Dodavanje jedne ili više datoteka u biblioteku

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U biblioteka možete kreirati i upravljati dokumentima, unakrsnim tabelama, prezentacijama i drugim tipovima datoteka. Neki tipovi datoteka su, međutim, blokirani iz bezbednosnih razloga.

Postoji više načina za dodavanje datoteka u biblioteke, zavisno od toga da li kreirate novu datoteku u biblioteci, dodajete postojeću datoteku u biblioteku ili odjednom dodajte više datoteka. Ako je administrator podesio vašu biblioteku tako da može da prima e-poštu, datoteku u biblioteku možete dodati čak i slanjem te datoteke kao priloga e-poruke.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje datoteke u biblioteci

Dodavanje datoteke u biblioteci

Dodavanje više datoteka u biblioteku

Dodavanje datoteka u biblioteku slanjem e-pošte

Kreiranje datoteke u biblioteci

Iz same biblioteke možete kreirati novu datoteku, ako planirate da koristite program koji je kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services 3.0, kao što je Microsoft Office Word 2007.

Ako program koji želite da koristite nije kompatibilan, još uvek možete uskladištiti datoteku i upravljati njom u biblioteci. Iako ne možete da koristite komandu Novo za kreiranje takve datoteke, datoteku možete kreirati u svom programu, a kasnije je dodati u biblioteku.

Za biblioteku slika, datoteku morate kreirati u drugom programu, a zatim je dodati u biblioteku. Ako vaša biblioteka ne ograničava kreiranje fascikli, možete kreirati fasciklu u biblioteci slika ili u bilo kom drugom tipu biblioteke.

Tip datoteke koji možete kreirati zavisi od predloška ili predložaka koje vlasnik lokacije ili administrator pridružuje biblioteci. Obratite se administratoru ili vlasniku lokacije ako želite da kreirate dodatne tipove datoteke u biblioteci.

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. U meniju novo kliknite na strelicu, a zatim kliknite na dugme Novi tip datoteke, kao što je Novi dokument.

  Ako su dodatni predlošci pridruženi biblioteci, pojavljuju se i drugi izbori, kao što su Novi radni list ili Novi ugovor.

  Savet: Da biste kreirali datoteku koja se zasniva na podrazumevanom predlošku za biblioteku, samo kliknite na Novo.

 3. U datoteku dodajte tekst i druge stavke koje želite.

 4. Sačuvajte datoteku kao i obično klikom na dugme Sačuvaj ili u meniju Datoteka izaberite komandu Sačuvaj, a zatim imenujte datoteku.

  Kada sačuvate datoteku, ona se dodaje biblioteci i pojavljuje se u listi datoteka.

 5. Osvežite Web pregledač ako ne vidite svoje datoteke u biblioteci.

  Napomene: 

  • Zavisno od toga kako je biblioteka podešena, kada čuvate datoteku, od vas mogu biti zatražene dodatne informacije o njoj. Na primer, može biti zatraženo da izaberete tip sadržaja datoteke ili da unesete više detalja o datoteci.

  • Ako datoteku čuvate u biblioteci koja zahteva da datoteke budu odjavljene, datoteka je prvobitno odjavljena na vaše ime. Datoteku morate prijaviti da bi druge osobe mogle da je uređuju.

  • Ako se u biblioteci zahteva odobrenje sadržaja, datoteka treba da bude odobrena da bi postala vidljiva svima koji imaju dozvolu za pregledanje datoteka u biblioteci.

Vrh stranice

Dodavanje datoteke u biblioteku

U biblioteku možete dodati novu datoteku ili zameniti postojeću datoteku prepravljenom verzijom datoteke. Ako je biblioteka konfigurisana da prati verzije datoteka, prepravljenu datoteku možete dodati kao novu verziju koja postaje deo istorije verzija datoteke.

Ako želite da otpremite datoteku čije ime je isto kao postojeća datoteka u biblioteci, a ne želite da zamenite ili dodate novu verziju postojeće datoteke, morate preimenovati jednu od dupliranih datoteka.

Kada datoteku dodajete u biblioteku, može se zahtevati da popunite svojstva datoteke. Svojstva datoteke mogu sadržati osnovne informacije o datoteci, kao što je njen opis ili ključne reči koje pomažu u njenom pronalaženju, ili mogu sadržati informacije karakteristične za vašu organizaciju, kao što su ime odeljenja ili broj projekta.

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. U meniju Otpremi izaberite stavku Otpremi dokument.

 3. Kliknite na dugme Potraži da biste pronašli datoteku koju želite da dodate, izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Ako otpremate prepravljenu verziju postojeće datoteke, postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako biblioteka nije konfigurisana da prati verzije datoteka, postojeću datoteku možete zameniti prepravljenom datotekom. U odeljku Otpremanje dokumenta potvrdite izbor Želite li da zamenite postojeće datoteke?.

  • Ako je biblioteka konfigurisana da prati verzije datoteka, postojeću datoteku možete zameniti novom verzijom kao delom istorije dokumenta. U odeljku Otpremanje dokumenta potvrdite izbor Želite li da dodate novu verziju postojećim datotekama?.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Ako se pojavi obrazac koji zahteva više informacija o datoteci, u polja upišite informacije, kao što je naslov. Pored svakog polja u koje se moraju upisati informacije pojavljuje se crvena zvezdica. Mogu se pojaviti različita polja, zavisno od toga kako je biblioteka podešena i da li vaša grupa zahteva prilagođena svojstva.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. Osvežite Web pregledač ako ne vidite svoje datoteke u biblioteci.

  Napomene: 

  • Datoteka ostaje odjavljena na vaše ime ako je otpremate u biblioteku koja zahteva da određena svojstva datoteke budu popunjena, a ta svojstva nedostaju. Kada popunite zahtevana svojstva, možete da prijavite datoteku.

  • Ako otpremate datoteku u biblioteku koja zahteva da datoteke budu odjavljene, datoteka je prvobitno odjavljena na vaše ime. Datoteku morate prijaviti da bi druge osobe mogle da je uređuju.

  • Ako se u biblioteci zahteva odobrenje sadržaja, datoteka treba da bude odobrena da bi postala vidljiva svima koji imaju dozvolu za pregledanje datoteka u biblioteci.

  • U biblioteci wiki stranica možete da kreirate nove wiki stranice, ali ne možete da otpremate postojeće datoteke.

Savet: Ako otpremate novu verziju datoteke, razmislite o upisivanju komentara o promenama u ovoj verziji, što će vam pomoći u praćenju istorije datoteke.

Vrh stranice

Dodavanje više datoteka u biblioteku

Ako imate instaliran program koji je kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services, kada kliknete na strelicu u meniju Otpremi, može se pojaviti opcija za otpremanje više datoteka. Na primer, ako ste instalirali sistem Microsoft Office 2007, pojaviće se opcija Otpremi više dokumenata. Postupite na sledeći način ako se opcija Otpremi više dokumenata ne pojavi:

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. U polju Radnje meni Slika menija , kliknite na dugme Otvori pomoću programa Windows Explorer.

 3. U prozoru programa Windows Explorer koji se pojavljuje, potražite datoteke koje želite da otpremite, a zatim ih izaberite.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na jednu od datoteka, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj.

 5. Kliknite na dugme Nazad više puta dok se ne vratite u biblioteku.

 6. Kliknite desnim tasterom miša u praznu oblast u prozoru fascikle i u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi.

 7. Zatvorite Windows Explorer.

 8. Osvežite Web pregledač ako ne vidite svoje datoteke u biblioteci.

Napomena: 

Napomene: 

 • Ako otpremate više slika u biblioteku slika, može se otvoriti uređivač slika kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office Picture Manager. Sledite instrukcije uređivača slika za biranje više datoteka i otpremite ih. Ako otpremate više slika, uređivač slika vas može opomenuti ako datoteka koju otpremate ima isto ime kao postojeća datoteka u biblioteci.

 • Datoteka ostaje odjavljena na vaše ime ako je otpremate u biblioteku koja zahteva da određena svojstva datoteke budu popunjena, a ta svojstava nedostaju. Kada popunite zahtevana svojstva, možete da prijavite datoteku.

 • Ako otpremate datoteku u biblioteku koja zahteva da datoteke budu odjavljene, datoteka je prvobitno odjavljena na vaše ime. Datoteku morate prijaviti da bi druge osobe mogle da je uređuju.

 • Ako se u biblioteci zahteva odobrenje sadržaja, datoteka treba da bude odobrena da bi postala vidljiva svima koji imaju dozvolu za pregledanje datoteka u biblioteci.

 • U biblioteci wiki stranica možete da kreirate nove wiki stranice, ali ne možete da otpremate postojeće datoteke.

Savet: Takođe, možete prevući datoteke iz drugog Explorer prozora, kao što je Windows Explorer ili „Moji dokumenti”, na SharePoint lokaciju koja je prikazana u programu Windows Explorer.

Vrh stranice

Dodavanje datoteke u biblioteku slanjem e-poruke

Da biste mogli da pošaljete e-poruku biblioteci, morate da saznate da li je biblioteka podešena da prima e-poštu, a zatim da pribavite adresu.

 1. Postupite na neki od sledećih načina da biste dobili e-adresu biblioteke:

  • Pogledajte u adresar svog programa za e-poštu. Ako e-adresa nije u adresaru, treba da je dobavite od osobe koja je podesila biblioteku. Zatim možete dodati e-adresu u listu kontakata u svom programu za e-poštu, tako da je kasnije lakše možete naći.

  • Pogledajte opis biblioteke koji se pojavljuje odmah ispod naslova biblioteke. Možda je vlasnik lokacije dodao e-adresu biblioteke njenom opisu.

  • Pogledajte postavke e-pošte za biblioteku, ako se e-adresa ne pojavljuje u opisu biblioteke, a vi imate dozvolu da pregledate postavke biblioteke:

   1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

    Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

    1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

     Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

   2. Ako biblioteka podržava prijem e-pošte, njena adresa se pojavljuje ispod informacije o listi, pored e-adrese.

  • Da biste poslali datoteku kao prilog, koristite e-adresu vaše SharePoint grupe. Vaša organizacija može imati svoju listu e-pošte, po imenu SharePoint grupa, koja omogućava svojim članovima da šalju poštu jedan drugom. Adresa SharePoint grupe može sadržati adrese biblioteka, pa kada pošaljete e-poštu članovima grupe, prilozi poruke se automatski dodaju na vašu Windows SharePoint Services 3.0 lokaciju.

 2. U vašem programu za e-poštu, priložite datoteku e-poruci, kao što je dokument ili radni list.

 3. U polje Za ili Cc unesite adresu biblioteke. Ako vaša SharePoint grupa već uključuje biblioteku, umesto toga unesite e-adresu SharePoint grupe.

 4. Pošaljite poruku. U većini aplikacija e-pošte, potrebno je da kliknete na dugme Pošalji da biste poslali poruku.

 5. Osvežite Web pregledač ako ne vidite svoje datoteke u biblioteci.

  Zavisno od postavki vašeg servera e-pošte, može biti potrebno nekoliko trenutaka da se vaše datoteke pojave.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×