Dodavanje ili brisanje stranice

Kada stranicu ispunite tekstom ili grafikom, Microsoft Word automatski umeće prelom stranice i prelazi na sledeću stranicu. Međutim, u dokument možete da u bilo kom trenutku dodate novu praznu stranicu ili stranicu sa prethodno definisanim rasporedom tako što ćete na kartici Umetanje, u grupi Stranice kliknuti na dugme Prazna stranica. Stranice koje ne želite možete i da izbrišete brisanjem preloma stranica iz dokumenta.

Ovaj članak sadrži:

Dodavanje stranice

Dodavanje naslovne stranice

Brisanje stranice

Dodavanje stranice

 1. Kliknite bilo gde u dokumentu na mesto na koje želite da umetnete novu stranicu.

  Napomena   Umetnuta stranica će se pojaviti ispred lokacije kursora.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Stranice izaberite stavku Prazna stranica.

  Slika glavne trake programa Word

Vrh stranice

Dodavanje naslovne stranice

Office Word 2007 nudi galeriju prikladnih unapred dizajniranih naslovnih stranica. Odaberite naslovnu stranicu i svojim tekstom zamenite uzorak teksta.

Naslovne adrese će uvek biti umetnute na početak dokumenta, bez obzira na to gde se kursor nalazi u dokumentu.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Stranice izaberite stavku Naslovna stranica.

  Slika glavne trake programa Word

 2. Iz galerije opcija izaberite raspored za naslovnu stranicu.

  Nakon što umetnete naslovnu stranicu, uzorak teksta možete zameniti svojim tekstom.

Napomena   

 • Ako umetnete drugu naslovnu stranicu u dokument, ona će zameniti prvu naslovnu stranicu koju ste umetnuli.

 • Ako ste naslovnu stranicu kreirali u prethodnoj verziji programa Word, nećete moći da je zamenite dizajnom iz galerije programa Office Word 2007.

 • Da biste izbrisali naslovnu stranicu, izaberite karticu Umetni i u grupi Stranice kliknite na dugme Naslovna stranica, a zatim izaberite stavku Ukloni trenutnu naslovnu stranicu.

Vrh stranice

Brisanje stranice

Brišući prelome stranice možete da izbrišete praznu stranicu u Word dokumentu, dakle i praznu stranicu koja se pojavljuje na kraju dokumenta. Možete i da iskombinujete sadržaj dve stranice tako što ćete izbrisati prelom stranice između njih.

Brisanje prazne stranice

Proverite da li se nalazite u prikaz „Radna verzija“ (na statusnoj traci, u meniju Prikaz kliknite na dugme Radna verzija). Ako nisu vidljivi znakovi koji neće biti odštampani, poput oznake pasusa (¶), na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Prikaži sve Oznaka pasusa.

 • Da biste izbrisali praznu stranicu, izaberite prelom stranice pri kraju stranice, a zatim pritisnite taster DELETE.

Brisanje jedne stranice sadržaja

Možete da izaberete i izbrišete pojedinačnu stranicu sa sadržajem bilo gde u dokumentu.

 1. Postavite kursor bilo gde na stranici sa sadržajem koju želite da izbrišete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu na dugmetu Pronađi, a zatim kliknite na dugme Idi na.

  Slika glavne trake u programu Word

 3. Upišite \page, a zatim kliknite na dugme Idi na.

  Biće izabran sadržaj stranice.

 4. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim pritisnite taster DELETE.

Brisanje prazne stranice na kraju dokumenta

Proverite da li se nalazite u prikaz „Radna verzija“ (na statusnoj traci, u meniju Prikaz kliknite na dugme Radna verzija). Ako nisu vidljivi znakovi koji neće biti odštampani, poput oznake pasusa (¶), na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Prikaži sve Oznaka pasusa.

 • Za brisanje prazne stranice na kraju dokumenta, izaberite prelom stranice ili oznake pasusa (¶) na kraju dokumenta, a zatim pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Word 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik