Dodavanje ili uklanjanje programskih dodataka

Programski dodaci obezbeđuju opcionalne komande i funkcije za Microsoft Excel. Podrazumevano, programski dodaci nisu odmah dostupni u programu Excel, tako da morate prvo da ih instalirate i (u nekim slučajevima) da ih aktivirate da biste mogli da ih koristite.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Više informacija o programskim dodacima

Dodavanje ili uklanjanje Excel programskih dodataka

Dodavanje ili uklanjanje COM programskih dodataka

Dodavanje ili uklanjanje programskih dodataka za automatizaciju

Više informacija o programskim dodacima

Neki programski dodaci su ugrađeni u program Excel, na primer Solver i Analysis ToolPak. Neki drugi programski dodaci dostupni su u Centru za preuzimanje na lokaciji Office.com i prvo se moraju preuzeti i instalirati. Na kraju, postoje i programski dodaci koje su kreirali nezavisni proizvođači, na primer, programer u vašoj organizaciji ili dobavljač softverskih rešenja. Ovi dodaci mogu biti COM programski dodatak, Visual Basic za aplikacije (VBA) programski dodaci i DLL programski dodaci. Ovi programski dodaci takođe moraju da se instaliraju da biste ih koristili.

Većina programskih dodataka može da se kategorizuje u tri različita tipa:

 • Programski dodaci za Excel    Oni najčešće obuhvataju datoteke Excel programskog dodatka (.xlam), Excel 97-2003 programskog dodatka (.xla) ili DLL programskog dodatka (.xll) ili su programski dodaci za automatizaciju. Neki programski dodaci za Excel kao što su Solver i Analysis ToolPak mogu da budu dostupni kada instalirate Excel ili Microsoft Office. Obično je potrebno da aktivirate samo ove programske dodatke da biste ih koristili.

 • Programski dodaci koji se mogu preuzeti    Dodatne programske dodatke za Excel možete da preuzmete i instalirate sa stranice Preuzimanja na lokaciji Office.com. Na primer, možete da preuzmete i instalirate karticu Prvi koraci za Excel. Ova kartica sadrži veze ka obukama, demonstracijama i drugom sadržaju za prve korake u programu Excel. Pošto instalirate ovaj programski dodatak, kartica će biti dostupna na traci kada ponovo pokrenete Excel. Da biste uklonili ovu karticu i njene komande sa Excel trake, deinstalirajte program pomoću kontrolne table.

 • Prilagođeni programski dodaci    Projektanti i dobavljači rešenja obično dizajniraju prilagođene COM programski dodatak, programske dodatke za automatizaciju, VBA programske dodatke i XLL programske dodatke. Ovi programski dodaci moraju da se instaliraju da biste mogli da ih koristite.

Pošto ste instalirali ili aktivirali neki programski dodatak, programski dodatak i njegove komande postaju dostupni na jednoj od sledećih lokacija:

 • Na kartici Podaci. Kada instalirate i aktivirate programske dodatke Analysis ToolPak i Solver, komande Analiza podataka i Solver dostupne su u grupi Analiza.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Podaci“

 • Kartica Formule. Kada instalirate i aktivirate alatke za evro, u grupi Rešenja prikazuju se komande Konverzija za evro i Oblikovanje za evro.

  solutions group on the formulas tab

 • Na kartici Programski dodaci. Na karticu Programski dodaci možete da dodate druge programske dodatke. Ova kartica se dodaje na traku kada instalirate i aktivirate prvi programski dodatak koji je prikazan na kartici Programski dodaci. Ako ne vidite karticu Programski dodaci, trebalo bi da zatvorite Excel i da ga ponovo pokrenete.

Ostali programski dodaci, na primer kartica Prvi koraci, dostupni su na drugim mestima u programu Excel kao što je kartica na traci, u makroima ili prilagođenim menijima.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje Excel programskih dodataka

Važna napomena    Ako ste projektant softvera, ovu proceduru možete da koristite da biste instalirali ili uklonili program za automatizaciju pre nego što dizajnirate program za instalaciju i uklanjanje programskog dodatka.

Da biste aktivirali Excel programski dodatak    

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. Na listi Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi. Pojaviće se dijalog Programski dodaci.

 3. U polju Dostupni programski dodaci potvrdite izbor u polju za potvrdu pored programskog dodatka koji želite da aktivirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako u polju Dostupni programski dodaci ne možete da pronađete programski dodatak koji želite da aktivirate, možda ćete morati da ga instalirate.

Instaliranje Excel programskog dodatka    

 • Da biste instalirali programski dodatak koji se obično instalira uz program Excel, na primer Solver ili Analysis ToolPak, pokrenite instalacioni program za Excel ili Microsoft Office i odaberite opciju „Promeni“ za instaliranje programskog dodatka. Pošto ste ponovo pokrenuli Excel, programski dodatak bi trebalo da se pojavi u oknu Dostupni programski dodaci.

 • Neki Excel programski dodaci nalaze se na računaru i možete da ih instalirate ili aktivirate ako kliknete na dugme Potraži (u dijalogu Programski dodaci) da biste pronašli programski dodatak, a zatim kliknete na dugme U redu.

 • Neki Excel programski dodaci zahtevaju pokretanje instalacionog paketa. Možda ćete morati da preuzmete ili kopirate instalacioni paket na računar (instalacioni paket je obično datoteka sa oznakom tipa datoteke .msi) i da ga zatim pokrenete.

 • Ostale programske dodatke koji nisu dostupni na vašem računaru možete da preuzmete i instalirate pomoću Veb pregledača sa stranice Preuzimanja na lokaciji Office.com ili sa drugih lokacija na Internetu ili serveru vaše organizacije. Sledite potrebna uputstva za podešavanje preuzimanja.

Deaktiviranje Excel programskog dodatka    

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi.

 3. U oknu Dostupni programski dodaci opozovite izbor u polju za potvrdu pored programskog dodatka koji želite da deaktivirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

  U većini slučajeva, kada deaktivirate neki programski dodatak, on će biti uklonjen iz grupe na traci. U drugim slučajevima, da biste uklonili programski dodatak sa trake, moraćete da ponovo pokrenete Excel.

  Napomena    Programski dodatak neće biti uklonjen sa računara ako ga deaktivirate. Da biste ga uklonili sa računara, morate ga deinstalirati.

Uklanjanje Excel programskog dodatka    

Važna napomena    Ako ste Excel programski dodatak prvi put instalirali sa servera sa mrežnim datotekama ili iz deljene fascikle, možda ćete morati da ga uklonite sa te lokacije. Ako ste Excel programski dodatak instalirali sa CD-ROM-a, a svoju CD-ROM jedinicu mapirali novom oznakom disk jedinice nakon instaliranja programskog dodatka, morate ponovo da ga instalirajte sa CD-ROM-a. Ako pokrećete Excel programske dodatke sa CD-ROM-a, moraćete najpre da ih deinstalirate, a zatim da ih ponovo instalirate sa CD-ROM-a.

 1. Napustite Excel (izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Izađi).

 2. U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start Slika dugmeta, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Programi, a zatim izaberite stavku Programi i funkcije.

  U operativnom sistemu Microsoft Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim kliknite dvaput na stavku Dodaj/ukloni programe.

 3. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako ste Excel instalirali kao deo sistema Microsoft Office, na listi instaliranih programa izaberite stavku Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  • Ako ste Excel instalirali posebno, na listi instaliranih programa izaberite ime programa, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  • Ako ste programski dodatak instalirali iz centra za preuzimanje na lokaciji Office.com, na listi instaliranih programa kliknite na ime programa, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

 4. Sledite uputstva u instalacionom programu.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje COM programskih dodataka

Važna napomena    Ako ste projektant softvera, ovu proceduru možete da koristite da biste instalirali ili uklonili program za automatizaciju pre nego što dizajnirate program za instalaciju i uklanjanje programskog dodatka. Ako niste projektant, ne bi trebalo da koristite ovu proceduru. Obratite se administratoru koji je obezbedio programski dodatak ako želite uputstva za njegovu instalaciju i uklanjanje.

Dodavanje COM programskog dodatka

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. Na listi Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi. Pojaviće se dijalog COM programski dodaci.

 3. U polju Dostupni programski dodaci potvrdite izbor u polju za potvrdu pored programskog dodatka koji želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Savet    Ako se programski dodatak koji želite da koristite ne nalazi u oknu Dostupni programski dodaci, kliknite na dugme Dodaj, a zatim pronađite programski dodatak.

Uklanjanje COM programskog dodatka

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. U polju Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi. Pojaviće se dijalog COM programski dodaci.

 3. U polju Dostupni programski dodaci opozovite izbor u polju za potvrdu pored programskog dodatka koji želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena    Ovim postupkom programski dodatak se uklanja iz memorije, ali se njegovo ime zadržava na listi dostupnih programskih dodataka. Programski dodatak neće biti izbrisan sa računara.

 4. Da biste uklonili COM programski dodatak sa liste dostupnih programskih dodataka i da biste ga izbrisali sa računara, kliknite na njegovo ime u oknu Dostupni programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje programskih dodataka za automatizaciju

Važna napomena    Ako ste projektant softvera, ovu proceduru možete da koristite da biste instalirali ili uklonili program za automatizaciju pre nego što dizajnirate program za instalaciju i uklanjanje programskog dodatka. Ako niste projektant, ne bi trebalo da koristite ovu proceduru. Obratite se administratoru koji je obezbedio programski dodatak ako želite uputstva za njegovu instalaciju i uklanjanje.

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. Na listi Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi. Pojaviće se dijalog Programski dodaci.

 3. Da biste instalirali programski dodatak za automatizaciju, u polju Dostupni serveri za automatizaciju kliknite na dugme Automatizacija, a zatim izaberite željeni programski dodatak.

  Savet    Ako se programski dodatak koji želite da instalirate ne nalazi na listi, kliknite na dugme Potraži, pronađite programski dodatak, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Da biste uklonili programski dodatak za automatizaciju, morate ga ukloniti iz registratora. Za više informacija obratite se administratoru sistema.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik