Dodavanje ili brisanje stranice

Kada stranicu ispunite tekstom ili grafikom, Microsoft Word automatski umeće prelom stranice i prelazi na sledeću stranicu. Međutim, u dokument možete da u bilo kom trenutku dodate novu praznu stranicu ili stranicu sa prethodno definisanim rasporedom tako što ćete na kartici Umetanje, u grupi Stranice kliknuti na dugme Prazna stranica. Stranice koje ne želite možete i da izbrišete brisanjem preloma stranica iz dokumenta.

Ovaj članak sadrži:

Dodavanje stranice

Dodavanje naslovne stranice

Brisanje stranice

Dodavanje stranice

 1. Kliknite bilo gde u dokumentu na mesto na koje želite da umetnete novu stranicu.

  Napomena   Umetnuta stranica će se pojaviti ispred lokacije kursora.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Stranice izaberite stavku Prazna stranica.

  Slika trake u programu Word

Vrh stranice

Dodavanje naslovne stranice

Office Word 2007 nudi galeriju prikladnih unapred dizajniranih naslovnih stranica. Odaberite naslovnu stranicu i svojim tekstom zamenite uzorak teksta.

Naslovne adrese će uvek biti umetnute na početak dokumenta, bez obzira na to gde se kursor nalazi u dokumentu.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Stranice izaberite stavku Naslovna stranica.

  Slika trake u programu Word

 2. Iz galerije opcija izaberite raspored za naslovnu stranicu.

  Nakon što umetnete naslovnu stranicu, uzorak teksta možete zameniti svojim tekstom.

Napomena   

 • Ako umetnete drugu naslovnu stranicu u dokument, ona će zameniti prvu naslovnu stranicu koju ste umetnuli.

 • Ako ste naslovnu stranicu kreirali u prethodnoj verziji programa Word, nećete moći da je zamenite dizajnom iz galerije programa Office Word 2007.

 • Da biste izbrisali naslovnu stranicu, izaberite karticu Umetni i u grupi Stranice kliknite na dugme Naslovna stranica, a zatim izaberite stavku Ukloni trenutnu naslovnu stranicu.

Vrh stranice

Brisanje stranice

Brišući prelome stranice možete da izbrišete praznu stranicu u Word dokumentu, dakle i praznu stranicu koja se pojavljuje na kraju dokumenta. Možete i da iskombinujete sadržaj dve stranice tako što ćete izbrisati prelom stranice između njih.

Brisanje prazne stranice

Proverite da li se nalazite u prikaz „Radna verzija“ (na statusnoj traci, u meniju Prikaz kliknite na dugme Radna verzija). Ako nisu vidljivi znakovi koji neće biti odštampani, poput oznake pasusa (¶), na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Prikaži sve Oznaka pasusa.

 • Da biste izbrisali praznu stranicu, izaberite prelom stranice pri kraju stranice, a zatim pritisnite taster DELETE.

Brisanje jedne stranice sadržaja

Možete da izaberete i izbrišete pojedinačnu stranicu sa sadržajem bilo gde u dokumentu.

 1. Postavite kursor bilo gde na stranici sa sadržajem koju želite da izbrišete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu na dugmetu Pronađi, a zatim kliknite na dugme Idi na.

  Slika trake u programu Word

 3. Upišite \page, a zatim kliknite na dugme Idi na.

  Biće izabran sadržaj stranice.

 4. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim pritisnite taster DELETE.

Brisanje prazne stranice na kraju dokumenta

Proverite da li se nalazite u prikaz „Radna verzija“ (na statusnoj traci, u meniju Prikaz kliknite na dugme Radna verzija). Ako nisu vidljivi znakovi koji neće biti odštampani, poput oznake pasusa (¶), na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Prikaži sve Oznaka pasusa.

 • Za brisanje prazne stranice na kraju dokumenta, izaberite prelom stranice ili oznake pasusa (¶) na kraju dokumenta, a zatim pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Word 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik