Dodavanje ili uklanjanje oznaka podataka u grafikonu

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Da biste brzo identifikovali grupa podataka u grafikonu, možete dodati oznake podataka u tačke podataka grafikona. Oznake podataka su podrazumevano povezane sa vrednostima na radnom listu i automatski se ažuriraju pri promeni vrednosti.

Uz pomoć oznaka podataka lakše je razumeti grafikon jer one prikazuju detalje o grupama podataka ili njihovim pojedinačnim tačkama podataka. Na primer, u kružnom grafikonu ispod, bez oznaka podataka bilo bi teško uočiti da kafa čini 38% od ukupne prodaje. U zavisnosti od toga šta želite da istaknete u grafikonu, možete dodati oznake jednoj grupi podataka, svim grupama (ceo grafikon) ili jednoj tački podataka.

Kružni grafikon sa oznakama podataka oblikovanim kao procenti

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Sa padajuće liste izaberite aktivnost.

 1. Kliknite na grupu podataka ili grafikon. Da biste označili jednu tačku podataka, kad kliknete na grupu, kliknite na tu tačku.

 2. U gornjem desnom uglu, pored grafikona, kliknite na dugme Dodaj Element grafikona Dugme „Elementi grafikona“ > Oznake podataka.

  Elementi grafikona > Oznake podataka > izbori oznaka
 3. Da biste promenili lokaciju, kliknite na strelicu i odaberite opciju.

 4. Ako želite da prikažete oznake podataka unutar mehurića sa tekstom, kliknite na Oblačić sa podacima.

  Kružni grafikon sa oblačićima sa podacima

Da biste olakšali čitanje oznaka podataka, možete ih premeštati unutar tačaka podataka ili čak izvan grafikona. Da biste premestili oznaku podataka, prevucite je na željenu lokaciju.

Ako smatrate da oznake daju grafikonu pretrpan izgled, možete ih ukloniti tako što ćete kliknuti na oznaku podataka, a zatim pritisnuti taster Delete.

Savet : Ako je izrazito teško čitati tekst u oznakama podataka, promenite veličinu oznaka tako što ćete kliknuti na njih, a zatim ih prevući na željenu veličinu.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grupu podataka ili oznaku podataka da biste prikazali više podataka, a zatim kliknite na Oblikovanje oznaka podataka.

 2. Izaberite stavku Opcije oznaka i u okviru opcije Oznaka sadrži izaberite željene opcije.

  Deo opcije oznake u oknu oblikovanje oznake podataka
 1. Kliknite na oznaku podataka sa tekstom koji treba promeniti, a zatim ponovo kliknite da bi ta oznaka bila jedina izabrana oznaka podataka.

 2. Izaberite postojeći tekst, a zatim otkucajte tekst za zamenu.

 3. Kliknite bilo gde izvan oznake podataka.

Savet : Ako želite da dodate komentar o grafikonu ili da imate samo jednu oznaku podataka, možete koristiti okvir za tekst.

 1. Kliknite na grafikon iz kojeg želite da uklonite oznake podataka.

  Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodajući Dizajni Oblikovanje tabulatore.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Dizajn , u grupi Rasporedi grafikona , kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, odaberite stavku Oznake podatakai zatim izaberite Nijedno.

  • Kliknite na dugme podataka oznaka jednom da biste izabrali sve oznake podataka u grupi podataka ili dvaput izaberite samo jedna oznaka podataka koje želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Kliknite desnim tasterom miša na oznaku podataka, a zatim izaberite stavku Izbriši.

   Napomena : Ovo uklanja sve oznake podataka iz grupe podataka.

 3. Oznake podataka možete da uklonite i odmah nakon što ste ih dodali tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta na Priručnu traku, ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

Ovaj kružni grafikon prikazuje procente u oznakama podataka.

Oblikovani kružni grafikon

Takođe možete da prikažete imena grupa, imena kategorija ili prilagođenog teksta u oznakama podataka. Grafikona sa mehurićima, možete da prikažete Veličina mehurića. Za optimalno detalja, možete da prikažete više od jedne stavke oznake podataka u svakom oznaka podataka, razdvojene zarezom ili drugi znak za razdvajanje koji ste naveli.

Da biste sprečili oznake podataka koji se preklapaju i da ih učinite lakši za čitanje, možete da podesite svoje pozicije u grafikonu. A ako više ne želite da prikažete oznake podataka, možete da ih uklonite.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Sa padajuće liste izaberite aktivnost.

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali oznaku podataka u sve tačke podataka svih grupa podataka, kliknite na polje grafikona.

  • Da biste dodali oznaku podataka u sve tačke podataka grupe podataka, kliknite jedanput da biste izabrali grupu podataka koju želite da označite.

  • Da biste dodali oznaku podataka u jednu tačku podataka u grupi podataka, kliknite na grupu podataka koja sadrži tačku podataka koje želite da označite, a zatim ponovo kliknite na tačku podataka.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake izaberite stavku Oznake podataka, a zatim kliknite na željenu opciju za prikaz.

  Slika glavne trake programa Excel

  U zavisnosti od tipa grafikona koji ste koristili, biće dostupne različite opcije oznake podataka.

Vrh stranice

Podrazumevano, stavke oznake prikazuju vrednosti kada dodate oznake podataka. Možete da promenite ovu stavku unapred definisane oznaku da biste prikazali imena grupa, imena kategorija ili kombinacija stavke oznake unapred definisane podataka (imena grupa, imena kategorija i vrednosti). Za prilagođene oznake unos, možete da ručno promenite stavke oznake podataka.

Primena unapred definisane drugu oznaku stavke

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali dodatne stavke oznake za sve tačke podataka grupe podataka, kliknite na oznaku podataka jedanput da biste izabrali sve oznake podataka grupe podataka.

  • Da biste prikazali dodatne stavke oznake za jednu tačku podataka, kliknite na oznaku podataka u tačku podataka koje želite da promenite, a zatim ponovo kliknite na oznaku podataka.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

  Slika glavne trake programa Excel

  Možete kliknuti desnim tasterom miša na izabranu nalepnicu ili oznake na grafikonu i zatim izaberite stavku Oblikovanje oznake podataka ili Oblikovanje oznake podataka.

 3. Kliknite na dugme Opcije oznaka ako već nije izabrana, a zatim u okviru Sadrži oznaku, potvrdite izbor u polju za potvrdu za stavke oznake koje želite da dodate.

  Opcije oznake koje su dostupne zavise od tipa grafikona grafikona. Na primer, u kružnom grafikonu, oznake podataka može da sadrži procente i linije vodilje.

 4. Da biste promenili znak za razdvajanje između stavke oznake podataka, izaberite znak za razdvajanje koji želite da koristite ili otkucajte prilagođeni znak za razdvajanje u okviru znak za razdvajanje .

 5. Da biste prilagodili položaj oznake da biste bolje predstavili dodatni tekst, izaberite željenu opciju u okviru Položaj oznake.

Ako ste uneli prilagođeni tekst oznake, ali želite da prikažete stavke oznake podataka koje su povezane sa vrednostima radnog lista ponovo, možete da kliknete Poništi tekst oznake.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođene oznake stavke

 1. U grafikonu, kliknite na oznaku podataka u tačku podataka koje želite da promenite, a zatim kliknite na oznaku podataka ponovo da biste izabrali samo tu oznaku.

 2. Kliknite unutar okvira za oznake podataka da biste pokrenuli režimu uređivanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uneli novi tekst, prevucite da biste izabrali tekst koji želite da promenite, a zatim otkucajte tekst koji želite.

  • Da biste povezali oznaku podataka na tekst ili vrednosti na radnom listu, prevucite da biste izabrali tekst koji želite da promenite, a zatim uradite sledeće:

   1. Na radnom listu kliknite na polje za formulu, a zatim otkucajte znak jednakosti (=).

   2. Izaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koji želite da prikažete u grafikonu.

    Možete i da otkucate referencu za ćeliju radnog lista na traci sa formulama. Uključite znak jednakosti, ime lista i iza njega stavite znak uzvika; na primer, =Sheet1!F2

   3. Pritisnite taster ENTER.

    Savet : Možete da koristite oba metoda da biste uneli procenata – ručno ako znate kakve su ili povezivanjem sa procenata na radnom listu. Procenata se ne izračunavaju u grafikonu, ali može da izračuna procenata na radnom listu tako što ćete koristiti jednačina iznos / ukupno = procenat. Na primer, ako ste izračunate 10 / 100 = 0,1, a zatim oblikujte 0,1 kao procenat, broj će biti ispravno prikazane kao 10%. Više informacija o tome kako da izračunavanje procenata potražite u članku Izračunavanje procenata.

Veličina polje oznake podataka prilagođava tako da veličinu teksta. Ne možete da promenite veličinu polje oznake podataka, a tekst može postati zaokruženi ako ga se ne uklapa u maksimalnu veličinu. Da biste prilagodili više teksta, možda ćete želeti da umesto toga koristite okvir za tekst. Više informacija potražite u članku Dodavanje okvira za tekst na grafikon.

Vrh stranice

Možete da promenite položaj jedne oznake podataka tako što ćete je prevući. Takođe možete da postavite oznaka podataka u standardni položaj u odnosu na njihove označivače podataka. U zavisnosti od tipa grafikona, možete da odaberete različite postavljanje opcija.

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili položaj svih oznaka podataka grupe ceo podataka, kliknite na oznaku podataka jedanput da biste izabrali grupu podataka.

  • Da biste promenili položaj određene oznake podataka, kliknite na dugme da oznaka podataka dva puta da biste ga izabrali.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici raspored , u grupi oznake izaberite stavku Oznake podataka, a zatim izaberite željenu opciju.

  Slika glavne trake programa Excel

  Za dodatne opcije oznaka podataka, kliknite na dugme Još opcija za oznake podataka, kliknite na dugme Opcije oznaka ako već nije izabrana i zatim izaberite željene opcije.

Vrh stranice

 1. Kliknite na grafikon iz kojeg želite da uklonite oznake podataka.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici raspored , u grupi oznake izaberite stavku Oznake podataka, a zatim izaberite stavku Nijedno.

   Slika glavne trake programa Excel

  • Kliknite na dugme podataka oznaka jednom da biste izabrali sve oznake podataka u grupi podataka ili dvaput izaberite samo jedna oznaka podataka koje želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Kliknite desnim tasterom miša na oznaku podataka, a zatim izaberite stavku Izbriši.

   Napomena : Ovo uklanja sve oznake podataka iz grupe podataka.

 3. Oznake podataka možete da uklonite i odmah nakon što ste ih dodali tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta na Priručnu traku, ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×