanje se sastoji od rasporeda tastera na tastaturi i alatki za proveru za taj jezik. Alatke za proveru sadrže funkcije specifične za jezik, kao što su rečnici za proveru pravopisa i gramatike, ili dugmad za smer pasusa. (Podrazumevani jezik za uređivanje se pojavljuje podebljano na vrhu liste. Ako je potrebno, ovo možete da promenite tako što ćete izabrati željeni jezik, a zatim stavku Postavi kao podrazumevano.)

 1. Otvorite neki Office program, na primer Word.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Jezik.

 3. U dijalogu Podešavanje željenih postavki jezika u sistemu Office, u okviru stavke Izbor jezika za uređivanje, sa liste Dodavanje dodatnih jezika za uređivanje izaberite jezik za uređivanje koji želite da dodate sa liste, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Dodatni jezik se pojavljuje na listi jezika za uređivanje.

Ako se stavka Nije omogućeno pojavljuje u koloni Raspored tastera na tastaturi, uradite sledeće:

 1. Kliknite na vezu Nije omogućeno.

 2. U dijalogu Dodavanje jezika izaberite stavku Dodaj jezik, izaberite jezik sa liste i kliknite na dugme Dodaj.

 3. Zatvorite dijalog Dodavanje jezika. Jezik bi trebalo da se prikaže kao Omogućen u okviru Raspored tastera na tastaturi u odeljku Izbor jezika za uređivanje.

Ako se stavka Nije instalirano pojavljuje u koloni Provera, možda ćete morati da nabavite jezički paket ili jezički interfejs paket da biste imali alatke za proveru za jezik.

 • Da biste otišli na mrežu i nabavili potrebni jezički paket, kliknite na vezu Nije instalirano.

Jezici prikaza i jezici pomoći su jezici koji se koriste u sistemu Office za elemente prikaza kao što su stavke menija, komande i kartice, pored jezika prikaza datoteke pomoći.

Podrazumevani jezik se pojavljuje podebljano u vrhu liste. Redosled jezika na listama jezika prikaza i pomoći jeste redosled po kojem Office koristi jezike. Na primer, ako u redosledu jezika prikaza stoji španski <podrazumevani>, nemački, pa japanski, a alatke za španski jezik su uklonjene s računara, nemački postaje podrazumevani jezik prikaza.

Da biste podesili podrazumevani jezik:

 1. Otvorite neki Office program, na primer Word.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Jezik.

 3. U dijalogu Podešavanje željenih postavki jezika u sistemu Office, u okviru stavke Izbor jezika prikaza i pomoći izaberite jezik koji želite da koristite, a zatim izaberite stavku Postavi kao podrazumevano.

Koji jezik prikaza se koristi za određene Office programe?

Ako koristite više jezika i prilagodili ste Office u skladu sa željenim načinom rada, pregledajte sve Office programe da biste za svaki od njih videli podrazumevani jezik prikaza.

 • U dijalogu Podešavanje željenih postavki za jezik u sistemu Office, u okviru Izbor jezika prikaza i pomoći kliknite na dugme Prikaži jezike prikaza instalirane za svaki Microsoft Office program.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo za sledeće Office programe: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word. Nije dostupna za Office 2016 programe.

Ekranske napomene su mali iskačući prozori koji daju kratku pomoć prilagođenu kontekstu prilikom zadržavanja pokazivača na elementu prikaza kao što je dugme, kartica, kontrola dijaloga ili meni. Postavljanjem jezika ekranske napomene u jednom Office programu biće postavljen jezik za sve instalirane Office programe.

 1. Otvorite neki Office program, na primer Word.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Jezik.

 3. U dijalogu Podešavanje željenih postavki za jezik u sistemu Office, u okviru Odaberite jezik ekranske napomene izaberite jezik ekranske napomene.

  Napomene: 

  • Ova funkcija nije dostupna u sistemu Office 2016.

  • Ako željeni jezik nije naveden, možda će biti potrebno da dodate više jezičkih usluga. Kliknite na vezu Preuzimanje dodatnih jezika ekranskih napomena sa sajta Office.com i pratite uputstva za preuzimanje i instalaciju.

  • Pošto instalirate novi jezik ekranske napomene, on postaje podrazumevani jezik ekranske napomene.

Više informacija o ekranskim napomenama potražite u članku Prikazivanje ili skrivanje ekranskih napomena.

Jezičke postavke u sistemu Microsoft Office 2007 uključite opcije specifične za jezik, kao što su opcije dostupne za određeni jezik na traci i dijalozima. Na primer, kada uključite opcije jezika za japanski jezik, opcije jezika Fonetsko uputstvo i Ograđivanje znakova će biti uključene.

Ako instalirate 2007 Microsoft Office jezički paket, možete promeniti jezik trake, menija, dijaloga i pomoći na jezik jezičkog paketa. Pored toga, alatke za proveru, kao što je kontrolor pravopisa ili gramatike, možete koristiti na drugom jeziku. Više informacija o funkcijama jezičkog paketa potražite na stranici Language Accessory Pack za Office.

U sistemu Office 2007 opcije jezika su u dijalogu Jezičke postavke za Microsoft Office 2007.

Jezičke postavke u sistemu Office 2007

Da biste dodali jezik u Office 2007 programe, prvo proverite da je jezik koji želite da koristite instaliran na računaru. Zatim morate da omogućite jezik koji želite da koristite. Opcije specifične za jezik koje su uključene zavise od jezika koji su omogućeni i programa koje koristite.

 1. Kliknite na stavke Početak >Svi programi > Microsoft Office > Microsoft Office alatke > Jezičke postavke u sistemu Microsoft Office 2007.

 2. Izaberite karticu Uređivanje jezika.

 3. Sa liste Jezici dostupni za uređivanje izaberite jezik koji želite da omogućite i kliknite na dugme Dodaj.

  Jezik se dodaje na listu Omogućeni jezici za uređivanje i sve opcije specifične za jezik dostupne u Office 2007 izdanje programima su uključene.

Podrazumevani jezik za uređivanje pojavljuje se na dnu kartice Uređivanje jezika. Ako je potrebno, ovo možete da promenite tako što ćete izabrati željeni jezik sa liste Glavni jezik za uređivanje.

Kada promenite primarni jezik za uređivanje, predložak Normal.dotm u programu Word automatski se zamenjuje. Preporučuje se da sačuvate kopiju predloška Normal.dotm i preimenujete ga dodavanjem njegovog jezika, na primer, Normal_engleski.dotm, pre nego što promenite primarni jezik za uređivanje. Predložak Normal.dotm se obično čuva u fascikli C:\Users\korisničko ime\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, pri čemu „korisničko ime” predstavlja ime osobe koja je prijavljena na računaru.

Napomena: Nije moguće ukloniti jezik sa liste Omogućeni jezici za uređivanje ako je on postavljen kao primarni jezik za uređivanje. Da biste jezik uklonili sa liste Omogućeni jezici za uređivanje, prvo morate izabrati drugi jezik sa liste Glavni jezik za uređivanje, a zatim ukloniti jezik sa liste Omogućeni jezici za uređivanje.

 1. Kliknite na stavke Početak > Svi programi > Microsoft Office > Microsoft Office alatke > Jezičke postavke u sistemu Microsoft Office 2007.

 2. Kliknite na karticu Jezik prikaza.

  Napomena: Kartica Jezik prikaza je vidljiva samo kada instalirate jezički paket.

 3. Sa liste Prikaži menije i okvire dijaloga sistema Microsoft Office u: izaberite jezik koji želite da koristite za traku, menije i dijaloge.

 4. Sa liste Jezik za prikaz pomoći izaberite jezik koji želite da koristite za pomoć.

 5. Ako imate instalirano tri ili više jezika, prikazuje se lista Prikaži redosled prioriteta jezika. Da biste promenili prioritet jezika, sa liste izaberite jezik i kliknite na dugme Nagore ili Nadole.

Ako vidite (ograničena podrška) pored jezika na listi Omogućeni jezici za uređivanje, to znači da su uključene opcije jezika za taj jezik, ali raspored tastera na tastaturi za taj jezik nije instaliran u operativnom sistemu Windows.

Uređivanje jezika sa ograničenom podrškom

Ako želite da koristite isti raspored tastera na tastaturi za sve omogućene jezike, slobodno možete zanemariti poruku (ograničena podrška) za jezike. Ako želite da koristite raspored tastera na tastaturi za jezik koji ima ograničenu podršku, morate da dodate jezik za uređivanje ili da postavite željene opcije jezika u sistemu Office za taj jezik.

Ako želite da kucate na jeziku koji nije zasnovan na latinici, kao što su arapski ili kineski, odnosno želite da koristite raspored tastera na tastaturi za matični jezik kada kucate na različitim jezicima zasnovanim na latinici, treba da omogućite raspored tastera na tastaturi za taj jezik i tada ćete moći da prebacujete između različitih jezika pomoću trake jezika.

Omogućite Office 2007 raspored tastera na tastaturi u operativnim sistemima Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8

 1. Pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom + X, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Lista opcija i komandi koja se prikazuje kad pritisnete taster sa Windows logotipom i taster X

 2. U okviru Sat, jezik i region kliknite na dugme Promena metoda unosa.

 3. Za jezik koji želite da dodate kliknite na dugmeOpcije.

  Dodavanje metoda unosa na kontrolnoj tabli u operativnom sistemu Windows 8

 4. U okviru Metod unosa kliknite na dugme Dodaj metod unosa. Čak možete da kliknete na dugme Pregled da biste videli kako uređaj za unos izgleda.

  Dodavanje metoda unosa u operativnom sistemu Windows 8

 5. Kliknite na željeni metod unosa, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Dodavanje metoda unosa u operativnom sistemu Windows 8

Omogućite Office 2007 raspored tastera na tastaturi u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start >Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region, u okviru Region i jezik izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

  Napomena: U klasičnom prikazu kliknite dvaput na ikonu Regionalne i jezičke opcije, a zatim izaberite karticu Tastature i jezici.

 3. U dijalogu Region i jezik, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature Dugme „Promeni tastature“ .

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

  Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, dovršite korake od 5. do 8.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. Razvijte jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa, a zatim razvijte stavku Tastatura.

 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za tastaturu ili uređivač metoda unosa (IME) koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Jezik se dodaje na listu Podrazumevani jezik unosa.

U operativnom sistemu Windows XP (za Office 2010 i 2007)

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije, a zatim izaberite stavku Regionalne i jezičke opcije.

  Napomena: U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije izaberite karticu Jezici, a zatim u okviru Usluge za tekst i jezici unosa kliknite na dugme Detalji.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa, pod Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 5. U dijalogu Dodavanje jezika za unos, sa liste Jezik unosa izaberite željeni jezik, a zatim kliknite na dugme U redu.

Takođe pogledajte

Omogućavanje ili promena jezika rasporeda tastera na tastaturi

Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Uključite automatsko otkrivanje jezika

Automatski promenite raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×